5 saker som du måste veta om tillbyggnad av stugor

 

Överväger du att bygga till din stuga? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

tillbyggnad av stugor

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Allt fler vill bygga till fritidshuset för att kunna ha fler familjemedlemmar på besök samtidigt. I den här artikeln får du tips på vad du måste tänka på när du ska sätta igång med en tillbyggnad på stugan. Du kan bland annat läsa om olika priser, vad du måste göra för att få projektet godkänt och hur du hittar de rätta hantverkarna. 

Få offerter för ditt projekt! Lägg in jobbet på Byggstart.

1. Ta reda på om du måste söka bygglov

Innan du påbörjar projektet måste du skaffa dig en överblick över vad du får lova att bygga. I vissa fall behöver du inte ansöka om bygglov, det gäller om du ska bygga en liten redskapsbod i anslutning till huset eller ett skärmtak vars yta inte överstiger 15 kvadratmeter. Om de tillbyggnad som du planerar överstiger 15 kvadratmeter måste du alltid söka bygglov. Dessutom måste du ta hänsyn till regler som att utbyggnaden inte får vara närmare tomtgränsen än fyra och en halv meter. För att få reda på exakt vad som gäller i den kommun som ditt fritidshus ligger i rekommenderar vi dig att kontakta en bygglovshandläggare på den lokala byggnadsnämnden för att få mer hjälp och kompletterande information. 

Du kan även bygga en friggebod, ett så kallat attefallshus, på max 25 kvadratmeter utan att behöva ansöka om bygglov. Även om attefallshuset är bygglovsbefriat räknas det som ett nybygge vilket innebär att du måste ansöka om ett startbesked hos kommunen. Attefallshuset måste vara fristående samt ha en taknockshöjden under fyra meter, och huset får inte placeras närmare tomtgränsen än fyra och en halv meter. 

Du måste alltid kontrollera kommunens detaljplanering för området, även i de fall när din fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Det kan även finns restriktioner om hur nära strandlinjen du får bygga, strandskyddat område, närhet till järnväg och allmänna vägar. Om du är det minsta osäker på vad som gäller kontakta kommunen eller ansök om ett förhandsbesked innan du lägger ner tid och pengar på att planera ett projekt som du i slutänden kanske inte få lov att bygga. 

Även om ditt projekt inte är bygglovspliktigt behöver du ändå anmäla det till kommunen när du är färdig. Anledningen är att tillbyggnaden och tomtens eventuella nya utseende måste ritas in i kommunens kartdata. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Gör en realistisk budget

På Byggstart har vi sammanställt prisdata baserat på projekt som har genomförts via vår plattform. Baserat på våra siffror ser vi att tillbyggnad av stuga ligger på cirka 19.000 kronor inklusive moms per kvadratmeter. Det är något lägre än för en tillbyggnad av enfamiljshus som ligger på cirka 22.500 kronor inklusive moms per kvadratmeter. Anledningen till prisskillnaden är troligtvis att många väljer en lite lägre standard till fritidshuset. Det byggs även färre badrum och entreprenörerna i närheten av stugområden är generellt billigare än i storstadsområden. När du registrerar ditt projekt på Byggstart blir du matchad mot entreprenörer med relevant erfarenhet och kompetens.

Lägg dock märke till att priserna för tillbyggnad av stuga varierar mycket, från ner mot 14.500 kronor per kvadratmeter till över 40.000 kronor per kvadratmeter.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Tala med en arkitekt

Om du bara ska utföra ett litet projekt, till exempel att sätta upp en vägg, är det inte nödvändigt att anlita en arkitekt. Om tillbyggnaden är av en viss storlek är en arkitekt till stor hjälp och kan dessutom sammanställa all dokumentation till bygglovsansökan samt ansöka om bygglov för din räkning. Arkitekten kan dessutom hitta funktionella lösningar som gör att du kanske inte behöver bygga så stort som du först trodde. Därmed kan arkitekten bidra till att göra hela projektet lite billigare. Personen i fråga har även kunskap om regelverket gällande tillgång till dagsljus, ventilationslösningar och användarvänlighet. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Hitta en lämplig entreprenör

För att byggprojektet ska fortlöpa som du önskar är det viktigt att hitta rätt entreprenör. I anbudsprocessen är det flera faktorer som du ska fokusera på. Ta till exempel reda på om entreprenören innehar alla nödvändiga certifieringar och försäkringar. Även om de flesta certifieringar för hantverkare är frivilliga i Sverige fungerar de ändå som en extra kvalitetsstämpel. Auktoriserad elinstallatör, VVS-auktorisation och våtrumscertifiering är exempel på olika certifieringar. De är tecken på en bra kvalitet och kan ge dig lite extra trygghet när du ska välja entreprenör. Dessutom bör du alltid kontrollera företagets referenser. De flesta aktörer har skriftliga omdömen på sina hemsidor och det är ett klokt drag att läsa igenom dem för att bilda dig en uppfattning om tidigare kunders erfarenheter. Dessutom kan du även kontakta referenserna själv. En seriös entreprenör lämnar ut kontaktinformationen till flera referenser om du ber om det.

Du bör även undersöka företagets ekonomi. Du kan hitta de aktuella uppgifterna på nätet men det lönar sig att komplettera med en kreditkontroll. Försäkra dig om att alla inblandade företag har en stabil ekonomi som klarar att utsättas för större förluster. Det sista du vill är att företaget går i konkurs medan de håller på med ditt projekt eftersom det då inte kommer att bli färdigställt. 

Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare baserat på certifieringar, kreditvärdighet och referenser. När du registrerar ditt projekt på vår hemsida sätter vi dig i kontakt med entreprenörer som har relevant erfarenhet och den kompetens som krävs för ditt projekt. Vi rekommenderar att du begär in anbud från flera entreprenörer så att du har ett bra underlag när du ska göra ditt slutgiltiga val. Kvalitet, pris och tidsperspektiv är samtliga viktiga faktorer så se till att du har flera aktörer att välja mellan.

5. Skriv ett juridiskt bindande kontrakt

Se även till att du skriver ett grundligt och juridiskt bindande avtal med den entreprenör som du väljer. Var så exakt som möjligt så undviker ni oenigheter och missförstånd under projektets gång. Var tydlig med hur ni ska hantera eventuella förseningar och vilka arbeten som ska utföras. 

Det är viktigt att du har realistiska förväntningar gällande hur lång tid projektet ska ta och det finns inget som är så frustrerande som förseningar i byggarbetet. Beroende på projektets storlek kan det vara smart att sätta upp delmål. Ha en tydlig plan för när grundarbetet ska vara färdigt, när stommarna ska vara uppsatta och när tillbyggnaden ska vara färdig för att tas i bruk. Det gör det lättare att följa upp arbetet genom hela processen, oavsett om du väljer att göra arbetet själv eller om du anlitar hantverkare. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hitta de rätta hantverkarna

Gå till Byggstart för att hitta rätt hantverkare till ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.