10 råd när du ska bygga nyckelfärdigt hus

 

Överväger du att bygga ett nyckelfärdigt hus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Nyckelfärdigt hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det är inte alla som ska bygga ett nytt hus som vill vara involverade i själva byggprocessen. Då kan ett nyckelfärdigt hus vara lösningen. Ett nyckelfärdigt hus innebär att du överlåter uppförandet av projektet till professionella entreprenörer. I den här artikeln har vi sammanställt tio användbara råd som kan hjälpa dig före, under och vid slutförandet av projektet. Du kan bland annat läsa om vad begreppet nyckelfärdig innebär, vilka val du måste göra inför byggstarten och hur du hittar rätt entreprenör.

1. Skriv ett tydligt kontrakt

Det finns ingen juridisk definition av begreppet nyckelfärdigt. I de flesta fall är det upp till byggherre och entreprenör att bestämma vad det betyder och av den anledningen kan det råda en del förvirring runt begreppet. Många tolkar nyckelfärdigt som att det går att flytta rakt in i huset samma dag som det står klart. Andra anser att bostaden är nyckelfärdig även om inte allt ytskikt, som till exempel målning och lister, är klara. Den här typen av hus kallas även för målningsklara och därför är det viktigt att byggherre och entreprenör har en gemensam bild av vad nyckelfärdigt är. På så sätt reducerar ni risken för att oenigheter och missförstånd när huset levereras och uppförs. I kontraktet ska det även framgå exakt hur ni ska hantera oförutsedda händelser, eventuella extra kostnader och förseningar. 

2. Börja med planeringen i god tid

Även ett nyckelfärdigt hus kräver en ordentlig planering. Du måste hitta en lämplig tomt, ta kontakt med en arkitekt som kan rita huset och anlita en kompetent entreprenör som kan bygga huset. Välmeriterade arkitekter och entreprenörer är eftertraktade och kan vara uppbokade i flera månader fram i tiden, och det tar även tid att sammanställa bygglovshandlingarna och ansöka om bygglov. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Se till att ha bygglovet är godkänt på förhand

Att bygga nytt hus kräver alltid bygglov. Ett så pass omfattande projekt förutsätter även att det finns en projektör och en kontrollansvarig för projektet. Arkitekten tar i regel på sig rollen som projektör medan en kontrollansvarig utses av kommunen. Den som är kontrollansvarig bistår byggherren under hela byggtiden medan arkitekten sammanställer alla ritningar och dokumentation till bygglovsansökan och ansöker om bygglovet för din räkning. Tänk på att det tillkommer en avgift för bygglovet.

Om du har bestämt dig för att bygga ett nyckelfärdigt hus är det av yttersta vikt att hitta en entreprenör med relevant erfarenhet och kompetens. Byggstart är en marknadsplats där byggherrar kan komma i kontakt med kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och auktorisationer på alla företag som får tillgång till vårt nätverk, och vi övervakar även dessa uppgifter löpande. Bara företagen som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får fortsätta att använda plattformen. Det är gratis att lägga ut uppdrag och du kommer att få ta emot flera förbehållslösa anbud. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Säkerställ finansieringen så tidigt som möjligt

Om du är tidigt ute med att säkra finansieringen av projektet kommer det att bli lättare att både planera och genomföra husbygget. Hur du väljer att organisera projektet beror på dina budgetramar och önskemål. Eget kapital är i regel det billigaste sättet att finansiera ett husbygge på eftersom det då inte tillkommer några amorteringskrav och ränteutgifter. Det är dock inte självklart att man klara av att betala ett så omfattande projekt med hjälp av eget sparkapital. De allra flesta väljer att finansiera projektet med en kombination av eget kapital och banklån. En noggrann detaljprojektering underlättar när du ska ansöka om banklån.

5. Komplicerade markarbeten kan öka byggkostnaden

Om tomten är komplicerad att bygga på kommer det att göra att slutsumman för husbygget stiger. Stora nivåskillnader i terrängen kräver mer grävarbete och av den anledningen kan det vara bra att undersöka markförhållandena på tomten lite extra innan markarbetena påbörjas. Det är inte säkert att allt i marken går att upptäcka på förhand och därför är det viktigt att vara förberedd på att det kan uppstå såväl oväntat arbete som oförutsedda kostnader. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Hitta en entreprenör som du kan lita på

Att bygga ett nyckelfärdigt hus innebär att du överlåter ett stort ansvar till entreprenören. Av den anledningen är det av yttersta vikt att anlita en pålitligt och kompetent företag. Dessvärre finns det flera oseriösa aktörer i branschen som gör allt för att hålla ner priserna, och de gör det ofta genom att använda undermåligt material och outbildad arbetskraft. Hittar du en entreprenör som du litar på slipper du bekymra dig för hur projektet fortlöper och kan med trygghet överlåta ansvaret till entreprenören.

För att vara säker på att du bara får anbud från seriösa aktörer kan du nyttja marknadsplatsen Byggstart. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra de olika aktörerna som ingår i vårt nätverk. Anlitar du ett företag via vår tjänst kan du vara säker på att de har en solid ekonomi, nödvändiga certifieringar och den erfarenhet som krävs för att bygga ett nyckelfärdigt hus. Det kostar inget att lägga upp ett projekt och du förbinder dig inte till någonting genom att ta emot anbuden. 

7. Var säker på att du får ett konkurrenskraftigt pris

Under anbudsprocessen bör du alltid begära in offerter från flera olika aktörer. På så sätt kan du jämföra anbuden mot varandra och jämföra såväl kompetens som pris och tidsåtgång. Det är emellertid viktigt att studera anbuden ingående eftersom vad som ingår i varje kostnadsförslag kan variera. Dessutom är det viktigt att vara överens med entreprenören om vad nyckelfärdigt innebär. Var även noggrann när du skriver kontrakt och projektbeskrivning; se till att skriva ett detaljerat och exakt kontrakt så att alla inblandade vet vad som gäller och vilket arbetet som ska utföras. Skriv även in i kontraktet hur ni ska hantera eventuella tillkommande kostnader och förseningar, till exempel vad som händer om materialet blir försenat, markarbetet tar längre tid än planerat eller om extremt dåligt väder gör det svårt att färdigställa projektet inom den avtalade tidsramen. 

8. Håll dig till din budget

Även om lite av poängen med ett nyckelfärdigt hus är att inte vara involverad, eller bara lite grand, i byggprocessen är det viktigt att du följer din budget. En detaljerad budget ger dig en bra översikt över utgifterna och gör det enklare att justera budgeten om det uppstår oförutsedda händelser. Det lönar sig alltid att sätta upp en budgetpost för oförutsedda utgifter och undvika risken att inte kunna finansiera projektet utan en större ekonomisk belastning.

9. Eget arbete kräver kompetens

En del byggherrar väljer att hålla nere slutsumman genom att ta på sig det administrativa ansvaret för vissa budgetposter. Det kan till exempel vara att ta hand om pappersarbetet själv istället för att överlåta det till entreprenören. Det är dock viktigt att komma ihåg att allt eget arbete i ett så stort projekt som ett husbygge är, kräver kompetens. Om du tar på dig mer än du klara av riskerar du försena hela projektet. Resultatet blir inte sällan att det då blir dyrare att rätta till misstagen än vad det hade varit att låta entreprenören ta hand om allt från början. Dessutom upplever flera att arbetsuppgifterna är så komplicerade och tidskrävande att den egna insatsen inte är värd de pengar som man sparar in.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

10. Tänk energieffektivt

Det finns många bra anledningar till att göra bostaden mer energieffektiv. Extra isolering, solpaneler och vattenburen värme (via en förnyelsebar energikälla) gör inte bara huset mer miljövänligt, det kommer även att minska dina energikostnader. Även om investeringskostnaderna är högre kommer åtgärderna att betala tillbaka sig över tid.

Hitta hantverkare till arbetet

Ta emot flera förbehållslösa anbud från entreprenörer via Byggstart.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.