Bygga moderna hus: 7 saker som du måste veta

 

Letar du efter tips när du ska bygga moderna hus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Moderna hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Moderna kontra traditionella hus

Husen som man definierar som moderna har i regel ett mer minimalistiskt och stilrent uttryck än de som traditionellt sett har byggts i Sverige. Husen har ofta stora fönsterpartier som släpper in mycket naturligt ljus. Fasaden är i regel i trä, murputs eller en kombination av olika fasadbeklädnader. Det är populärt att låta träet behålla sin naturliga färg eftersom det ger fasaden ett lugnt och varmt uttryck. Allt fler svenskar föredrar den här typen av hus framför de mer traditionella husen med träfasad, mindre fönster och sadeltak. 

Moderna hus är inte en definierad byggstil vilket gör att det är fritt fram att plocka och välja under arbetets gång med arkitekten och sätta ihop de olika delarna till din drömbostad. Det är även fullt möjligt att hämta inspiration från andra byggstilar. I den här artikeln reder vi ut vad du måste tänka på före och under byggprojektet, samt vad som är viktigt när projektet ska avslutas. 

Ta emot en offert för ditt projekt: Lägg in uppdraget på Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

1. Gör en budget

Något av det första du ska göra är att boka ett möte på banken för att få en realistisk bild av vilka budgetramar du har att förhålla dig till. När det är gjort kan du börja tänka igenom hur du vill fördela pengarna och inom vilka områden du vill göra eventuella besparingar. 

Du kan spara mycket genom att välja billigare material gällande allt från fasadklädsel till golv och kakel. Du kan även tänka igenom en extra gång vilken och hur omfattande badrums- och köksinredning du har behov av. När det kommer till badrum och kök bör du, om du vill spara pengar, överväga att minimera antalet rum av det här slaget, då de är de rum som kostar mest att bygga. Det går även att spara mycket pengar på att välja billigare tekniska lösningar. Med tekniska lösningar menas sådant som exempelvis el och ventilation. Om du har kunskapen som krävs kan du även spara en del pengar genom att göra vissa delar av arbetet själv.

Kom ihåg att inte överskatta din kapacitet och kompetens när det gäller eget arbete. Många förlitar sig helt på att spara pengar genom att göra mindre eller större delar av jobbet själv och upptäcker i slutändan att det blev på bekostnad av kvaliteten, och att de ändå fick betala hantverkare för att rätta till deras arbete. Ta inte heller på dig mer än du har tid till eftersom det kan leda till att det resterande arbetet blir försenat för att du inte är färdig i tid.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

2. Sätt av ordentligt med tid till anbudsprocessen

När du har all planering och alla ritningar från arkitekten klara är det dags att sätta igång med att begära in anbud. Börja så fort som möjligt eftersom det kommer vara en komplicerad och tidskrävande process för ett så stort projekt som att bygga ett modernt hus, eller någon annan arkitektritad bostad. Sätt av minst tre månader för anbudsprocessen i din planering eftersom följande steg normalt sett ingår:

 • Det första som kommer att hända när du begär in anbud är att respektive entreprenör kommer på en förhandsinspektion för att bedöma arbetets omfattning och komplexitet.
 • Entreprenören levererar vanligtvis ett anbud 1-3 veckor efter förhandsinspektionen. Anbuden ska innehålla priser från underentreprenörer som exempelvis elektriker och murare, vilket gör att det kan ta lite tid för entreprenören att sammanställa en detaljerad offert. 
 • När du har valt en entreprenör kan du räkna med att det tar ytterligare någon eller några veckor innan ni kan skriva kontrakt.
 • Arbetet kan påbörjas när entreprenören har den arbetskapacitet som krävs, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till när du ska välja en entreprenör. Läs mer om vad du ska tänka på när du väljer entreprenör i punkt 4. 

Observera att vi på Byggstart rekommenderar att du begär in minst två olika anbud. Om alla anbuden kommer från välkvalificerade entreprenörsföretag, anser vi att det räcker att begära in tre anbud. Kontraktet ska även vara detaljerat, tydligt och juridiskt bindande.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Gör en detaljerad projektbeskrivning

Projektbeskrivningen för så stora projekt som att bygga moderna hus utarbetar man i regel tillsammans med arkitekten eller entreprenören, eller både och. För mindre projekt kan du göra det själv. I bägge fallen är det viktigt att projektbeskrivningen är detaljerad och tydlig. Anledningarna till det är flera:

 • Som kund får du en bättre förståelse för projektets omfång. På så sätt får du en inblick i allt du behöver tänka på och ta ställning till.
 • När du börjar med att begära in anbud är det lättare för entreprenörerna att ge dig ett detaljerat och rättvisande prisförslag om de får ett tydligt underlag över det arbete som ska utföras.
 • Med en tydlig projektbeskrivning kan du även säkerställa att de olika anbuden är lättare att jämföra med varandra eftersom alla entreprenörer har samma underlag att utgå ifrån.
 • Om du redan har tänkt igenom allt ordentligt minskar dessutom risken för att du upptäcker saker som du inte har tänkt på eller vill ändra på under projektets gång. 

Glöm inte att du i projektbeskrivningen bland annat ska redogöra för vilka material som ska användas. En del material har lång leveranstid, och speciella eller mycket exklusiva material kan även ha en väntelista för produktion. Beställ därför materialen i god tid för att undvika förseningar eller ändringar av materialvalen när husbygget redan är igång. Detsamma gäller för leverans av badrums- och köksinredning. 

4. Välj rätt entreprenör till ditt projekt

Det finns en rad faktorer som du måste ta i beaktande när du ska bestämma dig för vilken entreprenör du ska välja. Här är de viktigaste parametrarna:

 • Pris: Det första som många byggherrar tänker på när de ska välja entreprenör är priset. Det är mycket viktigt för de flesta men samtidigt är det långt ifrån självklart att det billigaste är det bästa. Samtidigt måste du se till att anbuden som du överväger att acceptera faktiskt går att jämföra med varandra. Det är inte ovanligt att de olika entreprenörerna använder sig av olika budgetposter och att innehållet i respektive budgetpost kan skilja sig åt. Gör gärna en excel-fil eller liknande så att du får en bra översyn över vad som ingår i respektive anbud. Det räcker inte att enbart titta på slutsumman, och det är aldrig lönsamt att välja den entreprenör som erbjuder det lägsta priset om det går på bekostnad av kvaliteten på arbetet. 
 • Kapacitet och genomförandeförmåga: Du har högst troligt en önskan om att huset ska vara inflyttningsklart så fort som möjligt. Därför är det viktigt att utvärdera vilken kapacitet och möjlighet entreprenörsfirman har innan du väljer entreprenör. Hur lång tid beräknar de att de behöver för att genomföra ditt projekt? När kan de börja? Se till att få svar på dessa frågor innan du tar ett slutgiltigt beslut. 
 • Ekonomisk soliditet: Det kan vara lätt att glömma bort att kontrollera att entreprenören som du väljer har en solid ekonomi, det vill säga att firman har ordning på ekonomin. Det är viktigt för dig som kund av två anledningar; först och främst är det viktig att företaget inte går i konkurs medan de håller på med ditt projekt; dels kan det bli svårt att få eventuella fel och brister åtgärdade i efterhand. Du kan få en inblick i företagets ekonomi genom att läsa igenom de offentliga bokslutsuppgifterna och genom att göra en kreditupplysning. Det sistnämnda ger de mest uppdaterade siffrorna och du får även veta om företaget har några betalningsanmärkningar.
 • Personkemi och kommunikation med entreprenören: Kom ihåg att det tar runt ett år att bygga ett modernt hus och du måste räkna med att ha mycket kontakt med entreprenören. Av den anledningen ska du inte underskatta värdet av en bra personkemi och smidig kommunikation med dina kontaktpersoner på entreprenörsföretaget.
 • Certifieringar: Svenska hantverkare omfattas av en mängd olika auktorisationer. De flesta är inte obligatoriska men de fungerar ändå som en extra kvalitetsstämpel för dig som kund. De vanligaste certifieringarna som du ska hålla utkik efter är:
 • Våtrumscertifiering är en auktorisation för företag där en eller flera av arbetsledarna eller de anställda har genomgått våtrumsutbildningen som genomförs av Byggkeramikerrådet eller Svensk våtrumskontroll AB. Certifieringen är frivillig och firman kan vara kvalificerad även om de inte har certifieringen. 
 • Auktorisation som elinstallatör är en av de få obligatoriska certifieringarna. Den är lagstadgad för alla företag som ska utföra elinstallationer. 
 • Referenser är ett enkelt sätt att få en bra inblick i hur entreprenören jobbar och vilken kvalitet du kan förvänta dig på arbetet. Vi rekommenderar att du ber om referenser som du kan ringa till och inte enbart förlitar dig på referenserna på nätet, eftersom de kan vara lite inaktuella eller innehålla sparsamt med detaljer.

Kom även ihåg att du kan spara mycket tid på anbudsprocessen om du begär in kostnadsförslag via Byggstart. Byggstart är en gratistjänst som kopplar ihop husbyggare med passande entreprenörer. Alla entreprenörer i vårt nätverk är noggrant kvalitetskontrollerade. Vi tar även regelbundna kreditupplysningar för att kunna erbjuda dig de bästa entreprenörerna i ditt närområde.

Registrera ditt projekt på Byggstart så hjälper vi dig komma igång med bygget av ditt moderna hus. Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med en arkitekt för ditt moderna husprojekt. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Medverka på slutbesiktningen

Innan du är färdig med själva bygget måste det utföras en slutbesiktning. För alla projekt som kräver bygglov utser kommunen en kontrollansvarig som bistå byggherren under hela byggprocessen och som även medverkar på slutbesiktningen. Besiktningsmannen som utför slutbesiktningen ska vara oberoende och inte ha varit inblandad i själva byggprocessen. Som byggherre ska du hålla inne med en del av slutfakturan, vanligtvis 10 - 15 procent av totalbeloppet, tills dess att slutbesiktningen är utförd och eventuella brister och fel som uppdagas är åtgärdade.

7. Begär att få all dokumentation när huset är färdigställt

Du vet aldrig när det kan uppstå ett behov av dokumentationen. Se därför till att få all relevant dokumentation från de entreprenörer som har varit involverade i bygget. Det kan till exempel gälla bruksanvisningar och underhållsmanualer för våtrum och en kopia av anbudet och slutfakturan. Vid en försäljning, renovering eller löpande underhåll är det alltid bra att ha dokumentationen tillgänglig.

Nästa steg

Om du har kommit så långt i processen att du är redo för att begära in anbud från entreprenörer till ditt projekt så kan du med fördel registrera det på Byggstart. Tjänsten är gratis att använda och du förbinder dig inte till något genom att nyttja den.

Vi tar kontakt med dig för en kort genomgång av projektet för att få en förståelse för dina preferenser och planer innan vi skickar ut förfrågningar till de entreprenörer som är mest lämpade för ditt uppdrag.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.