Renovera: 10 tips för ett lyckat projekt

Letar du efter tips på hur du kan göra när du ska renovera? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Renovera

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att genomföra ett renoveringsprojekt är ofta associerat med risker eftersom det finns så många skräckhistorier där ingenting gått som det skulle. Det finns dock en hel del du kan göra för att förbättra chanserna att ditt projekt blir en framgångssaga.

Byggstart är en tjänst som sammankopplar privatpersoner med kvalitetssäkrade entreprenörer inom bygg- och renoveringsbranschen. Utifrån våra erfarenheter från marknaden har vi satt ihop 10 tips som du kan använda dig av när du ska renovera.

Få fler anbud på ditt projekt: Lägg ut jobbet på Byggstart

1. Starta anbudsprocessen i god tid

När du ska renovera så är god planering helt avgörande för att slutresultatet ska bli positivt. Om man ska ta sig an ett större projekt (exempelvis helrenovering av en lägenhet) bör man börja planera minst tre månader i förväg. Kom ihåg att det i regel tar minst en månad från det att man kontaktar hantverkarna tills dess att man har ett kontrakt på plats, och det brukar även ta ytterligare ett par veckor innan entreprenören kan sätta igång med arbetet. En typisk interaktion med entreprenören kan se ut så här:

 1. Du kontaktar entreprenören, och denne kan komma på besök inom 1-2 veckor
 2. Entreprenören ger dig ett anbud 1-3 veckor efter besöket (kom ihåg att anbud som även innehåller tjänster från underleverantörer såsom rörläggare, elektriker, etc., tar längre tid att sammanställa)
 3. Att komma överens om villkor, pris och tidsplan tar oftast 1-2 veckor
 4. Uppstart sker 1-12 veckor efter kontraktskrivning (beroende på när entreprenören har tillgång till den kapacitet som projektet kräver)
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Beställ material i god tid

Innan man kan sätta igång måste man ta fram en detaljerad projektplan samt beställa de material som krävs för arbetet i god tid. Vissa produkter har långa leveranstider. Detta gäller särskilt för exklusiv parkett och kakel som leverantören inte har på lager. Då dessa måste specialbeställas bör du kolla upp vad som gäller för just de produkter du vill ha redan i planeringsstadiet. Väntetid på kök kan vara allt från ett par veckor till några månader, så undvik förseningar i projektet med god framförhållning.

3. Sätt ihop en tydlig projektbeskrivning

Det är viktigt att ha en bra projektbeskrivning av flera anledningar:

 • Du får själv bättre förståelse för omfånget av de arbeten som ska göras, och du kan även fatta beslut om detaljerna.
 • Det blir enklare för entreprenörer att prissätta projektet eftersom varje arbetsuppgift anges så specifikt som möjligt.
 • Du kan vara säkrare på att anbuden du får är kompletta och att de innehåller samma kostnadsposter, vilket gör dem lättare att jämföra.
 • Det finns mycket man ska ta ställning till under ett renoveringsprojekt, så därför kan det vara bra om man tänkt igenom allt i lugn och ro på förhand, istället för att hitta lösningar när frågorna till slut dyker upp under arbetet. Då reducerar man risken för förseningar, missförstånd och ogenomtänkta val.

Om projektet man planerar inte är så stort kan man med fördel göra en projektbeskrivning på egen hand. Om man däremot vill bli inspirerad eller om man är osäker kring val av material och lösningar så kan det vara lönsamt att anlita en inredningsarkitekt. För en totalrenovering kostar detta normalt sett mellan 12.000 och 40.000 kr beroende på bostadens storlek och renoverings omfattning.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Hitta rätt entreprenör

Valet av entreprenör har en stor inverkan på projektets framgång. På Byggstart jobbar vi dagligen med att kvalitetssäkra entreprenörer, och vi har en god översikt över vilka entreprenörer som ger konkurrenskraftiga priser och högkvalitativa resultat på många olika platser i Sverige. När du exempelvis ska renovera kan du registrera ditt projekt på Byggstart och ta emot gratis offerter utan att förbinda dig till något. Här nedan hittar du en checklista som du bör gå igenom när du väljer entreprenör:

 • Referenser: Det räcker inte att entreprenören överlag har bra referenser. Du ska kolla på referenser från utförda projekt som liknar det du vill ha gjort så mycket som möjligt. Det är också en stor fördel om du kan kontakta de olika referenserna och ställa frågor direkt om deras upplevelse av entreprenören. Detta är betydligt mer tillförlitligt än om du bara läser recensioner online.
 • Pris: Priset är uppenbarligen ett viktigt kriterium när man väljer entreprenör. Här är det dock viktigt att man jämför äpplen med äpplen när man väger de olika anbuden mot varandra. Det är inte ovanligt att offerterna inte inkluderar samma arbeten, och av denna anledning ska man inte bara gå på totalsumman. Sätt ihop ett Excel-ark där du skriver ner vad de olika entreprenörerna tar för olika arbetsmoment. Glöm inte heller att kvalitet kostar, och att anbud som är betydligt billigare än andra oftast medför större risker för fel, brister och tilläggskostnader vid senare tillfälle.
 • Kapacitet för genomförande: När kan entreprenören sätta igång? Och hur lång tid kommer de lägga på projektet? Detta är viktigt att bena ut innan man bestämmer sig eftersom man ofta måste flytta ut ur bostaden, och därför vill man helst att arbetet ska flyta på så effektivt som möjligt.
 • Ekonomisk stabilitet: God ekonomi är viktigt av två orsaker: 1) för att säkerställa att entreprenören inte går i konkurs under projektets gång, och 2) för att säkerställa att entreprenören inte går i konkurs innan garantiperioden har löpt ut efter projektet. Här kan man kolla upp företagets räkenskap då detta är offentliga uppgifter. Ibland kan detta räcka, men i tillägg bör man också göra en kreditkontroll så att man får reda på om företaget har betalningsanmärkningar och skulder (detta visas inte i deras räkenskap).
 • Personkemi och kommunikation: God kommunikation är avgörande för att projektet ska bli framgångsrikt. Under anbudsprocessen bör du därför vara uppmärksam på entreprenörens kommunikationsförmåga. Om du får en dålig magkänsla ska du antagligen lyssna på den.
 • Licenser och certifikat: Det finns flera certifikat för hantverkare i Sverige. Nästan alla är frivilliga och krävs inte enligt lag, så de fungerar först och främst som en kvalitetsstämpel som bekräftar att de har förmågan att utföra särskilda arbetsmoment. Här nedan ser du de viktigaste certifikaten: 

-Auktorisation som elinstallatör: Detta är det enda certifikat som krävs enligt lag i Sverige. Alla hantverkare eller firmor som ska utföra elinstallationer eller andra typer av elarbeten måste ha det här certifikatet. Som privatperson får man inte utföra fasta elinstallationer på egen hand.

-Våtrumscertifikat: Att utföra arbeten i våtrum kräver gedigen kunskap om metoder och regler. De flesta försäkringsbolag kräver att våtrumsarbeten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt för att din hemförsäkring ska gälla, och då är det en stor fördel om hantverkaren i fråga har skaffat detta certifikat.

-Mästarbrev: Detta är främst relevant för finsnickare och målare. Det är ett bevis på att hantverkaren har flerårig erfarenhet och att de har kapacitet att leverera mästerlig kvalitet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Ingå ett skriftligt kontrakt

När du har hittat en entreprenör eller hantverkare som du vill anlita är det viktigt att ni ingår ett skriftligt avtal. Avtalet bör specificera den preliminära slutsumman, hur eventuella tillägg hanteras, tidsfrister, eventuellt rotavdrag, hantering av förseningar, och vilka typer av arbeten som inkluderas. Projektbeskrivningen används ofta som bilaga till kontraktet, och det är bra att ha som referensdokument under projektets gång. När man ska renovera rekommenderar vi att man använder sig av Konsumentverkets avtalsmallar för hantverkstjänster.

6. Var ärlig mot dig själv

Att ta sig an delar av arbetet själv kan dra ner kostnaderna markant och det är även ett ypperligt tillfälle att slipa på sina praktiska färdigheter. Men om man tar på sig mer än vad man har tid och kompetens för så kommer det bara leda till frustration för både dig själv och entreprenören. Var därför realistisk när du överväger vad du kan göra själv i projektet, och var särskilt uppmärksam på att det du planerar att göra inte riskerar att leda till förseningar för entreprenören. Typiska områden som många delvis eller helt och hållet vill göra själva är rivning, avfallshantering, golvläggning och målning.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. Utarbeta en tidsplan tillsammans med entreprenören

Innan man sätter igång med arbetet rekommenderar vi att man sätter ihop en tidsplan tillsammans med entreprenören. Ett kontrakt innehåller oftast ett slutdatum för projektet, men det är en stor fördel att även lägga till datum för milstolpar så att du enkelt kan följa projektets framdrift.

8. Ha en nära och bra dialog med entreprenören

Frekvent och god kommunikation är viktigt både för kunden och entreprenören så att man undviker missförstånd och osäkerheter. Det är smart att besöka byggarbetsplatsen ofta under arbetets gång och kolla så att projektet ligger i fas. Bestäm gärna fasta mötesdagar med projektledaren. Dessa kan med fördel infalla samtidigt som milstolparna i projektet förväntas vara uppnådda. Många meningsskiljaktigheter och potentiella tvister kan undvikas om du som kund och entreprenören har en god dialog under hela projektet.

9. Gör en slutbesiktning

När entreprenören är färdig med sitt arbete bör ni genomgå en slutbesiktning tillsammans med en extern besiktningsperson. Det är standard att man håller inne med minst 10 % av kontraktsbeloppet tills eventuella fel och brister som upptäckts under besiktningen har åtgärdats. 

För större projekt som är lov- eller anmälningspliktiga krävs även ett slutbesked från kommunen innan bostaden får tas i bruk igen. 

10. Be om relevant dokumentation när projektet är slut

Det är viktigt att du får all dokumentation på arbetet som utförts av entreprenören. Dessa spelar en viktig roll vid eventuell försäljning för att kunna visa upp att renoveringen utförts fackmannamässigt, och de kan också vara bra att ha till hands inför framtida renoveringar. För att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag vid olyckor och skador relaterade till hemmet måste du även kunna uppvisa dokumentation på att arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt. Detta gäller vanligen våtrum, och i dessa fall är det ett våtrumsintyg du behöver. Spara även kopior av anbudet från entreprenören och slutfakturan.

Letar du efter en duktig entreprenör? Lägg ut projektet på Byggstart.

Hur kommer du igång?

Byggstart är en tjänst som hjälper privatpersoner och fastighetsägare att hitta de bästa hantverkarna och entreprenörerna på marknaden. Om du lägger ut ditt projekt på Byggstart så blir du matchad med firmor som är väl lämpade för att ta sig an ditt projekt. Vi gör grundliga kvalitetskontroller av alla företag som har tillgång till Byggstart, och vi kollar även upp referenser, kreditvärdighet och certifieringar med jämna mellanrum. 

Under våra många år på marknaden har vi lärt oss att det finns många seriösa och duktiga hantverkare, men det finns tyvärr minst lika många oseriösa företag. Eftersom man i regel kan anställa vem som helst till ett byggföretag så finns det de som prioriterar att hålla kostnaderna nere genom att använda sig av okvalificerad arbetskraft. Det finns också företag som tar på sig nya och stora projekt trots att de befinner sig på randen av en konkurs bara för att hålla igång företaget. Använder du Byggstart kommer du i kontakt med firmor som du garanterat kan känna dig trygg i att använda. Tjänsten är kostnadsfri, och du åtar dig inga förpliktelser genom att ta emot offerter från byggföretagen.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.