Garage i betong: 8 saker att tänka på

 

Överväger du att bygga garage i betong? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Garage i betong

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hos oss på Byggstart ser vi en ökad efterfrågan på entreprenörer som kan bygga garage i betong. Ligger du själv i startgroparna för ett liknande projekt kan det vara värt att ägna en stund till att sätta sig in i de viktigaste delarna av processen. Här i artikeln går vi igenom vad du bör tänka på i de olika projektfaserna, från det tidigaste planeringsstadiet, via anbudsprocess och val av entreprenörer, till avslutande formaliteter.

1. Börja med en god planering

En god planering är central i alla faser av alla byggprojekt, det går inte att komma ifrån. I planeringsfasen bär du själv ansvaret för en rad viktiga beslut, som att bestämma storlek, typ av fasad samt vilka funktioner och faciliteter som garaget ska tillhandahålla. Du behöver också ta ställning till om du ska köra på ett arkitektritat garage eller köpa en standardlösning. Och – kom ihåg – alla val du gör kommer att påverka slutpriset! Banken är därför ett bra ställe att börja på. Sedan är det förnuftigt att göra en uppskattning av vad projektet kommer att kosta. Efter detta kan du sätta samman ett underlag för potentiella entreprenörer att offerera mot, antingen på egen hand eller tillsammans med en arkitekt eller annan sakkunnig. Ju mer komplett och exakt underlaget är, desto lättare kommer det sedan att vara att jämföra de olika erbjudandena som kommer in under anbudsprocessen. Läs vidare för att få mer kött på benen kring vad ett garage i betong kan kosta, hur du sätter upp en realistisk budget och hur anbudsprocessen går till.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Bestäm din budget

Att bygga garage i betong är dyrare än att använda sig av andra material. Fast även om de omedelbara kostnaderna är högre finns det flera andra fördelar att bygga i betong, som kan göra det lönsamt över tid. Ett garage i betong är i det närmaste underhållsfritt, till exempel. Det är förmodligen av just den enkla anledningen som allt fler väljer att bygga garage i betong. 

Något av det viktigaste du kan göra som byggherre är att besöka din bank i ett tidigt skede. På så vis kan du få grepp om budgetramarna som du har att förhålla dig till. Kom bara ihåg att man alltid bör avsätta 10-20% av budgeten till oförutsedda kostnader och eventuella ändringar.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Bena ut vad ett garage i betong kostar

Som en del av tjänsten Byggstart har vi sammansatt prisstatistik, med utgångspunkt i tidigare projekt som genomförts av entreprenörer från vårt nätverk. Av statistiken kan vi se att genomsnittspriset för att bygga garage i betong ligger på runt 400.000 kr inklusive moms. För enkla projekt med begränsade faciliteter och standardlösningar kan priset komma ner i 280.000 kr. Större eller mer avancerade projekt kan å andra sidan landa på 600.000 kr eller mer. De här priserna inkluderar både arbete och material för bygget. Kostnader som tillkommer är eventuella avgifter kopplade till bygglovsansökan hos kommunen, samt kostnader för projektering, ritningar och andra handlingar som krävs för bygglovet. Det är inte alltid som ett garagebygge kräver bygglov, men i många fall gör det detta. Bygglovsplikten och avgifterna som är kopplade till bygglovsprocessen varierar mellan kommuner och beror också på utformningen och placeringen av ditt garage. Ofta kan arbetet med att utforma bygglovsunderlag uppgå till 32.000 kr eller mer.

4. Ta in flera anbud

När det blivit tydligt för dig vad projektet ska innehålla är det dags att ta klivet in i anbudsprocessen. Om du bestämt dig för ett arkitektritat garage kan du nu kontakta arkitekten för hjälp med att ta fram prissättningsunderlaget. För ett mer standardiserat garage är det tillräckligt att formulera de huvudsakliga riktlinjerna för projektet innan du kontaktar olika entreprenörer. Vanligtvis har entreprenörerna gärna direktkontakt med den arkitekt, eller annan person, som ansvarar för de tekniska ritningar som krävs för projektering och ansökan hos kommunen. 

Första steget i anbudsprocessen innebär att du tar en initial kontakt med flera entreprenörsfirmor. Vi rekommenderar att alltid ta in anbud från minst två entreprenörer. Som en övre gräns är det enligt vår bild fullt tillräckligt att ta in offerter från tre välkvalificerade firmor, för att få fram ett bra och relevant pris. De potentiella entreprenörerna kommer sedan på platsbesök hos dig innan de skickar en offert i retur. För att få en bra överblick och underlätta bedömningen av vilket anbud som är det bästa, kan du lägga in de olika entreprenörernas erbjudanden i ett Excel-ark. På så vis kan du enkelt jämföra vad de olika anbuden täcker, kontra prislappen för dem.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Spika hur projektet ska organiseras

Det finns några olika sätt att organisera ett byggprojekt. Här skiljer vi huvudsakligen mellan delad entreprenad och totalentreprenad. Vid delad entreprenad är det du själv som agerar projektledare. Detta innebär att du som byggherre skriver kontrakt med alla involverade entreprenörer, inom vart och ett av fackområdena. När du ska bygga garage i betong kommer du att behöva ta in entreprenörer för markberedning och grundarbete, snickare och betongarbetare, elektriker, samt ibland även målare och kakelsättare. Vid delad entreprenad är det du som står som ansvarig för projektering, förutsatt att du inte tar in en extern projektledare eller arkitekt för jobbet. Entreprenörernas uppgift blir helt enkelt att utföra de uppgifter som är specificerade inom respektive fackområde.

Vid totalentreprenad ingår du endast avtal med en enda part, det vill säga med den huvudentreprenören som har totalansvaret för hela projektet. Denna firma får då ansvar för allt från projektering till färdigställande av garaget. Notera att man ofta kallar det “totalentreprenad” även om man inledningsvis anlitat en separat arkitekt. Totalentreprenören utför vanligtvis delar av arbetet själv, utöver arbetet med att projektera och projektleda. Denna kontrakterar även underentreprenörer för de fackområden som man inte har kompetensen i företaget för att utföra med egna hantverkare.

Det påslag som huvudentreprenören gör på priset från underentreprenörerna ligger vanligtvis på 10–15 procent. Därmed är det inte sagt att det alltid blir mer prisvärt att välja delad entreprenad för projektet. Det krävs en insats på många arbetstimmar att projektera och projektleda ett garagebygge. Det är också både energi- och tidskrävande att sätta sig in i och ansvara för att gällande föreskrifter, regler och standarder efterföljs, om man inte är hemmastadd på området.

Ytterligare en fördel med att anlita en totalentreprenör är att det då inte finns några tveksamheter kring ansvarsfördelning, om det skulle uppstå fel eller brister. En totalentreprenör har alltid det överordnade ansvaret för projektet.

6. Hitta en erfaren entreprenör

När du har tagit in anbuden behöver du utvärdera entreprenörerna och bestämma dig för vilken/vilka du anser lämpar sig bäst för just ditt projekt. Relativt avgörande för detta bör vara hantverkarnas erfarenhet. Håll särskilt utkik efter firmor med både bred och djup kunskap om konstruktion i betong. På så vis säkrar du att entreprenören kan genomföra projektet snabbt och effektivt, även om det skulle uppstå oväntade händelser längs vägen. När arbetet kan löpa på i bra takt tenderar slutnotan också att bli mer fördelaktig.

Utöver kompetens och erfarenhet bör alla entreprenörer som väljs ut ha giltiga försäkringar, en ekonomi som är i ordning samt relevanta behörigheter. Man behöver också ha satt upp de kontrollorgan som krävs – i Sverige finns exempelvis lagkrav på att alla hantverkare som ska utföra elinstallationer ingår i ett egenkontrollprogram. När det gäller entreprenörens ekonomi kontrollerar du den enklast via något kreditupplysningsföretag. Firman bör även ha ett antal referenser att visa upp. Fråga gärna efter kontaktuppgifterna till någon av dessa, så att du kan ringa dem och få ett förstahandsintryck av hur en annan kund har upplevt samarbetet med entreprenören. Tjänsten Byggstart är särskilt utformad för kvalitetssäkring av entreprenörer, för att det ska bli enkelt att nå fram till de seriösa aktörerna på marknaden. Registrera gärna ditt projekt på Byggstart. Det är gratis och du åtar dig inga förpliktelser genom att göra detta.

7. Tänk igenom vad du vill göra själv

När det gäller garage i betong är det snudd på omöjligt att ta hand om de större delarna själv. Hantverket som själva konstruktionen bygger på förutsätter både gedigen kunskap och erfarenhet – gärna toppat med ett yrkesbevis. I de allra flesta fall är det alltså helt nödvändigt att överlåta merparten av jobbet till professionella hantverkare.

Likväl finns det delar av efterarbetet som du kan göra på egen hand. Detta kan exempelvis handla om att efterfylla grävmassor eller göra måleriarbeten (förutsatt att detta ingår som en del i projektet). Eventuellt eget arbete är något som du bör klargöra för entreprenören på förhand, för att undvika missförstånd eller förseningar.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Se till att formaliteterna är på plats innan du avslutar projektet

När du närmar dig projektslut är det viktigt att börja tänka på att få formaliteterna på plats. Innan du betalar ut den slutliga delen av det avtalade totalbeloppet lönar det sig att genomföra en slutkontroll. Detta bör göras av en extern fackman – en besiktningsman eller byggingenjör, gärna med specifik kunskap om konstruktion i betong. Genom att göra detta säkerställer du att det inte döljer sig fel eller brister i det arbete som utförts. Utöver detta bör du be entreprenören om en kopia på alla relevanta dokument och handlingar.

Redo att komma igång?

Om du känner dig redo att komma igång med bygget av ditt betonggarage, är det första steget att hämta in anbud och få en bild av priset. Istället för att gå igenom och kvalitetssäkra hantverkarna på egen hand kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi har utvecklat den här tjänsten för att kunna sätta dig som bostadsägare i kontakt med de hantverkare som bäst matchar behoven i ditt byggprojekt. En bra hantverkare är såklart inte lika bra inom alla fält. Om du vill bygga garage i betong lönar det sig därför att hitta en firma som har just betong som sitt specialområde. På Byggstart kan du registrera ditt projekt genom att fylla i några få uppgifter om det arbete du vill ha utfört.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.