Gräva ut källare: Här är 8 saker du måste veta

 

Funderar du på vilka regler som gäller när du ska gräva ut källaren? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Gräva ut källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Många husägare drömmer om att bygga ut källaren. Du vill kanske ha en gillestuga där barnen kan leka ostört, eller frigöra mer utrymme på de övriga våningsplanen genom att flytta badrum, förvaringsutrymmen och tvättstuga till källarvåningen. Allt fler ser fördelarna med att nyttja arealen under huset, antingen för eget bruk eller som en uthyrningsdel. Att gräva ut källaren kan även vara en bra investering med tanke på bostadens värdeökning, särskilt i de områden där kvadratmeterpriset är högt. I den här artikeln har vi samlat några användbara tips för dig som överväger eller har bestämt digt för att gräva ut källaren och behöver mer information om hur du ska göra.

1. Gör en grundlig research

Innan man sätter igång är det viktigt att ha en god uppfattning om omfattningen och riskerna som är kopplade till att gräva ut en källare. Arbetet kommer att beröra det som understödjer den existerande fastigheten, närmare bestämt grundplatta, grundmurar och eventuella bärande väggar. Dessa konstruktionsdelar står emot trycket både från resten av byggnaden och jordmassorna på utsidan. En ordentlig säkring av grundmuren under grävningen är därmed helt avgörande för att undvika katastrofala följder för både husets konstruktion och personsäkerheten. Av denna anledning rekommenderar vi att anlita relevanta experter i planeringsfasen för att få ordentligt på fötterna gällande grundförhållanden och lämplig metod för utgrävningen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Ansök om bygglov ifall arbetet kräver det

En utgrävning och inredning av källare kräver i de allra flesta fall bygglov från kommunen. Tar du kontakt med en arkitekt eller entreprenör i ett tidigt skede kan de tala om för dig huruvida arbetet är lovpliktigt eller ej. Enskilda entreprenörer kan också bistå dig i själva ansökningsprocessen men det vanligaste är att anlita en arkitekt för att få alla nödvändiga ritningar.

När du har fått ditt bygglov beviljat är det viktigt att du inväntar ett startbesked innan du sätter igång, annars riskerar bygget att klassas som svartbygge. För att få arealen godkänd som bostadsutrymme ställs det bland annat krav på takhöjd, utrymningsvägar, isolering, ventilation, brandsäkerhet, tillgänglighet och eventuell radonspärr. Kraven är mer omfattande om den utgrävda källaren ska bli en uthyrningslägenhet.

Oavsett är det ett gott råd att ta kontakt med en arkitekt eller entreprenör, och då gärna en som har erfarenhet av att gräva ut källare, så tidigt som möjligt. Resten av den här artikeln vänder sig till de som antingen saknar den fackmannamässiga kompetensen för att själva genomföra åtgärderna eller de som av andra skäl vill leja bort arbetet.

Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverksföretag på ett och samma ställe för att göra det enkelt för dig att hitta rätt kompetens för ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Kontrollera framkomligheten

Själva utgrävningen av källaren utförs i de flesta fall både manuellt och med hjälp av anläggningsmaskiner. Därför är det viktigt att kontrollera framkomligheten till tomten och byggnaden. Bor du i ett radhus, har kuperad tomt eller om det står andra hinder nära platsen som ska grävas ut kan det försvåra eller fördröja schaktningen. Är framkomligheten begränsad kan man dock lösa det men kompakta grävmaskiner, men de är inte lämpade för alla slags jobb eller marker. Ta med dina specifika förutsättningar i förfrågningsunderlaget så entreprenörerna kan ta hänsyn till dem i sina anbud.

4. Gräv djupt nog

För att få källaren godkänt som bostadsutrymme måste takhöjden vara minst 2,30 meter. Takhöjden räknas mellan golv och tak och för att kunna beräkna rätt takhöjd måste du ta hänsyn till hur konstruktionen under själva golvet är uppbyggt. Du behöver alltså ta reda på tjockleken på golvet, isoleringen och betongsulan. Om du dessutom ska lägga golvvärme kan värmeslingorna antingen gjutas in i golvet eller så kan du lägga värmefolie eller värmemattor direkt under parketten. Om du använder värmefolie eller värmemattor får du inte glömma att ta med tjockleken på dessa när du beräknar takhöjden.

Förutom grävarbetet som görs under källaren måste det även grävas ut runt själva huset. Det utvändiga grävarbetet görs inte bara för att det ska byggas upp nya källarväggar utan även för att säkerställa att vattnet leds bort från husväggen och inte in i källaren. Det är högst sannolikt att eventuell existerande dränering inte ligger djupt nog och för att motverka kapillärt uppsug ska dräneringen ligga minst 50 centimeter under källargrunden. Det innebär i de allra flesta fall att en utgrävning av källaren även innebär ny dränering av fastigheten.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Sätt dig in i kraven som gäller för att rum ska räknas som boyta

Ta reda på och sätt dig in i de krav som gäller för att källarytan ska kunna godkännas som bostadsutrymme. Intentionen med de här kraven är att säkerställa en hög kvalitet och bra boendemiljö för de personer som ska använda utrymmet. Även om källaren inte ska användas som sov- eller vardagsrum kan det ändå vara en fördel att få källaren godkänd som boyta med tanke på värdeökningen den medför och eventuella ändrade behov i framtiden.

Om du ska bygga en uthyrningslägenhet är det viktigt att utrymmet uppfyller samtliga krav för bostäder och är godkänt. Uthyrning av en icke godkänd boyta kan få stora och kännbara konsekvenser vid exempelvis ett försäkringsärende eller om hyresgästen kräver kompensation på grund av brister i lägenheten. En uthyrningslägenhet i källaren är en bra extra inkomst, men se till att ta reda på vilka skatteregler som gäller redan i planeringsstadiet eftersom detta kan påverka byggets omfattning och storlek.

6. Gör en budget

Det är omöjligt att generellt säga hur mycket själva utgrävningen av en källare kommer att kosta. Det som påverkar slutpriset mest är mängden materia som ska grävas ut, det vill säga golvarean multiplicerat med nivåskillnaden. Vilken typ av materia det gäller inverkar också. Lös massa som grus, jord, lera och sand är billigare att schakta bort än att bryta upp berggrund och avlägsna sten. Andra faktorer som påverkar priset är graden av strukturella förändringar, åtkomst, om avlopp och vatten måste dras om, djupet på den existerande grundmuren och huruvida denna måste gjutas om eller inte.

Byggstart har samlat in prisuppgifter från olika källarprojekt för att kunna bistå våra kunder med att uppskatta priset för deras källarprojekt. Baserat på Byggstarts prisdatabas varierar kostnaden för utvändiga arbeten mellan 3.000 och 5.500 kronor per löpmeter medan invändiga arbeten ligger på mellan 4.800 och 7.000 kronor per kubikmeter. Invändiga arbeten innebär uppbilning av källargolv/grundsula, inklusive bortforsling av avfall.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. Var extra noga med fuktspärren

En källare är alltid mer utsatt för fukt än utrymmen som ligger ovanför marknivån. Dessutom är det svårare att upptäcka fuktproblemen på ett tidigt stadium eftersom undersidan av golvet och stora delar av väggarna inte är synliga från utsidan på samma sätt som ytterväggar och golv i andra våningsplan. Om det handlar om en källare som är kall och oisolerad är det dessutom fukt i både grunden och väggarna. Därför är det extremt viktigt att källaren är helt torr innan du sluter till konstruktionen. Kondens är också ett återkommande problem i källare eftersom ytterväggarna kyls ner av den omgivande marken. Av den anledningen är det viktigt med åtgärder som förebygger och hindrar mögel och röta att få fäste. Hussvamp och mögel skadar den bärande strukturen och kan även leda till en dålig inomhusluft. Tillräcklig dränering, isolering och bra luftcirkulation hjälper till att skydda källaren från fukt, men tyvärr kan man aldrig vara 100 % säker. För att vara mer på den säkra sidan kan du även investera i en luftavfuktare.

8. Förstå projektets ekonomi

Huruvida ett källarprojekt lönar sig eller inte beror på kostnaden för projektet jämfört med värdeökningen på bostaden. Om ekonomin i projektet är avgörande eller om man ställer källarprojektet mot alternativ som till-, på- eller ombyggnad, är första steget i processen att kvalitetssäkra din budget. Dessvärre kan det vara svårt att få fram en rättvisande prisuppskattning eller en fast prisuppgift på själva utgrävningen av källaren på grund av osäkerheten gällande markförhållanden och bärande konstruktioner. En seriös och kvalificerad entreprenör kan i regel ge en bra indikation på priset, särskilt om underlaget  är genomarbetat och en eventuell projektering är genomförd.

Byggstart kan även bistå med prisuppskattningar baserade på uppgifterna i vår prisdatabas. Vår erfarenhet säger att kvadratmeterpriserna i och runt de svenska storstäderna har stigit till en nivå där källarprojekt med stor sannolikhet kommer att vara lönsamma, medan komplexa källarprojekt i områden med lägre bostadspriser troligen inte kommer att vara lika lönsamma. Ta gärna kontakt med oss för att få goda råd gällande ditt projekt eller om du vill komma i kontakt med entreprenörer som har gedigen erfarenhet av utgrävning av källare och är väl kvalificerade för jobbet.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.