10 smarta tips när du ska bygga elementhus

 

Överväger du att bygga ett elementhus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Elementhus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I Sverige blir det allt mer populärt att bygga elementhus. Förr användes denna byggmetod huvudsakligen när man skulle upprätta kataloghus (modulhus). De senaste åren har det dock blivit vanligare att bygga arkitektritade hus med hjälp av förtillverkade element. I den här artikeln har vi på Byggstart samlat 10 tips som kan vara användbara för alla som överväger att bygga ett eget elementhus.

Behöver du hantverkare? Jämför anbud här

Ta emot flera förpliktelselösa offerter från hantverkare via Byggstart.

1. Gör en realistisk budgetering

Även om elementhus kan vara mindre komplext som projekt än om man bygger på plats så finns det många utgifter man måste ha en god överblick över. Kostnaderna för tillverkning och leverans av huselementen utgör vanligtvis 20-35 % av totalsumman för ett sådant projekt. I tillägg så måste man även räkna med utgifter för interiör, kök, badrum, rörläggning, belysning, anläggning av grunden, ventilation, osv. Man måste också räkna med kostnader för arkitekt och projektering. För att du ska få en god översikt av projektets ekonomi under hela genomförandet är det viktigt att du sammanställer alla dessa kostnader i en detaljerad och realistisk budget. På så sätt blir det enklare att se om projektet går att genomföra inom de ekonomiska ramarna man har att röra sig med. Man blir också förberedd på att hantera eventuella oförutsedda utgifter som kan dyka upp längs vägen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Se till att tomten lämpar sig för ett elementhus

Om man ska bygga ett elementhus måste man säkerställa att man har eller köper en tomt som lämpar sig för den här typen av bygge. Det är helt avgörande att tomten är lättillgänglig för lastbil och kran. Om inte så riskerar man komplikationer när elementen ska levereras och monteras. Det är också viktigt att grunden är färdig när arbetet med själva elementen ska påbörjas. Om det finns mycket bergknallar och sten på tomten kan man behöva spränga bort dessa, och detta borde man planera för i budgeteringen och tidsplaneringen.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Överväg fördelarna och nackdelarna med elementhus

De viktigaste fördelarna med elementhus är att de kan göra byggprocessen snabbare eftersom de kan byggas på fabrik samtidigt som grunden anläggs. En annan fördel är att större delar av huset byggs inomhus i en kontrollerad miljö, och därmed inte utsätts för fukt, salt eller smuts. Det finns dock tillfällen då elementhus kanske inte är den mest optimala lösningen. Enklare hus kan med fördel byggas som moduler. Detta gäller särskilt hus i funkisstil. Mer traditionella typer av hus passar inte lika bra som elementhus. Här kan det vara bra att konsultera en arkitekt innan man bestämmer sig för det ena eller andra alternativet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Ansök om bygglov tidigt i processen

Detta är en process som man bör komma igång med så fort som möjligt. Man måste ha ett bygglov i Sverige när man ska bygga ett nytt hus. Processen med att få ett bygglov kan vara tidskrävande, och man måste ha ritningar som är fackmannamässigt utförda för att ansökan ska gå igenom. Arkitekten som ritar huset eller husleverantören kan vanligtvis hjälpa till med ansökan om bygglov.

Man kan även ansöka om ett förhandsbesked om man är osäker på att bygglovet kommer att beviljas. Detta kan man även göra innan man köper en tomt, eftersom förhandsbesked och bygglov är knutna till en fastighet, inte en ägare. Ansökan om förhandsbesked är något enklare och billigare än en lovansökan, och är bindande i två år om man ansöker om bygglov för samma åtgärd inom denna tidsfrist. 

5. Hitta rätt entreprenör

En pålitlig och kompetent entreprenör är ett måste för att projektet ska bli lyckat. Om man väljer totalentreprenad så står huvudentreprenören som ansvarig för både projekteringen och utförandet. Hen koordinerar även alla yrkesgrupper som engageras i projektet. Det är även praxis att huvudentreprenören sköter kontakten med tillverkaren av huselementen om denna själv inte är totalentreprenören.

Att hitta en duktig entreprenör är med andra ord helt avgörande för alla som ska bygga elementhus. Det finns flera faktorer man ska hänsyn till när man letar:

  • Relevant erfarenhet: Elementhus skiljer sig åt från andra typer av bostäder när det kommer till själva bygget. Det är en stor fördel om man anlitar en entreprenör som har utfört liknande projekt tidigare. Det finns vissa entreprenörer som specialiserar sig på elementhus, och de har oftast nära samarbeten med tillverkarna vilket är en stor fördel för dig som byggherre. Det finns även elementtillverkare som monterar husen själva, men det är inte alltid fallet. 
  • Ekonomi: Det är viktigt att man skriver kontrakt med en firma som har god ekonomi. Det kan medföra stora och allvarliga problem för dig om entreprenören mitt under projektet går i konkurs, så därför bör du undersöka företagets kreditvärdighet och säkerställa att de klarar av tillfälliga ekonomiska förluster utan att verksamheten går i grunden. Se även alltid till att teckna ett färdigställandeskydd som täcker en del av merkostnaderna i de fall entreprenören går i konkurs och du måste anlita en ny.  
  • Certifieringar: I Sverige finns det många frivilliga certifieringar man kan skaffa som byggfirma. Trots att de är frivilliga att ta så fungerar de ändå som en extra kvalitetsstämpel. Kolla därför upp entreprenörens certifikat när du jämför olika anbud. 
  • Försäkringar: Oväntade komplikationer kan alltid inträffa under byggarbetet. Då är det viktigt att entreprenören har alla nödvändiga försäkringar på plats.
  • Kommunikation: Ett lyckat husbygge förutsätter en god och kontinuerlig dialog mellan byggherren och entreprenören. Välj därför en entreprenör som du känner att du har lätt att prata med. 
  • Omdömen: Den viktigaste indikatorn på huruvida ett företag är rätt för ditt husbygge eller inte är om de har genomfört arbeten på liknande projekt tidigare. Det är därför alltid klokt att be om referenser som du själv kan kontakta för att få reda på vad tidigare kunder har att säga om entreprenören.

För att förenkla anbudsprocessen har vi på Byggstart samlat ett nätverk med kvalitetssäkrade aktörer. Vi har kollat upp kreditvärdighet, referenser och certifieringar för alla företag som har tillgång till plattformen, och vi bevakar dessa kriterier löpande. Det är endast företag som upprätthåller hög kvalitet och erbjuder konkurrenskraftiga priser över tid som får vara en del av vårt breda men pålitliga nätverk. Det är gratis för dig att lägga ut ditt projekt, och du kommer få ta emot flera anbud från duktiga entreprenörer. Du åtar dig inga förpliktelser genom att använda tjänsten.

6. Säkerställ att alla parter samarbetar med varandra

När man ska bygga ett elementhus är det viktigt att arbetet mellan de olika aktörerna koordineras väl. Här gäller det att man ser till att arkitekt, byggentreprenör och tillverkare av elementen samarbetar väl med varandra. Alla dessa led måste fungera optimalt för att projektet ska lyckas. Arkitektens ritningar fungerar som utgångspunkt för ett elementhus. Entreprenören måste beställa de olika modulerna hos tillverkaren. Arbetet med grunden måste vara färdigt när modulerna ska levereras och monteras, och bygglovsansökan måste vara godkänd innan arbetet planeras att sättas igång.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. Skriv en tidsplan

När man har skrivit kontrakt med entreprenören som ska utföra bygget är det viktigt att man tillsammans utarbetar en realistisk tidsplan. Detta dokument är guld värt att ha som byggherre eftersom det gör det betydligt enklare som lekman att följa projektets framdrift. Det är många byggmoment som ska koordineras när man bygger elementhus. Det är bara om man har en detaljerad tidsplan som man vet att allt flyter på som det ska.

8. Följ upp arbetet noga

Att bygga elementhus innebär vanligtvis en tidseffektivisering jämfört med platsbyggda lösningar, förutsatt att samordning mellan de olika aktörerna fungerar väl. Allt grundarbete, inklusive eventuell källare, måste stå färdigt när elementen levereras. Stommen tar vanligtvis inte särskilt lång tid att montera, och därför bör arbetslaget för det invändiga arbetet vara redo att sätta igång så fort stommen med elementen är rest. Det är alltid viktigt att byggherren följer upp arbetet noga, och besöker byggarbetsplatsen minst en gång i veckan vid avtalad tid.

9. Genomför en oberoende slutbesiktning

Innan bostaden kan tas i bruk måste man göra två saker, en slutbesiktning med en extern besiktningsman, och ett slutsamråd med den kontrollansvarige för bygget och en tekniker från kommunen. Under besiktningen säkerställer besiktningsmannen att entreprenaden har utförts på ett fackmannamässigt sätt, att kontraktet har fullföljts och att inga dolda fel eller brister förekommer i själva bygget. Det är praxis att hålla inne med den sista utbetalningen till entreprenören, vanligtvis 10-15 % av totalsumman, tills eventuella fel har åtgärdats.

Under slutsamrådet går man igenom byggherrens kontrollplan och anteckningar från den  kontrollansvarige för att kontrollera att bygget följer gällande krav och regelverk, samt handlingarna i bygglovet. Dessa moment kan göras samtidigt, men inte nödvändigtvis. Slutsamrådet avgör om bygget godkänns och får ett slutbesked, vilket är obligatoriskt för att huset ska kunna tas i bruk. 

10. Få alla viktiga dokument

När projektet är slutfört är det viktigt att du ber att få tillskickat alla viktiga dokument från entreprenören. Detta inkluderar uppgifter om allt arbete som utförts samt vilka typer av material som använts. Detta är viktigt av flera olika orsaker. För det första så innebär det att det blir lättare att renovera i framtiden. För det andra så behöver man ha alla kvitton och annan relevant dokumentation om man måste använda garantin eller reklamera bygget. För det tredje så behövs dokumenten när man ska sälja huset, eller om man vill få det värderat.

Så kommer du igång med projektet

När du har bestämt dig för att bygga ett elementhus kan vi på Byggstart hjälpa dig hitta rätt entreprenör för projektet. Vi har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på en och samma plats så att det ska vara enklare för dig att hitta kompetenta och pålitliga aktörer. Det är endast firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får vara en del av vår plattform. Det är gratis för dig som byggherre att lägga ut ditt projekt, och du förbinder dig inte till något genom att göra det.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.