10 smarta byggtips för hus på sluttande tomt

 

Överväger du att bygga hus på sluttande tomt? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Hus på sluttande tomt

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga hus på sluttande tomt ställer högre krav på förarbetet och utjämningen av markytan, men det betyder inte att det är omöjligt att bygga hus på tomten. Så länge man anlitar kompetenta proffs som vet hur man bygger på sluttande mark, samt avsätter extra tid i planeringen för grävningsarbetet så kan man få till en bostad som är innovativ och personligt präglad. I den här artikeln har vi samlat 10 tips till dig som vill bygga hus på sluttande tomt. Du kan bland annat läsa om vilka förberedelser du måste göra, vad du bör tänka på under arbetets gång samt hur du hittar rätt hantverkare.

Få anbud på ditt projekt: Lägg ut jobbet på Byggstart.

1. Var ute i god tid

Bra förberedelser är en förutsättning för att ditt projekt ska bli framgångsrikt. Ju bättre man planerar projektet på förhand, desto enklare blir det att hantera eventuella utmaningar som dyker upp efter hand. Det lönar sig också att vara tidigt ute när man ska koppla in en entreprenör. Duktiga entreprenörer är populära, och de kan ofta vara uppbokade i flera månader framöver. Att hitta skickliga maskinentreprenörer som har tid att ta sig an ens uppdrag kan vara särskilt svårt, och dessa tjänster är nästan alltid en nödvändighet när man bygger på sluttande tomt. Vissa typer av material har även långa leveranstider, så om du vet vad du är ute efter i ett tidigt skede kan du beställa materialen i tid, och du kan även hålla utkik efter specialerbjudanden och rabatter hos olika återförsäljare.

2. Glöm inte förarbetet

När tomten sluttar och det råder stora nivåskillnader så behöver man nästan alltid utföra omfattande grävningsarbete. I tillägg till själva arbetet måste man också kalkylera för bortforsling av schaktmassor i budgeten. Kom också ihåg att själva massan blir större när den grävs upp ur marken. Sten från berggrund kan exempelvis ta upp till 50 % mer volym när den har krossats och tagits upp ur marken. Allt detta måste forslas bort, vilket är en kostnad som snabbt blir dyr. Ha också tomtens framkomlighet i åtanke när du planerar för kostnaderna. När man gräver använder man oftast tunga maskiner, och om det är svårt att ta sig fram på tomten kan man bli tvungen att använda mindre maskiner som inte är lika effektiva.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Börja med arkitekten

En sluttande tomt kräver oftast specialanpassade lösningar när man bygger hus. Av den anledningen lönar det sig alltid att ta in en arkitekt tidigt i processen. Om arkitekten är skicklig så kan ni hitta lösningar där det blir möjligt att utnyttja tomtens egenskaper till max. Det är också möjligt att komma med förslag och önskemål när man arbetar med en arkitekt, och denne kan inarbeta dessa i husets design så länge det är fysiskt möjligt. När arkitekten har tagit fram alla ritningar och en fullständig projektbeskrivning så är det också lättare för entreprenören att ge dig ett korrekt pris för utförandet av projektet.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Hitta skickliga hantverkare

Vi på Byggstart har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på en och samma plats så att det ska vara enkelt för byggherrar att hitta kompetenta och pålitliga firmor. Vi har kollat igenom referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla firmor som har tillgång till vår plattform, och vi kontrollerar även dessa kriterier löpande. Det är endast firmor som upprätthåller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får tillgång till vår plattform. Det är gratis för dig som byggherre att lägga ut ditt projekt på Byggstart. Efter att vi gått igenom projektet med dig kommer du kunna ta emot anbud från flera olika entreprenörer som har erfarenhet av att bygga hus på sluttande tomt. Du åtar dig inga förpliktelser genom att ta emot dessa anbud.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Skriv tydliga avtal

Ett tydligt avtal är en fördel både för dig och entreprenören. Det är i slutändan helt och hållet upp till dig att beskriva projektet så klart och tydligt som möjligt så att entreprenören har en rimlig förståelse för vad det är som ska göras. Kontraktet bör först och främst innehålla priset som ni har kommit överens om. Det bör också framgå hur ni ska lösa eventuella förseningar och tilläggskostnader. Det är svårt att på förhand veta hur jordmånen ser ut under marken. Det kan exempelvis visa sig att den består av betydligt mer berggrund än vad ni först hade räknat med, och då är det viktigt att ni vet hur ni ska hantera denna merkostnad. Kom också överens om en detaljerad tidsplan. Detta är fördelaktigt av flera anledningar. En tidsplan med många olika avstämningsdatum gör det enkelt för dig som byggherre att hålla koll på att projektet flyter på som det ska. Använd tidsplanen som en bilaga till kontraktet.

6. Följ projektet och ha en god dialog med entreprenören

Under tiden som arbetet pågår så lönar det sig att besöka byggarbetsplatsen med jämna mellanrum. Då kan du upprätthålla en god dialog med entreprenören samtidigt som du kontrollerar att projektet flyter på enligt den tidsplan som ni avtalat. Bestäm gärna möte med entreprenören där ni kan diskutera hur projektet går. Då kan ni gå igenom eventuella ändringar som måste göra, förseningar och problem som uppstått. Genom att göra detta så undviker du att det uppstår missförstånd och oenigheter under projektets gång, och det blir även enklare att lösa eventuella problem om ni har en vana av att prata med varandra.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. Håll dig till budgeten

För att du ska kunna ha kontroll över kostnaderna under projektet är det viktigt att du har en detaljerad och realistisk budget, och det är ännu viktigare att du faktiskt håller dig till den. Dela upp budgeten i olika poster så att du har klart för dig vad varje del i projektet kommer kosta. Gör grundliga undersökningar på förhand så att du kan göra rimliga uppskattningar på vad varje enskilt moment kommer kosta. Det lönar sig även att ha en buffert i budgeten för oförutsedda kostnader som kan dyka upp.

8. Du måste ha bygglov

Man behöver alltid bygglov när man ska bygga ett nytt hus, och detta måste du ha på plats innan du kan börja bygga. Det finns många regler som gäller för nybyggen för att bostaden ska bli godkänd som just bostad. När det gäller ett så omfattande projekt som ett nybygge så är det sällan byggherren som sammanställer ansökan. Det enklaste är att ta in en arkitekt eller byggkonsult som sköter ansökan och håller i projektering för att säkerställa att ansökan blir beviljad. Det kan vara bra att ta reda på om det går att bygga på en obebyggd tomt i förväg genom att ansöka om ett förhandsbesked. Det kan du göra redan innan du köper tomten. Ett förhandsbesked är ett preliminärt beslut som är bindande för bygglovet i två år, så länge man senare ansöker om samma åtgärder. 

9. Gör slutbesiktning och be om relevant dokumentation

När entreprenören är färdig och huset står på plats bör du genomföra en slutbesiktning med en extern besiktningsperson för att säkerställa att entreprenaden har utförts korrekt. Upptäcker man fel eller brister under slutbesiktningen så måste dessa åtgärdas innan man betalar den sista fakturan till entreprenören (vanligtvis 10-15 % av totalsumman). Detta kan man göra i samband med slutsamrådet, då kommunen och din kontrollansvarig kontrollerar att bygget följer plan- och bygglagen och stämmer överens med handlingarna i bygglovet. Detta är ett viktigt moment som avgör om bygget godkänns och får ett slutbesked. Endast därefter får det tas i bruk. 

När allt är klart bör du också se till att du får all relevant dokumentation skickad till dig från entreprenören. Denna dokumentation är viktig att ha för att man ska kunna påvisa att alla åtgärder har utförts på ett fackmannamässigt sätt. Om man saknar dokumentation på bygget kan det påverka priset vid en eventuell försäljning. Det är även viktigt att ha en översikt över vilka material som använts om du i framtiden ska renovera boendet. Se bland annat till att du får intyg på utförda våtrums- och elarbeten, instruktionsmanualer för all utrustning, kvitton på inköp samt en slutfaktura som visar vilka typer av arbeten som utförts.

10. Få hjälp med att komma igång

Om du har bestämt dig för att bygga hus på sluttande tomt kan det vara dags att hitta rätt entreprenör för jobbet. Detta kan du enkelt göra genom att använda gratistjänsten Byggstart. Vi jobbar kontinuerligt med att kvalitetskontrollera företagen som ingår i vårt nätverk. Registrerar du ditt projekt hos oss så blir du matchad med entreprenörer i ditt närområde som besitter den erfarenhet och kunskap som krävs för att slutföra ditt projekt på ett framgångsrikt sätt. Att använda tjänsten är gratis för dig som byggherre, och du åtar dig inga förpliktelser genom att ta in anbud från entreprenörerna. Registrera ditt projekt hos oss så blir du kontaktad av en av våra medarbetare.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.