6 saker du måste veta om vattenburen golvvärme

 

Överväger du att installera vattenburen värme? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Vattenburen golvvärme

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vattenburen golvvärme är något som många husägare idag väljer att installera i sina bostäder när de vill förbättra inomhusklimatet och sänka energiförbrukningen. Vanligtvis sker uppgraderingen i samband med en större renovering eftersom man måste riva upp golv för att lägga rören. Det är en relativt stor investering som innebär att arbetet måste utföras av erfarna och kompetenta hantverkare. Dessvärre finns det många firmor som tar på sig arbetet trots att de saknar kvalifikation. Lyckligtvis finns det dock en del saker du kan göra för att säkerställa att ditt projekt blir framgångsrikt. I den här artikeln går vi igenom allt du bör tänka på när du ska installera vattenburen golvvärme i hemmet.

Få anbud på ditt projekt: Lägg ut det på Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Påbörja anbudsprocessen och beställ material i god tid

Bra planering är essentiellt för alla byggprojekt. Installation av vattenburen värme anses vara ett relativt stort projekt, och därför bör man påbörja planeringen omkring 3 månader innan man vill sätta igång med själva arbetet. Det kan låta mycket men det är viktigt att avsätta gott om tid till varje steg i processen. Det kan exempelvis ta ett par veckor från det att du kontaktar en entreprenör tills de kan komma på besök i din bostad. Därefter tar det 1-3 veckor för dem att sammanställa en offert till dig. För att den här processen ska fortlöpa så snabbt som möjligt är det viktigt att du på förhand tagit fram en detaljerad projektbeskrivning. Ju mer grundlig projektbeskrivningen är desto enklare blir det för entreprenören att sammanställa en komplett och realistisk offert. Anledningen till att det tar så lång tid för entreprenören att sätta ihop ett anbud är att hen själv måste få in anbud från sina underleverantörer. Det är först när dessa uppgifter är inhämtade som entreprenören kan ge dig ett komplett anbud. När du väl har fått anbudet från entreprenören måste du räkna med ytterligare ett par veckor innan ni kommit överens om slutpriset och villkoren för arbetet.

Hur lång tid det tar från det att kontraktet har skrivits på tills dess att entreprenören kan sätta igång med arbetet varierar. Det är ganska sällsynt att entreprenören kan sätta igång direkt, i synnerhet om entreprenören är skicklig. Ditt projekt sätts allra oftast i kö, och det är inte ovanligt att det kan ta flera månader innan entreprenören kan påbörja arbetet.

Det finns ytterligare en anledning till varför man ska börja planera långt i förväg. Många typer av material har långa leveranstider, så om man bestämmer sig för vilka material man ska använda i ett tidigt skede kan man beställa dessa och säkerställa att de finns på plats när entreprenören ska påbörja arbetet. Detta gäller främst golv och kakel, och det är viktigt att du har dessa till hands när de behövs för att undvika förseningar i projektet.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

En tydlig projektbeskrivning sparar dig tid och huvudbry

Projektbeskrivningen är inte enbart något du skriver för att förklara för hantverkarna vad som ska göras, den är även ett verktyg för dig som byggherre. När du utarbetar projektbeskrivningen sätter du dig in i projektets många detaljer, och då är du även kapabel att diskutera dessa frågor med entreprenören. Det kan vara svårt att förstå viktiga aspekter gällande vattenburen värme om man inte sedan tidigare har någon kunskap i ämnet, men genom att skriva en detaljerad projektbeskrivning så får du i alla fall en grundläggande uppfattning om vilka alternativ som finns samt vad de innebär. När du skriver en projektbeskrivning fattar du dessutom viktiga beslut på förhand, och undviker därigenom att ta förhastade beslut eller ändra dig mitt i projektet. Att göra ändringar på stående fot bidrar oftast till stora merkostnader.

En detaljerad projektbeskrivning gör som sagt anbudsprocessen enklare även för entreprenören. När hen kan se exakt vad du vill ha utfört så är det lättare att beräkna hur lång tid de olika momenten tar, vilket gör att processen går snabbare samt att du får ett anbud som oftast stämmer överens med slutfakturan. När alla detaljer är klarlagda i projektbeskrivningen är det dessutom större chans att du får anbud från olika entreprenörerna som inkluderar samma typer av arbeten, vilket gör dem lättare att jämföra.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hitta en entreprenör som är rätt för dig

Byggstart jobbar vi kontinuerligt med att kvalitetssäkra entreprenörer. Därför kan du känna dig trygg i att alla hantverkare i vårt nätverk uppfyller kraven på kompetens och andra formaliteter. Vi har även en god översikt över vilka typer av projekt de olika firmorna har jobbat med tidigare, vilket innebär att vi kan matcha dig med hantverkare som har relevanta erfarenheter. Du kan registrera ditt projekt på vår hemsida genom att fylla i några enkla uppgifter. Därefter hjälper vi dig komma i kontakt med entreprenörer som har erfarenhet av just vattenburen golvvärme. Vår tjänst är gratis, och du åtar dig inga förpliktelser genom att använda den.

Här nedan hittar du en översikt över vad du bör tänka på när du ska välja rätt entreprenör till ditt projekt.

Pris:

När man får ett anbud från en entreprenör är det viktigt att man ser på helheten i anbudet, och inte bara slutsumman. Om de olika anbuden skiljer sig mycket åt i pris så beror det med stor sannolikhet på att offerterna innehåller olika sorters arbeten. Det lönar sig därför att först jämföra innehållet i de olika anbuden utan att kolla på priset. Det är också viktigt att komma ihåg att kvalitet kostar. Dåliga hantverkare tenderar att bli dyra på sikt.

Kapacitet och tidsåtgång:

Innan du bestämmer dig för att anlita en entreprenör bör du försäkra dig om att de har kapaciteten att genomföra projektet inom en snar framtid. Ett bra anbud är inte värt särskilt mycket om entreprenören inte kan utföra arbetet inom utsatt tid.

Det är även viktigt att få en bild av hur lång tid entreprenören behöver för att fullfölja projektet. Kom ihåg att installation av vattenburen golvvärme oftast innebär stora ingrepp i bostaden. Oftast måste man hitta ett alternativt boende under byggperioden, vilket i sig innebär en merkostnad. Därför är det viktigt att du väljer en entreprenör som är effektiv så att arbetet inte drar ut på tiden.

Ekonomisk soliditet:

Det är helt avgörande att firman som du anlitar har en god ekonomi. Detta innebär både att ekonomin är i ordning, samt att de kan hantera eventuella förluster. Du vill verkligen inte riskera att firman går i konkurs mitt under projektets gång, eller under garantiperioden (som kan variera mellan 5 och 15 år). Du kan enkelt få en överblick över bolagets ekonomi genom att kolla upp det på Allabolag.se, och du kan även utföra en kreditupplysning på företaget. Då kan du se om företaget har skulder och betalningsanmärkningar, vilket inte är ett gott tecken.

Rutiner för kvalitetskontroll:

För att arbetet ska bli utfört så effektivt och kvalitativt som möjligt är det viktigt att entreprenören du anställer har goda rutiner för kvalitetskontroll. Detta kan du ta reda på genom att fråga entreprenören vilka rutiner de har. Om svaret du får är vagt och undvikande så har du med stor sannolikhet att göra med en oseriös aktör.

Formell och informell kompetens:

Det är absolut nödvändigt att entreprenören har relevant kompetens och erfarenhet för att hen ska kunna installera vattenburen golvvärme på ett korrekt sätt. Kompetens kan både vara formell och informell i det här fallet. Formell kompetens innebär VVS-certifikat i det här fallet, och informell kompetens innebär erfarenhet från tidigare projekt. Att installera vattenburen värme kräver omfattande teknisk kunskap och materialkännedom, och därför är det viktigt att du kollar upp referenser från tidigare projekt. Be om telefonnummer till referenser så att du kan kontakta dem direkt. Att läsa recensioner på entreprenörens hemsida är inte en tillförlitlig källa till information.

Kommunikation:

Kommunikationen mellan dig och entreprenören måste fungera relativt väl för att projektet ska bli som du har tänkt dig. Bra kommunikation gör att man enklare kan identifiera och lösa problem under projektets gång. Dålig kommunikation leder å andra sidan till missförstånd som i värsta fall kan leda till att man måste göra om delar av arbetet.

Använd anbudsprocessen till att värdera personkemin mellan dig och entreprenören. Det är i anbudsprocessen som entreprenören visar sina bästa egenskaper eftersom hen vill vinna ditt projekt. Om kommunikationen skaver redan i anbudsprocessen är det ett tecken på att det inte kommer bli bättre med tiden, och då bör du överväga andra alternativ.

Skriftligt kontrakt ett måste

Kontraktet du ingår med hantverkarna måste tydligt visa vilket arbete som ska utföras, vilka material som ska användas, hur mycket du ska betala för de olika delarna, när du ska betala, och när de olika delmomenten ska vara färdiga. Det måste också tydligt framgå i kontraktet hur ni ska lösa eventuella problem som medför att tidsfristen eller budgeten övertrasseras. Man brukar även lägga in projektbeskrivningen som bilaga till kontraktet. Du kan med fördel använda dig av Konsumentverkets avtalsmallar för hantverkartjänster.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Tänk igenom vad du ska göra själv och inkludera det i kontraktet

Innan entreprenören sätter igång med arbetet bör ni tillsammans utarbeta en tidsplan. Som byggherre bör du aktivt delta i den här processen. Tidsplanen gör att du enkelt kan hålla koll på att arbetet flyter på som det ska, och det är vanligt att man anger några milstolpar med tillhörande datum där det anges hur långt entreprenören ska ha kommit med arbetet. I tidsplanen ska ni även ange eventuellt arbete som du själv tänker ta på dig, samt när detta ska slutföras.

Att ta på sig en del av arbetet själv kan dra ner kostnaderna för projektet, men det är viktigt att man vet vad man håller på med. Rivning, avfallshantering, golvläggning och målning är saker som många väljer att göra själv när de ska installera vattenburen golvvärme. Du bör dock inte övervärdera din egen förmåga. Om du inte slutföra din del i tid så kan det leda till förseningar för hela projektet, vilket kan leda till högre kostnader. Var därför realistisk i din bedömning. Om du tvivlar på att du kan utföra ett visst jobb i tid så bör du nog överlåta det till entreprenören. Då blir det oftast snabbare och bättre gjort. 

Slutbesiktning och dokumentation

Att utföra en slutbesiktning med en kvalificerad besiktningsperson är nödvändigt för att säkerställa att arbetet har utförts fackmannamässigt. Det är praxis att hålla inne med betalningen av minst 10 % av totalsumman tills dess att eventuella fel och brister som upptäckts vid besiktningen har åtgärdats.

Du måste även se till att du får alla relevanta dokument knutna till projektet. Dessa behöver du för att kunna underhålla och laga systemet i framtiden. I dessa fall måste man kunna ta fram tekniska ritningar och manualer, och se vilka material som har använts.

Dokumentationen är även viktig att ha vid en eventuell försäljning av huset. Då måste du kunna visa upp att arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt, annars kan du inte tillgodoräkna installationen i husets värde. Dokumentationen är också nödvändig vid försäkringsärenden. Om du inte kan bekräfta att installationen utförts korrekt så kan du i vissa fall bli nekad ersättning vid olyckor och skador.

Om du dessutom behöver bygglov för ditt projekt så kan kommunen kräva att en certifierad kontrollansvarig säkerställer att projektet har utförts i enlighet med handlingarna i bygglovsansökan. Detta gäller dock främst för större bygg- eller renoveringsprojekt eller om byggnaden i fråga anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. 

Hur kommer jag igång?

Överväger du att installera vattenburen golvvärme kan Byggstart vara till stor hjälp. Hos oss kan du enkelt registrera ditt projekt genom att ange några enkla uppgifter om projektet. Vi använder därefter denna information för att hitta hantverkarna i ditt område som är bäst lämpade för att utföra installationen. Tjänsten är gratis, och du åtar dig inga förpliktelser genom att använda den.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.