Bygga grund: 10 användbara tips

 

Ska du påbörja ett byggprojekt som omfattar att gjuta grund? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Bygga grund

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

1. God planering lönar sig alltid

När du står i startgroparna för att dra igång ett byggprojekt av den här typen så är det helt avgörande att du är väl förberedd. Sätt därför av tillräckligt med tid för planeringen. Med en genomtänkt projektplan i ryggen går det att genomföra projektet på ett effektivt sätt, och det blir också lättare att göra justeringar längs vägen. När man ska anlägga grund blir det nämligen inte alltid som planerat eftersom man inte riktigt kan veta vad som döljer sig under ytan innan man börjat gräva. Överväg därför att utföra en geoteknisk markundersökning för att kartlägga markförhållandena innan arbetet påbörjas, det kan löna sig i längden. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Osäkra projekt kräver rutinerade hantverkare

Få saker är mer avgörande för slutresultatet än beslutet om vem som ska få utföra jobbet. En stabil och solid grund utgör fundamentet för resten av ditt byggprojekt och problem vid grundläggningen kan öka problemen för resten av konstruktionen exponentiellt. För ett lyckat projekt är det alltså A och O att den entreprenör som man tar in har rätt kompetens och nödvändiga erfarenheter.

Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att hitta rätt hantverkare till ett byggprojekt. Här kan vi på Byggstart hjälpa dig. Vi har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe, så att det ska bli enklare för dig att göra ett väl underbyggt val. Vi har kontrollerat referenser, certifieringar och kreditvärdighet för alla firmor som anslutits till plattformen, och övervakar även dessa kriterier löpande. Det är bara de entreprenörer som upprätthåller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får fortsätta att vara del av vårt nätverk. Det är gratis att lägga ut uppdrag och helt förbehållslöst att ta emot anbud.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Bra avtal främjar båda parter

Noggrant utformade och detaljerade, skriftliga kontrakt är ett måste för både dig som byggherre och den eller de entreprenörer som du tar in för uppdraget. Här behöver det göras tydligt vem som ansvarar för vilka uppgifter under projektets gång. Detta gäller även vilken part som ska ansvara för anskaffning av allt material som behövs. Säkerställ även att ni är överens om hur eventuella förseningar, fördyrande omständigheter och andra potentiella problem ska hanteras. Utöver detta bör kontraktet även klargöra vad som gäller om det skulle visa sig att marken inte är lämplig för byggnation. Ett avtal som båda parter varit delaktiga i att ta fram gynnar samarbetet under projektet och minskar risken för missförstånd och konflikter.

Hos Konsumentverket hittar du kontraktsmallar som du med fördel kan använda vid inköp av enskilda hantverkstjänster eller större entreprenader. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Bygglov – ansök i god tid

I många fall är den grund man bygger del av ett projekt som kräver bygglov. Om projektet är lovpliktigt ska bygglovet och startbesked finnas på plats innan man drar igång med arbetet. Det finns givetvis komplementbyggnader som attefallshus som generellt sett är undantagna lovplikten, men varje kommun har rätt att besluta om utökad eller minskad lovplikt beroende på lokala förhållanden. För att din åtgärd ska undantas lovplikten ska dessutom en rad olika villkor vara uppfyllda avseende dimensioner, placering, användning och så vidare. För att summera så kan det vara svårt att själv avgöra om ett byggprojekt kräver bygglov eller ej. Därför är det alltid att rekommendera att man kontaktar byggnadsnämnden i kommunen för att höra sig för vad som gäller för det specifika bygget som man planerar. Bygglov är något som du antingen kan söka själv, eller som du kan anlita en annan part för att göra å dina vägnar – som en arkitekt eller entreprenör.

5. Jämför priser och anbud

För att försäkra dig om att du anlitar en entreprenör med en konkurrenskraftig prissättning är det viktigt att du tar in offerter från flera aktörer. Det är emellertid viktigt att du inte endast tittar på prislappen, utan går noggrant igenom de olika anbuden i detalj. Jämför priserna för de olika arbetsmomenten – ett högre pris speglar inte sällan bättre material och mer kompetent arbetskraft. Kanske omfattar en offert med en högre prislapp också fler moment än vad som finns med i de billigare? Till exempel kan en del erbjudanden inkludera bortförseln av schaktmassor, medan andra överlåter detta till byggherren. När du får ett anbud med en avsevärt lägre prisbild bör detta hur som helst höja en varningsflagg. Entreprenören kanske sparar in genom att använda material av låg kvalitet och okvalificerad arbetskraft. 

6. Lägg ner energi på förarbetet

Innan du kan dra igång och anlägga grunden krävs det att byggplatsen ställs i ordning. Området behöver mätas upp, schaktas ut och göras plant. Finns det risk för tjälhävning behöver du också tjälsäkra marken först. Isolering, dränering, fuktspärr och radonskydd är andra åtgärder som kan behövas. Försäkra dig också att ta in nödvändig kompetens för att avgöra om markförhållandena är stabila nog för att tåla belastningen från den färdiga konstruktionen. Allt detta kan vara svårt att planera för innan man börjat gräva, så var beredd på att du kan behöva göra justeringar av projektplaneringen längs vägen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. En detaljerad budget – men med svängrum

Större byggprojekt kräver att man har gjort ett bra budgetarbete innan man drar igång. Undersök priser och kostnader på förhand, så att du inte stöter på onödiga överraskningar. Det är bara när du har gjort detta som du kan sätta upp en budget som är realistisk och användbar. Se till att budgeten blir så detaljerad och genomarbetad som möjligt, men kom samtidigt ihåg att kostnaden för grävjobbet kan vara svår att förutspå med säkerhet – markförhållandena är ofta ett osäkert kort tills man satt skopan i backen. Reservera därför gärna medel till oförutsedda utgifter som kan tillkomma under projektets gång.

8. Själv är inte alltid bäste dräng

Många husägare ser möjligheten att spara in en slant genom att ta på sig en del av jobbet själv. Även om eget arbete kan minska arbetskostnaderna är detta knappast något att rekommendera när det rör sig om grundläggning. Att ta på sig arbete som man vare sig har tid eller kompetens för kan i det här fallet resultera i en grund som inte håller måttet och som kan orsaka förödande skador på resten av konstruktionen. Om man vill slippa dyra pengar för åtgärda eventuella fel och siktar på en grund av hög kvalitet så kommer det därför alltid att löna sig att överlåta arbetet till professionella hantverkare. 

9. Sätt en realistisk tidsplan

Prata ihop dig med entreprenören som du bestämt dig för och gör upp en realistisk och detaljerad tidsplan gemensamt. Arbetet slutar dock inte där – det är viktigt att sedan följa upp projektets utveckling och stämma av mot tidsplanen. Det är bara så du kan få reda på om bygget kommer att kunna stå klart inom den tidsram som ni satt upp. Genom att föra in ett antal avstämningspunkter i tidsplanen är det lättare att upptäcka eventuella förseningar. Det finns få byggprojekt där det inte uppstår förseningar någon gång under arbetet. Om man har gjort en rimlig tidsplanering med tillräckligt med marginal mellan de olika arbetsmomenten, kan man emellertid ofta justera planen längs vägen utan större inverkan på slutdatumet.

10. Ha alla papper i ordning

Som byggherre är det ditt ansvar att se till att alla nödvändiga handlingar finns på plats innan och under bygget. Kommunen kan till exempel komma på besök för att säkerställa att kontrollplanen följs och att samtliga byggregler efterlevs. Den dagen som du ska sälja fastigheten är det också viktigt att du kan bevisa att arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt. En ytterligare byggnad på din tomt kan medföra en betydande värdeökning, förutsatt att du kan bevisa att konstruktionen håller en hög kvalitet. Se därför till att entreprenören lämnar över all relevant projektdokumentation. Här bör det framgå tydligt vilket arbete som utförts samt vilka material som har förbrukats. 

För att komma i kontakt med seriösa entreprenörer och hantverksfirmor är det bara att registrera ditt projekt hos oss på Byggstart. Med hjälp av vår databas tar vi fram de mest kvalificerade firmorna i ditt område, och du kan vara säker på att anbuden du får ta emot kommer från företag som har både ekonomin i ordning och kompetensen som krävs för att genomföra ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.