10 råd när du ska bygga enplanshus

 

Överväger du att bygga ett enplanshus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Enplanshus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Enplanshus är ett praktiskt val för människor i flera olika livsfaser. Avsaknaden av trappor är en fördel för både barnfamiljer och pensionärer och det har lett till att enplanshus har blivit alltmer populära på marknaden. Att bygga ett hus med ett våningsplan har många likheter med att bygga hus med flera bostadsplan, men det finns även faktorer som skiljer projekten åt. Vi på Byggstart har samlat tio tips som kan hjälpa dig som vill bygga ett enplanshus. Du kan bland annat läsa om hur lång tid de olika delmomenten tar, vilka hantverkare du måste anlita och hur du hittar rätt hantverkare för att utföra arbetet. 

Ta emot flera förbehållslösa anbud från hantverkare via Byggstart.

1. Börja planera så tidigt som möjligt

Att bygga hus tar så gott som alltid längre tid än vad man först tror. Därför lönar det sig att börja med förberedelserna i god tid. Det första du ska göra är att skissa upp en grov projektplan. I den skriver du in allt som ska göras, hur lång tid de olika arbetena tar och när du tror att det är möjligt att få dem utförda. Med högsta sannolikhet kommer projektet inte bli exakt som det du ser framför dig så lägg in tidsmarginal för förseningar och oförutsedda händelser. Generellt sett kommer det att ta mer än ett år från det att du har tomten klar tills huset är färdigt. Här nedan går vi igenom huvudpunkterna som du bör ha med i projektplanen och hur lång tid du bör beräkna för vart och ett av dem. De olika stegen är: 

Ritningar och bygglovsansökan (4-6 månader)

Det första steget är att få huset uppritat, ett arbete som du gör tillsammans med en arkitekt. Du behöver arkitektritningarna både för att kunna ansöka om bygglov hos kommunen och för att kunna beskriva projektet för de potentiella entreprenörerna. Hela processen tar mellan fyra och sex månader, så det gäller att komma igång så fort som det bara är möjligt.

När man bygger hus är det inte ovanligt att man väljer att ansöka om bygglov i två steg. Det första steget är att ansöka om ett förhandsbesked som grundar sig på arkitektens ritningar. Det här är ett sätt att se om det hus som du planerar att bygga passar ihop med den för området gällande detaljplanen. Beroende på om du får ett negativt eller positivt besked på förhandsbeskedet, arbetar du och arkitekten antingen om ritningarna innan ni skickar in en bygglovsansökan eller så ansöker ni om bygglov direkt. 

Hitta och välja ut en entreprenör (2-3 månader)

Under tiden som kommunen handlägger din ansökan om förhandsbesked kan du börja med anbudsprocessen. Byggprojektets två första steg kan alltså delvis löpa parallellt. Rekommendationen är att du begär in anbud från minst tre kvalificerade entreprenörer innan du tar ett slutgiltigt beslut. I den här fasen gör de potentiella entreprenörerna ett konsultationsbesök och därefter kontaktar de aktuella leverantörer och underentreprenörer, innan de slutligen kan ge dig ett prisförslag.

Markarbeten (1-2 månader)

När du har valt ut en eller flera entreprenörer och fått din bygglovsansökan godkänd av kommunen med tillhörande startbesked, så är det dags för markarbetet. Att huset ska byggas i ett plan medför ett mer omfattande markarbete eftersom hustypen behöver förberedd mark under hela arealen. Markarbetet omfattar grävning och ibland även brytning av sten eller bortsprängning av bergknallar. Hur omfattande och komplext grundarbete som krävs beror på tomtens markförhållande. Tomtens tillgänglighet påverkar också hur lång tid markarbetet tar att utföra.

Husgrund och betongarbeten (1-2 månader)

När markarbetet är klart börjar man med att gjuta husgrunden och övriga betongarbeten. Det här tar i regel 1-2 månader, men det kan även ta längre tid än så om du bygger ett stort hus. Kom ihåg att ett enplanshus har en större grund än ett tvåvåningshus med samma kvadratmeterantal.

Vädertäta stommen (2-4 månader)

Därefter börjar arbetet med det egentliga huset. I den här fasen bygger snickarna en vädertät stomme som står emot väder och vind. Den här delen av projektet kommer att gå relativt fort när du bygger ett enplanshus eftersom det är lättare för hantverkarna att komma åt fönster, dörrar och tak. Väljer du dessutom ett elementhus blir byggtiden ännu kortare. 

Invändigt (3+ månader)

Slutligen ska allt på plats invändigt. Det är en omfattande process som kan ta flera månader. Tidsåtgången beror på husets storlek, vilken standard du har valt och vilka typer av rum som ingår i huset. Arbetet omfattar bland annat snickararbete, rörläggning, elinstallationer, ventilation, golvläggning och måleriarbeten. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Bestäm dig för vilket hus du vill bygga

När du har hittat en lämplig tomt måste du bestämma dig för om du ska bygga ett specialanpassat hus eller ett elementhus. Specialanpassade hus är ritade av en arkitekt, vilket ger dig en bostad som är ritad såväl utifrån tomtens förutsättningar som dina behov och krav. Det är viktigt att använda arealen optimalt i enplanshus. Nackdelen med arkitektritade hus är att de har en längre planeringstid och i vissa fall även kostar mer att bygga.

Om du väljer att bygga ett elementhus är stora delar av planeringen redan gjord. Huset är färdigritat med det finns utrymme för mindre justeringar. Att huset är färdigritat innebär främst lägre arkitektkostnader. En viss andel av summan som du betalar för ett elementhus täcker arvodet till arkitekten. Du kommer alltså inte undan den här budgetposten helt även om den blir betydligt lägre när du väljer ett elementhus. Andra fördelar med elementhus är att de kräver mindre planering och därmed även kostar mindre. Normalt sett är de även billigare att bygga men det kan variera. Nackdelen med elementhus är att du inte har samma möjlighet att anpassa bostaden efter dina behov och önskemål, utan i regel måste göra kompromisser.

Husvalet kan även bero på vilka ekonomiska medel man har att röra sig med. Därför är det alltid ett smart drag att boka ett möte med banken innan du börjar planera projektet. På så sätt vet du vilken budget du har att röra dig med. Den kunskapen gör det även enklare att räkna ut en realistisk budget. I budgeten ska du även sätta av en post för oförutsedda utgifter för att vara helt säker på att du klarar av att finansiera ditt planerade husbygge. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Börja med en arkitekt

Om du vill bygga ett specialritat hus måste du börja med att engagera en arkitekt. Först när arkitekten har utarbetat de nödvändiga ritningarna och dokumenten bör du kontakta potentiella entreprenörer. Om du kontaktar de olika entreprenörerna utan att ha informationen som de behöver är risken stor att du får in orealistiska kostnadsförslag. Några entreprenörer kan i det läget även välja bort ditt projekt helt. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Undersök vilka budgetposter du kan spara pengar på

Att bygga ett enplanshus innebär ofta mycket markarbete. Exakt hur mycket beror på tomtens markförhållande. Därför kan du spara pengar redan när du väljer ut en tomt. Om du kan hitta en tomt som är relativt plan, utan för mycket sten eller lutning, minskar du behovet av markarbete och därmed blir det också billigare att bygga. 

Storleken på huset har också stor inverkan på totalsumman. Eftersom huset bara har ett våningsplan kommer varje extra kvadratmeter leda till både en mindre tomt och mer markarbete. Av den anledningen kan du spara en del pengar genom att bygga ett mindre hus. Det behöver inte nödvändigtvis bli på bekostnad av boendets komfort. Arkitekten kan ofta hitta arealeffektiva lösningar som gör att du kan bygga ett mindre hus än vad du först trodde var nödvändigt. Det är klokt att bygga ett mindre hus än att köpa en mindre tomt. Har du en stor tomt kan alltid bygga ut huset om behovet skulle uppstå. 

Badrum och kök är de dyraste rummen. Därför finns det en möjlighet att spara relativt stora summor genom att begränsa antalet av den här sortens rum. Den standard som du väljer kommer också ha stor inverkan på slutpriset. Det gäller såväl in- som utvändiga lösningar. 

Ett sätt att minska materialkostnaden är att hålla utkik efter erbjudanden och andra prissänkningar hos detaljisterna, vilket är ytterligare en anledning till att börja planera projektet i god tid. Ju tidigare du vet vilka material som du vill använda desto större är chansen att du hittar dem till reducerat pris innan de ska användas. Om du har en mer eller mindre begränsad budget bör du även undvika platsbyggda speciallösningar och hellre välja färdigproducerade lösningar som du kan köpa i butik.

Val av entreprenör och egen insats kan också har en markant påverkan på slutsumman för huset. Det samma gäller bra planering, något som du kan läsa mer om längre ner i artikeln. 

5. Ta inte på dig mer eget arbete än du har kompetens och tid till

Några väljer att göra en del av arbetet själva för att minska behovet av professionell arbetskraft och på så sätt hålla nere slutkostnaden för projektet. Även om det kan vara ett bra sätt att hålla nere kostnaderna är det viktigt att ha en realistisk syn på sin egen förmåga. Det gäller både kompetens och den tid som du har till ditt förfogande. Kom också ihåg att all egen insats måste stämmas av med entreprenören när ni skriver kontrakt och gör tidsplaneringen. Det är viktigt att det arbete som du gör själv inte skapar förseningar för de övriga hantverkarna. Försäkra dig också om att ditt arbete håller en tillräckligt hög kvalitet så att inte bostadens värde sjunker. Om du vill göra en del av arbetet själv kan det vara smart att satsa på avfallshantering, golvläggning och måleriarbete.

6. Sätt av tillräckligt med tid för att begära in anbud och hitta rätt entreprenör till ditt husbygge

Anbudsprocessen tar i regel längre tid än vad många förväntar sig. När du har tagit kontakt med en entreprenör kan det ta ett tag innan de har möjlighet att göra en förhandsinspektion. Därefter tar det ofta 3-6 veckor innan du får ett kostnadsförslag och ytterligare några veckor innan du har ett färdigt kontrakt.

För att vara säker på att du får anbud med konkurrenskraftiga priser är det viktigt att begära in offerter från flera entreprenörer. Om samtliga anbud kommer från seriösa och pålitliga aktörer kan det räcka med att begära in tre offerter, men var noggrann när du jämför dem. Skillnader i priset kan bero på att anbuden inkluderar olika poster. Se därför till att jämföra alla kostnadsposterna och inte bara totalpriset. Var även uppmärksam om du får ett anbud som är betydligt lägre än de övriga. Det kan nämligen vara ett tecken på att entreprenören sparar pengar genom att använda sämre material eller outbildad arbetskraft. 

När du ska bedöma potentiella entreprenörer är det flera kriterier som du ska ta hänsyn till. Här nedan har vi sammanställt några av de viktigaste:

  • Certifieringar. I Sverige är de flesta certifieringar frivilliga. Likväl fungerar de som en kvalitetsstämpel. Några exempel är våtrumscertifikat, VVS-auktorisation och auktorisation som elinstallatör. Våtrumscertifieringen är en frivillig certifiering som utfärdas av Byggkeramikrådet eller Svensk våtrumskontroll AB. Auktorisation som elinstallatör är en lagstadgad certifiering som alla företag som utför elarbeten måste ha.
  • Kapacitet. De bästa entreprenörerna är populära och är ofta uppbokade i många månader framöver. Därför är det viktigt att hitta en entreprenör i god tid före själva bygget ska starta. Om inte riskerar du att den entreprenör som du vill anlita inte har kapacitet nog för att färdigställa arbetet inom de tidsramar som du önskar. Om du misstänker att företaget inte har tillräckligt med kompetens för att göra ett bra och korrekt arbete är det bättre att vända sig till ett annat företag.
  • Referenser. Undersök vad tidigare kunder har att säga om entreprenören. Det kan du antingen göra genom att leta upp omdömen på nätet eller genom att be entreprenören om referenser som du kan kontakta direkt. Se till att hitta en entreprenör som kan bekräfta att de har genomfört flera liknande projekt tidigare. 
  • Soliditet. Försäkra dig om att entreprenören har en solid ekonomi, det vill säga att de klarar av konjunktursvängningar eller kundförluster. Anlitar du en entreprenör med låg ekonomisk soliditet riskerar du att företaget går i konkurs under själva byggprocessen. Du kan kontrollera företagets ekonomi genom att kontakta Kronofogdemyndigheten eller genom att ta en kreditupplysning på företaget.
  • Kommunikation. Välj en entreprenör som du känner att det är lätt att kommunicera med. Dålig kommunikation leder ofta till missförstånd och meningsskiljaktigheter, vilket i sin tur ger upphov till extra kostnader. 
  • Pris. Se till att begära in minst tre anbud från pålitliga och seriösa aktörer. På så sätt kan du var säker på att du tackar ja till konkurrenskraftiga priser. Tänk på att anbud som är betydligt lägre än de övriga kan vara ett tecken på att entreprenören sparar in pengar genom att använda dåligt material och okvalificerad arbetskraft. 

Det är alltså en rad parametrar att förhålla sig till när du ska välja ut en entreprenör. På Byggstart har vi redan gjort en grundlig bakgrundskontroll på de entreprenörer som finns tillgängliga via vår plattform. Använder du vår tjänst för att hitta entreprenörer kan du vara säker på att anbuden som du tar emot kommer från aktörer som har ordning på ekonomin och alla certifieringar och försäkringar som krävs. Registrera ditt projekt hos oss så matchar vi dig mot entreprenörer som har den kompetens och erfarenhet som krävs för att bygga ditt enplanshus.

7. Se till att göra en projektering

En detaljerad projektering är det mest effektiva sättet för både dig och entreprenören att få en översikt över projektet. Det ger er en klar bild av vilket arbete som ska utföras, något som gör det lättare för entreprenören att komma med ett realistiskt anbud. Det gör det även lättare för dig att budgetera och hålla kontroll på ekonomin under byggets gång. Det är vanligt att göra projekteringen tillsammans med arkitekten efter att ritningarna till huset är klara.

Projekteringen innehåller vanligtvis:

  • Arbetsritningar som är ritningar som ger en detaljerad beskrivning för hur olika delar av huset ska byggas (ofta skala 1:50)
  • Dörr- och fönsterschema ärr en ritning som beskriver vilken typ av dörrar och fönster som ska användas i varje rum
  • Rumsritning är en översikt över allt från belysning och uppvärmning till vilket material som ska användas på golv och väggar

8. Skriv ett tydligt kontrakt och gör en tidsplan

Se till att upprätta ett detaljerat och juridiskt bindande kontrakt med entreprenören. Det är kontraktet som reglerar förhållandet mellan er och som förhindrar konflikter och oenigheter. I avtalet ska det tydligt framgå hur ni ska hantera eventuella förseningar, oförutsedda händelser eller andra tillkommande kostnader. 

Som en del av kontraktet bör du även göra en detaljerad tidsplan som fastställer när olika arbeten ska vara slutförda. Det bästa är att utarbeta tidsplanen tillsammans med entreprenören. Inkludera även några tydliga milstolpar i tidsplanen eftersom det kommer att göra det lättare för dig som lekman att kontrollera att husbygget fortlöper som det ska. Du kan till exempel specificera när markarbetet ska vara klart, när grunden ska gjutas, datum för en vädertät stomme eller färdigställda våtutrymmen.

9. Besök byggarbetsplatsen ofta

För att kunna följa upp hur projektet fortskrider är det viktigt att besöka byggplatsen regelbundet. På så sätt upprätthåller du även en bra dialog med entreprenören. Det minskar i sin tur risken för att det uppstår oenigheter eller missförstånd längs med vägen. Dessutom kan det vara nödvändigt att ta vissa beslut när arbetet har påbörjats. Om du ska bygga ett arkitektritat hus är det även vanligt att arkitekten besöker byggplasten medan projektet fortgår. Han eller hon kan hjälpa till med att lösa eventuella problem som uppstår, till exempel om entreprenören har läst ritningarna fel. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

10. Var med på slutbesiktningen och kom ihåg att få all dokumentation överlämnad

När entreprenören är kontrakterad kan det vara smart att även engagera en besiktningsman (du kan få hjälp med detta via kommunens byggnadsnämnd) som utför slutbesiktningen. Förutom besiktningsmannen och den kontrollansvarige som kommunen utser i samband med bygglovet, är det även brukligt att entreprenören och byggherren är med på slutbesiktningen. Upptäcks det fel under slutbesiktningen ska dessa åtgärdas innan du betalar den sista fakturan till entreprenören. 

Se även till att få all dokumentation som visar att husbygget är utfört enligt gällande lagar och regelverk. Det kan ha en stor inverkan på försäljningspriset den dag du bestämmer dig för att sälja huset. Utöver det är det även bra att ha en översikt över materialval och liknande när det är dags för en renovering.

Ta första steget att hitta en entreprenör

När du har hittat tomten som du vill bygga enplanshus på och påbörjat bygglovsansökan tillsammans med arkitekten, är nästa steg att hitta rätt entreprenör. För att göra det på ett enkelt och tryggt sätt kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar dagligen med att att kvalitetssäkra företagen som verkar via vår plattform. När du registrerar ditt projekt hos oss sätter vi dig i kontakt med de lokala entreprenörer som har den mest relevanta erfarenheten och kompetensen för ditt projekt. Det kostar ingenting att begära in anbud eller att genomföra den förhandsinspektion som entreprenören måste göra för att kunna bedöma omfattningen av projektet. Du förbinder dig inte heller till något genom att använda vår tjänst. Registrera ditt projekt hos oss så hjälper en av våra medarbetare dig att påbörja anbudsprocessen.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.