10 smarta tips när du ska byta ytterpanel

 

Överväger du att byta ytterpanel? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Byta ytterpanel

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

10 smarta tips när du ska byta ytterpanel

Att byta ytterpanel blir förr eller senare aktuellt med alla äldre hus. Väder och vind sliter ner panelen vilket i sin tur leder till fukt och röta. Om fukt- och rötskador inte behandlas kan det leda till omfattande följdskador. Sådana skador kan i värsta fall leda till att fastighetens struktur försvagas med stora renoveringskostnader som följd. Därför är det klokt att byta ytterpanel så fort du upptäcker fukt eller röta. 

I den här artikeln får du tio koncisa tips för genomförandet av ett panelbyte. Vi tar upp allt från den förberedande planeringen till hur du avslutar ett projekt och får alla formaliteter i ordning.  

Erhåll flera förbehållslösa offerter från hantverkare via Byggstart.

1. Börja med en bra planering

En bra planering är A och O för alla byggprojekt, både gällande det arbete som ska utföras samt vilka budgetramar som du har att förhålla dig till. 

När det gäller budget är det första du måste göra att boka ett möte med banken. Det är smart att göra det här så fort som möjligt eftersom du då undviker att bli besviken om det skulle visa sig att du inte har råd att genomföra det arbete du först hade tänkt dig. Läs vidare för att se vilka kostnader som du normalt sett måste räkna med när du ska byta ytterpanel och vilka andra arbeten som du eventuellt bör överväga att inkludera i samma projekt.

När det kommer till projektering bör du ha klart för dig vad du vill ha ut av projektet redan innan du börjar begära in anbud från entreprenörerna. Genom att ha ett bra underlag till entreprenörerna kommer du även få de mest rättvisande och jämförbara anbuden. Läs mer om hur du kan jämföra olika offerter i avsnittet som handlar om anbudsprocessen. 

2. Tar reda på vilken panel du ska välja

Det finns många alternativ som du kan välja mellan när du ska byta fasad på din bostad. Många väljer att skifta beklädnad men behåller samma uttryck, bara för att kunna höja värdet på fastigheten. Det går även att ändra uttrycket helt genom att välja ett annat träslag, måla fasaden i en annan färg eller behålla träpanelens naturliga färg. 

Den vanligaste virkessorten som används till huspanel i Sverige är gran. Det är ett slitstarkt och billigt träslag som är lätt att få tag på. Furu har en del egenskaper som gör att det är ett mer väderbeständigt virke än gran. Särskilt furu som har fått växa långsamt, så kallad kärnfuru, är kådrikt vilket gör det till ett populärt att använda i väderutsatta områden eftersom virket har en naturligt bra motståndskraft mot fukt och röta. Kådrik furu är även lämplig att använda om du vill ha en obehandlad träfasad. Det finns även ett antal alternativ med färdigbehandlade paneler, som är naturfärgade, målade, betsade, värmebehandlade eller impregnerade.

Det finns även många alternativ för de som vill ha ett mer unikt estetiskt uttryck. Sådan träslag är till exempel ask, kärnfuru, cederträ eller lärk. Att välja något av de här träslagen kan göra att ditt projekt hamnar i den övre delen av den prisskala som vi exemplifierar under nästa punkt. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Få en uppfattning om vad det kostar att byta ytterpanel

På Byggstart tar vi emot en kopia av kostnadsförslaget från anbudsprocessen tillsammans med en kopia av slutfakturan. Baserat på vart och ett av hundratals projekt som har utförts av hantverkare i vårt nätverk har vi byggt upp en prisstatistik där alla de vanligaste byggprojekten ingår. Vi ser att snittpriset för att byta ytterpanel ligger runt 1.600 kronor per kvadratmeter väggyta. Priserna kan dock variera från 1.400 kronor per kvadratmeter, till så mycket som 2.500 kronor per m2. Läs vidare för att se vilka faktorer som kan påverka priserna uppåt eller nedåt.

4. Ta reda på vilka andra arbeten ni bör göra i samma veva

Det är inte ovanligt att du måste måla om huset när den nya panelen sitter på plats. Det är också ett bra tillfälle att utföra olika energibesparande åtgärder i samband med fasadrenoveringen. En sådan åtgärd är att byta till mer energieffektiva fönster och eventuellt dörrar. Det uppges att cirka 40 % av värmeförlusten i ett typiskt 80-talshus sker genom fönstren. En annan energibesparande åtgärd är att tilläggsisolera. Det gör du genom att sätta upp ett nytt isoleringsskikt innan den nya panelen sätts upp. Tilläggsisoleringen ger ett bättre inomhusklimat, reducerar eventuellt drag och huset kommer även att få en högre energiklassificering. Bostäder klassificeras efter hur energieffektiva de är och hur stor värmeförlusten är. Skalan sträcker sig från A till G där A är den högsta klassen. En högre energiklassificering kan påverka fastighetens värde avsevärt. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

5. Ta reda på hur du kan spara pengar

Den faktor som ökar priserna mest när du ska byta fasadbeklädnad är storleken på de väggytor som måste renoveras. Dessutom kommer typen av beklädnad och huruvida du väljer liggande eller stående panel att ha inverkan på totalkostnaden. Som vi har nämnt tidigare finns det flera olika träslag till varierande pris att välja mellan. Liggande panel är i regel lite billigare att sätta upp eftersom det går fortare. I det här fallet måste du alltså ta ställning till vilken estetik du vill ha. Du måste även bestämma om du ska prioritera att hålla nere kostnaderna nu, eller minimera underhållskostnaderna i framtiden. Träslag som kärnfuru kräver normalt sett lite underhåll och liggande panel kräver inte heller lika tätt underhåll som stående panel gör. Anledningen är att det oftast går att byta ut enbart den nedre delen på fasaden om det skulle uppstå fuktskador. Tillgängligheten och terrängen på tomten kan också göra arbetet mer eller mindre tidskrävande. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Hitta rätt hantverkare för ditt projekt

Att byta fasadklädsel kräver ett högt mått av fackkunskap och om du inte har erfarenhet av liknande projekt rekommenderar vi att du anlitar kompetenta hantverkare. Om arbetet inte utförs på ett fackmannamässigt sätt kan det leda till att fukt och röta uppstår på nytt under ytterpanelen. 

Entreprenörsföretaget som du väljer bör alltså ha erfarenhet av liknande arbeten. På så sätt kan du vara säker på att hantverkarna vet vad de gör och att allt arbete utförs i enlighet med gällande regelverk och standard. Företagen ska även ha en stabil ekonomi samt ha alla nödvändiga certifieringar och försäkringar i ordning. 

7. Begär in tillräckligt många prisförslag under anbudsprocessen

Kostnadsförslaget som du får från entreprenören är i regel en av de största budgetposterna. Samtidigt ser vi att prisuppgifterna från välkvalificerade entreprenörer inte skiljer sig åt särskilt mycket. Av den anledningen räcker det att begära in minst två, helst tre olika anbud för att kunna göra ett bra val. Du ska ta god tid på dig att jämföra de olika offerterna mot varandra. Ibland varierar det som ingår i de olika utgiftsposterna mellan de olika entreprenörerna. Gör gärna ett sammanställning av vad som ingår i de olika anbuden för att underlätta ett bra beslut.

8. Ta reda på om du behöver ansöka om bygglov

Normalt sett behöver du inte ansöka om bygglov för att byta ytterpanel. Det finns dock några åtgärder som kan göra att ditt projekt kräver bygglov. Det gäller bland annat om byggnadens karaktär ändras, det vill säga om fasadändringen är så pass omfattande att huset får ett markant annorlunda utseende. Det kan till exempel handla om att du väljer att sätta in fler eller större fönster och dörrar. Om du är osäker på om det krävs bygglov eller inte, kontakta din kommun så hjälper de dig vidare och du undviker risken att få åtgärden anmäld som ett svartbygge. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

9. Det här bör du göra under arbetets gång

Oavsett vilket byggprojekt du håller på med är det alltid bra att hålla koll på att arbetet fortlöper som det ska. Dels för att säkerställa att det inte har uppstått några missförstånd och dels för att se till att arbetet följer den överenskomna planeringen och tidsplanen. När det rör sig om större projekt kan det vara bara att utforma tidplanen samtidigt som ni upprättar kontraktet. I tidplanen ska du och hantverkarna även skriva in några milstolpar, utöver dem som står i kontraktet, för när vissa delmoment ska vara färdiga.

10. Några saker som du ska komma ihåg innan projektet slutförs 

Innan du slutför projektet är det några saker som du bör tänka på. Det första är att du är med på slutbesiktningen, som normalt sett görs innan du betalar slutfakturan. Slutbesiktningen ska utföras av en extern certifierad besiktningsman. Personen har i uppdrag att kontrollera att arbetet är korrekt utfört i enlighet med gällande regelverk.

Slutligen är det bra att få en kopia av alla dokument som har med projektet att göra. På så sätt har du dokumentation som visar att panelbytet är utfört av kompetenta hantverkare. Dokumentationen, som är bra att kunna visa upp vid en eventuell försäljning eller om det skulle uppstå problem i efterhand, är lättare att få tag i med en gång än vid en senare tidpunkt. 

Nästa steg

När du har bestämt dig för att byta ytterpanelen på ditt hus är det dags att hitta duktiga hantverkare som kan utföra arbetet. Det kan du till exempel göra genom att nyttja gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar med att kvalitetssäkra hantverkare och i vårt nätverk ingår entreprenörer och hantverkare som är specialiserade på en rad olika byggprojekt. Vi har även kontakt med hantverkare i stora delar av landet. Registrera gärna ditt fasadbyte som ett uppdrag på Byggstart eller gå tillbaka till förstasidan och följ instruktionerna där. När du har registrerat ditt projekt hos oss tar en av våra medarbetare kontakt med dig för att få en mer detaljerad information gällande ditt projekt. Informationen använder vi sedan för att matcha dig med de hantverkare som har den erfarenhet som krävs för att utföra fasadbytet.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.