10 tips för att bygga tvåfamiljshus

 

Överväger du att bygga ett tvåfamiljshus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Tvåfamiljshus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga en ny bostad kan vara både givande och krävande, och man måste ofta tackla många problem som uppstår på vägen. I den här artikeln har vi samlat 10 tips till dig som ska sätta igång med att bygga ett tvåfamiljshus.

Behöver du hantverkare? Jämför anbud här

Få flera anbud från seriösa hantverkare via Byggstart.

1. Hitta en bra granne

Grannsämja är viktigt, särskilt när man ska dela hus tillsammans. En gemensam egendom och bostad innebär att man måste samarbeta när det gäller underhåll och nödvändiga utgifter. Därför bör man noga tänka igenom vem man vill bo granne med. Man bör överväga både praktiska och sociala aspekter och bland annat komma överens om hur man vill att bostaden ska se ut, både när bygget är färdigt och i framtiden. Om en av parterna exempelvis vill byta fasadbeklädnad i framtiden kan det uppstå problem om ni inte är överens. Man bör också kartlägga vilka förväntningar och krav man har på underhåll och städning. Det är en stor fördel om man bygger tvåfamiljshus tillsammans med någon som har en snarlik livssituation som en själv. Har man barn i samma ålder är det enklare att organisera exempelvis barnpassning och fritidsaktiviteter.

2. Skriv tydliga avtal

Har du ett bra avtal med grannen så minskar ni risken för att konflikter uppstår. Enas om vem som ska ansvara för olika typer av underhållsarbeten, och hur ni ska finansiera hantverkstjänster i framtiden om det uppstår skador på bostaden. Om man är två som äger ett tvåfamiljshus så anses det juridiskt som att man samäger fastigheten. Det finns en lag som reglerar samäganderätten, och det kan vara ett klokt steg att ta in juridisk hjälp om man är osäker på vad som gäller. Viktigast av allt är att ni känner att ni står på samma sida och att alla eventuella problemområden har ett tydligt förhållningssätt som gärna ska ha undertecknats i skrift innan ni påbörjar planeringen av husbygget.

3. Planera noggrant

När ni är två parter som ska bli eniga så är det avgörande att ni avsätter mycket tid till planeringen. När man ska bygga hus måste man fatta många beslut, och det kan vara ansträngande att komma fram till lösningar som alla är nöjda med. För att ni ska hitta de bästa lösningarna kan det löna sig att anlita en arkitekt eller entreprenör i ett tidigt skede. Ni måste dock inte komma överens om varje enskild detalj. De två boenheterna behöver trots allt inte vara identiska invändigt. Man kan exempelvis välja olika planlösningar, rumsscheman och interiörer.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Välj en entreprenör med erfarenhet av liknande projekt

I anbudsprocessen bör du kolla efter entreprenörer som har genomfört liknande projekt tidigare. Då kan du vara säker på att entreprenören du anlitar har den nödvändiga kunskapen, erfarenheten och kompetensen som krävs för projektet. En erfaren entreprenör kommer dessutom ha goda rutiner på plats vilket gör att arbetet flyter på mer effektivt.

På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på en och samma plats för att det ska bli enklare för dig att hitta seriösa aktörer. Om du hittar en entreprenör med hjälp av vår gratistjänst så kan du vara trygg i att de har solid ekonomi, relevanta certifieringar samt nödvändig erfarenhet och kompetens. När du registrerar ditt projekt hos oss sätter vi dig endast i kontakt med entreprenörer som är väl lämpade för att bygga ditt tvåfamiljshus, och du kommer själv kunna välja anbudet som passar dig bäst.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

5. Få ett konkurrenskraftigt pris

För att vara säker på att du får konkurrenskraftiga priser i anbudsprocessen bör du alltid be om offerter från tre olika företag. Var noggrann när du jämför de olika anbuden. Variationer i priset kan bero på att anbuden innehåller olika arbetsmoment. Se därför till att du jämför de olika utgiftsposterna separat, istället för att bara kolla på totalkostnaden. Var också uppmärksam på anbud som är betydligt lägre än de övrigas. Vissa entreprenörer väljer att använda undermåligt material och okvalificerad arbetskraft för att kunna ge ett lägre pris. Väljer du att gå vidare med sådana oseriösa aktörer så kan du räkna med att projektet blir dyrare på sikt då arbetet inte kommer utföras på ett fackmannamässigt sätt. Det lönar sig alltid att investera lite extra i en bra entreprenör. Då slipper man dyra åtgärder och förseningar till följd av ett dåligt utfört arbete.

Eftersom priset för ett sådant här projekt styrs av flera olika faktorer så är det svårt att ge en kostnadsram för var det kommer att hamna. Entreprenören kommer inte att kunna ge dig ett realistiskt anbud förrän hen har inspekterat tomten samt mottagit alla nödvändiga dokument och ritningar. Utifrån projekt som genomförts med hjälp av Byggstart kan vi dock se att snittkostnaden för att bygga ett tvåfamiljshus ligger på ca 22.500 kr per kvadratmeter, inklusive moms.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Ha bygglovet på plats

Att bygga hus kräver alltid bygglov, även för tvåfamiljshus. Därför är det viktigt att ni sätter igång med den här processen långt innan du förväntar dig att arbetet med själva bygget ska påbörjas. Beroende på detaljplan kan det exempelvis finnas begränsningar på vad man får lov att bygga, exempelvis gällande friliggande enbostadshus eller parhus. 

Att anlita en arkitekt i ett tidigt skede är en fördel då hen oftast har koll på alla regler och bestämmelser som gäller i det aktuella området. Arkitekten vet även vilka ritningar som ska finnas på plats när man skickar in ansökan, och denna expertis är guld värd när du väl ska sätta igång med ansökningsprocessen. 

7. Skriv ett tydligt kontrakt med entreprenören

Ett tydligt kontrakt och en detaljerad projektbeskrivning är viktiga verktyg för både dig och entreprenören. På så sätt kan ni garantera att ni båda har en konkret förståelse för vilka arbeten som ska utföras, vilket i slutändan reducerar risken för att det uppstår missförstånd och oenigheter under projektets gång. I kontraktet bör det också tydligt framgå vem som ska göra vad, samt hur ni ska hantera eventuella förseningar eller kostnadstillägg. Det är inte ovanligt att det uppstår oväntade problem när man bygger hus. Det kan exempelvis vara att tomtmarken består av mer berggrund än förväntat, och i sådana fall kommer det vara en stor fördel om ni på förhand kommit överens om hur ett sådant hinder ska tacklas.

8. Besök byggarbetsplatsen ofta

För att du ska kunna ha kontroll över projektets framsteg är det viktigt att besöka byggarbetsplatsen med jämna mellanrum. Av samma anledningen bör man också upprätthålla en god dialog med entreprenören. Att avtala möten när man uppnått vissa delmål under projektet är ett enkelt sätt för båda parter att känna sig trygga i samarbetet. Har man en god översikt över projektet är det också enklare att utföra nödvändiga justeringar längs vägen. Då är du också uppdaterad över tidsåtgången, och kan lättare hålla koll på om projektet kommer att slutföras i tid eller inte.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

9. Håll dig till budgeten

Detta är extra viktigt när man är flera parter involverade. Se till att ni tar fram en detaljerad och noggrann budget tidigt i projektet. Separera olika utgiftsposter åt så det blir lättare att överskåda budgeten under projektets gång, och då kan man även tidigt upptäcka när man överskridit budgeten inom ett visst område. När man är flera som ska dela på utgifterna i ett projekt kan det också uppstå konflikter om projektet plötsligt blir dyrare än vad man ursprungligen befarat. Kom ihåg att man alltid ska räkna med oförutsedda utgifter i ett byggprojekt. Därför lönar det sig att lägga undan en del av budgeten som buffert för oförutsedda situationer.

10. Fördelarna med att bo i tvåfamiljshus

Det finns många fördelar med att bygga ett tvåfamiljshus. Först och främst så delar man ju kostnaden på två. Det betyder inte nödvändigtvis att kostnaden blir halverad om man jämför med att bygga ett enfamiljshus. Ytan som bostaden ska ta upp måste ju anpassas för två familjer. Det finns dock vissa skalfördelar som gör att en del utgiftsposter blir lägre. Man kan också tjäna in en del på kostnaderna för tekniska lösningar, exempelvis uppvärmningen eller VA-anslutningen. I tillägg så delar man också ansvaret när det kommer till underhåll såsom målning och snöskottning. Många upplever också att det känns tryggt att veta att någon annan tar hand om huset om man exempelvis åker på semester.

Hitta rätt hantverkare

Oavsett om du ska bygga tvåfamiljshus på egen hand eller i samarbete med din framtida granne så är det avgörande för bostadens kvalitet och värde att du anlitar en pålitlig och kompetent entreprenör. Om du vill komma i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer i ditt område kan du lägga ut jobbet på Byggstart. Här blir du matchad med entreprenörer som är lämpade för att ta sig an ditt projekt, och de kommer ha erfarenhet från liknande jobb sen tidigare.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.