10 goda råd när du ska gjuta platta på mark

 

Ska du påbörja ett byggprojekt som omfattar att gjuta platta? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Gjuta platta

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När man ska gjuta platta finns det en rad olika val att göra och faktorer att ta hänsyn till. Det är till stor del förhållandena på platsen som formar projektet, och det går inte att planera alla delar i detalj innan man drar igång arbetet. I den här artikeln har vi samlat våra 10 bästa tips för att hjälpa dig i processen. Bland annat kan du läsa om de aspekter som man bör ägna lite extra tankekraft åt under planeringsfasen, vad du behöver vara beredd på att justera planen för längs vägen, samt hur du identifierar den entreprenör som passar bäst för uppdraget.

Behöver du hantverkare till arbetet? Lägg ut projektet på Byggstart.

1. Planera väl

Omfattningen av arbetet med markförberedelser och gjutning kan vara svår att uppskatta på förhand. Det som behöver göras beror till största delen på hur det ser ut i marken på den plats som man tänkt bebygga, och innan man satt spaden i backen är det svårt att veta vad man kan förvänta sig. Likväl är det ett smart drag att avsätta gott om tid till planering. Om du drar igång förberedelserna i god tid har du exempelvis bättre möjligheter till att ta in de bäst lämpade entreprenörerna. Dessa är inte sällan upptagna i månader framöver och man behöver då komma överens om uppdraget långt före det är tänkt att arbetet ska dra igång. Utöver detta är det betydligt enklare att anpassa ett projekt längs vägen om man tänkt igenom det noggrant från första början.

2. Ta in duktiga hantverkare

Ett solitt förarbete är en förutsättning för att ett projekt ska bli lyckat – oavsett vad det handlar om. Vid ett husbygge är arbetet som du lägger ner på att bereda platsen och gjuta platta helt fundamentalt för att konstruktionen ska bli bra och hållbar. Ett dåligt förarbete kan få till följd att det sedan dyker upp fel och problem i den övriga konstruktionen. Särskilt viktigt är det att betongplattan gjuts på ett korrekt sätt, eftersom det är svårt att korrigera eventuella brister i efterhand. Blir det fel kan man behöva riva hela fundamentet. Den metod som man ska välja för att gjuta platta hänger på byggnaden som man tänkt bygga, samt på markförhållandena på byggplatsen. Av den anledningen är det en bra idé att du hör dig för med en fackkunnig person innan du drar igång så att du får koll på vad som är bäst lämpat för just ditt projekt.

Det kan vara svårt att veta hur man får tag i rätt entreprenör till ett projekt. Här kan vi på Byggstart hjälpa dig. Vi har samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe, för att det ska bli enklare för dig att jämföra och välja rätt. Vi har på förhand kontrollerat referenser, kreditvärdighet och tillstånd för alla firmor innan de fått tillgång till plattformen. Vi fortsätter sedan att bevaka dessa parametrar löpande. Det är bara de firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får fortsätta att vara del av vårt nätverk. Tjänsten är gratis att nyttja för dig som byggherre och du lägger ut ditt projekt utan förpliktelser. Efter platsbesök kommer du att få ta emot flera anbud från kvalificerade entreprenörer.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Gör ett grundligt avtalsarbete

För att både du och entreprenören ska kunna vara säkra på att ni har en gemensam bild av det som ska åstadkommas inom projektet är det viktigt att ni gör upp ett detaljerat avtal. Här bör det framgå tydligt vilket arbete som ska utföras och vem som ansvarar för de olika momenten. Ni behöver också vara på det klara med vilka tjänster som ingår i priset från entreprenören – vem ansvarar exempelvis för anskaffning av material och att överflödig betong forslas bort? Kom även överens om hur eventuella förseningar och kostnadsökningar ska hanteras. Med ett bra kontrakt som båda parter står bakom kan man undvika missförstånd och undgå att hamna i konflikt under projektets gång.

Konsumentverket har tagit fram bra och lättanvända mallar för inköp av hantverks- och entreprenadtjänster. Använd gärna dem.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Ta reda på om bygget är lovpliktigt

Innan du startar upp projektet behöver du undersöka om du behöver bygglov. Det finns flera faktorer som avgör om ett byggprojekt är lovpliktigt eller inte. Dimensionerna på bygget, dess placering och användningsområde är några av dessa – tillsammans med detaljplanen för området förstås. Det finns generella regler kring komplementbyggnader, i form av friggebodar och attefallshus, som är undantagna bygglov. Mer information om detta hittar du hos Boverket. Samtidigt har varje kommun rätt att utöka eller minska lovplikten. Det bästa man kan göra i början av planeringsfasen är därför att höra sig för med byggnadsnämnden i den aktuella kommunen. De kan berätta för dig exakt vad som gäller för ditt specifika bygge i just ditt område.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Schakta ut området

När man ska gjuta platta på mark handlar en stor del av arbetet om att bereda marken på den plats där man ska gjuta betongen. Området behöver planas ut, och finns det bergsknallar i backen behöver man ta dit spräckutrustning. Ibland är det även nödvändigt att spränga. Om det är risk för tjäle i marken är det viktigt att du tjälsäkrar grunden. Tjälhävning gör annars att marken höjer sig, vilket kan medföra stora skador på konstruktionen. Tänk också på att schaktningsarbetet kommer att generera överskottsmassor som behöver tas hand om. Massorna expanderar till råga på allt när de kommer upp ur marken – detta gäller särskilt sten som kan öka sin volym med upp till 50%. Om du tvingas gräva ut stora massor kan det bli en relativt kostsamt historia att forsla bort det överflödiga markmaterialet. Ibland kan det emellertid finnas efterfrågan på den här typen av material, vid större anläggningsarbeten eller andra byggnadsprojekt. Kontakta gärna lokala entreprenörer och hör efter om de har behov av den typen av markmaterial som du har på tomten. Entreprenören kan i så fall ofta ta på sig bortforslingen i utbyte mot gratis schaktmassor.

6. Underlaget är viktigt

Närmast din betongplatta ska du ha ett dränerande lager. Detta kan bestå av makadam eller grus, till exempel. Den här massan hindrar kapillär uppsugning av vatten, och är alltså viktig för att förhindra att man får upp fukt i betongen. Utöver detta utgör lagret en bärkraftig grund att gjuta platta på, som gör att byggnaden inte sätter sig. Massan behöver därför packas ordentligt, helst maskinellt. Tjockleken på det här lagret avgörs av underlaget samt belastningen från plattan. Det här är ett område där du gärna bör konsultera en professionell hantverkare, för att få rätt dimensionering för ditt specifika byggprojekt.

7. Glöm inte fuktspärr och isolering

Fuktspärren hindrar fukt från att tränga in i isoleringen eller konstruktionen. Isoleringen gör så att inte kondens bildas. Tillsammans motverkar alltså fuktspärr och isolering både fuktskador och mögelangrepp. Båda två ska läggas innan du kan gå vidare och gjuta platta. Kom ihåg att fuktspärren alltid ska placeras på den varma sidan av isoleringen. Hur du ska gå tillväga för att göra en tillräcklig isolering beror på tryckbelastning och byggnadens användningsområde – ska plattan användas som en del av interiören i en bostad, eller är den kanske endast en avställningsyta i ett garage? I dräneringslagret under plattan behöver du också lägga rör och kablar som ska in i byggnaden. Om det finns behov av radonspärr ska denna placeras under det övre isoleringslagret. Förutsatt att inte byggnaden ligger högt placerad, exempelvis på en bergsknalle, bör man även lägga ner dräneringsrör. Detta är något som man bör planera för redan i samband med grävarbetet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Lägg lite extra tid på efterarbetet

Även om betongen nu satt sig så är jobbet långt ifrån klart – nu är det dags att glätta plattan. Detta är något som man inte bör vänta för länge med, betongen får inte ha blivit för hård. När exakt som man bör glätta plattan beror på väder, temperatur i betongen och om man använt någon form av accelerator för att snabba upp härdningsprocessen. När du kan röra dig runt på betongen utan att sätta för djupa fotspår i den är det dags att glätta den. Detta är också viktigt att säkerställa för att inte glättaren (“helikoptern”) ska fastna i underlaget. Det är vanligt att man använder en glättningsmaskin – en så kallad glättare eller “helikopter” – för arbetet, men det går också att glätta för hand. Vill man ha en riktigt blank yta går man sedan över betongplattan med en stålglätta, gärna flera gånger för att få betongen så blank som möjligt.

9. Se till att betongen inte torkar för snabbt

Under tiden som betongen härdar klart är det viktigt att man håller den blöt och hindrar uttorkning. Se bara till att du inte vattnar med en för hård stråle för då riskerar du att spola bort ytskiktet. Använd gärna en lätt duschstråle och vattna gärna så snart som möjligt efter glättning. När man gjuter platta på mark ska betongen vattnas under lång tid, ofta minst en vecka. Täck din betongplatta med plast för att förhindra avdunstning, men se till att betongen härdat tillräckligt för att plasten inte ska fastna i underlaget. Den gjutform som använts behöver också tas ned. Vid varmare väder kan detta som regel göras redan dagen efter gjutning. Är det däremot kallare så kan man med fördel låta gjutformen stå lite längre. Finns det osäkerhet kring om betongen är redo eller ej, så är det bättre att låta gjutformen vara en dag extra.

10. Håll dig till planen

Lika viktigt som det är med förberedelser inför ett projekt, är det att använda planeringen aktivt under projektets gång. Detta är inte detsamma som att ursprungsplanen ska följas till punkt och pricka – det är inte sällan oförutsedda saker sker under ett bygge. Dock så är det betydligt lättare att ta ställning till nya situationer och avvikelser med grundplanen i ryggen, för att se påverkan på övriga moment och på totalkostnaden. Med en bra och tidsatt projektplan kan du mäta progressen inom projektet och vara redo för det oväntade. Används planen aktivt blir den även en form av dokumentation av utförandet.  

Den ekonomiska planen och uppföljning mot den är lika viktig. Innan projektet drar igång bör du se till att ha en detaljerad budget på plats. Här i bör du gärna inkludera en post för oförutsedda utgifter. På så vis minskar risken att du drar igång ett bygge som kostar mer än vad du kan hantera.

När du bestämt dig för att gjuta platta kan ett rimligt nästa steg vara att leta upp en bra entreprenör för jobbet. Detta är något som vi på Byggstart kan hjälpa till med. Vi har knutit kvalitetssäkrade aktörer till vårt nätverk, för att det ska bli enklare och tryggare för dig att ta in hantverkshjälp. Alla entreprenörer som du hittar via vår tjänst kvalitetssäkras kontinuerligt, både med avseende på kompetens, ekonomi och eventuella tillstånd. När du registrerat ditt projekt på Byggstart sätter vi dig i förbindelse med flera entreprenörer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att gjuta platta på mark, men också för att utföra resten av arbetet inom ditt projekt.

Rätt hantverkare från start

Byggstart är en nätbaserad gratistjänst som du kan använda för att hitta de bästa entreprenörerna i ditt område. Vi utför en grundlig kvalitetskontroll av alla firmor som får tillgång till plattformen. Ditt projekt matchas med rätt entreprenörer, utifrån tidigare erfarenhet och kapacitet. Registrera gärna ditt projekt hos oss direkt, så kontaktar vi dig för en kortare genomgång per telefon – helt utan förpliktelser.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.