10 saker du bör tänka på när du bygger gjutform

 

Ska du påbörja ett byggprojekt som omfattar att bygga en gjutform? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Gjutform

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här artikeln har vi samlat 10 goda råd som hjälper dig på traven inför planerat arbete med formsättning och att bygga gjutform. Bland annat kan du läsa om vilka förberedelser som du bör göra, vad du måste få på plats för att få projektet godkänt och hur du hittar rätt hantverkare för jobbet. 

Ta in priserbjudanden på ditt projekt – lägg ut uppdraget på Byggstart.

1. Sätt av tid till planering

Detta är en återkommande punkt i alla typer av byggprojekt, oavsett storlek. Förberedelserna du gör lägger grunden för hela den fortsatta byggprocessen. Ta fram en grundlig projektbeskrivning. Se till att dokument och ritningar är så noggranna och detaljerade som möjligt. Med detta på plats är det betydligt enklare för involverade parter att veta vad det är för arbete som ska utföras. För din egen del ger det dessutom en betydligt bättre översikt av projektet och gör att du faktiskt kan förstå arbetet bättre. Lägg upp en budget och en tidsplan som är både detaljerade och realistiska. Genom att göra detta ökar du chanserna för att projektet kan förverkligas i linje med dina ekonomiska förutsättningar, och att det utförs inom de tidsramar som du tänkt för projektet. Det kan vara en bra idé att involvera en professionell hantverkare i planeringsfasen. En hantverkare kommer kunna ge dig råd kring hur man kan genomföra projektet på ett effektivt sätt, utan att tumma på kvalitén.

2. Ta dig gott om tid

För att kunna göra alla nödvändiga förberedelser lönar det sig att påbörja planeringen i god tid. Chanserna för att få till ett lyckat och effektivt projekt ökar med den mängd tid som du sätter av till förberedelser innan projektstart. Med en rimlig och inte alltför pressad tidsplan finns det också bättre förutsättningar för att kunna hantera eventuella oförutsedda problem som kan uppstå under själva projektet. Med gott om tid på handen och en lite mer långsiktig planering ökar också möjligheterna för att kunna anlita en kompetent och erfaren entreprenör för jobbet. Många duktiga och välrenommerade hantverkare kan vara upptagna i flera månader framöver. Om du har möjlighet att ingå avtal med en entreprenör i god tid innan arbetet ska dra igång är chanserna större att du hittar en som verkligen passar för just ditt uppdrag.

3. Glöm inte förarbetet

Inte sällan innebär ett projekt en del förarbete. Ska du till exempel gjuta en grund behöver du på förhand plana ut tomten, tjälsäkra och lägga dräneringsmassor för att förhindra kapillär uppsugning (fuktskador). Det är svårt att förutse vad som gömmer sig i backen innan man börjat gräva. Om markförhållandena inte är de som du förutsatt vid planeringen kan det ändra förutsättningarna för hela projekt. Om marken består av lera kan det vara en försvårande parameter om man planerat för en traditionell husgrund, samtidigt som berggrund kan göra det mer krävande att schakta ut för grunden. Om projektet är omfattande behöver du också se över hur anläggningsmaskiner och betongbil kan komma åt byggplatsen. Dessa kan vara både tyngre och bredare än normala fordon, så säkerställ att vägen har tillräckliga dimensioner och tål belastningen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Hitta duktiga hantverkare

Om du inte tidigare har genomfört andra byggprojekt så kan det vara svårt att veta hur man kommer i kontakt med bra entreprenörer för jobbet. Nätet är en bra utgångspunkt. Det finns dock inga garantier för att de firmor som man hittar håller någon högre kvalitet. Även om många företag skyltar med referenser från tidigare kundprojekt på sina hemsidor, är detta referenser som man själva valt ut i marknadsföringssyfte. På den egna hemsidan är det ju fritt fram för en entreprenör att publicera de omdömen som är mest fördelaktiga det egna ryktet.

Intyg, som yrkesbevis eller mästarbrev, utgör mer pålitliga kvalitetsgarantier. Den här typen av intyg är helt frivilliga i Sverige och det finns många rutinerade och hantverkare som inte har detta – intygen kan ändå ses som en bra kvalitetsmarkör när de väl finns till hands. Det kan också löna sig att kontrollera företagets ekonomi. Detta för att du ska kunna vara säker på att entreprenören inte riskerar att gå i konkurs under arbetet med projektet, alternativt under garantitiden.

Vi tillhandahåller tjänsten Byggstart för att underlätta för dig som byggherre att hitta kvalificerade hantverkare. Här finns erfarna och kvalitetssäkrade entreprenörer samlade på ett och samma ställe. Genom att registrera ditt projekt hos oss kommer du att få kontakt med aktörer som har den kompetens och expertis som du behöver. Vi matchar dig med flera potentiella firmor som sedan kommer att kontakta dig för att få komma på platsbesök, för att därefter kunna lämna anbud. Tjänsten är gratis att använda och offerterna som du får ta emot är utan förpliktelser.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

5. Hämta in flera jämförbara anbud

Se till att du får in anbud från flera entreprenörer. På så vis kan du jämföra de olika priserna och försäkra dig om att du väljer en aktör med en konkurrenskraftig kostnadsbild. Emellertid är det inte alltid som billigast är bäst. Om du får en offert med ett avsevärt lägre pris bör du alltid dra öronen åt dig och vara extra försiktig. Det lägre priset betyder sannolikt att entreprenören sparar in någonstans, inte sällan på bekostnad av kvalitén på använda material och anställdas kvalifikationer. Var också uppmärksam på vad som faktiskt ingår i anbudet – kanske förutsätter man i just det här anbudet att det är du som byggherre som ska stå för anskaffning av material, medan övriga entreprenörer har inkluderat materialet i sina erbjudanden? Det kan också vara så att övriga offerter inkluderar förarbete, medan firman med det lägre priset förutsätter att allt är förberett för hantverkaren när denne kommer ut på plats.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Skriv bra kontrakt

Försäkra dig om att de kontrakt som du skriver med hantverkarna är tillräckligt noggrant specificerade. Det är till båda parternas fördel om ni har en gemensam bild av hur projektet ska genomföras. Ta därför fram en detaljerad projektbeskrivning. Avtala även kring hur eventuella förseningar, tillkommande kostnader och andra oförutsedda problem ska hanteras. Till exempel kan det ju visa sig att markförhållandena är annorlunda än vad ni förutsatt. Dåligt väder är en annan parameter som kan göra det svårt att arbeta utomhus. Om ni är överens om hur sådana situationer ska hanteras på förhand, så kan ni undvika konflikter.

Konsumentverket har tagit fram avtalsmallar för diverse bygg- och renoveringsprojekt som du med fördel kan använda.

7. Var noggrann i budgeteringen

Det är inte alltid helt enkelt att ha kontroll över ekonomin under projektets gång. Om du gjort upp en ordentlig budget är det dock betydligt enklare att överblicka kostnaderna. En bra budget gör det också enklare att ta bra beslut vid eventuella extrautgifter som kan uppstå längs vägen. Kanske finns det möjlighet att kompensera och att spara in på något annat område? Sätt gärna upp en egen kostnadspost för oförutsedda kostnader. När det gäller betongarbete bestäms den exakta slutsumman utifrån förbrukad volym. Man bör därför se till att man får ett fast pris per kubikmeter och beräkna volymen som behövs i förväg. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Kom ihåg bygglovsansökan

I regel krävs det alltid bygglov när man ska bygga nytt, med undantag för komplementbyggnader som inte överstiger 25 m2 eller tillbyggnader på högst 15m2. Det kan även behövas bygglov för att gräva och plana marken. Du behöver dock inte ansöka om bygglov för varje åtgärd separat om du ansöker för nybyggnation eller tillbyggnad.  

Hur reglerna tillämpas varierar något från kommun till kommun. Omfattas ditt område av en detaljplan eller några områdesbestämmelser kan specifika regler gälla. Därför bör du alltid kontakta byggnadsnämnden i din kommun så tidigt som möjligt för att få koll på de regler som gäller för just ditt projektet. Kom ihåg att du måste få ett startbesked innan du börjar gräva eller bygga om åtgärden är lovpliktig. Även om du planerar ett bygge som inte kräver bygglov kan du behöva anmäla projektet till kommunen, och även då måste du invänta ett startbesked för att kunna sätta igång. 

9. Bevaka aktuella kampanjer och erbjudanden

Om du är tidigt ute är det lättare att hitta eventuella kampanjer och erbjudanden på olika material som isolering, plywood, grus, osv. På så sätt kan du minska totalkostnaden för gjutningen. Detta förutsätter dock att du planerat projektet så noggrant att du vet vad som kommer att behövas och vad du behöver hålla utkik efter. 

10. Välj betong och övrigt material av bra kvalitet

Vilken typ av betong som du bör välja beror på projektet som du ska genomföra. Det lönar sig därför ofta att rådfråga ett proffs. Till exempel kan man idag använda sig av färdigarmerad betong som har förstärkts med stålfiber. I sådana fall slipper du lägga något armeringsnät och betongens hållfasthet ökar. Var även noga med att din gjutform byggs av bra och lämpliga material. Exempelvis fungerar spånskivor dåligt, eftersom vattnet i betongen snabbt får spånskivorna att lösa upp sig. Istället används ofta behandlad plywood, eftersom ytan här är glatt och skivorna är enkla att rengöra efteråt. Om du gör formsättning med material som suger upp vatten är det viktigt att du väter ner din gjutform väl innan du gjuter. 

Behöver du hantverkare till uppdraget? Lägg ut ditt projekt på Byggstart.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.