10 saker du bör veta om murputs

 

Överväger du att använda murputs som fasadbeklädnad? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Murputs

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns många anledningar till att man vill klä om fasaden med ny murputs. Oftast vill man göra det för att det uppstått skador och sprickor i den befintliga fasaden. Då är det viktigt att renovera fasaden eftersom sprickor kan leda till fukt och röta längre in i väggarna. Andra väljer att använda murputs för att ge bostaden ett nytt estetiskt uttryck samtidigt som de förlänger fasadens hållbarhet. I den här artikeln ger vi dig 10 tips för en lyckad putsning.

Om du redan nu vill hitta entreprenörer som kan lägga ny murputs åt dig kan du registrera ditt projekt på plattformen Byggstart. Tjänsten är gratis att använda, och anbuden du får in från entreprenörerna medför inga förpliktelser.

1. Börja med bra planering

Det första du måste göra när du ska putsa är att få en överblick av projektet. Det förväntas dock inte av dig att du ska ha 100 % koll på alla detaljer eftersom stora delar av projektet planeras i samråd med entreprenören. Du bör dock ta ställning till vilka ytor du vill putsa, vilken färg och ytmaterial du vill ha, och om du ska utföra andra typer av arbeten i samma veva (exempelvis byta fönster).

Samtidigt bör du vara uppmärksam på att en fasadrenovering kan leda till att man upptäcker skador på huset när man tar bort den befintliga beklädnaden. Detta gäller särskilt gamla byggnader. Man upptäcker kanske att det gått hål på vindpappen, och då måste denna bytas delvis eller i sin helhet. Detta innebär en liten merkostnad, men det är en nödvändig åtgärd för att huset ska må bra. Detta för oss vidare till nästa punkt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Prata med banken tidigt och upprätta en budget

Det lönar sig alltid att prata med banken i ett tidigt skede om du behöver låna pengar. Då får du en realistisk bild av vilken budget du har att röra dig med, och då blir det även lättare att se vilka åtgärder man har råd att utföra.

Som för alla byggprojekt kan det uppstå oväntade händelser under projektets gång. Därför är det bra att avsätta mellan 10 och 20 % av den totala budgeten till oförutsedda kostnader. Under arbetets gång ska du heller aldrig betala för något i förskott.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Ta reda på vad det kommer kosta att klä om fasaden

Byggstart har vi satt ihop en prisdatabas baserad på bygg- och renoveringsprojekt som utförts via vår plattform. När det kommer till att lägga ny murputs ser vi att det kostar mellan 300 och 1.600 kr per kvadratmeter väggyta. Snittpriset ligger runt 800 kr/m2. Detta gäller för projekt av genomsnittlig storlek, standard och komplexitet. Dessa priser inkluderar allt arbete som hantverkarna utför samt material. Som du ser råder det relativt stora prisskillnader från projekt till projekt. I nästa punkt går vi närmare in på vilka faktorer som påverkar priset när man ska lägga ny puts.

4. Detta kan påverka priset för ditt projekt

Det finns många faktorer som har en inverkan på slutpriset för ditt projekt när du ska lägga ny murputs. En av dessa är storleken på bostaden. Om huset har många utsmyckningar eller stuckaturer som också behöver renoveras så kommer det kosta mer. Tomtens tillgänglighet dikterar hur enkelt det är att få byggställningar på plats, och om det är svårt att komma åt eller om tomten lutar kommer priset bli högre. Om du i samma veva ska utföra andra arbeten såsom tilläggsisolering eller fönsterbyten så blir det också självfallet dyrare. Arbetskostnaden är dock den största utgiftsposten i projektet. Hur mycket tid som går åt beror på faktorerna ovan, men detta påverkas även av hantverkarnas effektivitet och kunskap.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Hitta bra hantverkare

Det är viktigt att man väljer rätt hantverkare för att säkerställa att projektet utförs på ett kvalitativt sätt, och detta kommer även ha en inverkan på kostnaden. Hantverkare som har utfört många liknande projekt tidigare har med stor säkerhet utarbetat rutiner för hur de ska jobba snabbt och effektivt. Erfarna hantverkare har dessutom goda rutiner för kvalitetskontroller. Detta gör i slutändan att de kan arbeta snabbare, vilket innebär att du betalar för färre timmar. 

6. Så blir anbudsprocessen framgångsrik

När du ska hämta in offerter från entreprenörer är det vissa saker du bör ha koll på. Först och främst måste du hämta in fler än ett anbud. Om alla hantverkarna du inhämtar anbud från har rätt kompetens och erfarenhet så räcker det att du tar in offerter från tre företag. Vi rekommenderar dock att du alltid ber om minst två offerter från olika företag. Då kan du känna dig trygg i att du får ett konkurrenskraftigt pris.

När du jämför olika anbud så kan olika utgiftsposter skilja sig åt mellan de olika företagens offerter. När det gäller fasadrenovering med murputs kan byggnadsställningar vara en sådan post. Vissa husägare väljer därför att beställa denna tjänst från ett separat företag. Detta kan dock innebära att du som byggherre måste lägga mer tid på administrering. För att du ska kunna jämföra de olika anbuden så rättvisande som möjligt rekommenderar vi att du skapar ett kalkylark där du lägger in varje utgiftspost var för sig. Detta ger dig en bättre överblick än om du bara kollar på slutkostnaden.

7. Skriv ett tydligt kontrakt och eventuellt en tidsplan

För att ditt putsprojekt ska löpa på enligt planerna så är det viktigt att skriva ett tydligt kontrakt med hantverkaren eller entreprenören. Det bör först och främst innehålla alla datum och priser. Därför måste ni vara eniga om startdatum, slutdatum, och datum för delbetalningar i takt med att vissa milstolpar uppnås. Det bör också tydligt framgå hur ni ska hantera oförutsedda kostnader och förseningar. När ni ska skriva kontrakt kan ni med fördel använda er av Konsumentverkets avtalsmallar för hantverkartjänster.

För större projekt är det även smart att ta fram en tidsplan tillsammans med entreprenören. En tidsplan innehåller flera datum och specifika milstolpar för när delar av arbetet ska vara färdiga. Detta ger dig en bättre översikt av projektet och kan se till att allt flyter på som det ska.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Detta bör du göra under projektets gång

Det är alltid bäst att besöka byggarbetsplatsen med jämna mellanrum om du inte bor kvar under renoveringen. Om ni har tagit fram en tidsplan kan du enkelt undersöka att projektet rör sig framåt i den takt ni avtalat. Generellt lönar det sig också att ha en kontinuerlig dialog med entreprenören. Då kan ni tidigt upptäcka förseningar och missförstånd, och i samråd med varandra komma på den bästa lösningen när problem uppstår.

9. De formella slutstegen

Innan projektet kan anses vara fullföljt finns det en del saker man måste gå igenom. Först och främst ska man göra en slutbesiktning tillsammans med en extern besiktningsman. Då går man igenom hela arbetet och ser till att allt har utförts på ett fackmannamässigt sätt. Du ska alltid hålla inne med den sista betalningen tills slutbesiktningen godkänner arbetet. Om brister upptäcks ska du inte betala ut slutsumman förrän dessa har åtgärdats av entreprenören.

Du måste även se till att entreprenören skickar alla relevanta dokument till dig. Dessa är ett bevis på att arbetet har utförts på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med gällande regler och krav. Dokumenten är viktiga att ha vid framtida renoveringar, och de kan även behövas vid en försäljning för att styrka att arbetet utförts på rätt sätt. De kan dessutom behövas om du måste nyttja hemförsäkringen eller göra en reklamation under garantiperioden vid skador eller problem med fasaden. 

10. Hitta rätt entreprenör

Valet av entreprenör är bland de viktigaste besluten i ett bygg- eller renoveringsprojekt. Erfarna hantverkare jobbar snabbt och effektivt, samtidigt som de levererar ett bra och hållbart resultat. Detta reducerar risken för extrautgifter, och man undviker även att det uppstår fel och brister till följd av begränsad kunskap. Därför är det helt centralt för projektets framgång att du lägger mycket tid på att hitta rätt entreprenör.

Om du vill komma i kontakt med kvalificerade entreprenörer och hantverkare kan du registrera projektet på Byggstart. Vi har upprättat ett nätverk med kvalitetssäkrade aktörer så att det ska vara enkelt för dig att hitta hantverkare som är väl lämpade för att ta sig an ditt projekt. Om du hittar en hantverkare via vår hemsida så kan du vara säker på att de har en solid ekonomi och kompetensen som krävs för ditt projekt. Det är gratis att registrera ditt projekt hos oss och du åtar dig inga förpliktelser genom att ta emot anbud.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.