10 tips när du ska bygga ett litet hus

 

Överväger du att bygga små hus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Små hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns många anledningar till att bygga ett litet hus. För en del byggherrar är det en liten areal som krävs för att projektet ska kunna finansieras, medan det för andra helt enkelt är ett litet hus som är den optimala lösningen. I den här artikeln har vi samlat tio tips som kommer att göra att hela projektet blir lättare att genomföra. Du kan bland annat läsa om planering, vilka dokument som du måste förbereda och hur du hittar rätt entreprenör. 

Vill du ta emot ett kostnadsförslag för projektet? Få upp till tre förbehållslösa anbud genom att klicka dig vidare till Byggstart.

1. Välj rätt tomt

När du ska bygga ett litet hus kan det räcka med en mindre tomt. En trädgård av en viss storlek kan dock ha värden som är värda att överväga. Dels går det att använda utomhusytorna för dagliga aktiviteter och dels kan en större tomt göra det möjligt att bygga ut huset vid ett senare tillfälle. En utbyggnad kan bli aktuell när familjen växer eller om du vill bygga en uthyrningsdel. 

Undersök markförhållandena när du väljer tomt. Är det en tomt som sluttar mycket eller har mycket ytlig berggrund kommer det förberedande markarbetet att kosta mer. 

Ta även reda på hur mycket det kostar att dra fram vatten och avlopp samt el till tomten. För några kan även möjligheten för en stabil internetuppkoppling vara en avgörande faktor.   

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Planera och beställ material så tidigt som möjligt

När du ska bygga ett litet hus är det extra viktigt att komma fram till utrymmeseffektiva lösningar. I det här fallet kan det löna sig att anlita en inredningsarkitekt eller en arkitekt med relevant erfarenhet. Det är viktigt att göra en detaljerad projektbeskrivning eftersom den ligger till grund för såväl bygglovsansökan som för entreprenörernas anbudsberäkning.

Beställ material i god tid eftersom en del material som du som byggherre har ansvar för att att köpa in kan ha långa leveranstider. Dessutom vet du aldrig när det uppstår förseningar för leveransen. Om materialet inte är på plats i tid kommer det att leda till att hela husbygget blir försenat, något som är både frustrerande och kostar pengar.

En annan anledning till att välja material så tidigt som möjligt är att du har mer tid på dig att leta efter bra priser och erbjudanden. Det gäller till exempel, kakel, parkett, trappor, samt badrums- och köksinredning. Vill du hålla nere priset finns det även billigare lösningar för tekniska system, exempelvis uppvärmning och ventilation. Undersök även olika billigare alternativt när det gäller fasadmaterial, takpannor och fönster. Ju tidigare du vet vilka produkter som du ska använda desto större är chansen att du hittar dem till bra priser. 

3. Utarbeta en tydlig projektbeskrivning

En detaljerad projektbeskrivning är en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Projektbeskrivningen ska ge entreprenören en tydlig bild av projektet, både under själva anbudsprocessen och byggtiden. En precis beskrivning av projektet ger entreprenören optimala förutsättningar för att kunna ge dig ett konkret och rättvisande priserbjudande. En bra projektbeskrivning ger även byggherren och entreprenören en gemensam bild av husbygget och minskar även risken för att det uppstår missförstånd och meningsskiljaktigheter under byggtiden.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Hitta rätt entreprenör

Det kan vara krävande att hitta rätt entreprenör till ett så omfattande projekt som ett husbygge är. Det är en rad olika kriterier att värdera och det finns ingen garanti för att aktörerna som du tar emot anbud ifrån är kvalificerade för att utföra det arbete som krävs. Därför har vi på Byggstart samlat kompetenta och pålitliga entreprenörer på ett ställe. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra aktörerna som ingår i nätverket på plattformen. Registrerar du ditt projekt hos oss sätter vi dig i kontakt med de lokala entreprenörer som är mest lämpade för att bygga ditt hus. Det är kostnadsfritt att registrera ett projekt och anbuden som du tar emot är förbehållslösa. Här nedanför kan du läsa en beskrivning över hur vi arbetar för att sätta byggherrar i kontakt med de rätta entreprenörerna: 

 • Vi kontrollerar att entreprenören har positiva referenser från liknande och verifierbara projekt 
 • Vi kontrollerar bokslut och tar en kreditupplysning för att säkerställa att företaget har en stabil och solid ekonomi 
 • Vi granskar relevanta certifieringar som våtrumscertifiering, VVS-auktorisation och auktorisation som elinstallatör 
 • Vi sätter dig i kontakt med flera aktuella aktörer som är intresserade och har tillräcklig kapacitet för projektet, så att du kan jämföra flera olika kostnadsförslag och vara säker på att du får en konkurrenskraftig prisuppgift
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Upprätta ett skriftligt och juridiskt bindande kontrakt

‍Ett husbygge kräver att du skriver kontrakt med de involverade företagen. Hur detaljerade kontrakten måste vara beror på hur stort och komplicerat projektet är. I de allra flesta fall räcker det med ett standardkontrakt. 

Här nedan hittar du Konsumentverkets lista över punkter som bör ingå i ett kontrakt när du ska bygga hus:

 • Datum när husbygget ska vara färdigt
 • Avtalat vite vid försening
 • Totalpris för projektet
 • Hur uppdraget ska struktureras
 • Krav på försäkringar
 • Avtal om vad som gäller vid eventuellt extra arbete
 • Avtal gällande eventuellt eget arbete
 • Förbehåll gällande avtalet
 • En detaljerad beskrivning av arbetet

6. Var realistisk angående din egen arbetsinsats

För att spara pengar väljer en del byggherrar att ta på sig ansvaret för vissa delar av projektet själva, och ibland även utföra en del av arbetet på egen hand. Det kan exempelvis handla om administrativt arbete eller ytskitsarbete. Det är viktigt att komma ihåg att allt eget arbete i ett sådan här projekt kräver att du har den nödvändiga kompetensen. Om du tar på dig uppgifter som du inte klarar av att utföra på ett korrekt sätt, riskerar du att hela husbygget blir försenat. Händer det blir det i regel dyrare än om du redan från början hade överlåtit arbetet till utbildade hantverkare redan från början. Dessutom upplever många att arbetet som ska göras är så pass komplicerat och tidskrävande att det inte lönar sig att göra det själv. Även om det går att spara lite pengar genom en egen arbetsinsats är det alltid säkrare och tryggare att låta hantverkarna göra arbetet. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. Gör en tidsplanering tillsammans med entreprenören

Innan du ger klartecken för själva byggprocessen är det en rekommendation att du upprättar en tidsplan tillsammans med entreprenören. På så sätt får ni båda en förståelse för när de olika delarna av projektet ska påbörjas och när de ska vara slutförda. Lägg gärna in milstolpar i timplanen så blir det enklare för alla inblandade att överblicka hur husbygget framskrider.

8. Ha en tät dialog med entreprenören

Bra kommunikation är avgörande för alla typer av byggprojekt, oavsett om det handlar om nybygge eller renovering. Av den anledningen lönar det sig att välja en entreprenör som du kommer bra överens med. Kommunikation är ett av kriterierna som du bör utvärdera under anbudsprocessen. Kom ihåg att det är personer som du ska arbeta tätt tillsammans med i många månader framöver och en bra kommunikation minskar risken för att det uppstår missförstånd eller meningsskiljaktigheter. Se även till att besöka byggplatsen regelbundet för att hålla dig uppdaterad om hur arbetet med ditt nya hus fortlöper. Det kan även vara bra att avtala fasta mötesdatum med projektledaren. Många väljer att lägga möten i samband med att de olika delmomenten som är inskrivna i tidplanen ska vara färdiga. 

9. Medverka personligen på slutbesiktningen

I samband med att du ansöker om bygglov för en nybyggnation utser kommunen även en kontrollansvarig och en oberoende besiktningsman. Personen har som uppgift att kontrollera att huset är byggt i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk samt det avtal som du har ingått med entreprenören / entreprenörerna. Upptäcker besiktningsmannen brister eller fel ska de åtgärdas innan du betalar den sista delsumman av kontraktsbeloppet. 

10. Få all relevant dokumentation från entreprenören ‍

Se till att få översänt alla dokument som visar att arbetet är utfört i enlighet med gällande regelverk. Det kan ha en betydande inverkan på bostadens utgångspris vid en eventuell försäljning. Det är även en fördel att ha en översikt över materialval och liknande när det är dags för att renovera. Se till att bland annat få en kopia på slutfakturan som visar vilket arbete som har utförts och alla användarmanualer för exempelvis badrum och kök. Om du till exempel har valt en energibesparande och miljövänlig uppvärmning ska du även se till att få den dokumentationen.

Hur och var börjar jag?

Om du har bestämt dig för att bygga ett litet hus är det av yttersta vikt att kontraktera rätt entreprenör. Lägger du in ditt uppdrag på Byggstart matchar vi dig mot flera kvalitetskontrollerade entreprenörer som verkar i ditt närområde och som vill lämna ett anbud på jobbet. Det är bara entreprenörsföretag som har en solid ekonomi, relevanta certifieringar och bra referenser som har tillgång till plattformen. Det är gratis och förbehållslöst för dig som byggherre att använda Byggstart.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.