10 saker du måste veta om hus med uthyrningsdel

 

Överväger du att bygga ett hus med uthyrningsdel? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Hus med uthyrningsdel

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns många fördelar med att bygga hus med uthyrningsdel, och den främsta är att man får en bostad med en integrerad inkomstkälla. Detta gör oftast att bankerna är villiga att bevilja större bolån då de vet att du kommer ha en något så när garanterad inkomstkälla från uthyrningen. Om du i framtiden skulle ha behov av mer plats så kan du bara upphöra med uthyrningen och nyttja ytan för eget bruk istället. Detta är en praktisk lösning som framtidssäkrar boendet för en eventuell framtida tillökning i familjen. I den här artikeln har vi samlat 10 tips om vad du ska tänka på när du ska bygga hus med uthyrningsdel.

Hämta in förpliktelselösa offerter från hantverkare via Byggstart.

1. Bygg med framtiden i åtanke

När du bygger hus med uthyrningsdel kan du få en bostad som uppfyller alla behov du har både idag och på lång sikt. Du bör till exempel överväga om du i framtiden kommer inkorporera uthyrningsdelen i den del du planerar att använda själv, t.ex. när familjen blir större, ungarna äldre eller när du har betalat av ditt lån. Om detta är något du planerar att göra så bör du utforma uthyrningsdelen på ett sådant sätt att den är kompatibel med resten av bostaden när dagen kommer då du ska ta den i besittning. Om du däremot planerar på att hyra ut permanent så kan det vara smidigare att bygga de två boenheterna så åtskilda som möjligt för att slippa störas av hyresgästen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Ta vara på både ditt och din grannes privatliv

Bygger man ett hus med uthyrningsdel innebär det oftast att man bor vägg-i-vägg med hyresgästen. Därför är det viktigt att bostaden utformas med hänsyn till bägge parters privatliv. Det finns många knep man kan ta till för att skapa bekväma lösningar. För att uthyrningsdelen ska anses vara en separat boenhet måste den exempelvis ha en egen ingång som man inte har tillgång till från den primära boenheten. Om man bygger en uthyrningsdel måste man också tänka på att ljudisolera ordentligt mellan de två boenheterna. Bra ljudisolering reducerar störande ljud från hyresgästen, samtidigt som du själv slipper tänka på att vara tyst om kvällarna.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Påbörja anbudsprocessen och beställ material i god tid

Att bygga hus tar i regel mycket längre tid än vad man tror. Därför lönar det sig att komma igång med förarbetet i god tid.

Första steget i processen är att få en bild av vad för typ av hus man vill bygga. När du valt ut en tomt kan du börja rita huset tillsammans med en arkitekt. Ritningarna behövs när du ska ansöka om bygglov, och de fungerar även som ett anbudsunderlag när du ska koppla in entreprenörer. Att ansöka om bygglov hos kommunen samt hitta rätt entreprenör för jobbet kan ta upp till ett halvår, ibland mer. Man ska inte försöka korta ner den här perioden genom att jäkta igenom anbudsprocessen. Det lönar sig alltid i längden att avsätta god tid till att jämföra de olika anbuden från entreprenörerna. Duktiga hantverkare är dessutom oftast uppbokade i lång tid framöver, så när du är ute i god tid ökar det chansen att arbetet kan sättas igång när du vill att det ska påbörjas.

Det kan också vara en god idé att börja med att ansöka om ett förhandsbesked – helst innan man har köpt tomten – för att försäkra sig om att man verkligen får bygga på den. Det är särskilt vanligt för obebyggda tomter utanför detaljplan. Om beskedet är positivt har du sedan två år på dig för att sammanställa bygglovsansökan med kompletta ritningar på huset du vill bygga. 

När du har underlaget som krävs för att ansöka om bygglov kan du i samma veva börja leta efter en entreprenör. Vi rekommenderar att du inhämtar anbud från 3 kvalificerade entreprenörer innan du fattar ett beslut. Anbudsprocessen brukar ta mellan 2-3 månader.

När bygglovet och avtalet med entreprenören är på plats så kan arbetet med markutgrävning och grundläggning börja, vilket kan ta upp till 4 månader. Hur lång tid detta steg tar beror bland annat på hur tomten ser ut. En sluttande tomt med mycket sten och bergknallar tar längre tid att förbereda än en plan tomt med lös jordmån. När gräv- och grundarbetet är färdigt ska stommen placeras på grunden. Det kan ta upp till 4 månader innan ytterväggarna och taket är på plats, och därefter kan man påbörja det invändiga arbetet.

Tiden som går åt på invändigt arbetet varierar mycket från projekt till projekt. Tidsåtgången påverkas av bostadens storlek, komplexiteten på lösningarna man väljer, vilka typer av rum du ska bygga och vilken standard du vill ha. Arbetet inkluderar bland annat snickeri, rörläggning, elarbeten, ventilationsinstallation, golvläggning och målning. Detta brukar vanligtvis ta mer än 3 månader att slutföra. När du bygger hus med uthyrningsdel måste du även bygga flera av de rum som tar längst tid att färdigställa (badrum, kök och andra våtrum). Därför bör man räkna med längre tid för den här fasen än om man bygger ett hus utan uthyrningsdel.

Valet av ytskiktsmaterial bör planeras redan från start, gärna i samråd med arkitekten. Vissa typer av material har långa leveranstider, och det är av stor vikt att alla material finns på plats när hantverkarna behöver dem. Beställ därför materialen i god tid så att du undviker förseningar i projektet. Om man planerar vilka typer av ytskiktsmaterial man ska använda redan i förarbetet så kan man också hålla utkik efter erbjudanden och kampanjer på dessa produkter. Ju tidigare du vet vad du behöver, desto större är chansen att du hittar dessa produkter till reducerade priser. Var också uppmärksam på att vissa entreprenörer har tillgång till rabatter på golv, badrumsinredning och andra material.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Skriv en detaljerad projektbeskrivning

När du gör en grundlig projektbeskrivning får du en bättre förståelse och översikt av projektet. Här kartlägger man de viktigaste besluten man måste ta, och det är en stor fördel om man fattar dessa innan själva bygget kommer igång. När du har en tydlig projektplan är det också enklare att ta fram en realistisk och detaljerad budget.

En utförlig projektbeskrivning gör det också enklare för entreprenören att förstå vilka typer av arbeten som projektet inkluderar, vilket i förlängningen innebär att du får ett mer noggrant och precist kostnadsförslag. Det ökar även chansen för att de olika entreprenörerna inkluderar samma typer av arbeten i sina offerter, och då blir det enklare att jämföra de olika anbuden. Projektbeskrivningen ska också innehålla detaljer som är viktiga för att man ska undvika missförstånd med hantverkarna, såsom materialval och placering av speciallösningar. En skicklig entreprenör kommer även kunna se fel och brister i projektbeskrivningen om den är utförligt gjord, och då kan ni tillsammans korrigera dessa innan ni sätter igång med själva arbetet.

5. Välj rätt entreprenör

När du behöver komma i kontakt med seriösa entreprenörer med goda erfarenheter av att bygga hus med uthyrningsdel kan du registrera ditt projekt på Byggstart. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkarfirmor på en och samma plats så att det ska vara enkelt och tryggt för dig att välja rätt entreprenör för ditt projekt. Vi har kollat upp referenser, kreditvärdighet, certifieringar och försäkringar för alla firmor som har tillgång till vår plattform, och vi bevakar dessa parametrar löpande. Det är endast firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får vara en del av vår plattform. Det är gratis att lägga upp ett projekt, och du åtar dig inga förpliktelser genom att ta emot anbud.

När vi kvalitetssäkrar våra entreprenörer så grundar vi vår bedömning på olika kriterier. Kriterierna här nedan är det man i regel alltid bör kontrollera när man ska anställa en hantverkarfirma. 

  • Bra referenser: Vi kontrollerar entreprenörernas referenser och försäkrar oss om att de kan uppvisa flera framgångsrika projekt som liknar det som du själv ska ta dig an.
  • Pris: Vi hjälper dig hitta kvalificerade entreprenörer som ger dig konkurrenskraftiga priser på ditt projekt.
  • Kapacitet: Det är inte alla entreprenörer som kan fullfölja arbetet inom den tidsram du har satt upp för projektet. Vi hjälper dig hitta entreprenörer som har kapaciteten som krävs för att slutföra ditt projekt i tid.
  • Ekonomisk soliditet: Vi gör en kreditkontroll av alla firmor som har tillgång till Byggstart så att du ska kunna känna dig trygg i att de har en solid ekonomi. På så sätt undviker du att firman går i konkurs under projektets gång eller under garantiperioden.
  • Kompetens och certifieringar: Vi undersöker att företagen har alla relevanta certifieringar som krävs för att de ska kunna utföra ditt projekt på ett kvalitativt sätt. Detta innefattar bland annat våtrumscertifikat och auktorisation som elinstallatör.

6. Upprätta ett skriftligt kontrakt

Att bygga hus är en komplex process som förutsätter att man har ett skriftligt kontrakt. Du kan välja mellan att låta en advokat utforma kontraktet, eller så kan du använda dig av Konsumentverkets standardmallar för att kontraktera hantverkare eller entreprenörer. Oavsett så ska kontraktet bland annat innehålla totalsumman, hur man hanterar eventuella kostnadstillägg eller förseningar, tidsfrister, samt vilka typer av arbeten som avtalet inkluderar. Vi rekommenderar också att man lägger in en detaljerad projektbeskrivning som referensdokument.

7. Göra jobbet själv eller anlita hantverkare?

Vissa byggherrar vill gärna göra en del av arbetet själva för att dra ner kostnaderna för husbygget. Även om detta är ett ypperligt sätt att hålla nere utgifterna på så är det viktigt att man har en realistisk uppfattning om ens egna förmåga. Detta gäller både ens kompetens och hur mycket tid man kan avvara till att slutföra arbetet. Allt eget arbete bör stämmas av med entreprenören när ni skriver kontrakt och tidsplan. Det är viktigt att det egna arbetet inte skapar förseningar för resten av hantverkarna. Försäkra dig också om att det du väljer att göra upprätthåller samma höga kvalitet som hantverkarnas insatser. Om man vill göra en del av arbetet själv kan man med fördel ta på sig avfallshantering, golvläggning och målning.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Etablera en tidsplan och en god dialog med entreprenören

Att man har en god kommunikation med entreprenören är essentiellt för att byggprojektet ska lyckas. Därför bör du försäkra dig om att du och entreprenören du väljer kan kommunicera på en god nivå. Detta är ett kriterium som du med fördel kan undersöka i anbudsprocessen. Du ska nämligen jobba tätt ihop med den här personen i flera månader framöver, så därför är det bra om det klickar direkt.

Bra kommunikation reducerar även risken för att det uppstår missförstånd och oenigheter under projektets gång. Se till att du besöker byggarbetsplatsen med jämna mellanrum så att du kan hålla koll på att projektet löper på enligt tidsplanen. Det kan också vara bra att man avtalar fasta mötesdatum med entreprenören där man går igenom framdriften. Många väljer att lägga dessa möten i samband med att delmålen i tidsplanen uppnås.

Innan ni sätter igång med själva arbetet är det nödvändigt att ni har tagit fram denna tidsplan tillsammans. På så sätt får både du och entreprenören en förståelse för när de olika delarna av projektet ska påbörjas, och när de ska vara färdiga. Lägg gärna in flera delmål i tidsplanen. Då blir det enklare att hålla koll på projektets framdrift löpande.

9. Håll koll på den lokala bostadsmarknaden

Glöm inte att det också ska bo någon i uthyrningsdelen. Därför kan det löna sig att kolla in vad som är populärt på bostadsmarknaden. Relativt enkla grepp kan oftast göra att bostaden blir mer populär på marknaden, och om man bygger enligt rådande trender kan man oftast också ta ut en högre hyra.

Det är inte alltid så lätt att veta vad marknaden rör sig mot dock. Det man väljer bör stämma överens med utbud och efterfrågan, demografi och lokala preferenser. Av detta skäl kan det löna sig att anlita en inredningsarkitekt. Om det finns en stor efterfrågan på marknaden så brukar det inte vara några problem att hyra ut boenheten, och för närvarande så finns det en stor efterfrågan i alla svenska storstäder. Om det dock finns många bostäder ute för uthyrning på den lokala bostadsmarknaden så kan detta vara ett tecken på att det är svårt att hitta hyresgäster. Om du bor i en studentstad bör du också anpassa priset och utrymmet till de krav som studenter ställer på en bostad.

10. Gör en slutbesiktning och be om alla relevanta dokument från bygget

När bygget är färdigt är det viktigt att du gör en slutbesiktning med en extern besiktningsman. Då går ni tillsammans med entreprenören igenom hela bostaden och letar efter brister i bygget. Om ni upptäcker några brister ska dessa åtgärdas innan du betalar ut den sista delen av kontraktsbeloppet. När du bygger ett nytt hus så kräver även kommunen att en kontrollansvarig anlitas för att hjälpa till dig att säkerställa att huset byggs i enlighet med gällande regler och lagar.

När bygget är avslutat och du har fått ett slutbesked från kommunen bör du se till att du får alla relevanta dokument från entreprenören som visar att arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt. Om du inte får in dessa dokument kan bostadens värde påverkas negativt vid en eventuell försäljning. Det är också viktigt att ha dessa dokument vid en framtida renovering då de visar vilka typer av material som använts och hur dessa har implementerats.

Hur kommer jag igång?

När du vill komma i kontakt med entreprenörer som kan hjälpa dig bygga hus med uthyrningsdel kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi jobbar kontinuerligt med att kvalitetssäkra företagen på vår plattform. När du registrerar ditt projekt hos oss så sätter vi dig i kontakt med de entreprenörer i ditt område som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra ditt projekt. Att inhämta anbud från entreprenören är helt gratis, och du förbinder dig inte till något genom att nyttja tjänsten. När du registrerar ditt projekt hos oss så kommer en av våra medarbetare hjälpa dig att sätta igång med anbudsprocessen. Du kommer då få ta emot offerter från flera kvalificerade entreprenörer.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.