10 smarta tips när ni ska bygga generationsboende

 

Överväger du att bygga ett generationsboende? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Generationsboende

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett generationsboende erbjuder såväl sociala som praktiska och ekonomiska fördelar. Det gör det enkelt att hålla kontakt med familjen samtidigt som ni kan hjälpa varandra med dagliga göromål. Dessutom delar ni på kostnaderna, något som kan göra det enklare att finansiera byggprojektet, men att bo två generationer under samma tak innebär även en del utmaningar. I den här artikeln tar vi upp tio tips som kan bidra till att göra livet i en generationsbostad till en positiv upplevelse.

Har du behov av att anlita hantverkare? Jämför offerter här

Ta emot flera förbehållslösa anbud från hantverkare genom att nyttja Byggstart

1. Se till att ha en öppen dialog

När man ska dela en bostad är det viktigt att alla har en gemensam uppfattning om hur man ska förhålla sig till varandra. Det gäller bland annat ljudnivå, ordning och underhåll. Ett generationsboende innebär att de som ingår i hushållet befinner sig i olika stadier i livet vilket kan innebära att det finns olika preferenser. För den som vill ha lugn och ro kan det vara krävande att dela både hus och trädgård med en småbarnsfamilj. På samma sätt kan förhållandet bli ansträngt om grannen kräver en låg ljudnivå när man själv vill arrangera fester och spela hög musik. 

Innan ni påbörjar projektet är det av yttersta vikt att ni är helt överens om vilka regler som ska gälla för bostaden. Genom att kartlägga begränsningar och krav får ni en förståelse för vad det innebär att bo i samma hus. När ni har kommit överens om vilka förväntningar ni har på varandra har ni en bra grund för att bo under samma tak.

2. Hitta ett ägarförhållande som fungerar

Det är även viktigt att komma överens om de ekonomiska aspekterna när ni bygger ett generationsboende. Finns det fler syskon som kan uppleva att det syskon som har föräldrarna som grannar kan få fördelar gällande arv? Hur löser ni det juridiska den dagen då ingen i den äldre generationen längre är i livet? Om det finns fler arvtagare, hur förhåller de sig till en försäljning av bostaden vid ett eventuellt dödsfall i någon av generationerna? Det är inte alla som har möjligheten att köpa ut andra ägare vilket kan leda till en framtvingad flytt om inte ägarförhållandena är avklarade på förhand. Ta gärna hjälp av en jurist för att se till att alla dokument som reglerar ägarförhållandena är juridiskt bindande. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Anlita erfarna hantverkare för att få ett solitt bygge

När ni ska bygga ert nya hus är det viktigt att anlita en entreprenör som har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten. Tyvärr finns det flera aktörer på marknaden som prioriterar pris före kvalitet, något som till exempel kan innebära att de anlitar okvalificerad personal eller använder billigt och undermåligt material, eller så följer de inte gällande regelverk. Av den anledningen ska ni dra öronen åt er om ni får ett kostnadsförslag som ligger betydligt lägre än de övriga. Det lönar sig alltid att investera i en erfaren och kompetent entreprenör i jämförelse med att i efterhand få åtgärda eventuella fel som uppstår till följd av ett dåligt hantverk. Välj därför entreprenör med omsorg. 

Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer på ett och samma ställe, allt för att det ska vara enkelt för dig att välja hantverkare till ditt projekt. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar på alla företag som får tillgång till plattformen och kontrollerar de här uppgifterna regelbundet. Enbart företag som kan uppvisa att de håller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får fortsätta att verka via plattformen. Du betalar ingenting för att lägga in ditt uppdrag och du förbinder dig inte heller till något genom att ta emot de olika anbuden. 

4. Begär in anbud från flera aktörer för att säkerställa ett konkurrenskraftigt anbud

För att vara säker på att ni får ett konkurrenskraftigt pris är det viktigt att begära in offerter från flera olika entreprenörer. Det är emellertid inte bara priset som du ska jämföra mellan de olika anbuden. Titta även på vad som är inkluderat i priset. Eventuella prisvariationer kan bero på att det ingår olika mycket arbete i kostnadsberäkningen. Om det är större skillnader i prisuppgifterna kan det bero på att projektbeskrivningen tolkats olika. En detaljerad projektbeskrivning ger entreprenören en tydlig bild över vad som ska byggas och det gör det även lättare för företaget att lämna ett rättvisande kostnadsförslag. Ni ska även vara uppmärksamma på tidsperspektivet, och genom att diskutera projektet med entreprenören kan ni ta reda på om företaget har tillräckligt med kapacitet för att utföra det arbete som krävs.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

5. Skriv juridiskt bindande kontrakt

När ni skriver kontrakt med entreprenören ska ni se till att det är juridiskt bindande och att avtalet är detaljerat. En detaljerad projektbeskrivning och ett utförligt kontrakt gynnar både byggherre och entreprenör eftersom båda parter då vet vad projektet omfattar, och risken för missförstånd och oenigheter minskar. Ett bra underlag i form av en detaljerad projektbeskrivning gör det även lättare för entreprenören att beräkna såväl pris som tidsåtgång. I kontraktet ska ni även skriva in hur ni ska hantera eventuella problem som kan uppstå under arbetets gång, till exempel försenade materialleveranser, markarbete som drar ut på tiden på grund av krävande markförhållanden eller väderförhållanden som utgör en säkerhetsrisk vid utomhusarbete. Om det uppstår ändringar gällande arbetet med huset ska dessa uppdateras löpande i kontraktet. 

För att få ett slutresultat som alla är nöjda med är ett bra avtal a och o. Det gäller inte bara för hantverkarna utan även generationerna emellan. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Välj rätt entreprenadform

Det är många hantverksområden inblandade när ni ska bygga ert generationsboende. Om ni inte har tidigare erfarenhet av liknande projekt kan ni uppleva det som överväldigande att koordinera och projektleda en sådan här process. Då kan det löna sig att organisera projektet som en totalentreprenad (arkitekt och utförande entreprenörer på samma kontrakt) eller som en generalentreprenad (ett kontrakt för arkitekten och ett för alla utförande hantverkare). Huvudentreprenören står då som ansvarig för att att kontraktera det olika hantverkarna och koordinera arbetet mellan dem. I regel är huvudentreprenören en snickarfirma som tar in underentreprenörer för de arbetsområden som de själva inte har kompetens för. För att göra det gör företaget i regel ett påslag på 10-15 procent för att täcka administrationskostnaderna. Prispåslaget till trots kan det vara en lönsam investering eftersom en totalentreprenör är van vid att leda och koordinera projekt och gör det på ett effektivt sätt. Dessutom slipper ni att ta ansvar för det omfattande och tidskrävande koordineringsarbetet. Totalentreprenad/generalentreprenad gör även ansvarsfördelningen enklare och om det skulle uppstå eventuella fel eller brister är totalentreprenören ansvarig för att åtgärda felen.

7. Elementhus kontra arkitektritat

Ett av de första besluten som ni måste ta är om ni ska bygga ett elementhus eller om ni vill ha ett arkitektritat hus. 

Elementhus går fort att sätta upp och är vanligtvis något billigare än arkitektritade diton. Att låta en arkitekt rita huset från grunden ger huset ett mer unikt uttryck och ni har större möjligheter att kunna anpassa bostaden efter era behov och tomtens terräng. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Ansök om bygglov innan ni påbörjar arbetet 

Det krävs alltid bygglov för en nybyggnation, ett generationsboende är inget undantag. Därför är det viktigt att inte starta husbygget förrän ni har fått bygglov och startbesked från kommunen. För ett projekt av den här storleken krävs det även att det finns en projektör som ansöker om bygglov för din räkning. Om ni har valt att låta en arkitekt rita huset är det i regel arkitekten som står som projektör. Kraven och reglerna som måste uppfyllas för att få ett godkänt bygglov kan variera från kommun till kommun, något som arkitekten har kunskap om. 

9. Var noga med budget och tidsplan

Ett lyckat byggprojekt förutsätter att du har finansieringen i ordning. En detaljerad budget ger er en bra översikt över kostnaderna, samtidigt som ni är bättre förberedda på oförutsedda utgifter, något som är mer regel än undantag vid ett husbygge. Om ni delar in budgeten i olika poster för respektive moment som ingår i byggprocessen kan ni snabbt upptäcka om något blir dyrare än vad ni hade förväntat er. Av samma anledning bör ni även dela in tidsplanen i milstolpar. Det är klokt att göra tidsplaneringen tillsammans med entreprenören eftersom hantverkare har en utbredd kunskap om hur lång tid de olika momenten tar att genomföra.

10. Ha en bra dialog med entreprenören och banken

För att ni ska ha en bra översikt över projektet medan det fortlöper lönar det sig att ha en kontinuerlig dialog med entreprenören och den eventuella bank som står för lånet. Genom att hålla er uppdaterade gällande hur arbetet fortskrider kan ni även upptäcka eventuella missförstånd i god tid innan de utvecklas till större problem. Genom att följa upp husbygget löpande och skriva detaljerade avtal, både med entreprenören och mellan generationerna, kan ett generationsboende bli en optimal lösning.

Hitta rätt hantverkare

När ni har bestämt er för att bygga ett generationsboende är det av yttersta vikt att hitta en entreprenör som har relevant erfarenhet och kompetens. På Byggstart har vi samlat ett stort antal kvalitetskontrollerade entreprenörer på en och samma plattform. På så sätt blir det enklare för dig att att hitta och välja entreprenörer till ditt projekt. Vi har kontrollerat certifieringar, kreditvärdighet och referenser på alla företag som har tillgång till vår plattform och vi fortsätter att kontrollera dessa uppgifter löpande. Det är bara företag som upprätthåller konkurrenskraftiga priser och en hög kvalitet på arbetet som får fortsatt förtroende att ingå i vårt nätverk. Det är gratis att lägga in ert projekt och anbuden som ni får ta emot är förbehållslösa. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.