Bygga hus: 10 saker som du måste veta

 

Letar du efter tips när du ska bygga hus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Bygga hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

1. Börja med planeringen så tidigt som möjligt

Även om du redan har köpt en tomt kan du räkna med att det tar minst ett år från den första kontakten med en arkitekt till dess att huset är färdigställt. Tidsaspekten kan exempelvis se ut enligt följande:

Fyra till sex månader: Utformning av ritningar och underlag till bygglovsansökan tillsammans med arkitekten. Det här inkluderar även ansökan om bygglov hos kommunen.

Vanligtvis börjar man med att ansöka om ett förhandsbesked när man ska bygga hus. Förhandsbeskedet baserar sig på de ritningar som arkitekten har gjort och man ansöker helt enkelt för att se om det planerade huset uppfyller alla de krav som kommunen har, innan det görs några större investeringar. Om kommunen avslår förhandsbeskedet är det möjligt att göra de ändringar som krävs innan en ansökan om bygglov lämnas in. Om du är helt säker på att kommunen kommer att godkänna din bygglovsansökan kan du hoppa över att ansöka om förhandsbesked.

Två till tre månader: Begär in och jämför anbud från olika entreprenörer eller hantverkare. Vi på Byggstart rekommenderar att du begär in offerter från minst två entreprenörer. Om alla entreprenörer är seriösa och ordentligt bakgrundskontrollerade, räcker det normalt sett att kontakta tre olika företag.

En till två månader: Markarbete som inkluderar grävning och eventuell brytning eller sprängning av stenblock eller berggrund. Hur lång tid det tar att förbereda tomten för husbygget beror även på tomtens terräng och tillgänglighet.

En till två månader: Gjuta grund och genomföra andra betongarbeten. Beroende på hur stor del av ditt hus som ska byggas i betong kan den här delen av processen ta längre än tid än två månader. 

Två till fyra månader: När betongsulan är gjuten och har härdat sätter timmermännen upp det som kallas för en vädertät stomme. Det innebär att de bygger upp husets skelett och att det säkras mot väder och vind, det vill säga väggar, tak, fönster och dörrar kommer på plats. Den här processen går betydligt fortare om du har valt en entreprenör som sätter upp elementhus. 

Från tre månader: Det sista steget i färdigställandet av huset omfattar det resterande invändiga arbetet. Det gäller bland annat det återstående snickeriarbetet, VVS, elinstallationer, ventilation, golvläggning och målning.

Börja gärna med att sätta upp en tidsplan. Den ska vara detaljerad och du måste komma ihåg att lägg in extra tidsutrymme för eventuella förseningar och andra oförutsedda händelser. En bra tidsplan kommer hjälpa dig att få en realistisk bild av när du kan förvänta dig att huset står färdigt. Dessutom kommer allt övrigt koordineringsarbete gå lättare eftersom du redan har en bra översikt över de olika delarna i processen. 

2. Bestäm vilket slags hus du vill bygga

När du ska bygga hus är husets utseende något av det första som du måste ta ställning till. I grova drag kan du välja mellan att bygga i traditionell eller modern stil, men en del önskar även att bygga i en mer specifik stil.

Om det här inte är något som du redan har tänk igenom är det smart att göra det innan du kontaktar en arkitekt. Då kommer ni att komma fram till en lösning fortare.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Hitta en arkitekt

Arkitektens uppdrag är att rita ett hus som uppfyller dina och den eventuella familjens behov och önskemål. Dessutom ska fastigheten passa in så bra som möjligt på tomten. Oberoende av byggnadsstil arbetar arkitekten med att skapa en lösning som både är visuellt tilltalande och uppfyller alla de funktionella kraven du har. Utöver det sammanställer även arkitekten underlaget till din ansökan om bygglov. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Ta reda på i vilka budgetposter du kan spara in på utgifterna

För många är ett husbygge kanske det dyraste projektet man företar sig i livet. Då kan det vara bra att känna till hur det går att spara pengar om det behovet finns eller uppstår.

Det första som är bra att tänka igenom ordentligt är hur stort hus som ni egentligen har behov av.

Tänk igenom smarta och arealeffektiva lösningar. De dyraste rummen att bygga är badrum och kök, så begränsa antalet och storleken på de rummen om du har en snäv budget. 

Vilken standard och vilka slags material bostaden uppförs i har också stor inverkan på totalpriset för husbygget. Högre standard blir självklart dyrare än om du väljer enklare lösningar. Det här gäller både de större och mindre budgetposterna och du kan spara mycket pengar om du tar reda på vad de olika tillverkarna erbjuder och samtidigt håller dig uppdaterad gällande kampanjer och utförsäljningar. Oavsett om det handlar om fasadbeklädnad, takmaterial, invändig inredning, ytmaterial eller olika andra lösningar till bostaden, är det möjligt att spara in pengar genom att vara lite om sig och kring sig. 

Kom även ihåg att det så gott som alltid är billigare att välja existerande lösningar som går att köpa i butik än platsbyggda speciallösningar som måste ritas av en arkitekt eller inredningsarkitekt. Utöver det kommer valet av entreprenör att ha stor inverkan på totalpriset för bygget. Du kan även spara pengar genom att göra en egen insats, förutsatt att du har den kompetens som krävs för att hålla en tillräckligt hög kvalitet på arbetet. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Sätt av tillräckligt med tid för anbudsprocessen

Beräkna ordentligt med tid för själva anbudsprocessen eftersom det kan ta lite tid från det att du har kontaktat entreprenören till dess att företaget kan komma på en förhandsinspektion. Dessutom kan det ta 3-6 veckor innan du får in deras anbud och därefter kan det ta ytterligare några veckor innan ni har ett kontrakt som är färdigt att skriva under.

6. Hitta en entreprenör som är lämpad för just ditt projekt 

Att veta vad du ska titta efter när du ska välja entreprenör kan vara svårt för en lekman. För att göra det hela lite lättare har vi gjort en lista med de viktigaste kriterierna:

Först och främst bör alla entreprenörer vars anbud du överväger ha rätt certifieringar och försäkringar. De flesta certifieringarna i Sverige är frivilliga men de fungerar ändå som en kvalitetsstämpel. Det gäller till exempel våtrumscertifiering som utfärdas av Byggkeramikrådet eller Svensk våtrumskontroll AB. Om företaget innehar certifieringen betyder det att en eller flera av arbetsledarna och de anställda har genomgått utbildningen. När det kommer till elinstallationer måste de utföras av en auktoriserad elinstallatör eftersom arbetet annars är olagligt, och en felaktigt utförd elinstallation kan innebära livsfara. 

För att du inte ska behöva vänta längre än nödvändigt med att sätta igång är det ett klokt drag att undersöka företagets kapacitet. Ta reda på när de har möjlighet att påbörja ditt projekt och om de har tillräckligt med arbetskraft för att kunna genom- och slutföra bygget i tid. Om företaget är fullbokat en lång tid framöver eller om de bara kan avsätta halva arbetsstyrkan som krävs för ditt projekt så kan det löna sig att överväga ett annat företag. 

Det är alltid bra att ta reda på om företaget har några bra referenser. Många av entreprenörerna har skriftliga omdömen på sina hemsidor. När du ska börja med ett så stort projekt som att bygga hus är det ett klokt drag att be entreprenören om referenser som du själv kan kontakta. Då kan du ställa de frågor som är viktiga för dig och även avgöra om referensen är trovärdig.

Ekonomisk soliditet visar om företaget klarar av en tillfällig förlust eller lågkonjunktur. Det är smart att ha vissa förhållningsregler så att du inte hamnar i situationen där entreprenören går i konkurs medan företaget håller på att bygga ditt hus. Du kan få en uppfattning om företagets ekonomiska soliditet genom att kontrollera företagets räkenskaper på nätet och/eller genom att kontakta Kronofogdemyndigheten, eller genom att ta en kreditupplysning på företaget i fråga. 

Välj en entreprenör som du kan ha en effektiv och ordnad kommunikation med och som du kommer överens med. Om kommunikationen inte fungerar bra kan det leda till mycket irritation och ibland även förseningar eller missförstånd.  

Självklart är priset en viktigt faktor när man ska välja en entreprenör. Vi rekommenderar att du gör en detaljerad jämförelse i exempelvis ett Excel-ark så att du inte jämför anbud som täcker in olika saker.

En gyllene regel när det kommer till priset är att det inte alltid är det billigaste som är det bästa. När du ska bygga hus är det minst lika viktigt att se till att kvaliteten på det utförda arbetet är högt. Om du till exempel måste lägga ner mycket energi och tid på att reklamera ett arbete som inte är korrekt utfört så lönar det sig att anlita någon som gör arbetet ordentligt från början. 

På Byggstart arbetar vi dagligen med att kvalitetskontrollera entreprenörer. Vi kontrollerar samtliga av ovanstående punkter innan entreprenörerna får tillgång till vår databas. Om du vill ha hjälp med att begära in förbehållslösa anbud kan du registrera ditt projekt på Byggstart.

7. Se till att göra en detaljprojektering

Efter att arkitekten är klar med ritningarna ska det normalt sett även upprättas en projektbeskrivning eller detaljprojektering. Den görs i regel av arkitekten, eventuellt i kombination med en konstruktör, inredningsarkitekt eller en annan branschkunnig person. Projekteringen innehåller vanligtvis följande:

  • Arbetsritningar: ritningar som är mer detaljerade än de som bifogas i bygglovsansökan till kommunens byggnadsnämnd. De är ofta ritade i skala 1:50 och beskriver i detalj hur de olika delarna av huset ska byggas.
  • Dörr- och fönsterschema: visar vilken typ av dörrar och fönster huset ska ha samt var de ska placeras.
  • Rumsritning: en översikt rum för rum som beskriver allt från tekniska lösningar som belysning och uppvärmning till vilka golv- och väggmaterial som ska användas var.

Ju mer detaljerad projekteringen är desto mer exakta är priserna som du får in som jämförelseunderlag i anbudsprocessen. Dessutom kommer du att få en bättre uppfattning om vilka åtgärder som projektet omfattar och när de ska utföras. Det är till stor hjälp för dig när du ska kontrollera att husbygget fortlöper som det ska.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Skriv ett juridiskt bindande kontrakt och en tydlig tidsplan

När du ska skriva kontrakt med entreprenören eller entreprenörerna ska du se till att det är tillräckligt detaljerat för att förhindra oenigheter. Det ska även stå tydligt vem som utför de olika arbetena och under vilken tidsperiod. I kontraktet ska du även skriva in hur ni ska hantera eventuella förseningar, prispåslag eller ändringar i projektet. 

Sätt dig gärna ner tillsammans med entreprenören och skriv en mer detaljerad tidsplan. Utöver datumen som står i kontraktet (start- och slutdatum) kan det även vara bra att sätta upp delmål. Det kan till exempel handla om när grundarbetet ska vara färdigt, när grunden ska vara klar, datum för uppsättning av husets stomme eller våtrummen ska vara färdigbyggda. Milstolparna gör det lättare för dig som lekman att se om projektet fortlöper som det ska. 

9. Besök byggplatsen ofta

Gör ett besök på byggplatsen och tomten så ofta som du har möjlighet. Det hjälper dig att hålla ett öga på att hela projektet flyter på och att tidplanen hålls. Se även till att ha en bra och tät kommunikation med entreprenören/entreprenörerna.

10. Var med på slutbesiktningen

För alla byggprojekt som kräver bygglov utser kommunen en kontrollansvarig som finns med för att hjälpa och stötta byggherren under hela byggtiden. Den kontrollansvarige medverkar även på slutbesiktningen av huset och vi rekommenderar att du också är med på den. Under slutbesiktningen kontrolleras det att allt arbete är utfört på ett korrekt sätt och i enlighet med alla gällande lagar och regler. Om det upptäcks några brister eller fel noteras dessa och entreprenören är sedan skyldig att åtgärda det inom en viss tidsram. Därför är det viktigt att du håller inne med en del av totalsumman, vanligtvis cirka 10 procent, tills dess att entreprenören har åtgärdat felen.

Hitta lämpliga entreprenörer

Om du har ritningarna klara och vill komma i kontakt med lokala entreprenörer kan du använda dig av Byggstart.

Byggstart är en online-tjänst som hjälper privatpersoner och bostadsrättsföreningar att hitta de bästa entreprenörerna på marknaden. Byggstart gör en grundlig bakgrundskontroll av alla företag innan de får tillgång till plattformen, och vi matchar varje enskilt projekt med rätt entreprenörer utifrån entreprenörernas tidigare erfarenheter och kapacitet. Om du registrerar ditt uppdrag idag kontaktar vi dig för en förbehållslös projektgenomgång på telefon. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.