10 tips för att bygga ett arkitektritat hus

 

Överväger du att bygga ett arkitektritat hus? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Arkitektritat hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Många har en önskan om att bygga ett arkitektritat hus, men för en privatperson kan projektet upplevas som komplicerat och oöverskådligt. Om du vill bygga ett arkitektritat hus kan det löna sig att skaffa en översikt över vad som är viktigast att tänka på innan du börjar bygga, under byggtiden och efteråt.  

Vi har sammanställt en översikt med tio tips för ett lyckat genomförande. Den här artikeln ger bland annat svar på ungefär hur lång tid du kan räkna med att hela byggprocessen tar och hur du kan spara pengar när du bygger. Du kan även läsa om hur du lättast hittar de mest lämpade entreprenörerna för husbygget och hur du jämför anbud. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett arkitektritat hus och ett kataloghus är möjligheten att anpassa huset utifrån era önskemål. Kataloghusen är formgivna för att kännas rätt för många men de passar sällan perfekt. Även om du, mot en extra kostnad, kan göra en del ändringar på den husmodell som du väljer kommer du högst troligt ändå att få kompromissa med vissa lösningar. Det är något som du slipper helt om du väljer att bygga en arkitektritad bostad. Arkitektens uppdrag är att kombinera hela familjens behov och önskemål i ett funktionellt och estetiskt tilltalande hus. Väljer du att anlita en arkitekt får du dessutom ett hem som är unikt och inte massproducerat. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför anbud här.

Ta emot flera förbehållslösa anbud från hantverkare via Byggstart.

1. Tänk igenom varför du vill bygga ett arkitektritat hus

Är det ett hus som ni planerar att bo kvar i tills ni blir gamla? Eller är det kanske ett fritidshus som ni kan tänka er att sälja så småningom? Anledningen till varför du och familjen vill bygga ett hus kan ha mycket att säga till om gällande vilken typ av bostad som det lönar sig att bygga. Det kan avgöra om ni ska välja lösningar som är fullständigt anpassade till er eller om ni ska välja lösningar som kan fungera bra för många. 

Om det är ett hus som ni planerar att bo i länge kan det vara värt att ta hänsyn till eventuella framtida behov som kan påverka behoven i bostaden. Det kan till exempel vara klokt att tänka igenom lösningar som kan underlätta när ni blir äldre eller lägga till ett extra rum med tanke på att familjen kanske utökas. 

2. Hitta en passande tomt

Du har kanske redan bestämt dig för en tomt och köpt den, men om så inte är fallet är det första steget i byggprocessen att leta upp en passande tomt. Tomten kan påverka både pris och tidsåtgång för byggprojektet. Nyttjandegraden för bostadstomter ligger normalt sett på 20 % men det kan variera mellan olika kommuner, vilket gör att det är viktigt att ta reda på hur stort det är möjligt att bygga på den aktuella tomten. 

Byggprojektet kan bli dyrare om det till exempel finns ytlig berggrund eller stora stenar som måste sprängas eller brytas bort. En sluttande klipptomt är dyrare att bygga på än en plan tomt på mjuk jordmån. Dessutom kan kan anläggningsarbetet ta betydligt längre tid om det är svårt att komma fram till tomten.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Gör en överskådlig budget

För att få en översikt över vilka budgetramar som du måste hålla dig innanför bör du boka ett möte på banken så tidigt som möjligt. Du bör göra det innan du har det första mötet med arkitekten eftersom det är nedslående att börja formge huset tillsammans med arkitekten bara för att inse att huset som du vill bygga kostar betydligt mycket mer än vad din budget täcker. 

En bra tumregel är att en nybyggnation i genomsnitt kostar mellan 25.000 och 35.000 kronor per kvadratmeter. För hus med en enklare standard går det att komma ner till så lite som 22.000 kronor per kvadratmeter medan kvadratmeterpriset i den mer exklusiva delen av skalan kan gå upp till så mycket som 45.000 kronor eller mer. Utöver det tillkommer kostnaden för arkitektens arbete som i regel utgör 5 - 10 procent av den totala byggkostnaden. Priset på tomten är dock inte inräknat i summan. De flesta arkitekter har ett timpris på mellan 700 och 1.500 kronor.

4. Sätt av en buffert för oförutsedda budgetposter

Det är alltid smart att ha en buffert på cirka tio procent av totalbudgeten för oförutsedda utgifter, eftersom det ofta dyker upp saker som man inte har tänkt på under byggets gång. Då kan det vara bra att ha lite utrymme i budgeten för att kunna genomföra ändringarna utan att det blir en ekonomisk belastning. 

Dessutom kan det uppstå oförutsedda händelser och förseningar under byggets gång som gör projektet dyrare. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

5. Ta reda på hur du kan spara pengar

Om du vill spara pengar kan du börja med att tänka igenom vilka slags material, tekniska lösningar och byggmetoder som du vill använda. Tekniska lösningar är till exempel ventilationssystemet, det elektriska systemet, uppvärmning och liknande. Materialval omfattar allt från utvändig beklädnad och tak till bänkskivor och färg. Byggmetoden styrs till stor del av vilket visuellt uttryck du vill ha på fasaden. Här har du bland annat möjlighet att låta större delen av byggnaden gjutas i betong, bygga huvudkonstruktionen i trä eller bygga med murblock.

Tänk dock inte bara på priset utan även på kvaliteten. I längden kan det visa sig vara mycket mer ekonomiskt lönsamt att välja slitstarka och solida material och lösningar. Dessutom finns det flera lösningar som gör att du på sikt kan spara pengar på uppvärmning och el. Det kan vara värt att sätta av en del av budgeten till energibesparande åtgärder som bra isolering, solcellspaneler eller värmepumpar för uppvärmning.  

6. Hitta en arkitekt som har ritat liknande hus

Arkitekten eller arkitekterna som du överväger att anlita till ditt bostadsprojekt bör ha ritat liknande hus tidigare. Be om få se en portfolio om det inte redan finns en på nätet. Om arkitekten inte har ritat något i exakt samma stil tidigare bör du som minst se till att du gillar estetiken på de hus som personen i fråga har ritat tidigare. På så sätt kan du vara mer säker på att du får det du vill ha och att du kan lita på arkitektens förmåga.

Om du inte redan har en uppfattning om vilken stil som du vill bygga i, kan det vara bra att fundera lite på det innan du kontaktar arkitekten och börjar utarbeta ritningarna. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. Bilda dig en uppfattning om vilken byggstil och planlösning du vill ha före första mötet med arkitekten 

Inför det första mötet med arkitekten är det en fördel för bägge parter om du redan har en uppfattning och önskemål om vad du vill ha. Vilken byggstil du vill ha är en bra början. De vanligaste byggstilarna för nybyggnationer i Sverige är traditionella och moderna hus. Många som väljer att anlita en arkitekt vill även ha ett unikt hus. Det kan till exempel handla om ett funkisinspirerat hus, eller något helt annat. Använd gärna Pinterest, Instagram eller liknande plattformar för att hitta inspiration.

När du har ditt första möte med arkitekten är det lätt att dras med av första bästa idé. För att du ska bli nöjd i längden kan det däremot löna sig att ta reda på olika alternativ och skapa dig en egen uppfattning om vad du egentligen vill ha. 

Det kan även löna sig att besöka bostadsmässor under planeringsfasen. På så sätt kan du hämta inspiration för olika byggsätt, materialval, smarta / energieffektiva lösningar och mer övergripande byggstilar. Samtidigt får du en inblick i såväl traditionella som innovativa valmöjligheter och lösningar. Det finns även mässor som bara handlar om inredning, när det blir dags för det.

8. Planera genomförandet ordentligt

Som ett första steg ska du skaffa dig en överblick över den totala tidsåtgången för projektet som helhet. Du kan räkna med att det tar minst ett år, ofta längre än så, att bygga ett arkitektritat hus. När du gör din planering kan du utgå från följande punkter:

  • Arbetet med arkitekten tar mellan fyra och sex månader. Tidsspannet inkluderar arbetet med underlaget till bygglovsansökan. 
  • Anbudsprocess med entreprenörer tar två till tre månader.
  • Markarbete, grävning och eventuell sprängning tar mellan en och två månader att slutföra.
  • Gjuta grund och annat betongarbetet tar mellan en och två månader.
  • Vädertätad stomme tar två till fyra månader beroende på husets storlek.
  • För det resterande snickeriarbetet och invändigt färdigställande får du räkna med tre månader eller mer. 

När det gäller detaljerna för just din bostad avgörs de i projekteringen. Det är en översikt som du utarbetar tillsammans med arkitekten och entreprenören och som innehåller allt från vilken fasadbeklädnad och vilka fönster du vill ha till kakel, golvmaterial och färger. Kom ihåg att vissa material har lång leveranstid och, i vissa fall, även en kölista. Därför är det ett klokt drag att undersöka att du kan få tag på det du vill ha så tidigt som möjligt för att undvika att det skapar förseningar i bygget. 

När du väljer en entreprenör kan du med fördel utveckla tidsplanen ytterligare. Den bör innehålla specifika datum för när olika moment ska vara genomförda. De datumen kommer att fungera som milstolpar i arbetet och göra det lättare för dig som lekman att se om bygget utförs som planerat.

Generellt sett är det bra att lägga på minnet att alla moment i projektet troligen kommer att ta längre tid än förväntat. Lägg därför in tidsmarginaler som ger lite extra svängrum.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

9. Välj rätt entreprenadform

När du väljer entreprenör har du några valmöjligheter när det kommer till att organisera de olika hantverkarna:

  • Du kan hyra in en entreprenör för varje arbetsområde och själv koordinera dem i förhållande till varandra. Det kallas för delad entreprenad.
  • Du kan låta en huvudentreprenör organisera och koordinera byggarbetet. Det kallas för totalentreprenad.
  • Du kan även välja en kombination av de båda ovanstående alternativen om du till exempel anlitar ett externt företag för att gräva och göra markarbetet, medan en huvudentreprenör tar på sig ansvaret för resten av arbetet.

När det gäller ett så stort projekt som ett arkitektritat hus bör du överlåta projektledningen till en huvudentreprenör. Du kan eventuellt hyra in en extern projektledare om du vill ha en delad entreprenad. Om du inte har omfattande erfarenhet från tidigare byggarbeten av den här storleken kommer koordineringsarbetet med största sannolikhet vara för komplext och tidskrävande för att det ska vara värt att ta sig an det på egen hand.

10. Håll en professionell dialog med entreprenören och besök byggplatsen ofta 

Både i planeringsfasen och under byggtiden är det viktigt att du håller en professionell och regelbunden kommunikation med entreprenören/entreprenörerna. Se till att ni håller känslor utanför diskussionen om det skulle uppstå några oenigheter gällande extra kostnader eller förseningar.

Det är även smart att besöka byggplatsen ofta. Du kan med fördel ta bilder under arbetets gång, särskilt om det är något som du reagerar på. Det är inte bara bra att ha de här bilderna om det skulle uppstå någon konflikt med entreprenören, de kan även vara roliga att ha som minne senare.

Hur hittar du rätt entreprenör?

Byggstart är en gratistjänst för inhämtning av anbud från kvalitetssäkrade entreprenörer. Vi undersöker referenser, kreditvärdighet och certifieringar samt följer upp att du får anbuden som avtalat. Registrera gärna ditt projekt på Byggstart.se så tar vi kontakt med dig och hjälper dig vidare.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.