Renovera källare: 9 tips som du kan ha nytta av

 

Letar du efter tips för hur du kan renovera källaren? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Renovera källare

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Planerar du att renovera källaren? I så fall är det flera saker som du bör tänka igenom innan du börjar begära in offerter från olika hantverksföretag. I den här artikeln går vi igenom vad du måste tänka på när du ska leta upp den entreprenör som passar bäst för ditt projekt. 

1. Börja planera tidigt 

Att renovera källaren är ett tidskrävande projekt och du vinner mycket på att börja med planeringen i god tid. Du får räkna med att det tar 6 -12 månader från det att du påbörjar planeringen tills renoveringen av källaren är slutförd. Vissa arbeten, till exempel upptag av nya dörrar och fönster, kan kräva bygglov eller åtminstone en anmälan till kommunen. Börja därför med att kontrollera detta med din kommun om du är osäker på vad som gäller. Här bryter vid ner tidsramen för ett typiskt källarprojekt. 

1-3 månader: Planering, projektering och arbete med anmälan om ändrat användningsområde eller bygglovsansökan

1-3 månader: Kommunens handläggningstid för en ansökan om bygglov (max 10 veckor om den är komplett och minst 4 veckor för att få ett startbesked)

1-2 månader: Anbudsprocess och upprättande av kontrakt

1 månad: Utvändigt grovarbete

1-2 månader: Invändigt grovarbete

1-2 månader: Resterande invändigt arbete

För att projektet ska flyta på så smidigt som möjligt och hålla den uppsatta tidsplanen är det en god idé att försöka undvika att göra ändringar under arbetsprocessen. Det är också bra att tänka på att vissa material kan ha lång leveranstid, och att det även kan finnas väntelistor för exklusivare material.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Undersök olika kostnadsposter och gör en budget 

Byggstart har vi utarbetat en prisdatabas som grundar sig på flera hundra projekt utförda av entreprenörer i Byggstarts nätverk. 

Beräkningen visar att det i snitt kostar mellan 8.000 och 16.000 kronor per kvadratmeter att renovera källaren. De flesta projekten med normal standard har ett genomsnittspris på 10.000 - 14.500 kronor per kvadratmeter. 

Observera dock att priset kan variera kraftigt beroende på standard och hur komplext projektet är att genomföra. Läs avsnittet om hur du kan minska kostnaden för att få en översikt över vad det är som påverkar priset mest när du ska renovera källare. 

När det kommer till värdeökning på bostaden är renovering av källaren en av åtgärderna som har en betydande inverkan vid en värdering av huset. Hur stor värdeökningen blir beror på kvadratmeterpriset i området du bor i (eftersom boytan ökar), hur mycket pengar du lägger ner på projektet samt vilken standard och stil som ni väljer på materialet till renoveringen.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Ta reda på om ändringen kräver bygglov

När man bygger om en källare ändras vanligtvis användningen av utrymmet, vilket kräver i regel bygglov eller åtminstone anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Åtgärder som ändrad fasad (upptag av ny dörr och fönster) eller planlösning, ingrepp i husets bärande struktur eller som bryter befintliga brandceller kan kräva bygglov. Oavsett om du måste anmäla åtgärden eller söka bygglov måste du få ett startbesked innan arbetet påbörjas.

Börja därför med att höra med byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller. Ansökan kräver en del förkunskap och man tar ofta in en arkitekt eller entreprenör för att sammanställa dokumentationen som behövs.

För att du ska få källaren godkänd som bostadsutrymme ställs det en rad krav på inomhusklimat, tillgänglighet och brandsäkerhet. Du måste även se till att det finns fönster för dagsljusinsläpp och minst en godkänd utrymningsväg. Takhöjden måste vara minst 2,30 meter och kommunen kan även ställa krav på radonundersökning och eventuella åtgärder om halten är för hög. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Bestäm dig för material och åtgärder 

Vad ska ditt renoveringsprojekt innehålla? Ska du göra om källaren till en fristående uthyrningslägenhet måste du bland annat inreda ett badrum och kök, något som kommer att öka kostnaden för renoveringen. Ska du ändra på planlösningen? Kom i så fall ihåg att det kan kräva att det måste sättas in fler fönster, något som blir en extra kostnad.

I samband med en källarrenovering måste du tänka igenom ljusförhållandena extra noga. Med en låg takhöjd på 2,30 meter och kanske inte mer än ett fönster per rum, kan källaren lätt kännas mörk och instängd. Av den anledningen kan det vara klokt att investera i ett smart belysningssystem som ökar trivseln i utrymmet.

Oavsett vilka beslut du tar bör du aldrig enbart ta hänsyn till priset. Kvalitet har ett pris, och det gäller såväl material som utförande. Men det lönar sig oftast i längden, både ekonomiskt och för trivselfaktorn.

5. Ta reda på vilka besparingar du kan göra

Det som driver upp priset för renovering av källare är till stor del omfattningen och standarden på de olika lösningarna. Hur stora åtgärder som måste göras för att få källaren godkänd som bostadsutrymme är också en huvudfaktor när det gäller pris.

Vidare är specialanpassade lösningar och platsbyggda detaljer i stort sett alltid dyrare än motsvarande lösningar som finns att tillgå i byggvaruhusen. Samtidigt kan det vara de här detaljerna som gör att den nya boytan kommer att användas fullt ut. 

Badrum och kök är normalt sett de dyraste rummen i ett renoveringsprojekt. Om du har en snäv budget är det värt att göra en extra bedömning gällande den typen av rum i den nya källaren.

Både byggmaterial och inredning finns i olika prisklasser och standarder. Tänk igenom vad familjen har behov av och om en värdeökning på fastigheten är aktuellt, bör du även ta i beaktande vad som är attraktivt för potentiella köpare. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Hitta rätt entreprenör

Att renovera källaren är ett omfattande och tekniskt krävande projekt. Det är därför av yttersta vikt att hitta rätt hantverkare för arbetet. Återigen är det inte bara priset som bör styra ditt val. Det finns en rad andra viktiga aspekter som du bör ha i åtanke när du väljer företag att samarbeta med. 

I Sverige finns flera certifieringar för hantverkare. De flesta är frivilliga och fungerar som en kompletterande kvalitetsstämpel. Det gäller till exempel våtrumscertifikat, VVS-auktorisering och SÄK-certifiering. SÄK-certifieringen, som utfärdas av Svensk Hantverkskontroll, är frivillig men den intygar att företaget som har certifieringen har den erfarenhet och kompetens som krävs inom det område som företaget verkar samt att företagets ekonomi är i ordning. Det företag som ska utföra elinstallationerna i ditt projekt måste vara godkänt av Elsäkerhetsverket och varje anställd måste var auktoriserad elinstallatör, vilket är ett lagstadgat krav.  

Tillgänglighet och kapacitet är också viktiga faktorer. Ska källaren bli en separat lägenhet vill du troligtvis börja hyra ut så fort som möjligt. När entreprenören kan påbörja projektet och hur snabbt de kan slutföra det är därmed viktiga parametrar att undersöka innan du väljer företag. 

Det är bra om entreprenören har lång erfarenhet, men allra bäst om den har erfarenhet av projekt av samma karaktär. Dessutom kan det vara klokt att kontrollera referenser och kontakta tidigare kunder snarare än att förlita sig på omdömen på nätet. Fråga gärna om tidsplanen höll, hur eventuella fel hanterades eller om icke-budgeterade kostnader uppstod. 

Sist men inte minst är det värt att jämföra garantipolicyn hos de olika företagen. Inte alla hantverkare erbjuder garantier på utfört arbete och material, och gör de det kan garantitiden variera. Enligt lag har du en reklamationsrätt på 3 år, så hittar du en längre garanti hos något av företagen kan det vara en avgörande faktor. 

På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe så att det ska vara enkelt att få en översikt och välja rätt företag. Registrerar du ditt projekt på Byggstart matchar vi dig med de rätta aktörerna för just ditt projekt. 

7. Få en överblick över anbudsprocessen 

När du ska välja hantverkare och företag till ditt renoveringsprojekt kan det löna sig att skriva in de olika anbuden i ett Excel-ark för att lättare kunna jämföra de olika kostnadsförslagen. Även om det kan låta som en tråkig uppgift kan du tjäna mycket på det rent ekonomiskt. Du får en översikt över vilka arbeten som täcks in av de olika firmorna och vad de baserar sitt timpris på samt eventuella materialkostnader. 

Byggstart rekommenderar vi att alltid begära in minst två offerter från olika företag. Om alla anbud kommer från kvalitetssäkrade entreprenörer räcker det gott med tre stycken. Anledningen är att offerter från professionella hantverkare sällan skiljer sig markant i priset på arbetskraften, det som kan variera är vilka lösningar och material som föreslås.

Har du alla uppgifter samlade i ett Excel-ark kan du enkelt göra en bedömning om vilket anbud som är mest fördelaktigt. Tänk även på att ju mer detaljerad din projektering är, desto lättare är det för entreprenörer att göra ett fullständigt kostnadsförslag, och därmed att jämföra dessa.  

8. Skriv ett tydligt kontrakt med entreprenören och gör en tidsplan

När du har valt ut entreprenadfirman du vill anlita till renoveringen av din källare ska du börja med att skriva ett tydligt och juridiskt bindande kontrakt. Det finns inga muntliga avtal som gäller när det kommer till byggprojekt, så se till att kontraktet är så omfattande som möjligt. På Konsumentverkets upplysningstjänst kan du hitta mallar och ytterligare tips på vad ett kontrakt bör innehålla. Kom ihåg att ett renoveringsprojekt alltid innefattar en del oförutsägbara moment, så se till att kontraktet täcker hur dessa tilläggsarbeten och eventuella förseningar ska hanteras och slutdatumet för arbetet. 

Innan arbetet påbörjas kan det också vara bra att sätta sig ner med entreprenören för utarbeta en tidsplan. Tidsplanen ska innehålla milstolpar så att du som privatperson  enkelt kan hålla koll på att arbetet löper på som det ska. 

Ju större och mer komplext projektet är, desto viktigare är det att göra en ordentlig tidsplan. 

9. Gör en slutbesiktning och begär in alla dokument

Renovering av källare kräver hög teknisk kompetens, och utförs arbetet slarvigt kan mer eller mindre allvarliga skador uppstå. Typiska defekter i en källare är fuktskador och rötangrepp, vilka kan ta flera år att upptäcka. Därför är det en stark rekommendation att beställa en slutbesiktning på arbetet av en certifierad besiktningsfirma. Normalt sett genomförs besiktningen innan man betalar ut den sista fakturan. Tänk på att en besiktning kan krävas av din försäkring och att den ger dig vissa garantier gällande arbetets utförande. När slutbesiktningen är genomförd och eventuella anmärkningar har åtgärdats, måste du till slut få ett slutbesked från kommunen innan du tar den omgjorda källaren i bruk.

Ett sista tips är att se till att du får alla kvitton och dokument som är relevanta för projektet och som kan bli viktiga i ett senare skede. Dokumentationen är en bra grund att utgå ifrån om du ska göra mer arbete i källaren vid ett senare tillfälle eller om det mot all förmodan skulle uppstå några fel eller problem till följd av renoveringen. Ska du sälja huset kan du dessutom behöva visa upp fakturor och kvitton på renoveringskostnaderna för att göra avdrag på vinsten.  

Hur går du vidare?

Nästa steg i processen med att renovera källare är att påbörja planeringsarbetet, eller om du redan är klar med det, att leta upp en entreprenör. Entreprenören kommer att göra resten av projekteringen och hjälpa dig med eventuell anmälan eller ansökan om bygglov. När du väl har fått ett startbesked från kommunen kan du ge entreprenören klartecken att påbörja arbetet.

Byggstart är en gratistjänst för fastighetsägare. Vi sätter dig i kontakt med utvalda entreprenörer som passar till just ditt projekt. Alla entreprenörer i vårt nätverk har genomgått en noggrann kvalitetskontroll, har bra referenser samt ordning på ekonomin. Registrera ditt projekt på Byggstart så kontaktar vi dig inom kort för en kort genomgång av dina behov. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.