8 saker du måste veta om att bygga ut huset

 

Funderar du på vilka regler som gäller när du ska bygga ut huset? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Bygga ut

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga ut huset blir oftast aktuellt när familjen har en önskan om eller ett behov av nya rum eller faciliteter, och inte vill flytta. I den här artikeln har vi samlat åtta tips för dig som överväger att bygga ut din bostad. Du kan bland annat läsa om priser, när du måste ansöka om bygglov och hur du på bästa sätt förbereder dig inför byggstarten.

1. Ta reda på vad som är tillåtet

Innan du påbörjar antingen en till-, på- eller underbyggnad är det viktigt att vara på det klara med vilka byggåtgärder som kräver bygglov. Det finns några tillbyggen som inte kräver bygglov men de allra flesta gör det. För att få reda på vad som gäller för just ditt projekt rekommenderar vi att du kontaktar din kommun för att få mer information. 

Att ta reda på vilka regler som gäller och om det du vill göra faller innanför regelverket eller inte kan vara svårt om man inte tar hjälp av en arkitekt. En tillbyggnad med en maximal yta på 15,0 kvadratmeter, en så kallad attefallstillbyggnad, är till exempel inte bygglovspliktig medan de allra flesta andra tillbyggnader är det. En attefallstillbyggnad för inte ligga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. För att få reda på vilken detaljplan som gäller i det området där du bor, gå in på kommunens hemsida, ring byggnadsnämnden i din hemkommun eller kontakta eller en arkitekt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Gör en ordentlig planering

Det viktigaste du kan göra för att säkerställa ett bra slutreslutat är att planera projektet noggrant. Tre begrepp som är viktiga att kunna särskilja är påbyggnad, tillbyggnad och underbyggnad. En påbyggnad är en vertikal utökning av byggnaden uppåt, i de allra flesta fall ett extra våningsplan. En tillbyggnad är en expandering av husets grundsula, något som innebär att man gjuter en ny grund och att tillbyggnaden integreras i den befintliga konstruktionen. En underbyggnad är en utökning under huset, till exempel en källare eller ett sutterängplan.

En viktig del av förberedelserna är att så tidigt som möjligt ta reda på om projektet kräver hjälp från olika fackpersoner, till exempel arkitekt, inredningsarkitekt eller en rådgivande konsult. På Byggstart hjälper vi dig komma i kontakt med de entreprenörer och hantverkare som är mest lämpade för ditt projekt. Vi har ett stort nätverk av kvalitetssäkrade entreprenörer och konsulter. När du registrerar ditt projekt på vår hemsida erhåller du offerter från flera välkvalificerade entreprenörer med erfarenhet av liknande projekt. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Förstå de olika kostnaderna

Priset är en avgörande faktor i många byggprojekt och därför är det även viktigt att skaffa sig en bra förståelse för vad man måste betala, vad som ryms inom ens budget och vad man eventuellt kan få igen ekonomiskt den dag man säljer bostaden. Projektets omfattning, huruvida det är bygglovspliktigt eller inte, val av entreprenör, hantverkare och material samt hur mycket arbete som du själv gör, är samtliga faktorer som inverkar på projektets pris. På Byggstart har vi utvecklat en prisdatabas som baserar sig på tidigare projekt utförda av hantverkare i vårt nätverk. Vi kan se att snittpriset för en tillbyggnad ligger på ungefär 22.500 kronor per kvadratmeter, en påbyggnad på cirka 25.500 kronor per kvadratmeter och en underbyggnad går på cirka 12.000 kronor per kvadratmeter. Prisuppgiften inkluderar alla arbetskostnader, material och administrativt arbete. Det råder emellertid en stor prisvariation mellan de olika projekttyperna. Totalkostnaden för till exempel tillbyggen sträcker sig mellan  18.500 kronor per kvadratmeter och 35.000 kronor per kvadratmeter.

Vilken typ av rum du vill ha påverkar också priset. Ska du bygga ett nytt badrum är det betydligt dyrare än en motsvarande area som bara är förrådsutrymme. När kostnaden per kvadratmeter stiger är det särskilt viktigt att tänka igenom hur stor yta du verkligen behöver och om det finns några kreativa lösningar för att inreda utrymmet och samtidigt hålla ner projektets omfattning. En del tänker även i banorna att tjäna in lite av kostnaden genom att bygga en uthyrningsdel. En tillbyggnad av huset kan dessutom öka värdet på bostaden, vilket kan göra det lättare att få ett lite större bygglån.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Utvärdera behovet av en arkitekt

Om du behöver anlita en arkitekt eller inte beror på projektets omfattning. Ska du bara göra en liten utbyggnad räcker det i regel att samarbeta med en konstruktör eller konsult. I de allra flesta fall är det dock lönsamt att anlita en arkitekt. En arkitekt är duktig på att hitta funktionella lösningar och kan komma med värdefulla infallsvinklar i planeringsfasen. Kanske är det möjligt att göra tillbyggnaden mindre utan att funktionaliteten blir lidande. Arkitekten kan även hjälpa dig med all dokumentation gällande bygglovsansökan och stå som projektör i de fall som det krävs.

5. Bestäm vilken entreprenadform du vill ha

Det finns två vanliga sätt att organisera ett byggprojekt på, totalentreprenad och delad entreprenad. Vid en totalentreprenad skriver byggherren bara kontrakt med ett företag och det företaget tar ansvar för hela genomförandet och koordineringen av projektet. Eftersom totalentreprenören ofta är en bygg- eller snickarfirma tar de själva hand om timmerarbetet. De hantverksområden som de inte har täckning för internt, till exempel el- och VVS-arbete, kontrakterar totalentreprenören istället sina samarbetspartners inom respektive område för att utföra. 

Vid en delad entreprenad är det byggherren själv som kontrakterar de olika hantverksområdena. Det är byggherrens ansvar att koordinera projektet och se till att alla håller tidsplanen. En delad entreprenad är även mer flexibel och ger utrymme för en större valfrihet än om du väljer en totalentreprenad. Så om du vill ha ett stort inflytande över varje hantverksområde eller vill ta in utvalda hantverkare för vissa åtgärder, kan det vara en fördel att välja delad entreprenad. 

En totalentreprenör gör i regel ett påslag på 10 procent för underentreprenörerna. Trots det är det inte säkert att det är billigare att välja en delad entreprenad. Det är både komplicerat och tidskrävande att koordinera ett byggprojekt och om de olika aktörerna inte har arbetat ihop tidigare kan effektiviteten bli lidande. Tiden som du sparar in, både gällande projektledning och arbetseffektivitet, gör att det i regel är billigare att välja en totalentreprenad för att organisera projektet. Vilken entreprenadform du slutligen väljer beror på projektets omfattning och din egen kompetens gällande bygg- och projektledning.  

Du måste även bestämma dig för om du ska bo kvar hemma under byggtiden. Handlar det om en liten tillbyggnad är det i regel inte några problem att bo kvar. Är projektet däremot större och av mer omfattande karaktär kan det vara både fysiskt och psykiskt påfrestande att bo kloss inpå en byggarbetsplats en längre tid. Har du småbarn bör du även väga in det. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Upprätta ett detaljerat och tydligt kontrakt

Oavsett vilken entreprenadform som du slutligen väljer är det viktigt att skriva ett detaljerat avtal med hantverkarna. Det är en fördel både för dig och entreprenören om allt är så tydligt som möjligt eftersom ni då kan undvika eventuella missförstånd och tvister. Om du ska utföra delar av arbetet själv är det viktigt att det står i kontraktet vilket arbete det är och när du planerar att gör det. Med en detaljerad tidsplan är det enkelt att se om projektet löper så som det ska och du är dessutom väl rustad ifall det skulle uppstå oförutsedda händelser. Specificera även hur eventuella förseningar, oförutsedda utgifter och ändringar ska hanteras.

Under projektets gång är det även viktigt att du följer upp arbetet regelbundet. Om du inte bor kvar hemma under byggtiden bör du besöka bostaden ofta och ha nära kontakt med entreprenören/entreprenörerna.

7. Visa hänsyn mot grannarna

Alla åtgärder som är bygglovspliktiga innebär även att det görs ett så kallat grannehörande. Det är kommunen som tar hand om den biten men om du vill ha en fortsatt bra relation med grannarna kan du tänka på saker som om din tillbyggnad till exempel skymmer eftermiddagssolen på grannens uteplats och i så fall tillsammans med arkitekten försöka hitta en lösning som båda parter kan acceptera. Att grannarna eller andra berörd har invändningar mot bygget betyder inte att bygglovet inte blir godkänt men varje överklagan försenar ditt startbesked från kommunen. Tar du hänsyn till grannarnas behov kanske de gör det samma för dig vid ett annat tillfälle.

8. Gör en grundlig kvalitetskontroll av entreprenörerna

När projektplanen är klar och bygglovet är godkänt är det dags att bestämma vem som ska utföra själva arbetet. Att kvalitetssäkra hantverkare och entreprenörer är både svårt och tidskrävande, särskilt om du inte har någon tidigare erfarenhet från byggbranschen. Byggstart arbetar med att samla seriösa företag på ett och samma ställe, allt för att det ska vara lätt för dig som byggherre att hitta rätt entreprenör. När du registrerar ditt projekt på Byggstart blir du kontaktad av en av våra projektledare för en kort genomgång av projektet. Därefter matchar vi dig mot företag som har rätt kompetens, kapacitet och konkurrenskraftiga priser. Tjänsten är förbehållslös och gratis för dig som kund medan företagen betalar för att få tillgång till projekten som registreras på vår plattform. 

Hitta rätt hantverkare

Gå in på Byggstart för att hitta rätt hantverkare till ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.