Fundament: 10 saker du bör tänka på

 

Ska du påbörja ett byggprojekt som omfattar att gjuta fundament? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Fundament

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här artikeln har vi på Byggstart samlat 10 råd som kan komma väl till pass när du ska anlägga fundament. Du kan bland annat läsa om hur du förbereder arbetet, ansöker om bygglov för projektet och vad du behöver göra för att hitta den rätta entreprenören.

Få offerter på ditt projekt – lägg ut uppdraget på Byggstart.

1. Planera väl

God planering är nyckeln till ett lyckat byggprojekt. När man ska bygga fundament kan det dock vara svårt att planera allt i detalj. Man får istället räkna med att få vara lite flexibel och beredd på att vissa moment kan behöva planeras om. Den huvudsakliga anledningen till detta är markförhållandena – dessa vet man ofta mycket lite om innan man börjat gräva om man inte utför en geoteknisk markundersökning. Om marken visar sig ostabil eller svår att gräva ut kan det ha stor påverkan på resten av projektet. Det finns dock vissa beslut som du kan ta på förhand. Valet av fundamentlösning beror exempelvis på vad du har planerat att bygga och vilken belastning den kommer utsättas för. Även om det kan vara svårt att planera de exakta detaljerna så lönar det sig alltid att göra de förberedelser som faktiskt är möjliga. På så vis kommer du att kunna genomföra projektet snabbare. Det är också enklare att göra medvetna justeringar om det finns en genomtänkt plan att utgå ifrån.

2. Var noggrann i förberedelserna

Oavsett vilken fundamentlösning du väljer krävs ett noggrant förarbete för att anlägga en solid och stabil grund. Du behöver i regel schakta ut området och plana marken om du exempelvis ska gjuta en platta på mark. Krypgrunder och plintgrunder kräver i regel mindre utgrävning, men det fortfarande lika viktigt med en plan mark. Utöver detta behöver du även se över behoven av att isolera och dränera marken för att förhindra kapillär uppsugning och tjälskador.

Om du ska gjuta en platta behöver du även beställa betongbil. Tunga transporter som betongbilar och anläggningsmaskiner ställer särskilda krav på framkomlighet till byggplatsen, så se till att ta detta i beaktande i ett tidigt skede. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Vänd dig till bra hantverkare

Det är många som vill göra den här typen av projekt på egen hand av ekonomiska skäl. Och för vissa är anläggningen av ett fundament något helt hanterligt. Det förutsätter dock att man har nödvändiga kunskaper och en stor del praktiska erfarenheter. 

Kom ihåg att ett fundament ska tåla belastningen från hela den övriga konstruktionen. Om arbetet med ditt fundament inte blir korrekt utfört kan det leda till skador på byggnaden och potentiellt äventyra hela projektet. Ett husfundament ska även dimensioneras och placeras rätt på tomten i enlighet med nybyggnadskartan och konstruktionsritningarna. 

Av dessa anledningar är det av största vikt att den som bygger fundament har erfarenhet och kunskap om den här typen av jobb. Detsamma gäller när man ska besluta sig för vilken typ av fundament man ska anlägga utifrån de specifika markförhållandena och konstruktionens belastning. Hos Byggstart rekommenderar vi generellt sett att man vänder sig till professionella hantverkare för att anlägga fundament och säkerställa att man får en bra grund för resten av byggprojektet.

För att underlätta ditt val av entreprenör har Byggstart byggt upp ett nätverk av kvalitetssäkrade firmor. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla entreprenörer som får tillgång till plattformen, och vi följer upp varje firma med jämna mellanrum. För dig som byggherre är det gratis att registrera ditt projekt. Efter platsbesök kommer du att få ta emot flera anbud som du sedan kan jämföra med varandra, för att på så vis identifiera den entreprenör som du tycker lämpar sig bäst.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Lägg energi på dina avtal

När du har valt entreprenör är det dags att skriva kontrakt. Var noggrann med projektbeskrivningen, så att du kan vara säker på att entreprenören förstår vad det är som ska göras. Ett bra och detaljerat avtal är en garant för en effektivare process och till båda parters fördel. Har man detta på plats kan man undvika oenigheter och missförstånd under projektets gång. I kontraktet behöver det också framgå tydligt hur eventuella förseningar, extrakostnader och andra typer av problem ska hanteras. Det bör också stå i klartext vilken part som är ansvarig för anskaffning av material och utrustning. Om du planerar att göra någon del av arbetet själv bör även detta framgå tydligt då det är viktigt att alla ansvarsområden är tydliga för att undvika tvister om något inte går som planerat. Ni kan med fördel använda kontraktsmallarna från Konsumentverket som är specifikt framtagna för olika sorters entreprenader. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Gör upp en överskådlig budget

Det är en rad olika kostnadsposter som ingår i ett byggprojekt. För att få en bra översikt av dem under projektets gång är det viktigt att du tar fram en noggrann och detaljerad budget. Sätt upp separata poster för projektets olika delar. Om du har gjort ett bra budgetarbete kommer du snabbt märka om det är något som avviker från de kostnadsramar som du satt upp. Eventuella justeringar som behöver göras längs vägen blir också enklare att genomföra och ha koll på med en bra budget på plats. Det är även bra att avsätta en buffert för oförutsedda kostnader, som kan relativt ofta dyka upp i samband med fundamentanläggning.

6. Försäkra dig om ett bra pris

För att kunna vara säker på att du får ett pris som är rimligt bör du ta in anbud från flera aktörer. Säkerställ att anbuden innehåller liknande material- och kostnadsposter för att kunna jämföra dem – det bästa är att inte stirra sig blind på till totalpriset utan att jämföra enskilda arbetsmoment. I en del fall kan det löna sig att köpa in materialet själv, man kan till exempel hålla utkik efter kampanjer och specialerbjudanden. En del entreprenörer har dock bra avtal med leverantörer som de ofta använder sig av, vilket gör att de ibland kan erbjuda billigare material.

7. Gör en tidsplan med flera milstolpar

När det kommer till byggprojekt vill man gärna upptäcka eventuella förseningar så tidigt som möjligt. Särskilt när det kan finnas flera involverade parter som är beroende av varandra. Du bör därför alltid ha en tidsplan som du kan följa upp mot. Planen används också för att kunna stämma av tidsförbrukningen. Tidsplanen bör sättas upp tillsammans med entreprenören så att ni har samma förväntningar. Det är en bra sak att sätta upp flera milstolpar som anger de datum som viktiga moment bör vara avklarade – som när grävarbetet ska vara klart till exempel. På så vis får du en mer detaljinriktad kontroll över byggprocessen och du kan hantera eventuella förseningar och göra justeringar i ett så tidigt skede som möjligt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

8. Glöm inte bygglovet

Det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för ditt bygge. Detta gäller såväl nationella som kommunala bestämmelser. Det är upp till varje kommun att besluta om en eventuellt utökad eller minskad lovplikt. Även länsstyrelsen kan behöva involveras i vissa fall, som i fallet med strandskydd. Byggreglerna och eventuella detaljplaner och områdesbestämmelser påverkar både stort och smått vid nybyggnation – det kan styra allt från byggnadens placering och dimensioner till dess utformande i form av tillgänglighet, estetik och annat. Vissa konstruktioner, som friggebodar och attefallshus, kan du bygga utan bygglov, men även om du kan se att ditt projekt inte är bygglovspliktigt så är det inte sällan som du ändå behöver kontakta kommunen för att exempelvis anmäla projektet och få startbesked. Det är rekommenderat att man alltid kontaktar kommunen på förhand, för att försäkra sig om vad som gäller i det specifika fallet. Skulle du bygga utan bygglov, och det i efterhand visar sig att bygget var lovpliktigt, kan du få höga böter och i värsta fall bli tvungen att riva.

9. Se till att ha gott om tid

God tidshantering är av största vikt när man ger sin in i ett byggprojekt. Ju bättre och mer realistiskt som du skattar tidsåtgången, desto bättre rustad är du i det fall som det uppstår överraskningar under projektet. Var ute i god tid och se till att du har en kristallklar bild över planerat arbete, tidsåtgång och ekonomi innan konstruktionsarbetet börjar.

Det är också viktigt att vara ute i god tid när du ska anlita en entreprenör. Bra entreprenörer är inte sällan upptagna i flera månader framöver. Därför är det en bra sak att dra igång anbudsprocessen tidigt, så att du kan välja fritt bland de entreprenörer som du tycker passar bäst för uppdraget, inte den som råkar vara tillgänglig.

10. Följ processen noggrant

Även om du skulle välja att överlåta hela byggnadsarbetet till en entreprenör är det väl värt besväret att besöka byggplatsen regelbundet. Du håller dig på så vis uppdaterad om framstegen inom projektet. Ett fundament behöver inte vara så tidskrävande att anlägga, men detta är bara ett av flera moment inom ett byggprojekt. Du behöver därför säkerställa dig om att allt är väl ordnat för det fortsätta konstruktionsarbetet. Med en god känsla för läget i projektet så är det lättare att ta beslut och anpassa planen efter eventuella förändringar under resans gång. Med en realistisk planering, bra hantverkare och noggrann uppföljning under projektet finns det goda förutsättningar för att lyckat projekt.

Behöver du hantverkare till uppdraget? Lägg ut ditt projekt på Byggstart.

Få tag i bra hantverkare

Byggstart hittar du rätt entreprenör för just ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.