Gräva på tomten: Det här måste du veta om

 

Överväger du ett projekt som omfattar grävning? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Grävning

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Ett väl genomfört markarbetet är en förutsättning för ett lyckat byggprojekt. I den här artikeln kan du läsa om allt som du behöver veta innan du påbörjar projektet. 

Många byggprojekt kräver någon form av grävning. Markarbete är nödvändigt oavsett om du ska bygga hus, anlägga en pool eller göra en ny väg. Många tänker att det där med att gräva är en förhållandevis enkel process men så är sällan fallet. Grävning är mycket mer komplicerat än de flesta tror. 

När du dessutom måste ta hänsyn till faktorer som berggrund, jordmån, vatten och andra komplicerade markförhållanden kan schaktningen bli en dyr affär. 

Vill du begära in offerter för projektet? Ta emot upp till tre förbehållslösa anbud genom att klicka dig vidare till Byggstart

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur ser processen ut?

Alla grävarbeten är unika, både avseende komplexitet och storlek, men de flesta markarbeten omfattar följande faser:

1. Bedömning och konsultation på tomten

Du måste låta en branschkunnig göra en bedömning av tomten för att få en uppfattning om parametrar som berggrund, jordmån, avstånd till övrig bebyggelse, vegetation, underliggande strukturer och andra förhållanden. Informationen som framkommer kan sedan utgöra en grund till planeringen för projektets fortsättning. Det innebär bland annat att välja vilka maskiner som är mest lämpade för arbetet och att uppskatta ungefär hur många arbetstimmar som behövs för att arbetet ska vara slutfört i tid. 

2. Förberedelser och pappersarbete

Innan grävningsarbetet kan påbörjas är det några detaljer som måste vara på plats. Du måste ha den kommunala detaljplanen för området, ha analyserat eventuella jordprover, undersöka vilka kablar och rör som ligger under marken och ha alla nödvändiga tillstånd i ordning. Hur omfattande förberedelserna blir beror på projektets förutsättningar och de kommunala kraven. Det kan vara en fördel att få uppritat några ritningar för vad som ska göras. Ritningarna gör att markarbetet blir enklare och går fortare att genomföra. 

3. Grävning

Själva grävningen utförs i regel med dyr och tung utrustning som grävmaskiner, lyftkranar och lastbilar. Allt arbete koordineras av en eller flera maskinister eller gräventreprenörer. Markarbetet inleds därför ofta med att de nödvändiga maskinerna transporteras till tomten. Markentreprenören använder sedan sin kompetens för att utföra själva grävarbetet. 

En av de största fördelarna med att anlita en professionell grävfirma är att entreprenören har en gedigen och lång erfarenhet av att gräva. Med tunga och avancerade maskiner är risken för att en person eller egendom kommer till skada stor. Inte minst därför är det viktigt att välja en kompetent och seriös markentreprenör. 

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka typiska grävarbeten finns det?

Markentreprenörer gör mycket mer än att bara flytta jord. Deras ansvarsområde omfattar även schaktning inför gjutning av husgrunder, utjämning av tomter, sprängning, bortforsling av schaktmassor, erosionskontroll och andra liknande uppdrag. Här nedanför har vi listat några av de vanligaste grävarbeten som en markentreprenör utför på uppdrag av privatpersoner:

  • Schaktning för hus- eller stuggrund: Grävning är ett av de första stegen när man ska bygga ett hus eller en stuga. Grävarbetet är helt avgörande för ett lyckat bygge och för att få en bra byggstart. Vid ett husbygge är målet med grävarbetet först och främst att planera och förbereda det område som utgör tomten, men det omfattar även att förbereda för husgrunden och gräva för dränering. Även om du bygger huset på en plan markyta måste du gräva. 
  • Vatten och avlopp: När du ska lägga nya eller renovera befintliga vatten- och avloppsledningar är det vanligt att anlita en grävfirma för att utföra arbetet. Kommunen har ansvar för de kommunala ledningarna men den sista biten in till huset är husägarens ansvar och egendom. 
  • Dränering och isolering av grund: Något av det viktigaste som du kan göra för att hålla ditt hus i ett bra skick är att se till att dräneringen är bra. Dränering runt huset förhindrar att det uppstår fukt- och kondensskador. Om du bara isolerar källarväggen på insidan är det stor risk för att det uppstår fukt. Särskilt äldre hus har behov av en ny och rätt dimensionerad dränering.
  • Andra grävarbeten: Andra grävarbeten inkluderar att gräva för uppmurning av grund, vägar, simbassänger, landskapsutveckling, snöröjning, sprängning, bortforsling av schaktmassor och dränering. 

Vad kan gå fel i samband med ett grävarbete?

Om du inte har anlitat en bra markentreprenör är det många komplicerade faktorer som kan bidra till att priset blir högre än beräknat. Därför är det viktigt att engagera en kvalitetssäkrad grävfirma. En professionell markentreprenör med gedigen erfarenhet och kompetens kan arbeta även med de mest komplexa markförhållandena.

Följande är faktorer som kan försvåra markarbetet:

  • Jordmån: Innan grävarbetet påbörjas gör grävfirman en grundlig kartläggning över vilken slags jordmån tomten har, men det är först när de sätter igång med arbetet som de vet exakt vad som finns under markytan. Det är stor skillnad på olika jordmåner. Om det är lera eller sand måste entreprenören fortsätta att gräva tills de påträffar mark som går att bygga på. Entreprenören gräver helt enkelt till dess att marken är stabil. Det leder till extra kostnader eftersom det går åt fler arbetstimmar, mer massa som måste transporteras bort och deponeras samt ny matjord som måste köpas in. 
  • Vatten: Om det finns stora mängder vatten i området kan det försena grävarbetet avsevärt. Det kan då bli nödvändigt att gräva diken för att leda bort vattnet. 
  • Berggrund och stenblock: Arbetet med berggrund och stora stenblock kan bli komplicerat och kosta mycket beroende på vilken typ av berggrund eller sten det handlar om, storleken på stenblocken och vad som behövs för att avlägsna berggrunden eller blocken. Det blir särskilt dyrt om sprängningsarbeten är ett måste. 

Behöver du göra en geoteknisk undersökning?

Grävning är en komplicerande faktor när du ska bygga ett nytt hus. Det kan snabbt blir dyrt och utan en geoteknisk undersökning är det svårt att veta vilken jordmån och vilka markförhållanden som finns under markytan. Det är inte ovanligt att det uppstår en eller flera konflikter mellan dig som byggherre och entreprenören om du inte har räknat med risken för svåra markförhållanden. I värsta fall kan allt arbete bli försenat, budgeten överskriden och kontrakt brutna. Många av problemen går att undvika genom att låta göra en geoteknisk undersökning på tomten.

Vill du ha ett anbud på arbetet? Ta emot upp till tre förbehållslösa offerter.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur väljer du rätt grävfirma?

Det är viktigt att välja en professionell och pålitlig aktör. På så sätt minskar du risken för att det uppstår problem medan grävarbetet pågår. En markentreprenör med bristande erfarenhet och kompetens kan till exempel gräva av kablar eller rör i marken, något som kommer att försena hela projektet. Grävfirman som du väljer att anlita ska därför ha så bra kunskap om olika grävarbeten att arbetet aldrig ska behöva göras om eller kompletteras efter att arbetet är slutfört. 

Du bör välja ett företag som har gedigen och lång erfarenhet av liknande projekt samt den nödvändiga utrustningen. Vi rekommenderar att du begär in anbud från tre konkurrerande aktörer. Det ska vara skriftliga offerter där deras förslag på lösning och pris framgår tydligt. Be de olika aktörerna att komma ut och göra en bedömning av tomten eller området där det ska grävas, särskilt om det handlar om ett större arbete.

Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe, allt för att det ska bli enklare för dig att välja rätt företag. Om du registrerar ditt projekt hos oss, matchar vi dig mot väl lämpade entreprenörer. Det är kostnadsfritt för dig som byggherre att lägga upp ett uppdrag och du förbinder dig inte heller till något genom att ta emot offerterna från de olika aktörerna.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.