Tilläggsisolera: 5 tips för bättre inomhusmiljö

 

Överväger du att tilläggsisolera hela eller delar av huset? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Tilläggsisolera

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Under vinterhalvåret spenderar vi en hel del pengar på att värma upp våra bostäder. För en del hus blir summan högre än för andra, när den härliga värmen försvinner rakt ut genom dåligt isolerade väggar och tak. Tilläggsisolering av bostaden kan därför vara en lönsam investering. Med en bra isolering hindrar man inte bara den varma luften från att leta sig ut, man stoppar även den kalla uteluften från att komma in. Isolering innebär alltså att slutnotan för de årliga värmekostnaderna kan bli betydligt lägre. Utöver detta bidrar isolering till att förhindra fuktskador och ger därför en mer hälsosam inomhusmiljö. Den här typen av investering i din bostad ger alltså både ett mer energieffektivt hem och ökad boendekvalitet.

I denna artikel har vi på Byggstart samlat ihop läsvärda tips till dig som funderar på tilläggsisolering av din bostad. Bland annat får du veta hur man isolerar, vad det kostar samt hur du hittar bra hantverkare till jobbet.

Äldre bostäder uppfyller inte dagens standard

Det finns flera metoder för tilläggsisolering. Hur man bör gå tillväga i det specifika fallet beror till stor grad på hur huset är konstruerat och isolerat idag. Äldre bostadshus har ofta en mycket begränsad isolering. Tidigare har man bland annat fyllt ut hålrum och nivåskillnader med material som jord, torv och sågspån, vilket isolerar dåligt. Senare började man att isolera husen som vi gör idag, med mineralull i väggar och tak. Isoleringen var emellertid inte närmelsevis så tjock som dagens standard. Av den anledningen finns det potential att spara mycket pengar med hjälp av tilläggsisolering av äldre bostäder. I och med 1970-talets höga energikostnader började det bli vanligare med isolering på mellan 100 och 200 mm. Även detta är dock en bit från dagens standard på 200–300 mm i ytterväggar. Nya bostäder byggs ofta med ännu kraftigare isolering för att minimera värmetapp och för att få bästa möjliga styrning på inomhustemperaturen.

Ju äldre bostaden är, desto större summor handlar det om som man kan spara genom tilläggsisolering. Exakt hur mycket man kommer att kunna kapa kostnaderna med beror både på den existerande isoleringen och på temperaturen som man väljer att hålla inomhus, men även på vilket metod som används för att värma upp huset. Kostnaden för tilläggsisolering påverkas också av vilken del av huset som man väljer att fokusera på. Eftersom värmen enligt fysikens lagar stiger uppåt är det mest lönsamt att isolera vinden. Det är i synnerhet kallvindar som är enklast och billigast att isolera. Anledningarna är flera – bland annat att det inte handlar om rum som normalt sett används för att vistas i. Det finns alltså inga estetiska krav som fördyrar arbetet. Det är dessutom enkelt arbeta med att tilläggsisolera en kallvind eftersom ytorna redan är tillgängliga.

Att isolera väggar och andra delar av huset kommer också kunna leda till besparingar. Tilläggsisolering av väggar och golv är dock ett betydligt mer omfattande arbete som gärna kombineras med andra förbättringsprojekt på huset.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur isolerar man väggarna?

När det kommer till tilläggsisolering av ytterväggar har man två val: att isolera invändigt eller utvändigt. Utvändig isolering är att rekommendera eftersom det blir väsentligt mer effektivt och dessutom enklare att kontrollera fuktbelastning.

Hur man tilläggsisolerar styrs av byggnadsmaterialet och husets stil. Nedanstående är dock framgångsfaktorer för de allra flesta förbättringsprojekt för tilläggsisolering.

  • Befintligt fasadbeklädnad tas bort.
  • Eventuell isolering som redan finns på plats undersöks med avseende på fukt och slitage. Om man inte skulle upptäcka några skador kan man lämna kvar den gamla isoleringen.
  • Väggen förses med reglar och spikläkt för den nya isoleringen. Ta hänsyn till takutsprång och var noga med luftspalten.
  • Isoleringen monteras i regelverket. Det ska sluta tätt kring materialet, men isoleringen får samtidigt inte packas för hårt. Kom ihåg att det är luften som isolerar.
  • Vindspärr läggs utanpå det yttersta lagret med isolering.
  • Det är viktigt att säkra tillräcklig luftning mellan fasadbeklädnad och isolering.
  • Vid montering av stående panel sätts horisontell spikläkt upp först, sedan sätts panelbrädorna fast vid denna. För liggande panel gör man på motsatt sätt, med vertikal spikläkt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Varför tilläggsisolera?

Den absolut största fördelen med att tilläggsisolera är att det ger en bättre kontroll över inomhustemperaturen. En adekvat isolering gör det enklare att hålla kallt på sommaren och varmt på vintern. Det finns särskilt mycket pengar att spara om vintern när den varma luften sipprar ut genom väggar och tak, och uppvärmningskostnaderna samtidigt skjuter i höjden. Då varm luft stiger är tilläggsisolering av vinden det smartaste greppet man kan ta till. Det är en investering som i gengäld medför märkbar reducering på uppvärmningsräkningarna.

Tilläggsisolering ger totalt sett en bättre inomhusmiljö, inte bara sett till temperaturen. I många bostäder upplever man problem med fukt och mögelangrepp. Särskilt ofta förekommer detta i oisolerade rum, som vindar och källarutrymmen. Man skyller gärna problemen på hög luftfuktighet och dålig ventilation, och många väljer därför att använda sig av luftavfuktare för att bli av med obehagen. Även om avfuktning kan ha viss effekt är det inte en åtgärd som går till botten med problemet. Fukt och ventilation har absolut relevans, men tilläggsisolering kan minska problemen mer permanent genom att bidra med förbättringar som medför en god cirkulation av luften. Mycket av fukten kan också ligga inbäddad i gammal isolering som alltså behöver bytas.

Om man planerar att isolera sin källare gör man vanligtvis detta i samband med att man dränerar runt huset – båda momenten kräver ju grävning. En ny dränering kommer också bidra till att minska problemen med fukt och dålig luft.

Fuktskador kan få allvarliga konsekvenser, både för husets konstruktion och för hälsan hos de som vistas i en fuktskadad byggnad. Fukt är en grogrund för mögelangrepp, vilket i sin tur leder till en dåligt inomhusmiljö. Hälsoproblem som astma och allergier kopplas ofta samman med dålig inomhusmiljö. För att förebygga fuktrelaterade problem som dessa behöver man få till en situation där isolering och ventilation samverkar. Vid en tilläggsisolering ändrar man både temperaturen och fukthalten i inomhusluften. Därför kan det bli nödvändigt att även förbättra ventilationen i de rum som påverkas, för att hantera eventuell fukt.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att tilläggsisolera?

Vad som står på prislappen för en tilläggsisolering hänger mycket på var den ska göras. Det må vara relativt billigt att isolera ett kryploft, men tilläggsisolering av en källare innebär betydande extrakostnader, kopplat till grävningen runt grunden. Vid den typen av kostnadsvolym svarar inte alltid besparingarna mot investeringarna. Det är därför viktigt att kombinera mer omfattande isoleringsarbeten med andra förbättringsprojekt, så att de kan åka lite snålskjuts på varandra. Detta kan innebära att man tilläggsisolerar ytterväggar i samband med panelbyte, att isolera källarväggarna i samband med att man ska foga om grundmuren eller att isolera invändigt i samband med att man byter ytskikt inomhus.

Även om priserna för tilläggsisolering fluktuerar mycket mellan olika projekt kan man få en fingervisning genom att titta på snittpriset för relevanta projekt. På Byggstart har vi arbetat fram en prisdatabas baserat på projekt som genomförts med hjälp av entreprenörer ur vårt nätverk. Här kan vi se att tilläggsisolering av hus (inklusive byte av fasadbeklädnad) normalt kostar någonstans mellan 1.300 kr och 2.500 kr per kvadratmeter väggyta. Snittpriset ligger på omkring 1.600 kr per kvadratmeter. Kostnaderna inkluderar då både arbete och material.

Tänk på att du kan vara berättigad till rotavdrag för arbetskostnaderna i ditt isoleringsprojekt.

Behöver du hitta en entreprenör för jobbet? Lägg då ut projektet på Byggstart.

Hur hittar man hantverkare?

Tilläggsisolering är en typisk uppgift för en snickare och det är många snickarfirmor som är intresserade av den här typen av uppdrag – under hela året. För att göra det enklare för dig att hitta hantverkare för tilläggsisolering av din bostad har Byggstart byggt upp ett nätverk av kvalitetssäkrade entreprenörer. Vi har redan på förhand stämt av med referenser, gjort en kreditkontroll och sett över relevanta tillstånd för alla firmor som finns tillgängliga via tjänsten. Och vi övervakar även dessa kriterier löpande. Endast de firmor som upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får fortsätta att vara en del av nätverket. För dig som byggherre är det gratis att lägga ut uppdrag och du får anbud helt utan förpliktelser.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.