Renovera i Stockholm: 10 smarta tips för ditt projekt

 

Letar du efter tips inför en totalrenovering? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Renovera Stockholm

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att renovera i Stockholm är ett omfattande och kostsamt projekt. Många projekt får inte heller det slutresultat man önskat sig, men med god planering och framförhållning kan man undvika de värsta fallgroparna.

Byggstart har lång erfarenhet av att koppla samman privatpersoner med entreprenörer för bygg- och renoveringsprojekt. Vi har lärt oss mycket över dessa år, och här delar vi med oss av 10 tips för ett lyckat projekt.

1. Påbörja planeringen tidigt

Det finns en god anledning till att det här är den första punkten på listan. Nyckeln till ett lyckat och problemfritt renoveringsprojekt är goda förberedelser och noggrann planering. En totalrenovering är krävande i alla led, och om du slarvar med planeringen så kommer det kosta dig både materiellt och mentalt.

Det första du måste göra är att skissera upp projektet. Vad är det egentligen som ska göras? Byggstart rekommenderar att man påbörjar planeringen minst 3-6 månader innan själva renoveringsarbetet ska påbörjas. Då har du god tid på dig att genomföra de nödvändiga förberedelserna, och du har även utrymme för att ändra dig innan projektet sätter igång.

När du har en tydlig bild av vad du vill göra med boendet så vet du också vad du behöver för sorts hantverkare.

Kom ihåg att duktiga hantverkare ofta är uppbokade en lång tid framöver, och detta bör du ta med i beräkningen när du sätter ett önskat startdatum.

Du måste även bestämma dig för om du vill genomföra projektet som totalentreprenad eller delad entreprenad. En totalentreprenad innebär att du anställer en firma, en huvudentreprenör, som utför arbetet med att anlita och koordinera de olika underleverantörerna. Vid delad entreprenad, som kan vara relevant om du tänker utföra stora delar av arbetet själv, så anlitar du alla de olika hantverkarna och det är även du som koordinerar de olika arbetsmomenten. Oavsett vilken form du väljer så bör du avsätta rimligt med tid för att hämta in anbud från olika firmor.

2. Beställ material tidigt

Om du väljer att låta en totalentreprenör utföra jobbet med att renovera i Stockholm så finns ofta möjligheten att överlåta alla materialinköp till denne, men det är vanligt att man själv vill styra inköp av inredningen till exempelvis kök och badrum. Då är det viktigt att du förmedlar detta till entreprenören, samt att du beställer i god tid, så att materialen finns på plats när de ska användas.

Tänk på att vissa produkter har långa leveranstider som eventuellt kan försena arbetet, vilket i förlängningen kan innebära en merkostnad för dig, så se till att du är ute i god tid.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

3. Sammanställ en tydlig projektbeskrivning

I tillägg till att vara ute i god tid bör du också ha en tydligt formulerad projektplan. Detta är viktigt för alla som är involverade i projektet. För dig som byggherre gör det att du får en överblick över projektet, och för hantverkarna är det nödvändigt för att de ska veta vilka uppgifter de ska utföra.

En grundligt utförd projektbeskrivning gör det också enklare för entreprenören eller hantverkarna att ge dig en precis offert på arbetet. Om underlaget är vagt så är det svårt för entreprenören att uppskatta hur lång tid alla delmoment kommer ta, vilket i sin tur kan leda till att slutpriset blir högre än avtalat.

Diskutera projektbeskrivningen ingående med de som ska utföra arbetet, och om du känner att du behöver hjälp kan du med fördel anlita en arkitekt eller inredningsarkitekt. Priset för att anlita en inredningsarkitekt för en totalrenovering landar på mellan 12.000 och 60.000 kronor beroende på projektets storlek och komplexitet.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

4. Välj rätt entreprenör

Man behöver inte leta länge på nätet för att hitta mängder med skräckhistorier om opålitliga entreprenörer. Den viktigaste lärdomen är att den billigaste lösningen ofta blir en dyr historia om man i efterhand måste korrigera fel och brister i arbetet.

Av den här anledningen jobbar vi på Byggstart dagligen med att kvalitetssäkra hantverkare och entreprenörer i hela landet. Vårt arbete gör att vi snabbt kan se vilka som besitter kompetensen som krävs, och vem som kan erbjuda konkurrenskraftiga priser för just ditt projekt. Vi kollar löpande kreditvärdighet, priser och certifieringar, och vi går även löpande igenom referenser från utförda projekt. Om du registrerar ditt projekt på vår hemsida får du gratis hjälp med att hitta entreprenörer som är lämpade för ditt projekt, och du förbinder dig inte till att anta några anbud.

När du ska välja entreprenör och hantverkare är det viktigt att se vilka typer av projekt de genomfört tidigare. Se till att hitta referenser från projekt som liknar ditt eget så mycket som möjligt. Både storlek och komplexitet bör stämma överens med din kommande renovering. 

Priset är också en viktig faktor. Det är en avgörande faktor i valet av entreprenör för alla som ska ta sig an en totalrenovering. Här är det dock viktigt att förstå att priset påverkas av vad som ingår i erbjudandet från olika entreprenörer. Om ett anbud är väldigt lågt kan det vara en indikation på att det finns många extrakostnader som inte anges i offerten. Därav är det viktigt att du har en detaljerad projektbeskrivning att visa upp så att offerten blir så specifik som möjligt, annars blir det väldigt svårt att jämföra buden från de olika entreprenörerna.

Tid är också pengar. När du väljer entreprenör måste du försäkra dig om att den du väljer faktiskt har tid till att genomföra ditt projekt inom den tidsfrist du angivit.

Utför en grundlig bakgrundskontroll av entreprenören. Utöver referenser bör du också gå igenom företagets ekonomiska situation. Det är aldrig en bra idé att välja en entreprenör som har många betalningsanmärkningar, eller som riskerar att gå i konkurs under projektets gång.

Du kommer dessutom att jobba tillsammans med hantverkarna och entreprenören under lång tid, så det är gott och väl om ni kommer bra överens. I den här frågan är det ingen dum idé att lita på magkänslan. Samarbetet måste kännas bra från start till slut. Du ska trots allt släppa in helt okända människor i ditt hem, och då är det viktigt att du känner att du kan lita på dem.

Skickliga hantverkare ser nästan alltid till att de har certifieringar som bevisar att de är kvalificerade för att utföra vissa typer av arbeten när de ska renovera i Stockholm. De flesta certifikat i Sverige är frivilliga (förutom auktorisation som elinstallatör), men de fungerar som en bra indikator på att företaget är seriöst och att de utför kvalitativa tjänster.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

5. Få allt i skrift

Detta är en självklarhet. Oavsett hur trevlig och betryggande en hantverkare är så ska du alltid se till att samtliga avtal ingås skriftligt. Kontraktet du skriver med entreprenören bör vara så detaljerat som möjligt, och innehålla både priser och tidsfrister för olika delmoment. Projektbeskrivningen som du använde som anbudsunderlag används ofta som en bilaga till kontraktet. Konsumentverket har flera kontraktsmallar för hantverks- och entreprenörstjänster som du med fördel kan använda dig av.

Med ett skriftligt kontrakt och en skriftlig projektbeskrivning på plats blir det lättare för dig att överblicka det som ska göras, och du kan använda det som styrdokument under arbetets gång.

Om det under projektets gång dessutom uppstår oförutsedda problem som kräver extra ingrepp så bör detta godkännas av dig först, och det bör även nedtecknas skriftligt. Muntliga avtal är lika juridiskt bindande som skriftliga avtal, men det är betydligt svårare att bevisa vem som sa vad. Därför är det guld värt att ta sig tiden att skriva ett skriftligt avtal för allt ni kommer överens om, för både din egen och hantverkarnas skull. 

6. Vad man kan göra själv

Det är vanligt att husägare vill ta på sig en del av totalrenoveringen själva. Många tycker att det är roligt, och det finns ofta även ett ekonomiskt incitament. Här är det viktigt att man känner till sina egna begränsningar. Om du har tiden och kompetensen som krävs för att göra vissa moment själv så är det bara bra. Om du dock inte känner dig helt hundra så är det bättre att överlåta arbetet till hantverkarna. Din insats kan hämma framdriften för projektet, och det kan bli en frustrationsfaktor för hantverkarna om arbetet inte utförts korrekt.

Du som byggherre kan nästan alltid bidra med rivning och ytskiktsarbeten såsom målning och golvläggning utan att det negativt påverkar resten av projektet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

7. Kom överens om tidsåtgången

Tidsplanering är en viktig del av projekteringen där det bestäms när de olika delarna av renoveringen ska påbörjas och när de ska vara färdiga. Den slutgiltiga tidsplanen sätter du ihop tillsammans med entreprenören så att den passar bägge parter.

Planen gör det enklare för dig som byggherre att följa hur det går med projektets framdrift, och det är ett verktyg som hjälper entreprenören att planera hur hen ska genomföra renoveringen.

8. Ha en bra dialog med entreprenören

Oavsett om du väljer att lägga upp projektet som totalentreprenad eller delad entreprenad så är det viktigt att du löpande håller en dialog med de som är involverade i projektet. Använd tidsplanen, projektbeskrivningen och kontraktet för att stämma av att arbetet fortskrider som planerat. 

Under en totalrenovering blir ofta hela eller delar av bostaden obeboeliga i korta eller långa perioder, men det är av stor vikt att du besöker byggarbetsplatsen med jämna mellanrum. I tidsplanen bör det avtalas fasta mötestider med entreprenören.

Noggrann uppföljning från din sida förebygger att det uppstår krångel och meningsskiljaktigheter i efterhand. Som byggherre är det också bra att få en överblick av vilka arbetsmoment som utförs och hur de utförs. Detta gör att boendet blir enklare att underhålla efter projektet.

9. Genomför en grundlig slutkontroll

När totalrenoveringen är avslutad bör du genomföra en slutbesiktning. Här går du, tillsammans med entreprenören, igenom allt arbete som utförts i enlighet med projektbeskrivningen. Entreprenören ska gå igenom varje punkt grundligt, och ni ska nedteckna samtliga brister och fel.

Som amatör kan det vara svårt att veta vad man ska leta efter, vilket är anledningen till att många använder en extern besiktningsperson. Se till att personen du anlitar har relevant kunskap och är certifierad. Om brister eller fel upptäcks så ska dessa åtgärdas innan man skickar den sista betalningen till entreprenören. Vanligtvis håller man inne med 10-15 % av totalbeloppet tills dess att samtliga fel åtgärdats.

10. Få in alla dokument

Det sista som händer i ett renoveringsprojekt är att entreprenören lämnar över all dokumentation på det utförda arbetet. Dokumentationen är en bekräftelse på att arbetet har utförts enligt gällande lagar och regler. Denna dokumentation ska bland annat innefatta protokoll om utförda elinstallationer, våtrumsintyg och kopior av bilagor från entreprenörens egna inköp och beställningar. Kontraktet är också viktigt att spara som referensdokument om det uppstår problem i efterhand.

Spara alla papper på ett säkert ställe, och ta gärna digitala kopior. Dessa papper är viktiga att ha vid försäljning av bostaden då du kan bevisa att renoveringsarbetet har utförts på ett korrekt sätt. Dokumenten behövs också vid eventuell reklamation eller när du måste nyttja garantin under garantiperioden.

Nästa steg

Om du är redo att sätta igång med ditt projekt kan du kontakta Byggstart för att gå igenom projektet. Vi kan koppla ihop dig med de rätta entreprenörerna som ger dig anbud på arbetet. Du förpliktar dig inte till något genom att använda vår tjänst. Många av entreprenörerna i Byggstarts nätverk har goda referenser från totalrenoveringar av lägenheter och hus.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.