Bygga entré: Här är 7 saker du måste veta

 

Överväger du att bygga om eller bygge en ny entré? I den här artikeln delar vi med oss av våra erfarenheter för hur du får ett lyckat slutresultat. Gå inte miste om goda råd och tips för hur du kan spara pengar och säkerställa att projektet går som planerat. Läs experternas tips och undvik de vanligaste misstagen.

Bygga entré

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

1. Tar reda på vad du får lova att bygga

Innan du lägger ner energi och tid på att planera den nya entrén måste du ta reda på vad du får lova av bygga. Det är viktigt att veta vilka begränsningar och regler som gäller för ditt projekt. En entré räknas som en tillbyggnad och är av den anledningen bygglovspliktig. Undantag gäller om tillbyggnaden är mindre än 15 kvadratmeter. Det sistnämnda är i regel inte aktuellt eftersom en entré oftast integreras i bostaden och därmed räknas som en del av boytan, och då gäller särskilda regler som oftast kräver åtminstone en bygganmälan. Beroende på det nya entrépartiets utformning och vilka åtgärder som krävs kan du behöva anlita en projektör som ansöker om bygglov för din räkning. 

Ska du däremot bygga ett skärmtak över ytterdörren behöver du i regel inte ansöka om bygglov, start- eller slutbesked, så länge takets totala yta inte överskrider 15 kvadratmeter och placeringen inte är närmare tomtgränsen än 4,5 meter. I vissa fall kan det krävas bygglov och det inträffar när utbyggnader i form av skärmtak finns reglerade i detaljplanen. Om du är osäker på vad som gäller för det område som du bor i, kontakta kommunen för vidare information.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

2. Fokusera på kvalitet när du väljer entreprenörer och hantverkare 

När du ska hitta rätt hantverkare för att bygga din entré är det viktigt att du har ett kritiskt förhållningssätt när du väger de olika aktörerna mot varandra. Byggstart är en gratistjänst som gör det lättare för fastighetsägare att hitta kvalificerade hantverkare. När du registrerar ditt projekt på vår hemsida kopplar vi ihop dig med kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare med relevant erfarenhet och kompetens. Du får ta emot anbud från flera aktörer och det är du som väljer det som passar dig bäst. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något genom att använda den.

När du har fått in några offerter bör du värdera följande faktorer: 

  • Pris är alltid viktig men kom ihåg att billigast inte alltid är synonymt med bäst.
  • Referenser från liknande projekt. Fråga efter minst tre referenser och undersök omdömen som andra har lämnat på arbeten som omfattar tillbyggnad/påbyggnad.
  • Kommunikation under anbudsprocessen. Här kan du få en uppfattning om hur bra entreprenören är på kommunicera under projektets gång och hur intresserat företaget egentligen är av jobbet.
  • Certifieringar är i regel frivilliga i Sverige men kan ses som en försäkran om att entreprenören/hantverkarna är seriösa och håller en hög kvalitet på sitt arbete.
  • Kapacitet för att kunna utföra projektet. Skapa dig en uppfattning om när de olika aktörerna kan börja med ditt projekt och hur mycket tid som de räknar med för att färdigställa arbetet.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

3. Välj totalentreprenad för att organisera projektet

Att bygga en entré är inte ett särskilt omfattande projekt men likväl kan det vara flera olika hantverksområden som måste involveras, till exempel markentreprenör, murare, snickare, elektriker och plåtslagare, och utöver det kan det även bli aktuellt att engagera en arkitekt eller ingenjör. Av den anledningen väljer de flesta att organisera projektet som en totalentreprenad där snickarfirman tar på sig huvudansvaret och kontrakterar de underentreprenörer som de brukar samarbeta med. Snickaren kommer att göra 5-15 procents påslag på totalpriset för att täcka administrationskostnaderna för att koordinera hela projektet. Den extra utgiften sparar du dock i regel in genom att inte behöva koordinera alla aktörer själv, och hantverkare som är vana vid att arbeta ihop slutför arbetet fortare.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

4. Ta reda på vad det kostar

Byggstart har vi utvecklat prisdatabaser baserade på genomförda projekt. Genomsnittspriset för att bygga entré ligger på cirka 20.000 kronor per kvadratmeter. Snittpriset varierar emellertid mycket och ligger i ett spann mellan 17.500 och över 28.000 kronor per kvadratmeter. Priset är inklusive moms, material och arbete. 

Det är flera faktorer som påverkar vad det slutliga priset kommer att landa på. Har du redan en entré som du vill bygga ut eller ska du bygga en helt ny? Om du ska förlänga entréhallen med några få kvadratmeter är det ett mindre arbete än att bygga en ny entré från grunden. Kom ihåg att även tillbyggnadens storlek påverkar kvadratmeterpriset. Ett större entrébygge har i regel ett lägre kvadratmeterpris eftersom det finns vissa skalfördelar som påverkar priset, och den omvända situationen uppstår om du bara ska bygga några få kvadratmeter, även om totalkostnaden för projektet blir lägre. Anledningen är att entreprenören har samma fasta kostnader för båda projekten men ett högre kvadratmeterantal att fördela dem på i ett stort projekt.

Det finns även en stor chans att du kan nyttja rotavdrag för projektet.

5. Ha finansieringen färdig innan du börjar bygga

När man ska bygga ut finns det några olika alternativ för att finansiera projektet. Har du pengarna på banken kan du använda eget kapital och undvika att sätta dig i skuld. De flesta väljer dock att finansiera projektet med någon form av lån och det vanligaste är att höja bolånet. Om du inte får en utökning av bolånet godkänt kan du ansöka om ett konsumentlån, som kommer att ha en högre ränta och blir därmed också en dyrare finansieringsform. Det kan löna sig att ta kontakt med banken i ett tidigt skede för att undersöka vilka möjligheter du har och undvika att du hamnar i situationen att du inte kan betala entreprenören enligt det som står i ert kontrakt. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

6. Skriv ett ordentligt kontrakt

Det är mycket att hålla ordning på när du ska bygga en ny entré, särskilt om det är första gången du står inför ett byggprojekt. När du ingår ett avtal med entreprenören är det viktigt att ni redan på förhand är överens om vilka åtgärder som ska utföras. Skriv ett kontrakt som tar upp vad som ska göras och inom vilken tidsram det ska vara färdigt, samt skriv in i kontraktet hur ni ska förhålla er till eventuella förseningar och ändringar. Utgår det vite om inte projektet blir slutfört i tid eller blir det avdrag på slutfakturan? Är det ditt eller entreprenörens ansvar att köpa in materialet? Vad händer om väderförhållanden gör att projektet måste pausas? Om ni är eniga om allt det här på förhand undviker ni konflikter medan projektet utförs. Använd gärna kontraktsmallar för köp av hantverkstjänster. Du hittar dessa på Konsumentverkets hemsida.

7. Bestäm dig för om du ska göra någon del av arbetet själv

Har du erfarenheten och kompetensen som krävs är det ingenting som hindrar dig från att bygga entrén själv. Det är emellertid viktigt att ha realistiska förväntningar på din egen insats och vad projektet kräver, både arbets- och tidsmässigt. Om du överskattar din förmåga riskerar du att bli fast med ett projekt som står stilla långa perioder. Av den anledningen är det klokt att diskutera hela projektet med en hantverkare som kan ge dig goda råd och tips om arbetet. Då är det enklare för dig att skapa dig en uppfattning huruvida projektet är något som du klara av att utföra själv.

Hitta de rätta hantverkarna

Gå till Byggstart för att hitta de rätta hantverkarna till ditt projekt.

Jämför offerter från flera proffs

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.