Bygga generationsboende: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga generationsboende? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Generationsboende

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns flera anledningar till att bygga ett generationsboende. Den sociala aspekten är en av dem. Att bo under samma tak gör det enkelt för generationer att hålla kontakten med varandra. För en del har det även praktiska fördelar, antingen i form av barnpassning eller omsorg för de äldre. Utöver det kan ett generationsboende erbjuda ekonomiska fördelar, till exempel att man delar på både löpande kostnader och underhåll. I den här artikeln tar vi en närmare titt på vad du behöver veta när du ska bygga ett generationsboende. Du kan bland annat läsa om förberedelser, pris och hur du hittar rätt entreprenör.

Gör planeringen tillsammans

Som med alla flerfamiljsbostäder kräver en generationsbostad att man tänker igenom vad det innebär att dela bostad med andra hushåll. Att man befinner sig i olika stadier i livet kan innebära olika referensramar när det gäller saker som oväsen, ordning och underhåll. Alla måste ha samma uppfattning om vilka krav som ska ställas och vilka gränser som man måste förhålla sig till. 

Det är även viktigt att diskutera de ekonomiska aspekterna. Vad händer till exempel om en eller flera i hushållet går bort? Ska den delen av bostaden säljas på den öppna marknaden eller går bodelen i arv? Frågor av den här karaktären måste besvaras och skrivas ner i juridiskt bindande dokument innan bygget påbörjas. 

Planera byggprocessen tillsammans

När två generationer ska bo tillsammans är det viktigt att man har en öppen dialog och ett bra samarbete. Ni ska helst planera projektet ner på detaljnivå för att undvika oenigheter och missförstånd under byggprocessen. Kom överens om hur ni ska fördela arealen och de olika kostnaderna. Med tanke på eventuell försäljning och ändrade familjeförhållanden kan det vara klokt att inte bygga den ena bostadsenheten större än att den räknas som en uthyrningsdel i en enfamiljsbostad. På så sätt kan den ena generationen hyra ut bostaden till den andra. Det kommer att göra det enklare den dagen ni väljer att sälja huset och det gör att det även är möjligt att bo kvar och hyra ut enheten till hyresgäster som inte ingår i den närmaste familjen.

Det är alltid bra att vara ute i god tid när ni ska starta upp ett projekt av den här storleken. Hur lång tid det tar att bygga beror på komplexiteten. Första delen omfattar ett samarbete med en arkitekt för att utforma bostaden och sammanställa de dokument och ritningar som behövs till bygglovsansökan till kommunen. Därefter börjar ni med anbudsprocessen. Här är det viktigt att komma ihåg att entreprenörer sällan har möjlighet att starta upp projektet på en gång. När entreprenören har den arbetskapacitet som krävs för ditt projekt ledig, är markarbete (gräva ut tomten och gjuta grund) det första steget. Därefter kommer själva byggperioden och slutligen återstår det att installera badrum och kök samt avsluta allt invändigt arbete. Från det att du inleder arbetet med arkitekten tills huset är klart att flytta in i får ni räkna med minst ett år.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Arkitektritat hus eller elementhus?

En frågeställning att ta hänsyn till när ni ska bygga hus är valet mellan elementhus och arkitektritat hus. Båda alternativen har för- och nackdelar och det är upp till var och en att välja vilken lösning  som passar bäst. 

Elementhus (även kallat kataloghus) levereras i många olika storlekar och utföranden, och om ni vill vara minimalt inblandade i bygget kan det här vara en bra lösning. I regel går det även lite fortare att bygga vilket i sin tur kan göra att slutsumman blir något lägre. Å andra sidan har ni inte samma valmöjligheter som vid ett arkitektritat hus.

Väljer ni att bygga ett specialritat hus engagerar ni en arkitekt som kan rita huset från grunden. På så sätt kan ni skapa en bostad som är anpassad efter tomten och de behov som de som ska bo i huset har. När det gäller ett generationsboende kan man till exempel välja mellan att dela in huset i separata bostäder eller skapa en gemensam yta som binder ihop dem. Att få huset ritat av en arkitekt för naturligtvis med sig en del extra kostnader, men de behöver dock inte bli särskilt stora. Priset beror nämligen till stor del på vilka lösningar som ni väljer. 

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hitta kvalificerade hantverkare

För att säkerställa att arbetet flyter på bra och att slutresultatet blir tillfredsställande är det avgörande att anlita hantverkare med genuin erfarenhet och kompetens. Det finns anledning att vara lite försiktiga när ni börjar kontakta olika entreprenörer. Tyvärr finns det många oseriösa aktörer som anställer outbildade hantverkare och använder billiga material för att spara pengar och på så sätt kunna erbjuda ett lägre pris. Ni kan med fördel göra lite undersökningar på egen hand för att ta reda på om aktörerna är seriösa och har den kompetens som krävs. För att vara på den säkra sidan ska ni kontrollera referenser och undersöka att företagen innehar alla nödvändiga certifieringar samt att den ekonomiska soliditeten är bra.

Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe, allt för att det ska bli lätt för dig att välja hantverkare till ditt projekt. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar på alla företag som får tillgång till plattformen och övervakar uppgifterna löpande. Enbart företag som upprätthåller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser får fortsätta att nyttja plattformen. Det är gratis att registrera ert uppdrag och de anbud som ni tar emot är förbehållslösa.

Vilka hantverksområden ingår vid ett husbygge?

När man ska bygga hus är det många olika delmoment som ska koordineras och många hantverksområden som ska involveras. Följande hantverkare är normalt sett involverade i en nybyggnation:

  • Markentreprenör
  • Betongentreprenör
  • Snickare
  • VVS-montör
  • Målare
  • Plattsättare
  • Ventilationsfirma
  • Elektriker
  • Takläggare/plåtslagare

Utöver dessa tillkommer arkitekt och projekterande ingenjörer beroende på typ av hus och tomt. Ni bör därför tänka er för mer än en gång innan ni bestämmer hur ni ska organisera projektet.

Behöver du anlita en entreprenör? Jämför anbud här

Ta emot flera anbud från kvalitetskontrollerade entreprenörer via Byggstart.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hur mycket kostar det att bygga ett generationsboende

Det är många faktorer som påverkar priset när ni ska bygga ett generationsboende. Några av dem kan ni påverka, till exempel husets storlek, standard och vilka lösningar som ni väljer. Andra faktorer är inte möjliga att råda över och det handlar till exempel om markförhållandena på tomten. Det som döljer sig under markytan kan ha stor inverkan på slutpriset och det är dessutom svårt att kartlägga hur det ser ut innan markentreprenören börjar gräva. Lokala regleringar kan också göra att projektet blir mer komplicerat än väntat. 

För att kunna säga något om prissättningen på olika byggprojekt har vi på Byggstart utvecklat en prisdatabas baserad på utförda byggprojekt. Vi ser att priset i princip är det samma för en villa som för en tvåfamiljsbostad. Snittpriset ligger på cirka 22.500 kronor per kvadratmeter, inklusive moms. Vi har även exempel på projekt som slutar på ett kvadratmeterpris på ner mot 17.500 kronor, medan andra kan gå på 35.000 kronor eller mer. Var på skalan ert husbygge hamnar beror på en rad parametrar, till exempel markförhållande, standard och komplexitet. Samtliga av de priser som vi har nämnt ovan inkluderar alla byggkostnader, men det tillkommer några kostnader utöver dem och vi går igenom dem i slutet av artikeln.

Välj en lämplig entreprenadform

Det är många arbetsområden inblandade när ni ska bygga ett generationsboende. Om ni inte har erfarenhet av liknande projekt kan det vara överväldigande att koordinera och projektleda ett husbygge. Då kan det löna sig att organisera allt som en total- eller generalentreprenad. En totalentreprenad inkluderar både entreprenörer och projektör medan en generalentreprenad endast inkluderar utförande entreprenörer. Det sistnämnda är vanligast för arkitektritade hus där man först anlitar en arkitekt innan man kontrakterar entreprenören som har kompetensen för att bygga huset. 

Huvudentreprenören står då som ansvarig för att kontraktera den nödvändiga arbetskraften samt att koordinera arbetet mellan de olika hantverkarna. Huvudentreprenören är i regel en snickarfirma som anlitar sina samarbetspartners på de områden som de själva inte har kompetens för. I regel gör huvudentreprenören ett påslag på 10-15 procent för att täcka de administrativa kostnaderna. Totalentreprenad kan dock vara en smart investering eftersom en entreprenör kan koordinera och leda ett projekt på ett tidseffektivt sätt. Dessutom står huvudentreprenören som ansvarig för alla byggåtgärder, och ni undviker att hamna i sitsen där det kan vara svårt att hitta vem som är ansvarig för brister eller fel, om sådana skulle uppkomma i efterhand.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Var noggrann med kontraktet

När ni skriver kontrakt med entreprenören ska ni skriva en detaljerad projektbeskrivning. En sådan kommer att gynna båda parter eftersom alla då vet exakt vad som ingår i projektet. Genom att ha en gemensam bild av husbygget reducerar ni även risken för oenigheter och missförstånd under byggtiden. En precis beskrivning gör det även lättare för entreprenören att lämna ett rättvisande kostnadsförslag. Det är bra att redan på förhand avtala hur oförutsedda händelser som exempelvis förseningar från leverantören eller dåligt väder som gör det svårt att arbeta utomhus ska hanteras. Om det uppstår några ändringar medan husbygget pågår ska ni uppdatera kontraktet så fort det händer. För att få ett resultat som alla är nöjda med är välskrivna och juridiskt bindande avtal a och o. Det gäller inte bara kontrakten mellan er och hantverkarna utan även generationerna emellan.

Kom i gång

Har ni bestämt er för att bygga ett generationsboende är det av yttersta vikt att hitta en entreprenör med relevant erfarenhet och kompetens. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett ställe för att det ska bli lättare för er att välja entreprenörer till ert projekt. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar på alla företag som ingår i vårt nätverk och som har tillgång till plattformen. Endast företag som upprätthåller en hög kvalitet på arbetet som de utför och håller konkurrenskraftiga priser får fortsatt förtroende. Det är gratis att lägga ut uppdraget och du förbinder dig inte till något genom att ta emot de olika anbuden. 

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.