Murputs: En komplett guide (regler, pris, tips)

 

Ska du börja murputs? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Murputs

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Murputs? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I den här artikeln kan du läsa om murputs och vilken roll det har i ett byggprojekt. Vi har bland annat samlat information om olika typer av murputs, vilka priser du kan förvänta dig samt vilka åtgärder som kan kräva bygglov eller bygganmälan. I slutet på artikeln hittar du 9 nyttiga tips för hur man genomför ett lyckat projekt.

Vad är puts?

Puts (även kallat murputs eller putsbruk) är en klassisk fasadbeklädnad som använts i mer eller mindre utsträckning i Sverige sedan medeltiden. Beklädnaden består traditionellt sett av en blandning av cement och sand, lera eller kalk. Det finns lite olika typer av murbruk, och vissa är mer moderna än andra. Här finns några typer av puts som kan vara aktuella när du ska putsa din fasad:

 • Puts av cement: Den här typen av murputs är en blandning av cement, sand och i vissa fall kalk eller lera. Detta är det klassiska alternativet.
 • Polymermodifierad puts: Detta är den nyare varianten av murputs som även den består av cement. Den är mer hållbar och kommer i ett brett urval av färger vilket innebär att man slipper måla efter applicering. Polymererna förhindrar sprickning och gör att cementen fäster bättre.
 • Murputs av akryl: Den här varianten blir alltmer populär. Anledningen är att den är mer motståndskraftig mot sprickor till skillnad från vanlig puts av cement. Murputs av akryl kan även läggas över befintlig puts av cement. 
 • Gipsputs: En torrare och mjukare murputs som är ägnat för inomhusbruk. Torkar långsammare än vissa andra typer.
 • Grov spritputs: En grövre typ av puts som används för utstockning eller för mindre synliga partier som sockeln eller trappor.

Varför putsa fasaden?

Det finns flera anledningar till att välja murputs när man ska renovera fasaden. Fasadrenovering med murputs kan göras på byggnader som redan har en beklädnad av puts, men även på byggnader med betong- eller tegelstensfasad.

När våra kunder väljer att använda murputs så är det främst för att:

 • underhålla en gammal fasad som har spruckit
 • förlänga livslängden på en tegelstensfasad utan befintligt puts
 • ge fasaden en ny look
 • renovera fasaden i samband med andra projekt (t.ex. isolering)
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur ser processen ut när man lägger nytt puts?

När man ska putsa fasaden är första steget att kartlägga tillståndet på den befintliga fasaden. Här tar entreprenören reda på vilka typer av arbeten som behövs och hur man utför dessa på ett effektivt sätt. Det kan även hända att entreprenören rekommenderar att man utför andra typer av jobb i samband med fasadrenoveringen, som exempelvis tilläggsisolering eller byte av fönster.

Man måste även som husägare ta en del beslut. Först och främst måste man bestämma sig för vilken färg och finish man vill ha. Ibland kan det vara aktuellt att välja färger som ger byggnaden ett mer modernt uttryck. Andra gånger kan man vilja bibehålla eller återställa fasadens originella utseende.

När man fått klart för sig vad man vill göra så kan man påbörja fasadrenoveringen. Det första steget är att sätta upp byggnadsställningar och ta bort det befintliga putset (om det behövs). Därefter kan man börja putsa. Hur många lager som behövs beror på underlaget och vilken sorts puts man använder. Vissa puts kommer färgade, är den inte det behöver man måla fasaden när putsen är torr.

Behöver du hantverkare? Jämför anbud

Få flera anbud från kvalificerade hantverkare genom Byggstart.

Murputs? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad kostar det?

Som husägare vill man gärna veta vad det kostar att renovera fasaden och lägga ny murputs. På Byggstart har vi sammansatt en prisdatabas utifrån projekt som genomförts av entreprenörer inom vårt nätverk. På så sätt har vi kunnat räkna ut snittpris för många olika typer av byggprojekt. Dessa priser inkluderar alla kostnader knutna till själva renoveringen, såsom arbete, byggställningar och material. Priset inkluderar däremot inte kostnader för bygglovsansökan till kommunen.

Vi ser att kostnaden för att putsa fasad vanligtvis landar på mellan 300 och 1.600 kr per kvadratmeter vägg. Det genomsnittliga priset landar på runt 800 kr/m2. Detta pris gäller fasadrenoveringar av normal standard och omfattning. Större projekt blir naturligtvis dyrare, men kvadratmeterpriset tenderar att bli lägre. Detta beror på att vissa utgifter inte påverkas av projektets storlek (exempelvis transport).

Priserna utgår från att projektet utförs i normal standard och komplexitet. Om ditt projekt är svårare att genomföra till följd av husets utformning så kommer priset gå upp. Om ditt hus är väldigt enkelt att arbete med, exempelvis om det är en enplansvilla, så kan priset bli lägre.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

Hur lång tid det tar att putsa en byggnad beror på en rad olika faktorer. Både komplexitet och storlek påverkar tidsåtgången. Detsamma gäller tillgängligheten för platsen. Vi ser att det kan ta så lite som en månad att genomföra en fasadrenoveringen av ett enplanshus med enkel åtkomlighet. För större byggnader såsom lägenhetshus på flera våningar, kan det ta upp till tre månader. Om byggnaden har stuckaturer eller andra utsmyckningar som också behöver renoveras kan projektet ta längre tid än så. Dessa uppskattningar berör själva arbetet. Förberedelser och eventuell bygglovsansökan kan i sin tur ta flera veckor. Här nedan kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov.

Måste man ha bygglov?

Om man bara ska restaurera fasaden så att den ser ut som den gjorde innan renoveringen behöver man generellt inte ansöka om bygglov. Ska man bara genomföra mindre ändringar krävs det sällan bygglov, men du kan behöva göra en bygganmälan.

Om du däremot ska ändra fasaden väsentligt så behöver du nästan alltid bygglov. Detta är exempelvis aktuellt om du ska klä en tegelfasad mer murputs. Då kommer du ändra fasadens uttryck helt och hållet, och i nästan alla fall kräver detta bygglov om du inte bor i ett glesbebyggt område som inte styrs av en detaljplan eller några områdesbestämmelser. Om du ska ändra antalet fönster och dörrar så behöver du antagligen också bygglov eller åtminstone göra en anmälan.

Huruvida man behöver bygglov eller inte går inte att säga på rak arm. Vi kan bara ge indikationer på vilka åtgärder som vanligtvis omfattas av söknadsplikten. För att du ska få ett utförligt svar på dessa frågor måste du kontakta byggnadsnämnden i din hemkommun. De vet vad som gäller för ditt område, så om du kontaktar dem i ett tidigt skede undviker du förseningar i projektet längre fram.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Vad bör man kolla efter när man letar efter en entreprenör?

När du ska hitta en putsare för din bostad är det viktigt att firman har den erfarenhet som krävs för att utföra jobbet på ett korrekt och kvalitativt sätt. Om de har erfarenhet från liknande projekt kan du känna dig trygg i att de har arbetat fram goda rutiner för att effektivt ta sig an projektet. Om firman saknar relevant erfarenhet så finns det en risk att fel och förseningar uppstår. Typiska fel vid läggning av murputs är bland annat att man inte tar hänsyn till den befintliga beklädnaden. Om man lägger fel typ av murputs ovanpå den befintliga beklädnaden kan det leda till att man stänger inne fukt, vilket i förlängningen kan leda till allvarliga fuktskador. Det kan också leda till att putsen inte håller, spricker eller får missfärgningar på sikt. 

Be gärna entreprenören om referenser från tidigare projekt som du själv kan kontakta. Då kan du ställa frågor om både priser och resultat, samt hur det var att samarbeta med entreprenören. Det lönar sig alltid att hitta en entreprenör som du kommer bra överens med. Då blir det betydligt lättare att samarbeta under projektets gång, vilket minskar risken för missförstånd eller tvister.

Anbudsprocessen

När du ska ta in anbud från entreprenörer finns det vissa saker du kan göra för att processen ska bli enklare. Först och främst ska du hämta in flera olika anbud. Om alla hantverkare du begär in offerter från har rätt kompetens och erfarenhet så räcker det att ta in tre anbud. Vi rekommenderar dock oavsett att du alltid tar in mer än ett anbud. Då försäkrar du dig om att du får ett konkurrenskraftigt pris.

När du jämför anbuden kan olika utgiftsposter skilja sig åt mellan olika firmor. Lägg därför in alla utgiftsposter i ett kalkylark så blir det lättare att överblicka vad som ingår i de olika anbuden, och då blir det även enklare att se vilken firma som ger dig det bästa priset.

För att komma i kontakt med seriösa entreprenörer som har erfarenhet av att lägga murputs kan du registrera ditt projekt på Byggstart. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på en och samma plats så att det ska bli enkelt för dig att välja rätt. Vi har kollat upp referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla firmor som har tillgång till plattformen, och vi bevakar även dessa kriterier löpande. Det är endast firmor som konsekvent upprätthåller hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser som har tillgång till vår plattform. Det är gratis för dig som beställare att lägga upp ditt projekt, och när du väl lagt upp det kommer du bli kontaktad med anbud från seriösa hantverkarfirmor.

Kontrakt och framdrift

När du har valt en entreprenör är det dags att skriva kontrakt. Ett bra kontrakt för hantverkartjänster bör alltid vara tydligt formulerat så att det inte uppstår några missförstånd under projektets gång. Det bör tydligt framgå när arbetet ska vara färdigt, när det ska påbörjas, och hur mycket det ska kosta. I kontraktet bör det även anges hur ni hanterar eventuella kostnadstillägg och förseningar.

För mer omfattande renoveringsprojekt lönar det sig att ta fram en tidsplan tillsammans med entreprenören. Här kan ni komma överens om delmål och datum för när de ska vara klara. Detta gör det enklare för dig att upptäcka förseningar, och du kan även hålla koll på projektets framdrift. 

Under projektets gång

När hantverkarna har börjat lägga murputs på din bostad bör du besöka arbetsplatsen med jämna mellanrum. På så sätt har du en löpande översikt över hur projektet fortlöper, och du kan försäkra dig om att arbetet utförts i enlighet med era överenskommelser.

Avslutningsvis bör du se till att du får alla relevanta dokument från entreprenören. Du bör också göra en slutbesiktning av arbetet innan du betalar ut den sista kontraktsumman. Under projektets gång bör du heller inte betala för arbete som ännu inte blivit utfört.

9 tips för ett lyckat projekt:

 1. Påbörja planeringen tidigt. Ta reda på vad som krävs för att du ska få det resultat du vill ha.
 2. Besök banken och få en överblick över din budget.
 3. Kontakta kommunen och kontrollera om du behöver bygglov för projektet.
 4. Hämta in tillräckligt många anbud för att hitta ett konkurrenskraftigt pris.
 5. Be entreprenören om referenser från tidigare projekt som du kan kontakta själv.
 6. Ta bara in anbud från kvalificerade hantverkare.
 7. Skriv ett tydligt kontrakt, och eventuellt en tidsplan.
 8. Gör en slutbesiktning.
 9. Få all relevant dokumentation.

Nästa steg i processen är att börja ta in anbud från skickliga entreprenörer. Det kan vi på Byggstart hjälpa dig med. Vi har samlat ett nätverk med kvalificerade aktörer så att det ska vara lätt för dig att hitta rätt kompetens till ditt projekt. Om du hittar hantverkare via vår tjänst kan du vara säker på att företaget har god ekonomi och rätt kompetens för jobbet. Registrerar du ditt projekt hos oss kommer du få ta emot anbud från flera olika aktörer som vet hur man lägger murputs.

Murputs? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.