Garage i betong: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga garage i betong? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Garage betong

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Allt fler väljer att bygga garage i betong. Ett av de främsta argumenten för att göra detta är kvalitetsaspekten. Huvudfokus för den här artikeln är att bena ut de olika fördelarna och nackdelarna med olika byggmaterial (betong, trä, leca). Vi går även igenom prisbild och kostnadsdrivare för ett garage i betong. Utöver detta pekar vi även på några olika faktorer som avgör om du behöver söka bygglov hos kommunen, samt ger tips på hur du bäst organiserar ditt garageprojekt.

Vad är fördelarna med att använda betong?

Den vanligaste orsaken som man anger till att vilja bygga garage i betong är hållbarheten. Ett välkonstruerat garage i betong kan klara sig utan underhåll under en lång tid. Ett garage som istället är byggt i trä kräver underhåll med jämna mellanrum - både i form av målning och byte av ytterpaneler. Även i de fall som planen är att sälja fastigheten inom några år kan det löna sig att välja en konstruktion i betong. Ett underhållsfritt garage kan nämligen höja priset på bostaden väsentligt.

En fördel med att bygga i trä eller leca, alternativt någon annan lättklinkerbetong, är att du kan utföra stora delar av byggprojektet på egen hand. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att arbetet måste vara utfört enligt alla gällande regler och bestämmelser. När du bygger själv är det också du själv som bär det fulla ansvaret för resultatet. Men det går faktiskt att göra vissa delar av arbetet själv, även när man bygger ett betonggarage. Det kan då bland annat handla om målning och mindre efterarbeten.

Inomhusklimatet blir stabilt i ett garage i betong. Garaget värms snabbt upp igen efter att porten varit öppen. Betong fungerar dessutom ljudisolerande, vilket är en klar fördel om man också planerar att använda garaget som arbetsbod.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur ser byggprocessen ut?

Här nedan kan du ta del av ett tidsestimat för de moment som du kan räkna med i samband med att du bygger garage i betong.

Notera att momenten formsättning, gjutning och härdning sker i flera omgångar – en gång per gjutning. För ett vanligt garage i betong kommer man normalt sett behöva gjuta mellan 3 och 5 gånger, beroende på konstruktion och utformning.

Mark- och grundarbete (2–4 veckor)

Det första man behöver göra är att förbereda platsen för gjutning. Steget inkluderar grävning och grundarbete – att flytta undan jordmassor och annat markmaterial, samt göra underlaget jämnt och stabilt.

Formsättning (1,5–4 veckor)

När tomten förberetts kommer hantverkarna börja med att göra formsättningen, det vill säga bygga den form som betongen ska gjutas i. Här räknar entreprenörerna normalt med en knapp vecka per gjutning.

Först gör man formsättningen för golvet och gjuter detta. Därefter konstrueras gjutformar för väggarna. I vissa fall behöver man göra detta i flera omgångar. Slutligen sker formsättningen för taket. Notera att själva gjutningen sker emellan formsättningen för de olika elementen i garaget.

Gjutning (1 vecka)

Gjutning utförs i flera omgångar. Så fort en ny gjutform är färdigkonstruerad kan man påbörja nästa gjutning. Varje gjutning tar omkring en dag att genomföra.

Härdning (4 veckor)

Även om det faktiskt är möjligt att gå på ett betonggolv redan en dag efter gjutning, så tar hela härdningsprocessen upp emot fyra veckor. Vanligtvis kan man ta av gjutformen till både golv och väggar bara ett par dagar efter gjutning. Vad gäller taket behöver man dock vänta runt tre veckor innan man kan ta bort formen. Om betongen inte får lov att härda tillräckligt länge kan det uppstå skevheter och sättningsskador. Detta är en av de parametrar som gör det så centralt att du får tag i hantverkare som verkligen är kompetenta på området, för att du ska lyckas med ditt betonggarage.

Efterarbete (1–4 veckor)

När alla huvudsegment av ditt garage är gjutna kvarstår en hel del efterarbete. Detta består typiskt av olika mindre jobb som isolering, målning och putsning av väggar, samt att lägga klinkers eller bereda golvytorna på annat sätt. En del väljer att måla de invändiga golven med epoxifärg. Eftersom färgen fyller igen alla småporer i betongen blir ett epoxigolv mycket slitstarkt och lätt att hålla rent.

I genomsnitt tar det mellan två och fyra månader från det att arbetet startar till att garaget står färdigt, ibland mer. Värt att tänka på är att det blir en del ledtid då betongen härdar – tid som passerar utan att det sker aktivt byggarbete. Innan du kan dra igång byggarbetet behöver du också sätta av tid till arbete tillsammans med en arkitekt. Utöver detta tillkommer eventuell väntetid medan kommunen behandlar din bygglovsansökan.

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Behöver man bygglov?

I en del fall kan man slippa att ansöka om bygglov för att bygga garage. Då gäller det dock att byggprojektet svarar mot de begränsningar som finns uppsatta för de komplementbyggnader som vanligtvis benämns som “friggebod” och “attefallshus”. För den mer generösa varianten, attefallshus, krävs dock anmälan till och startbesked från kommunen. För att klassas som attefallshus behöver garaget ha en byggnadsarea på maximalt 25 kvadratmeter och får inte ha mer än 4 meter till taknock. Byggnaden måste också ligga minst 4,5 meter från tomtgränsen om man inte ska behöva inhämta godkännande från grannar.

En annan förutsättning som krävs för att bygga ett garage i form av en friggebod eller ett attefallshus är att man inte överstiger tillåten totalarea för komplementsbyggnader på tomten. Man får maximalt uppföra friggebod(ar) på totalt 15 kvadratmeter och attefallshus (ett eller flera) på totalt 25 kvadratmeter, som komplement till det huvudsakliga bostadshuset. Friggebodar och attefallshus får inte vara sammanhängande med bostadshuset, så om du vill bygga ett garage med åtkomst till bostaden behövs det troligtvis bygglov.

Krav på bygglov kan även komma av att bebyggelsemiljön anses vara särskilt känslig eller värdefull. Det kan också förekomma restriktioner gällande utformningen av byggnader i detaljplanerat område.

En kommun har rätt att besluta om en minskad eller ökad bygglovsplikt. En minskad bygglovsplikt innebär att det inte behövs bygglov för byggprojekt som i normala fall skulle kräva det. För en utökad bygglovsplikt gäller det motsatta. Det är rekommenderat att du kontaktar byggnadsnämnden i kommunen, för att få koll på de regler som gäller för just ditt planerade projekt i just din kommun.

Om ditt garageprojekt kräver att du ansöker om bygglov, eller om du är osäker på vad i ditt planerade projekt som skulle kunna göra det bygglovspliktigt, är det vettigt att kontakta en arkitekt eller annan fackperson som kan involveras i arbetet. Denna kan då även ansvara för alla formaliteter som är kopplade till ansökningsprocessen, om bygglov visar sig krävas.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad kostar ett garage i betong?

På Byggstart har vi arbetat upp en prisdatabas, vilket gör att vi kan tillhandahålla estimat på vad en rad olika typer av byggprojekt kan kosta. För garage i betong ser vi att totalpriset normalt sett hamnar runt 320.000 kr. Detta pris inkluderar allt från markarbete till ytarbeten, samt alla materialkostnader. Priset avser ett garage för en bil tillsammans med visst utrymme för förvaring, uppfört med lösningar som är av genomsnittlig standard. För garageprojekt där man endast bygger för baslösningar kan priset komma ned till omkring 225.000 kr. I andra änden av skalan finns dock projekt som hamnar kring 500.000 kr eller mer. Fördyrande faktorer kan vara speciallösningar och finesser, exempelvis automatisk vändskiva. En sådan lösning kan fristående kosta 160.000 kr.

Vid byggprojekt kan du vara berättigad till rotavdrag för delar av hantverkskostnaderna. Läs mer om priset för garage i betong.

Notera att priserna ovan inte omfattar arkitekttid, inte heller kostnader som är kopplade till bygglovsansökan hos kommunen. För ett genomsnittligt garage i betong kan kostnaden för arkitektens arbete landa på mellan 13.000 kr och 25.500 kr. Arbetet inkluderar då både projektering och utformning/ritning av själva byggnaden. Utöver detta kan du behöva addera tid för utformning av de dokument som krävs för bygglovsansökan. Timpriset för en arkitekt ligger ofta på mellan 550 kr och 1.300 kr inklusive moms. Avgiften som kommunen tar för att behandla din bygglovsansökan varierar från kommun till kommun och beror på parametrar som storlek, hur området är planlagt och så vidare. På enstaka orter är bygglov gratis och uppför du garaget som ett attefallshus krävs inte något bygglov, dock krävs bygganmälan till kommunen.

Vad driver upp priset på ett betonggarage?

Störst kostnadspåverkan har storleken på projektet, vilket inte bara hänger ihop med storleken på garaget. Tomten väger tungt när det kommer till totalpriset. Om tomten ligger på en bergsknalle blir markarbetet ett betydligt mer omfattande moment än om tomten hade varit placerad på gammal åkermark. Högst sannolikt behöver man i så fall spränga för att plana ut marken och förbereda för gjutning. Detta blir betydligt dyrare än det grundarbete som krävs när garage byggs på lermark eller liknande. Kostnaden för att deponera schaktmassor kan i vissa fall också dra iväg. Avstånd till deponin och mängden material är prisdrivande här. Kontrollera prislistan hos din kommun och den entreprenör som du planerar att anlita för bortforslingen, så att du slipper obehagliga överraskningar.

En annan viktig prisdrivare är typen av formsättning. Här finns det en rad olika alternativ. Det finns både platsbyggda och komponentbaserade lösningar. Många arkitekter föredrar att man gjuter i brädform på grund av de estetiska kvalitéerna med detta. Tekniken innebär att man har brädor på insidan av gjutformen, vilket gör att man få en relief av plankmönstret i betongen. Ett billigare alternativ är att använda plattor vid formsättningen. Nackdelen med detta är dock att finishen blir grövre och ytan kräver mer efterarbete för att bli estetiskt tilltalande.

Typen av efterarbete som ditt projekt kräver är också relevant för totalpriset. Vilken sorts ytbeklädnad du väljer, den entreprenör du anlitar, typen av garageport - allt spelar in och påverkar slutpriset. Prata med arkitekten eller entreprenören som gör projekteringen. De kan hjälpa dig att identifiera de lösningar som ska till för att möta deras krav och samtidigt peka ut var man kan göra besparingar. Det är inte helt lätt att sätta sig in i vad man faktiskt får för pengarna i de olika prisklasserna. Till exempel kan en garageport kosta alltifrån 3.000 kr till 40.000 kr och mer.

Helt avgörande för att få till ett prisvärt garage är valet av entreprenör. Utifrån den samlade kunskapsbasen hos Byggstart kan vi se att det finns en stor prisvariation bland anbuden från olika entreprenörer, just när det gäller att bygga garage i betong. Läs gärna vidare för att se vad du bör tänka på när du ska välja entreprenör för just den här typen av projekt, samt hur du hittar dem som lämpar sig bäst för dina behov.

Hur påverkas slutpriset av valet av entreprenör?

Som tidigare nämnts ser prisbilden relativt olika ut när det kommer till att bygga garage i betong – till stor del beroende på vilket anbud och vilken firma som väljs för jobbet. Det är viktigt att du hittar hantverkare som har genomfört många liknande projekt tidigare, och som därför har en solid kompetens inom området. Genom praktisk erfarenhet har de här firmorna arbetat fram smarta rutiner och arbetssätt som gör att projektet kan flyta på utan problem och komma i mål snabbare. På så vis kan de också utföra projektet till en rimligare peng. Utöver den här aspekten är en annan viktig kostnadsdrivare det sätt som du väljer att organisera involverade entreprenörer på. Mer om detta hittar du under nästa punkt.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur ska man organisera projektet?

När det gäller byggnation av garage i betong kan sättet som du organiserar projektet ha påverkan på både effektivitet och pris. En av möjligheterna du har är att själv skriva kontrakt med var och en av de olika entreprenörsfirmor som ska utföra någon del av jobbet. Detta kallas “delad entreprenad”, och var och en av firmorna är sedan ansvariga gentemot dig för arbetet inom sina respektive fackområden.

Alternativet till detta är totalentreprenad. I detta fall skriver du som byggherre endast kontrakt med en entreprenör, som i sin tur har avtal med olika underentreprenörer för de bitar som de inte själva utför. Denna entreprenör har det överordnade ansvaret gentemot dig och hela projektet. De har också ansvar för att koordinera samspelet mellan de olika hantverkarna.

Totalentreprenören gör vanligtvis ett påslag på 10-15 % på det arbete som underentreprenörerna utför. Tar du hänsyn till alla de arbetstimmar som du själv skulle behöva lägga för att organisera och koordinera alla hantverkare som är involverade i ditt garagebygge blir det snabbt värt det. Att projektleda alltihop på egen hand kan visa sig mer kostsamt än ett påslag på 10-15 % – kom ihåg att även din tid har ett ekonomiskt värde. En annan stor fördel med totalentreprenad är att du kan förhålla dig till en enda entreprenör. Förutom enkelheten i den löpande uppföljningen och kommunikationen, är detta en fördel av vikt i samband med eventuella framtida garantiärenden, förseningar eller oenigheter. Totalentreprenören har också långsiktiga relationer med sina underentreprenörer, något som kan göra genomförandet både enklare och tryggare för dig som byggherre.

Vad kan man göra själv?

När man ska bygga garage i betong är det inte rekommenderat att man utför själva gjutningen själv. Både konstruktion av formar, armering och själva gjutningen kräver en hög grad av fackkunnande och utförs lämpligen av erfarna hantverkare med yrkesbevis. Efterarbete, som exempelvis målning, är istället något som man kan göra på egen hand. Även här bör dock utgångspunkten vara att man har kunnandet som krävs för att göra arbetet bra, för att säkra hållbarheten och ett varaktigt värde.

Nästa steg

När du väl har kommit fram till beslutet att bygga garage i betong blir nästa steg att hitta duktiga hantverkare till projektet. Du kan använda gratistjänsten Byggstart för att hitta de hantverkare som krävs för ditt bygge. Allt du behöver göra är att registrera ditt projekt på Byggstart. Därefter kommer en av våra medarbetare kontakta dig för ytterligare information och detaljer kring ditt planerade betonggarage. Vi sätter dig sedan i kontakt med de entreprenörer som har mest relevant erfarenhet och den bästa kompetensen för att genomföra just ditt projekt - helt utan kostnader och förpliktelser från ditt håll.

Bygga garage? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.