Bygga grund: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga grund? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga grund

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga grund? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När du ska resa en ny byggnad på tomten är det första steget att bygga ett bra fundament. En solid grund är en förutsättning för att byggprojektet som helhet ska bli lyckat. Det är därför av största vikt att arbetet med din grund blir noggrant utfört och håller hög kvalitet. I denna guide får du en introduktion till hur man går tillväga när man ska bygga en grund. Du kommer bland annat kunna läsa om de olika typerna av grund som finns, hur du går tillväga för att få bygglov, samt vilka priser du kan vänta dig. Utöver detta får du tips om hur du hittar rätt entreprenör till ditt projekt.

Investera i en god planering

Det finns flera sätt att anlägga en grund på, men i de allra flesta fall innebär det att man behöver schakta ut området där grunden ska stå. Att en grund står stadigt förankrad i marken är en förutsättning för att den ska kunna bära konstruktionen som du bygger ovanpå.

Just momenten kring grävningen kan ofta vara svåra att planlägga i detalj. Detta eftersom markförhållandena kan komma med överraskningar när man kommer ner en bit under ytan. Berg och stora stenblock gör schaktningen mer komplex och svårhanterlig, medan en porösare jord eller lermark har dålig bärighet när man ska resa ett helt hus ovanpå. Av denna anledning kan det vara en god investering att utföra en geoteknisk markundersökning innan man sätter igång med bygget. 

Det finns en rad val man behöver göra i samband med att man ska bygga grund. Många av dessa beslut beror på de specifika förhållandena på tomten. Du behöver också ta hänsyn till storleken och användningsområdet av den byggnad som ska uppföras. Det är absolut rekommenderat att du konsulterar en sakkunnig hantverkare eller entreprenör som kan hjälpa dig fram till rätt beslut. För ett proffs är det enkelt att hitta de lösningar som passar just ditt projekt bäst.

Det kan vara svårt att veta hur man ska hitta rätt entreprenörer för ett så viktigt projekt. På det området kan vi på Byggstart hjälpa dig. För att det ska bli enklare för dig att välja rätt har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe. Vi har redan kontrollerat referenser, kreditvärdighet och eventuella tillstånd för alla firmor som fått tillgång till plattformen, och vi fortsätter att övervaka dessa parametrar löpande. Det är gratis att lägga ut uppdrag på Byggstart. Efter eventuellt platsbesök får du sedan ta emot anbud från flera entreprenörer, helt utan förpliktelser.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att bygga grund?

Eftersom kostnaden för en husgrund till stor del hänger på de specifika markförhållandena – som man inte alltid kan fastställa innan man börjat gräva för sitt byggprojekt – är det svårt att estimera vad en grund kan kosta att bygga. Trots detta är det möjligt att förse dig med lite ramar för vad du kan förvänta dig. Hos oss på Byggstart har vi tagit fram en prisdatabas baserat på data från genomförda projekt inom vårt nätverk.

Utifrån den här informationen kan vi se att snittpriset för att bygga grund till ett enbostadshus ligger på omkring 160.000 kr inklusive moms. Kostnadsspannet är emellertid stort och sträcker sig från 110.000 kr till 320.000 kr. Är förhållandena riktigt ogynnsamma blir arbetet omfattande och komplext, vilket kan leda till ännu högre kostnader. Det som i andra änden kan bidra till att hålla kostnaderna nere är ett gott förberedande arbete och att ta in bra grundarbetare. Då har man gjort vad man kan för en effektiv och smidig arbetsprocess.

Bygga grund? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Glöm inte bygglovet

Du måste alltid undersöka om ditt projekt är lovpliktigt eller inte innan du sätter igång arbetet. Det finns en lång rad regler och föreskrifter att förhålla sig till, så det är inte alltid så enkelt att  ha koll på vad som gäller för just ditt projekt.

Det enklaste är att utgå ifrån att all nybyggnation kräver bygglov. För en del byggprojekt kan det dock räcka med en anmälan till kommunen. Detta gäller till exempel en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på upp till 25 kvadratmeter (så kallade “attefallsåtgärder”) i anslutning till ett enbostadshus. För att dessa ska vara undantagna lovplikten gäller dock att ett antal krav är uppfyllda gällande placering, höjd till taknock och så vidare. Inom varje enskild kommun har man dessutom rätt att besluta om en utökad eller minskad lovplikt inom detaljplanerade områden. Oftast gäller dock endast anmälningsplikten för ovannämnda åtgärder och då måste ett startbesked inväntas innan arbetet påbörjas. Det är med andra ord alltid bäst att kontakta byggnadsnämnden i kommunen i ett tidigt skede för att få reda exakt på vad som gäller för ditt specifika byggprojekt.

Boverket kan du läsa mer om byggnation utan bygglov och vad som gäller generellt kring bygglovsprocessen.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Flera typer av grund

Det finns flera olika typer av grund att välja mellan. Även i det här fallet beror valet på de markförhållanden man har på tomten. Ibland räcker det med en grund som inte går särskilt djupt ner i marken. Den här typen av grund kan användas när marken är solid och det inte föreligger någon risk att grunden kan få sättningsskador. Om marken inte är lika stadig behöver grunden gå djupare. I andra fall kan man behöva ta grunden till hjälp för att lyfta upp huset och förebygga översvämning. En grund som går djupare i marken är i regel dyrare, eftersom den kräver både mer material, grävning och annat arbete.

En numera klassisk typ av grund görs med hjälp av formsättning eller kantelement och gjuts i betong. Formsättning är en annan benämning på gjutformen som den våta betongen hälls i. Gjutformen tas bort när betongen härdat. Eftersom formsättningen bara är tillfällig spelar det ingen roll hur den ser ut. Det viktiga är att den håller för trycket från den våta betongen – ger den vika så blir konstruktionen skev och eventuellt obrukbar. Betong är tungt och ju mer omfattande grund du ska gjuta, desto större blir belastningen på din gjutform. För att gjuta en hel grund kan det bli nödvändigt att beställa en betongbil för leverans och gjutning. Du behöver i så fall säkerställa att byggplatsen är framkomlig för ett större fordon. Se också till att inte beställa mer betong än vad du behöver, det kostar pengar att omhänderta överblivet material.

Du kan också välja att använda kantelement eller grundelement för din grund. Dessa fungerar precis som en byggsats. Du bygger då ihop de olika elementen som är specialtillverkade för att användas i husgrunder och fungerar temporärt som gjutform och permanent som isolering. Den här typen av systemform kan användas i de flesta byggprojekt och är ett enkelt och effektivt sätt att bygga en grund på. Kostnaden är dock högre än om man använder en traditionell gjutform. 

Tänk även noggrant ut hur betongen ska armeras. Betong är ett kraftfullt material som tål en avsevärd tryckbelastning, men utan armering kan dragbelastningen bli ett problem. För att undvika sprickor och förstärka betongen måste armeringsjärn läggas över hela grunden och betongen måste även vattnas utförligt så att den inte “brinner” för fort under härdningen. Numera finns det andra alternativ med fiberarmerad betong, men det allra vanligaste alternativet är fortfarande armerad betong.  

Kom ihåg att dränera

Det kommer alltid att finnas en viss mängd fukt i marken, oavsett var man bygger. Detta är något som du behöver ta hänsyn till när du ska bygga grund. Dålig fuktsäkring av grund och källare är ett vanligt problem som på sikt kan skada hela bygget. Fukt bidrar till mögelangrepp och en dålig inomhusmiljö, och kan till och med förstöra husets fundament. Se därför till att hantera fukten redan innan du börjar att bygga. När fukten väl fått fäste i en konstruktion är det antingen redan för sent att åtgärda eller mycket svårt.

Det är därmed viktigt att dräneringen går tillräckligt djupt. Dräneringsrören ska helst ligga 20–30 cm under grunden. De bör också läggas med ett fall på runt 1:100, det vill säga ett fall på en centimeter per meter. Det är alltså viktigt att du placerar rören rätt. Utöver schaktningen runt grunden är dränering ett relativt enkelt och behändigt arbete, men det är trots allt av största vikt att det utförs på rätt sätt. Av den anledningen rekommenderar vi att vända sig till en erfaren entreprenör för dräneringsarbetet. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Isolering och tjälsäkring

Att din grund får en tillräcklig isolering är en annan viktig aspekt som du måste vara väldigt noggrann med. Källarväggar ska enligt gällande rekommendationer isoleras utvändigt. Planerar du för källare är det alltså lämpligt att isolera i samband med dräneringen innan du fyller på runt väggarna. 

Oavsett om du planerar en källare bör grunden isoleras väl för att undvika fuktskador och minska energiförlusten. Detta görs numera i största del med cellplast under själva betongplattan för att undvika kapillär uppsugning och problem med kondens. I Sverige r det även vanligt att man måste tjälsäkra grunden, eftersom jord som innehåller mycket vatten expanderar om den fryser och kan skada konstruktionen. Detta kan man förhindra dels genom att ersätta jordarter som innehåller mycket vatten med grus och makadam under och omkring grunden, dels genom att gräva ner och anlägga grunden på ett frostfritt djup. Hur djupt denna punkt ligger beror på jordart och var i landet du befinner dig. 

För att komma i kontakt med entreprenörer och hantverksfirmor kan du registrera ditt projekt på Byggstart. Vi har samlat kvalitetssäkrade aktörer inom bygg- och renoveringsarbeten för att det ska bli enklare för dig att hitta de entreprenörer som lämpar sig bäst för ditt projekt. Om du tar in hantverkare med hjälp av vår tjänst kan du vara trygg med att företaget har både ekonomin i ordning och kompetensen som krävs. Genom att registrera ditt projekt på Byggstart kommer du få ta emot anbud från flera pålitliga aktörer som kan utföra både arbetet med din grund, men också resten av konstruktionen som du tänkt bygga.

Bygga grund? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.