Påbyggnad: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga påbyggnad? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Påbyggnad

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Påbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Påbyggnad är en smart lösning om du har behov av mer plats men inte vill flytta. Det kan även bli en lönsam investering eftersom påbyggnaden ger en värdeökning på bostaden. I många fall är värdeökningen högre än kostnaden för påbyggnaden. I den här artikeln får du en insikt i hur man gör när man planerar och genomför en påbyggnad. Du kan bland annat läsa om vad som menas med på- och tillbyggnad, hur du får projektet godkänt och hur du kommer i kontakt med rätt hantverkare.

Vad är en påbyggnad?

Begreppen tillbyggnad och påbyggnad används ofta som samma ord men det handlar emellertid om två olika byggprojekt. En tillbyggnad är en utökning av en byggnads grundarea, till exempel en förlängning av farstun. Tillbyggnaden sammanfogas med den befintliga fastigheten och man tar ner det befintliga husets ytterväggar för att integrera tillbyggnaden i resten av bostaden. Den nya delen måste ha en likadan grund som huset i övrigt och det innebär att man måste gräva upp delar av tomten för att gjuta den nya grunden. 

En påbyggnad byggs däremot upp ovanpå en redan existerande konstruktion. Det är alltså en utökning av bostaden på höjden. Du kommer inte att behöva gräva upp hela trädgården och gjuta en ny grund, men i gengäld kräver en påbyggnad andra sorters arbeten som du slipper när du bygger ut. En extra våning väger en hel del och därför måste alla bärande konstruktioner säkras och förstärkas för att klara av att hålla uppe vikten av påbyggnaden. Dessutom måste det monteras en trappa till det nya våningsplanet. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Steg ett: få ritningar gjorda och bygglovsansökan inskickad

En påbyggnad kräver alltid bygglov från kommunen och du behöver en projektör som kan hjälpa dig med all dokumentation. Projektören är i regel arkitekten men det kan även vara en byggingenjör, konstruktör eller entreprenör/byggmästare. Kom ihåg att de flesta byggmästare föredrar att en arkitekt har ritat ritningarna och skickat in bygglovsansökan innan de blir involverade i projektet. En del byggmästare ställer även krav på att bygglovet ska vara godkänt innan de börjar räkna på bygget, det här gäller särskilt för större projekt. 

En påbyggnad är alltså bygglovspliktigt och det beror på att man ändrar husets höjd. Såväl takkupor som ändring av takstruktur och takhöjning räknas som en påbyggnad, så det gäller inte enbart ett nytt våningsplan, vilket är det som de flesta förknippar med en påbyggnad. 

En arkitekt ritar fasad-, plan- och sektionsritningar samt situationsplan, ritningar som sedan, tillsammans med projektbeskrivningen, blir underlag till din bygglovsansökan. Om projektet inte är så stort, under 50 kvadratmeter, är de här ritningarna i regel tillräckliga för att en entreprenör ska kunna räkna på priset. Men för ett större projekt, eller ett projekt som innebär stora ingrepp och ändringar i den bärande konstruktionen, krävs det ytterligare projektering innan entreprenören kan räkna på ett anbud. 

Förhandsbesked eller bygglovsansökan?

När man ska börja med ansökningsarbetet måste du bestämma dig för om du ska börja med att ansöka om ett förhandsbesked och därefter ett bygglov, eller om du ska ansöka om bygglov på en gång. Det är vanligast att ansöka om förhandsbesked när man har ett lite större projekt, till exempel ett husbygge eller en större på- eller tillbyggnad. Handlar det däremot om en mindre påbyggnad, 30 kvadratmeter eller mindre, är det vanligast att ansöka om bygglov med en gång. Om du är osäker på vad du ska välja eller om du har några andra frågor gällande vad som gäller för bygglov i din kommun, besök kommunens hemsida eller kontakta en av deras bygglovshandläggare för mer information och hjälp. 

Påbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hitta rätt entreprenör

Det är viktigt att du väljer en entreprenör som du är trygg med när du genomföra ett projekt av den här storleken. Påbyggnader är ofta komplexa konstruktioner vilket innebär att du behöver professionella hantverkare med erfarenhet av liknande projekt. 

Du ska ta med både priset och kvaliteten på arbetet i beräkningen när du ska välja entreprenör. Det finns tyvärr aktörer som fokuserar mer på att leverera ett arbete till ett lågt pris än att utföra det med hög kvalitet. Av den anledningen är det viktigt att vara observant på det företag som du väljer. Försäkra dig om att företaget har ordning på sin ekonomi och är tillgängliga för jobbet. Är du ute i god tid med att att planera är det lättare att hitta någon som kan ta sig an jobbet.

Byggstart gör det enkelt för dig att hitta kvalificerade hantverkare. Vi har byggt upp ett nätverk med kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare. Om du registrerar ditt projektet på vår hemsida sätter vi dig i kontakt med aktörer som har precis den kompetens som krävs för ditt projekt. Du får endast anbud från entreprenörer som kan visa upp dokumentation på lyckade projekt gällande påbyggnad. Tjänsten är både gratis och förbehållslös. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hur lång tid tar det att utföra en påbyggnad?

Det här beror självklart på projektets omfattning och komplexitet. Normalt sett får du räkna med några månader för arkitektritningar och handläggningstid hos kommunen. Kom även ihåg att processen med att hitta rätt entreprenör och skriva kontrakt tar minst en månad. När bygget är igång går det i regel ganska snabbt med konstruktionsarbetet och att få bygget väderskyddat (när ytterväggar, tak och fönster är på plats). Arbetet kan ta allt från en vecka till en månad beroende på hur stort projektet är. Därefter startar det invändiga arbetet, inklusive tekniska arbeten. Det tar i regel längre tid än konstruktionsarbete och du bör räkna med minst en månad (men återigen skiljer det mycket från projekt till projekt). Om du bygger ett helt nytt våningsplan på 100 kvadratmeter eller mer måste du räkna med flera månader innan allt arbete är slutfört. Handlar det däremot om en liten påbyggnad på 10 kvadratmeter kan hela processen, från början till slut, ta så lite som ett par veckor.

Vad kostar en påbyggnad?

Det är en rad faktorer som är med och driver upp priset för en påbyggnad. Slutsumman är till stor del avhängig på hur bostaden är konstruerad, eftersom konstruktionen utgör grunden för vilka åtgärder som måste utföras. Så vida byggnaden inte redan är dimensionerad för att klara en extra våning måste alla bärande konstruktioner förbättras för att klara att bära upp den extra tyngden. Dessutom måste man ansluta den nya våningen med en trappa.

På Byggstart har vi utarbetat en prisdatabas som är baserad på ett stort antal projekt som har utförts via vår plattform. Med hjälp av de siffrorna kan vi ge dig en uppskattning på vad genomsnittspriset för olika byggprojekt ligger på. I vår databas ser vi att en påbyggnad har ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 25.500 kronor. De flesta landar på en slutsumma mellan 20.000 och 40.000 kronor per kvadratmeter, ett pris som inkluderar alla kostnader knutna till projektet, såsom arbetskraft och material. Observera dock att det bara är ett genomsnittspris. En exakt uppskattning är enbart möjlig att göra när man har gjort en detaljerad projektbeskrivning. Priserna för påbyggnad varierar även mycket beroende på komplexitet, standard och materialval. Antalet kök/badrum har också en stor inverkan på slutkostnaden eftersom de är de dyraste rummen i ett hus. Dessutom måste taket i regel läggas om, vilket också driver upp priset, som följd av ändringarna i den redan existerande huskonstruktionen (något som inte ingår i prisberäkningen här ovanför). 

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Skriv tydliga kontrakt

För att undvika missförstånd gällande arbetsuppgifter och pris är det viktigt att du upprättar ett detaljerat, exakt och juridiskt bindande kontrakt. I avtalet ska det stå vad som händer vid oförutsedda händelser, förseningar och eventuella tillkommande kostnader. Var noga med att se till att det inte finns några missförstånd i ordalydelsen. Konsumentverket har flera kontraktsmallar som du kan använda när du skriver kontrakt med entreprenören. 

Gör även en detaljerad tidsplan. Det gör det lättare för dig att följa upp arbetet under utförandet. Sätt gärna upp flera delmål så blir det enkelt att se hur projektet ligger till tidsmässigt. Det är även nödvändigt att utarbeta en detaljerad budget. Se till så att alla poster följs då det är lätt att priserna skenar iväg under byggprojekt. Ett gott råd är att budgetera för lite extra så att du inte står med en räkning som du inte kan betala när påbyggnaden är klar.

Gör delar av jobbet själv

Det mest effektiva sättet att spara pengar när man ska bygga till är att göra delar av arbetet själv. Det förutsätter så klart att du har en realistisk syn på din kompetens och hur mycket tid du har till ditt förfogande. Om du överskattar din förmåga att bidra är risken stor att det går ut över hur projektet framskrider. Det kan uppstå såväl förseningar som frustration för alla inblandade. En professionell hantverkare arbetar snabbare än vad du gör och slutresultatet blir ofta bättre, vilket du också bör ta med i beräkningen.

Om du ska göra något av arbetet själv är det smartast att ta hand om ytskikten. Lägga golv, måla väggar eller sätta kakel är typiska jobb som du kan göra själv. Det är också det här arbetet som ger mest synliga resultat och av den anledningen är de lättast att förhålla sig till. Det ger en bra känsla för självförtroendet att ha varit med och byggt ut sitt hem själv.

Komma i gång

Om du har alla ritningar klara och vill komma i kontakt med entreprenörer för ditt påbyggnadsprojekt kan du registrera uppdraget på Byggstart. Vi tar då kontakt med dig för en kort genomgång av projektet innan vi sätter dig i kontakt med relevanta entreprenörer för arbetet. Det är gratis och förbehållslöst att lägga ut ett projekt.

Påbyggnad? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.