Enplanshus: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga enplanshus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Enplanshus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns många anledningar till att intresset för att bygga enplanshus ökar. Det är lättare att få till en enhetlig arkitektur, det är mer barnvänligt och många kan bo kvar längre i ett enplanshus när de blir äldre. Dessutom gör detaljplanen i många områden att det är svårt att få ett bygglov beviljat för hus med mer än ett våningsplan. I den här artikeln går vi igenom för- och nackdelar med att bygga ett hus med ett våningsplan, ungefär vad du kan förvänta dig att få betala för husbygget och hur du kan hitta konkurrenskraftiga entreprenörer för arbetet.

Arkitektritat hus eller elementhus?

Det första steget är att hitta en tomt som känns bra. När du ska bygga ett enplanshus kan det löna sig att leta efter ett större område att bygga på och det är alltid en fördel om tomten är relativt plan. 

När du har hittat en lämplig tomt måste du bestämma dig för om du vill bygga ett specialanpassat hus eller ett elementhus. Ett specialanpassat hus är ritat av en arkitekt och det kommer att ge dig ett hus som både är anpassat efter tomten och dina önskemål. Det är viktigt att använda arealen optimalt när du bygger ett enplanshus. Nackdelen med arkitektritade hus är att de tar längre tid att planera och i några fall är de även dyrare att bygga. 

Om du istället väljer att bygga ett elementhus är stora delar av planeringen redan gjord. Huset är färdigritat även om det går att göra mindre justeringar. Att huset är färdigritat innebär mindre utgifter som är kopplade till arkitekten. Observera dock att en viss del av summan som du betalar för elementhuset går till arkitekten. Du kommer alltså inte helt undan den utgiften även om den är betydligt lägre än om arkitekten skulle ritat huset speciellt för dig. Fördelen med elementhus är att det krävs mindre planering och därmed blir även priset lägre. Ibland är det även billigare att bygga ett elementhus men även här kan priserna variera. Nackdelen med ett elementhus är att du inte har samma möjlighet att anpassa bostaden efter dina behov och önskemål, utan måste i regel göra vissa kompromisser. 

Behöver du en entreprenör? Jämför anbuden här

Ta emot flera anbud från kvalitetskontrollerade entreprenörer via Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att bygga ett enplanshus?

Kostnaden för att bygga ett hus beror på en rad faktorer. De parametrar som påverkar priset mest är bland annat husets storlek, förhållanden på tomten och standard på material. Det är dessutom svårt att ange ett exakt pris utan att ha tillgång till en detaljerad projektbeskrivning. Det du kan göra är att titta på snittpriset för liknande projekt. På Byggstart har vi utarbetat en prisdatabas som är baserad på projekt som har utförts av entreprenörer som finns i vårt nätverk.

För bygge av enplanshus ser vi att snittpriset ligger på cirka 22.500 kr inklusive moms per kvadratmeter. Det går även att hitta hus med en enklare konstruktion och standard där priset per kvadratmeter går ner mot 17.500 kronor inklusive moms. Mer exklusiva bostäder kan däremot ha ett kvadratmeterpris på 35.000 kronor inklusive moms, eller mer. När det gäller enplanshus utgör i regel grundarbete och betong en något större del av utgifterna eftersom betongsulan är större än för ett hus med fler våningsplan. I gengäld är konstruktionen lite enklare, vilket drar ner priset. Totalt sett ligger ett enplanshus på ungefär samma kvadratmeterpris som ett hus med fler våningar.

Observera att de här priserna inkluderar alla kostnader som är knutna till uppförandet av bostaden, men att kostnaderna för arkitekt och projektering inte är medräknade.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad är det som driver upp priset när du bygger ett enplanshus?

Det finns en rad faktorer som påverkar priset när man ska bygga ett enplanshus. Några av dem är fasta, andra går att påverka.

Val och inköp av material är ett sätt som du själv kan påverka priset på. Det kan till exempel vara parkett, kakel, klinker och inredning till badrum eller kök. Inom det här området har du möjlighet att påverka priset beroende på vilken kvalitet och leverantör du väljer. Om du vill hålla nere materialkostnaden ska du hålla utkik efter kampanjer och utförsäljningar. För att öka chansen att hitta de önskade materialen till reducerade priser, lönar det sig att börja med planeringen i god tid. Ju tidigare du vet vilka material och produkter som du vill ha, desto mer sannolikt är det du hittar erbjudanden på dem. 

Priset beror även på vilka material som du väljer att använda till fasadbeklädnaden och taket. Diskutera med entreprenören vilken typ av fasad, takbeläggning och fönster som är lämpligast att använda. 

De dyraste rummen att bygga är badrum, kök och andra våtutrymmen. Hur många rum av den här typen som du väljer att bygga kommer ha en direkt inverkan på totalpriset.

Elinstallation, uppvärmning och ventilation medför i regel stora kostnader. Här finns allt från grundläggande analoga lösningar till datorstyrda system. Billigare lösningar hjälper dig att hålla nere byggkostnaderna medan dyrare system i regel är mer bekväma att använda och ger möjlighet till besparingar på sikt.

Specialbyggda lösningar, som platsbyggda skåp och garderober, kan vara praktiska och ge huset en exklusiv prägel. Samtidigt bidrar det till att höja slutpriset. Vill du hålla nere kostnaderna lönar det sig att välja färdiga lösningar. 

En faktor som i stor utsträckning påverkar priset när du bygger ett enplanshus är markarbetet och gjutningen av grunden. Ett enplanshus kräver i regel mer markarbete men i gengäld är ett sådant hus enklare att bygga och underhålla. Behovet av markarbete beror till stor del på tomtens terräng.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad är mest lönsamt: bygga nytt eller köpa hus?

Det är en fråga som många med äldre hus ställer sig vid en eller en annan tidpunkt. Ska man börja med en omfattande renovering av den existerande bostaden eller är det mer lönsamt att riva huset som står på tomten och bygga ett nytt? Om det handlar om en totalrenovering både in- och utvändigt blir kostnaden i regel densamma som för att bygga nytt. Vid en totalrenovering river man vanligtvis ner allt hela vägen ner till bjälklaget eller betongen, och sedan bygger man upp huset igen. Bara grunden och den bärande stommen blir kvar. Vi ser att in- och utvändig totalrenovering ligger på minst 15.000 kronor inklusive moms per kvadratmeter, men det kan bli betydligt dyrare beroende på projektets komplexitet och standard.

Hur lång tid tar husbygget?

Det här beror naturligtvis på projektets komplexitet och omfattning. Ett litet hus med standardlösningar går betydligt fortare att bygga än ett större med flera specialanpassade lösningar. Oavsett vilket tar det sällan mindre än ett år från det att planeringen påbörjades tills huset är inflyttningsklart. Själva byggtiden är sällan kortare än nio månader. Här nedanför hittar du en översikt över hur mycket tid du bör beräkna för de olika faserna:

Den första fasen, den där du samarbetar med arkitekten och ansöker om bygglov hos kommunen, tar vanligtvis 4-6 månader. Arbetet kan delvis göras parallellt med anbudsprocessen. Själva anbudsprocessen tar 2-3 månader.

Därefter bör du beräkna 1-2 månader för markarbete, tätt följt av betongarbeten och grundgjutning som även det tar 1-2 månader. Ett enplanshus kräver i regel lite mer markarbete än andra byggprojekt eftersom den här hustypen kräver en större betongsula för att komma upp i samma areal som ett hus med fler våningsplan.

När mark- och grundarbetet är färdigt är det dags för timmerarbetet. Det tar 2-4 månader att uppföra en vädertät husstomme beroende på om du ska bygga ett arkitektritat hus eller ett elementhus.

När stommen står färdig går det att påbörja det invändiga arbetet med snickare, plattsättare, elektriker, rörläggare, målare, installation av ventilation och så vidare. Det här arbetet tar cirka tre månader. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Bygglovsplikt och bygglovsansökan

Alla nybyggnationer är bygglovspliktiga och kräver att du ansöker om bygglov från kommunen. Ansökan är relativt komplicerad och av den anledningen ställs det krav på en projektör. Projektören är i regel en arkitekt som ansöker om bygglov för din räkning. 

Du kan välja att ansöka om bygglov i ett eller två steg. Om du väljer att ansöka i två steg börjar du med att ansöka om ett förhandsbesked. Det kan du gör innan du har kontrakterat en entreprenör. Får du ett positivt besked på din förhandsansökan går du vidare och ansöker om bygglov. Väljer du att ansöka om bygglov i ett steg ansöker du inte om förhandsbesked utan om ett bygglov på en gång. 

Hur kommer jag igång?

Om du har hittat tomten som du vill bygga på och har bestämt dig för att bygga ett arkitektritat hus, börjar du med att anlita en arkitekt. Det första arkitekten gör är att rita upp ett antal skisser som i regel är baserade på dina behov och önskemål, men det är även möjligt att ge arkitekten full kreativ frihet. När ni har enats om ett slutresultat ritar arkitekten mer detaljerade ritningar och skickar in bygglovsansökan till kommunens byggnadsnämnd. 

Arkitekten kan även hjälpa dig att rita upp hur bostaden ska se ut invändigt. En arkitekt har ofta en hög kompetens när det gäller belysning, interiör och möblering. Här är det även fullt möjligt att anlita en inredningsarkitekt för att bistå dig med den invändiga formgivningen. 

Det är viktig att hitta en entreprenör i god tid innan du ska påbörja själva husbygget. Samtidigt bör du inte inkludera entreprenörerna för tidigt i processen. Det är svårt för entreprenörerna att räkna fram ett rättvisande pris och exakt tidsperspektiv innan du kan ge dem ett bra underlag bestående av ritningar och projektbeskrivningar. Dokumenten som ingår i ansökan om förhandsbesked gör det lättare för entreprenörerna att göra en realistisk uppskattning. Det ideala för en byggmästare är att bli kontaktad när bygglovsansökan är under handläggning hos kommunen. Då är det mindre osäkerhet knutet till projektet eftersom en bygglovsansökan kan få avslag.

Entreprenören föredrar i regel att du har en detaljprojektering i ordning innan de lämnar ett anbud eftersom det gör det lättare för dem att räkna ut ett realistiskt pris. Detaljprojekteringen inkluderar normalt sett rumsritning med beskrivning av materialval, belysning och uppvärmning för varje rum. Det är även vanligt att inkludera en dörr- och fönsterritning med en medföljande beskrivning av dörrar och fönster. Dessutom ska arbetsritningarna bifogas. Dessa ritningar är mer detaljerade (vanligtvis ritade i skala 1:50) och innehåller hänvisningar till hållfasthetsberäkningar och hur huset ska byggas.

Byggstart har vi samlat ett nätverk av kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare för att det ska vara lättare för dig att hitta de hantverkare som är mest lämpade för ditt projekt. Hittar du aktörer med hjälp av vår tjänst kan du vara säker på att företaget har såväl certifieringar som stabil ekonomi och rätt kompetens. Registrerar du ditt projekt hos oss får du ta emot prisförslag från flera olika aktörer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bygga ditt nya enplanshus.

Hur ska jag organisera projektet?

När du ska bygga ett enplanshus är det en rad olika hantverksområden som är inblandade. Normalt sett är det nödvändigt att engagera följande aktörer: markentreprenör, murare, snickare, elektriker, VVS-montör, takläggare, plattsättare, målare och ventilationstekniker. Det är alltså en rad hantverkare och yrkesområden att förhålla sig till. När du ska organisera projektet har du huvudsakligen två alternativ: totalentreprenad (kallat generalentreprenad om det bara är utförande hantverkare) och delad entreprenad. Totalentreprenad innebär att du bara skriver kontrakt med ett företag. Det företaget är då ansvarigt för att kontraktera de hantverkare som behövs och koordinera arbetet mellan dem. Vid en delad entreprenad skriver du kontrakt med alla hantverkarna var för sig. En kombination av de här båda alternativen är också möjligt. En del byggherrar lyfter till exempel ut markarbete som en egen entreprenad. 

Fördelen med en totalentreprenad/generalentreprenad är att du bara har en kontaktperson att förhålla dig till genom hela byggprocessen. Entreprenören gör i regel ett påslag på tio till femton procent på sina underentreprenörer men det kan ändå vara en praktiskt investering att välja totalentreprenad eftersom entreprenören som tar huvudkontraktet sköter all kommunikation och koordinering mellan hantverkarna. Vanligtvis är det en snickarfirma som tar på sig rollen som totalentreprenör och anlitar sina fasta samarbetspartners inom de övriga arbetsområdena. Det gör även att ansvarsfördelningen blir enklare om du upptäcker brister eller fel i efterhand. Då är det totalentreprenören som står som ansvarig oavsett inom vilket hantverksområde som misstaget har begåtts. Vi på Byggstart ser att de flesta som ska genomföra projekt av det här slaget väljer att organisera det som en generalentreprenad där man har ett kontrakt med arkitekten/projektören och ett kontrakt med utförande entreprenör.

Hur hittar jag rätt entreprenör?

När du ska välja entreprenör/entreprenörer som ska bygga ditt enplanshus är det en rad kriterier som du måste överväga. Det inkluderar bland annat referensprojekt, pris, genomförande kapacitet, ekonomisk soliditet, certifieringar, försäkringar och personkemi.  

På Byggstart arbetar vi för att göra det här valet lättare för dig. Vi kvalitetssäkrar regelbundet entreprenörerna och hantverksföretagen i vårt nätverk. Hittar du aktörer via vår tjänst kan du vara helt trygg med att de har sin ekonomi, certifieringar och försäkringar i ordning. När du registrerar ditt projekt hos oss tar du emot kostnadsförslag från flera entreprenörer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bygga ett enplanshus.

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.