Sadeltak: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du byta sadeltak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Sadeltak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Sadeltak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vill du veta mer om sadeltak? I den här guiden berättar vi exakt det som du behöver veta om för- och nackdelar med sadeltak, vilka taktyper det finns inom sadeltak, vad ett sadeltak kostar att lägga, vilka byggtekniska regler som gäller, och mycket mer. Vet du till exempel vilken takvinkel du måste ha på ett sadeltak? Och vilka fallgropar finns det?  Följ våra råd och undvik de vanligaste misstagen!

Vad är ett sadeltak?

Ett hus utan tak är inte mycket att ha, det är både dragigt och blött invändigt. Men vilka olika taktyper finns det och vad innebär begreppet sadeltak? Sadeltak är den vanligaste typen av tak på hus i Sverige. Ett sadeltak beskrivs enklast som två lutande takplattor - takfall -  som möts i taknocken. Lutningen på taket kan variera och normalt sett är det samma takvinkel på de båda takfallen, men det är inget måste. Takfallen kan vara lika stora eller variera i storlek. Om du vill veta mer om regler gällande takvinklar kan du gå in på Boverkets hemsida.

Sadeltak är praktiska och stilrena tak som är passar vårt nordiska klimat bra. Tack vare takvinkeln glider snön ner av sig självt. Du behöver alltså inte skotta taket, vilket ägare till ett hus med platt tak måste göra. En annan fördel med sadeltak är att de finns i olika varianter som både kan ge mer boyta och bättre takhöjd på husets ovanvåning.

Olika typer av sadeltak

Generellt kan man säga att ett sadeltak är grunden för några andra taktyper som bygger på samma princip som sadeltaket. Precis som med så mycket annat här i livet handlar valet av taktyp om tycke och smak. Här nedanför kan du läsa om några av de varianter av sadeltak som finns: 

 • Valmat tak eller valmtak: Ett valmat tak har takfall på fyra håll, alltså även mot husets kortsidor. Tänk dig ett sadeltak där takfallen möts i taknocken och där de trekantiga takfallen på kortsidorna ansluter till taknockens yttersta punkter. Det finns även halvvalmat tak där gaveln är utformad som en trapets. Valmade tak anses eleganta och är vanliga på större hus i Sverige. Ibland förekommer en kombination av valmat tak och mansardtak.
 • Mansardtak: Den här varianten av sadeltak förknippas ofta med herrgårdar, större bond- eller prästgårdar. Mansardtak kallas även för brutet sadeltak eftersom taket består av två par takfall med olika takvinklar. Det övre takfallet har en lägre takvinkel än det nedre som ofta sluttar brant nedåt. Både valmade tak och mansardtak har fördelen att de ger en högre takhöjd på husets andra våning, vilket gör det enklare att inreda och nyttja boytan fullt ut.
 • Pulpettak: Den här taktypen har bara ett takfall med en viss lutning. På moderna hus förekommer även så kallade brutna pulpettak. Då ställs två pulpettak mot varandra, men i olika höjd, så att de nästan bildar ett sadeltak. Taket har fått sitt namn efter liknelsen med äldre tiders skrivpulpeter.
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar ett sadeltak?

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ange en exakt summa för hur mycket ett sadeltak kostar att bygga. Vi i Byggstart har samlat in mängder av prisuppgifter på vad det kostar att bygga eller byta ett tak, baserat på våra projekt, för att kunna ge dig en fingervisning om hur mycket det kommer att kosta.

Genomsnittspriset för att bygga ett nytt tak ligger på cirka 1.600 kronor per kvadratmeter (inklusive moms). I priset ingår alla arbets- och materialkostnader som krävs för projektet. För komplicerade projekt, tak med vinklar och hörn, kan snittpriset gå upp till cirka 3.200 kronor per kvadratmeter medan genomsnittskostnaden för ett enklare takprojekt kan landa på cirka 1.200 kronor per kvadratmeter.

Något som är viktigt att tänka på när du räknar på kostnaden för att bygga ett hus med sadeltak, eller ändra taktypen på ett befintligt hus, är att takets yta inte är densamma som den markyta ditt hus täcker. Ju lägre takvinkel, det vill säga lutning på taket, desto större blir takytan och ju större takytan blir, desto högre blir priset.

Förutom dina personliga preferenser finns det ett antal fler parametrar som spelar in. Några exempel på sådana faktorer är:

 • Hur stor huset eller komplementbyggnaden är
 • Om huset är byggt i en eller flera vinklar
 • Vilken typ av tak som finns på huset sedan tidigare
 • Om du bygger ett nytt hus eller ändrar taket på en befintlig byggnad
 • Om det finns något uterum eller altan att ta hänsyn till 
 • Vilket taktäckningsmaterial du vill ha
 • Om du ska renovera eller bygga om den befintliga skorstenen

Ytterligare en variabel som kan påverka priset är om du behöver ansöka om bygglov eller inte för att kunna genomföra projektet. 

Sätt upp en budget

Ekonomibiten är en faktor som väger tungt för många, och därför är det viktigt att du börjar med att göra en budget. Om du utgår från de genomsnittspriser som vi har nämnt ovan är det viktigt att du tänker på följande:

 • En eventuell ombyggnad av takstrukturen ingår inte i snittpriset på sadeltak på cirka 1.600 kronor per kvadratmeter. Det är ett omfattande projekt att byta till en ny taktyp, och det kräver såväl en större budget som en detaljerad och noggrann planering.
 • Kostnader för eventuella fuktskador eller rötangrepp i den befintliga takkonstruktionen eller taket ingår inte heller. Skador av det här slaget upptäcks vanligtvis när hantverkarna påbörjar rivningsarbetet.
 • Lägg in en post för oförutsedda utgifter i budgeten. 10-15 procent av den totala budgetsumman är i regel tillräckligt. 
 • Beroende på om du bygger nytt eller renoverar ett befintligt tak kan du ha rätt till ROT-avdrag.

Sadeltak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Finansiering av projektet och val av entreprenör

När du har satt upp en budget har du en tydlig bild över hur mycket projektet kommer att kosta. Nästa steg är att bestämma hur du ska finansiera sadeltaket. Det finns några alternativ att ta i beaktande:

 • Sparade pengar: Räcker den buffert du har till att täcka kostnaderna är det alltid ett bra val att använda dem. Då slipper du de räntekostnader som ett lån för med sig.
   
 • Öka det befintliga huslånet: Om du har betalat av tillräckligt mycket på ditt bolån, kan du kontakta banken för att undersöka om du kan höja huslånet för att finansiera takarbetet  Tänk på att inte låna mer än du behöver för att inte riskera räntekostnader som är högre än din ekonomi klarar av.

 • Privatlån: Det här är en möjlighet om du exempelvis har en nära släkting som ställa upp och låna ut pengarna som behövs. Se till att skriva ett juridisk bindande avtal och göra upp en avbetalningsplan med ev. ränta, för det finns inget som är så lätt att bli osams om som pengar. Med ett tydligt och juridiskt bindande avtal vet alla inblandade vad som gäller.

 • Konsumentlån: Är något du ska undvika så långt det bara är möjligt, särskilt när det gäller byggprojekt. Räntan är mycket hög och återbetalningstiden är kort. Ta bara ett sådant här lån om du vet med dig att du klarar av den ekonomiska belastningen och snabbt kan betala tillbaka lånet.

En gyllene regel gällande all finansiering är att börja med den så tidigt som möjligt så att du har den klar när det är dags att börja kontakta entreprenörer som kan utföra arbetet.

Begära in och jämföra offerter

Alla projekt är som bekant olika. För att du ska kunna välja det företag som är bäst lämpat för att hjälpa till med ditt projekt, är det viktigt att du kontrollerar att företaget har den kompetens som krävs för att bygga eller lägga ett sadeltak. Det gäller särskilt om det aktuella taket har vinklar där det extra viktigt att alla skarvar vid vinkelrännorna blir täta.

Ett tips är att höra dig för bland vänner och bekanta för att se om de kan rekommendera något byggföretag som är specialiserade på tak. Leta även upp några företag som du själv tycker verkar bra och gör lite efterforskningar på varje företag. Läs vad andra kunder tycker om företaget, och gör det gärna på en oberoende omdömessajt. Det finns ofta omdömen på respektive företags hemsida, men de är i regel utvalda av företaget själva och ger inte alltid hela sanningen. 

När du ska jämföra offerterna, väljer du ut till exempel tre (eller flera) företag som du tycker verkar pålitliga, baserat på bra recensioner eller omdöme. Sedan kontaktar du dessa för att få en offert på arbetet. Det räcker med tre aktörer för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om huruvida priset är marknadsmässigt eller inte. Det är också vanligt att byggföretag vill göra ett konsultationsbesök för att göra en bedömning av arbetet och lämna en rättvisande offert. Du kan också lägga ut projektet på anbud, till exempel via Byggstart, så entreprenörerna kontaktar dig istället og du inte själv måste välja eller bedöma vilka du bör kontakta.

När du har fått in kostnadsförslag från alla aktörer, jämför du offerterna med varandra. För att få en bättre överblick och kontroll på kostnaderna, kan du mata in alla uppgifter i ett Excel-ark:

 • Vad ingår i respektive offert?
 • Vilket arbete ingår i priset och vilket arbete tillkommer som timkostnad?
 • Vad ingår i respektive kostnadspost?
 • Anges kostnaderna som fast pris, löpande räkning, takpris eller riktpris?

Om det är någon post som skiljer sig markant från de andra, kan det bero på att entreprenören har tolkat uppdraget annorlunda än de övriga. Enklaste sättet att få klarhet i hur det ligger till är att kontakta det aktuella företaget. 

Det är också lätt att välja den aktör som erbjuder det lägsta totalpriset. Här finns det dock all anledning att se upp eftersom det kan vara ett tecken på att den entreprenören anlitar okvalificerad arbetskraft eller väljer de billigaste materialen. Att välja ett sådant företag kan bli dyrt, då det kostar betydligt mer att rätta till ett felaktigt utfört arbete än att välja en bra och professionell aktör från början.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Viktiga begrepp som är relaterade till sadeltak

När du ska bygga hus med sadeltak eller ändra om ett befintligt tak till sadeltak, är det flera begrepp som du måste känna till och ha kunskap om. De viktigaste av dessa är:

 • Bygglov: Oavsett om du bygger nytt hus eller byter från en takform till en annan, utlöser projektet alltid bygglovsplikten. Det innebär att du måste ansöka om bygglov och få det godkänt samt få ett startbesked från kommunen innan du kan starta upp något som helst byggarbete. Tänk på att du kan behöva ta hjälp av en arkitekt eller konstruktör som sammanställer alla dokument och ansöker om bygglov för din räkning.
 • Ritningar: En bygglovsansökan måste kompletteras med fasadritning, konstruktionsritning, planritning, sektionsritning och situationsplan. Du kan även behöva ta hänsyn till den kommunala detaljplanen som gäller i området där du bor.
 • Entreprenadform: Du bestämmer hur du vill organisera projektet. De två vanligaste formerna är totalentreprenad och delad entreprenad. I en totalentreprenad skriver du kontrakt med ett företag som sedan sköter kontrakteringen av underleverantörer och tar totalansvaret för bygget. Delad entreprenad innebär att du kontrakterar alla hantverkare, är projektledare för bygget och har huvudansvaret.

Tänk på att kontakta en arkitekt eller konstruktör i god tid innan du ansöker om bygglov. Samma sak gäller med bygglovet eftersom handläggningstiden kan bli så lång som tio veckor. Är inte din bygglovsansökan komplett, kan det ta upp till 10 veckor till att få den godkänd.

Bygga skorsten på sadeltak

När du bygger sadeltak, eller lägger om ett befintligt, är det viktigt att du följer de byggnadstekniska regler som gäller för skorstenar. För att skorstenen ska vara godkänd måste den ha en viss höjd och även placeras så att rök- och avgaser inte sprids tillbaka in i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader, samt uppfylla alla brandtekniska krav. En takentreprenör har kunskap om de byggnadstekniska reglerna, men vill du läsa mer själv kan du göra det i Boverkets kunskapsbank.

För- och nackdelar med ett sadeltak

Som vi nämnde i början av artikeln är sadeltak väl anpassat efter det nordiska klimatet eftersom takvinkeln är så pass brant att snön i regel rasar ner av sig själv. Men det finns fler fördelar med de förekommande varianterna av sadeltak.

 • Ett sadeltak är billigare att bygga än många andra taktyper. Det gör att du kan få mer pengar över till att inreda vinden
 • Det går att använda alla typer av takbeklädnad, även om betong- eller tegelpannor är det mest klassiska materialet.
 • Ett sadeltak ger ett vindsutrymme som du kan isolera och använda som förråd eller så kan du inreda vinden till bostadsrum
 • Sadeltak har i regel en optimal lutning om du vill satsa på förnyelsebar energi och installera solceller. Installerar du solceller kan du också ha rätt till solcellsbidrag.

Frågan är då om det finns några nackdelar med ett sadeltak? Svaret är att det beror till stor del på dina personliga preferenser. Med ett sadeltak får du ett vindsutrymme som går att använda, men takhöjden varierar. Det innebär att det antingen blir ett mindre utrymme när du sätter upp innerväggar och inte nyttjar golvytan fullt ut, eller att du får mycket snedtak där det kan vara svårt att nyttja golvytan närmast ytterväggen.

Vill du få så stor golvyta och maximalt utrymme, är det bättre att välja ett brutet sadeltak. Ett sådant har två takfall, vilket gör att du får en högre takhöjd och kan utnyttja hela golvytan.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

10 tips för ett lyckat genomförande

 1. Tänk igenom vilken typ av sadeltak du vill ha, och undersök om den kommunala detaljplanen godkänner den typ du väljer. Bestäm också vilken takbeklädnad du ska ha.
 2. Sätt upp en budget och lös finansieringsfrågan så tidigt som möjligt.
 3. Kontakta en arkitekt eller konstruktör som ordnar ritningarna som krävs till bygglovsansökan.
 4. Ansök om bygglov och tänk på att handläggningstiden kan vara upp till 10 veckor.
 5. Begär in offerter från tre entreprenörer och jämför kostnadsförslagen med varandra.
 6. Invänta startbesked från kommunen.
 7. Informera grannarna och gör det i god tid så att de kan förbereda sig, särskilt för den tid då byggarbetet är högljutt.
 8. Hitta ett evakueringsboende. En byggplats är högljudd och du kommer har byggarbetare i trädgården och runt huset i ett par veckor, så det kan vara bättre att flytta ut ett tag.
 9. Ha en regelbunden dialog med entreprenören, då kan ni reda ut eventuella missförstånd innan de blir större problem.
 10. Håll inne 10-15 procent av slutfakturan till dess att slutbesiktningen är gjord och eventuella brister och fel är åtgärdade.

Sadeltak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.