Fundament: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga fundament? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Fundament

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Fundament? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fundamentet utgör den så viktiga grunden för resten av ett byggprojekt - både bildligt och rent konkret. Det är därför av största vikt att arbetet utförs på ett korrekt sätt och håller hög kvalitet. I den här artikeln kan du läsa om hur du bör gå tillväga när du bygger ett fundament. Bland annat får du information om pris, nödvändiga förberedelser och val av fundament. Vi förklarar också hur du kommer i kontakt med rätt entreprenörer för just ditt projekt.

Planera väl

Att bygga fundament är kanske den del av ett byggprojekt som är allra svårast att planera för i detalj. Varje projekt har olika förutsättningar och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Utöver detta finns det en del viktiga och oftast okända parametrar när man ska anlägga fundament – markförhållandena på plats. Hur marken ser ut på byggplatsen har stor påverkan på projektering och konstruktion, och det är svårt att veta vad som döljer sig i backen innan man börjat gräva. Markförhållandena kan innebära att hela projektet blir betydligt mer komplext än vad du först antagit. Typen av fundament som man bör välja varierar från projekt till projekt, beroende på bland annat belastning och bruksområde. Om marken inte tål trycket från byggnaden och riskerar att sätta sig behöver man anpassa konstruktionen därefter. 

Även om det är svårt att planera arbetet på detaljnivå innan man har satt första spadtaget i marken, så är det viktigt att räkna in gott om tid för förberedelser och planering. Det finns flera sätt att bygga fundament. För att få koll på vad som passar bäst till ditt enskilda projekt så kan det vara en god idé att prata med en sakkunnig grundarbetare eller byggingenjör, helst i ett tidigt skede. Även i de fall som man planerar att göra delar av arbetet själv kan en fackman vara vägledande i början av projektet, för att staka ut en lämplig riktning och få en bra start på resan.

Att man har den erfarenhet och kompetens som krävs är av yttersta vikt när man ska bygga fundament. Om arbetet inte blir utfört korrekt så kan det få omfattande följder. Fundamentet lägger grunden för hela det fortsatta bygget – även mindre fel i detta stadie kan medföra stora skador på själva huskroppen och äventyra hela konstruktionen. Det är därför viktigt att du har en realistisk bild av dina egna förmågor och den tid som du har att disponera. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hitta skickliga hantverkare

Det kan verka som ett svårt och tidskrävande jobb att hitta rätt entreprenör till ditt projekt. För att försäkra dig om att den part som du anlitar är pålitlig och kompetent, finns det några saker som det kan vara värt att titta lite extra på under anbudsprocessen. 

När du får ett anbud bör du alltid göra en bakgrundskontroll av firman. Läs omdömen från tidigare kunder, titta på företagets ekonomi och se efter om de har yrkesbevis, mästarbrev eller liknande. Den här typen av certifieringar är frivilliga i Sverige men fungerar ändå som en form av kvalitetsbevis – dock så finns det många rutinerade yrkesverksamma utan den här typen av dokumenterad kompetens. Därför är det extra viktigt att gå igenom referenserna noggrant och ta kontakt med tidigare kunder om det är möjligt. 

Tjänsten Byggstart samlar kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett och samma ställe, för att det ska bli enklare för dig att välja rätt. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och eventuella tillstånd för alla firmor som fått tillgång till plattformen. Vi fortsätter även att övervaka detta kontinuerligt. Det är bara de entreprenörer som visar att man kan upprätthålla en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid som får fortsätta att vara del av nätverket. Det är gratis att lägga ut uppdrag, och du kopplas då samman med kvalificerade entreprenörer med kompetens inom just de områden som krävs för ditt projekt. När entreprenörerna gjort platsbesök får du ta emot flera offerter som du kan jämföra med varandra.

Fundament? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det är viktigt med bra avtal

När du går in i ett samarbete med en entreprenör bör du alltid se till att ni får ett noggrant specificerat kontrakt på plats. Var detaljerade i beskrivningen av arbetet så att ni får en gemensam bild av vad som ska göras. En detaljerad och noggrann beskrivning gör det lättare att undvika missförstånd och oenigheter under projektets gång. Kom också överens om hur ni ska hantera eventuella förseningar, oförutsedda problem och extra kostnader.

Om du planerar att stå för en del av arbetet själv bör även detta avtalas på förhand. Du hittar bra och enkla mallar för kontrakt med hantverkare och entreprenörer hos Konsumentverket.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vilken typ av fundament behöver du?

Det finns flera olika typer av fundament att välja bland. Vilken typ som du ska välja beror bland annat på underlaget på platsen där du ska bygga. Om marken exempelvis består av lera, och därmed har en lägre bärighet, kan man behöva påla för att säkra fundamentet. Pålarna kan vara av flera olika typer – som spetsburna eller av friktionstyp. En spetsburen påle drivs ner hela vägen till fast grund, och får därmed sin bärkraft därifrån. Friktionspålar får sin bärighet med hjälp av friktionskraften mellan pålen och det kringliggande materialet. Den senare formen av pålning används emellertid mest till broar och storskaliga byggen, och är sällan aktuellt när det kommer till bostadsbyggen.

De vanligaste typerna av fundament till bostadshus är antingen krypgrund eller platta på mark. Källargrunder förekommer också i vid utsträckning, men dessa typer av fundament bygger i regel återigen på en gjuten platta på mark. 

En annan variant är plintgrund som används mest på mindre konstruktioner. Den här sortens grund är både enklare att sätta upp och kräver mindre material. Om förhållandena är lämpliga kan därmed en plintgrund vara ett bra val. Utöver enkelheten att sätta upp en plintgrund, så kräver heller inte den här typen av fundament att man gräver i någon större utsträckning. Dock så kan det förekomma vissa svårigheter med att få alla plintarna i linje med varandra. Du måste alltså vara noggrann vid mätning och beräkning av avstånd.

När du ska bygga ett fundament kan du antingen bygga en gjutform eller använda kantelement för att gjuta plattan i betong, alternativt mura krypgrunden med lättklinker eller lecablock. Det finns flera typer av systemformsättning som du kan sätta upp själv. Dessa kan fungera som både isolering, gjutform och sockel – allt i ett. Om du väljer att göra arbetet med formsättning på egen hand behöver du inte tänka på hur din gjutform ser ut. Den ska ändå tas bort. Det du behöver ägna en stor del omsorg och energi åt är dock att se till att din gjutform håller för belastningen från den våta betongen. Betong väger omkring 2,5 ton per kubikmeter. För att en formsättning ska hålla för trycket medan betongen härdar är det viktigt att den blir mycket solid och robust. 

Vad kostar det att bygga ett fundament?

Det är svårt att uppskatta vad ett fundament kommer att kosta innan man satt spaden i backen. Likväl kan det vara bra att titta på snittpriserna för den här typen av arbete för att få en ungefärlig bild av vad det kan komma att kosta. Hos oss på Byggstart har vi byggt upp en prisdatabas som låter oss göra just detta, utifrån genomförda projekt inom vårt nätverk. Utifrån statistiken kan vi säga att genomsnittspriset på en grund till ett enbostadshus ligger på omkring 160.000 kr inklusive moms. Priserna varierar emellertid mycket, från 110.000 kr till över 320.000 kr. Priserna inkluderar inte grävarbete, men allt övrigt arbete och material för själva grunden.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Förarbete

Vilka sorters förberedelser som krävs beror till stor del på den typ av fundament som du ska bygga. Vi har här valt ett klassiskt exempel med en platta på mark.

Först av allt behöver du schakta ur på platsen där ditt fundament ska stå. Detta eftersom det kräver ett plant underlag. Du behöver också se till att marken har god bärighet och kommer att tåla belastningen från konstruktionen. Om du planerar att bygga hus med källare behöver du även schakta ut en tillräcklig volym för detta. Gräver du inte tillräckligt djupt kommer du inte kunna få tillräcklig takhöjd. Kom också ihåg att en källare ska isoleras på utsidan av väggarna. Detta är ett moment som du behöver få utfört innan du fyller igen runt källarväggarna. Passa gärna på att se över eventuella behov av dränering samtidigt. Här är det kritiskt att dräneringsrören hamnar på tillräckligt djup för att motverka kapillär uppsugning. Annars dras vatten upp i grunden vilket kan orsaka stora fuktskador.

Grävarbetet leder normalt sett till att en stor hög schaktmassor måste hanteras. Hur avfallet bör hanteras kan ibland regleras av kommunala bestämmelser, men oftast kan du antingen sprida ut massorna på någon annan del av tomten – eller någon annans tomt om du hittar någon i närheten som behöver fyllnadsmassor – eller så måste de transporteras till en återvinningsstation. Jordmassor expanderar emellertid när de tas upp ur marken och det vanligaste är att man behöver göra sig av med en större del av schaktmassorna vid ett bygge. Detta medför givetvis merkostnader, så försök placera fundamentet på en plats där det krävs så lite utgrävning som möjligt. På så vis sparar du både tid och pengar.

Glöm inte bygglovsansökan

Innan man sätter igång med ett byggprojekt behöver man alltid undersöka om det är bygglovspliktigt. Det är viktigt att bygglovet har beviljats och att du har fått ett startbesked innan du börjar bygga. Även om det ibland går att få ett bygglov i efterhand är detta en mycket riskabel strategi. I många fall får du böta och i vissa fall kan du till och med bli tvungen att riva ditt bygge. 

Du kan bygga en del komplementbyggnader på din tomt utan bygglov, i form av en/flera friggebodar på upp till 15 kvadratmeter sammanlagt samt ett/flera attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter sammanlagt. Utöver dimensionerna finns det även restriktioner kring placering av den här typen av byggnader, samt utformningskrav och tekniska egenskapskrav som du hittar på Boverket. Där hittar du även mer information kring bygglovsbefriade byggen. Varje kommun har emellertid möjlighet att besluta om en utökad eller minskad lovplikt, så det skadar aldrig att verifiera vad som gäller för just ditt byggprojekt med byggnadsnämnden i kommunen. För attefallshus behöver man också anmäla sitt bygge till kommunen och få startbesked innan man kan dra igång.

Som utgångspunkt bör man dock räkna med att behöva ansöka om bygglov vid nybyggnation. Följer du kommunens detaljplaner och håller dig inom regelverket så kommer du dock få projektet godkänt.

Håll dig till budgeten

Ett byggprojekt medför onekligen en rad olika kostnader. Det är därför viktigt att du håller ett öga på dem under projektets gång. För att du ska få en bra översikt behöver du sätta upp en realistisk och detaljerad budget. Se till att projektets olika delar får separata budgetposter, så att du kan följa upp i detalj hur du ligger till med ekonomin. Med hjälp av budgeten blir det även enklare att hantera och ta ställning till oförutsedda utgifter. Att anlägga fundament är ett typiskt moment i ett byggprojekt som innehåller många osäkerhetsfaktorer,  eftersom markförhållandena kan bjuda på stora överraskningar. Därför kan det vara bra att utföra en geoteknisk markundersökning innan man låter grävskopan gå loss i backen. Det kan ses som en onödig utgift i första hand, men då får man åtminstone veta i ett tidigt skede vilka markförhållanden man kan förvänta sig och planera fundamentarbetet därefter. 

Om du ligger i startgroparna inför ett byggprojekt och vill komma i kontakt med kvalificerade entreprenörer kan du registrera projektet på Byggstart. Där matchas du med hantverksfirmor med den erfarenhet och kompetens som just ditt projekt kräver.

Fundament? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.