Bygga ut sommarstuga: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga ut sommarstugan? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Bygga ut sommarstuga

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga ut sommarstuga? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns flera anledningar till att bygga ut sommarstugan. För några handlar det om mer förvaringsutrymme, andra är ute efter fler sängplatser. Det kan även vara ett sätt att höja standarden på fritidshuset samtidigt som man får de faciliteter och rum som man är ute efter. I den här artikeln får du en introduktion till vad du måste tänka på när du ska bygga ut sommarstugan och du kan bland annat läsa om typiska budgetposter, vilka regler som du måste förhålla dig till och hur du kan göra för att förbereda dig på bästa sätt.

Vad ska du göra?

Innan du börjar med att planera projektet är det fyra begrepp som är bra att känna till och veta skillnaden mellan: tillbyggnad, påbyggnad, underbyggnad och fristående byggnad.De två förstnämnda används ofta om samma sorts bygge fast det handlar om två olika byggprojekt. 

Tillbyggnad

En tillbyggnad är en utökning av stugans grundareal, vilket innebär att man måste gräva och gjuta en ny betongsula samt sammanfoga tillbyggnaden med det existerande huset. 

Påbyggnad

En påbyggnad är en utökning av fastigheten i höjdled. Det kan vara ett nytt våningsplan, ett burspråk eller en takkupa. Projektet innebär i regel att man river det befintliga taket och förstärker den bärande konstruktionen. Generellt sätt är det högre krav och mer detaljerade och omfattande regler för att bygga på en våning än att utöka grundarealen.

Underbyggnad

Underbyggnad betyder att man bygger ut under en existerande huskonstruktion. Det innebär i regel utgrävning av källare. Projektet omfattar mycket grundarbete och är bygglovspliktigt.

Fristående byggnad

Det är även möjligt att bygga ut sommarstugan med ett annex eller gästhus. Det kan vara en praktisk lösning om sommarstugan ska användas av flera familjer samtidigt.

Om du är osäker på vilken slags byggnad som passar ditt projekt bäst kan det löna sig att ta kontakt med en arkitekt för att få konkreta råd och tips. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Bygglovsplikt och regler

Innan du börjar med projekteringen av tillbyggnaden är det viktigt att få en översikt över vad du får lov att bygga. Vilket eller vilka regelverk som du måste förhålla dig till beror till stor del på var sommarstugan ligger. Har du ett fritidshus vid kusten måste du i regel ansöka om dispens för att få lov att bygga något över huvud taget. Med hänsyn till Allemansrätten och strandskyddet är det generellt sett inte tillåtet att bygga på strandlinjen i Sverige. Det är möjligt att ansöka om dispens från strandskyddet men då måste det föreligga särskilda skäl. Därför är det alltid ett klokt drag att kontakta kommunen för att ta reda på vilka möjligheter du har. 

Även utanför strandskyddat område är många byggprojekt bygglovspliktiga. För mindre projekt kan du ansöka själv medan större projekt kräver att du har en projektör som gör en bygglovsansökan för din räkning. Det gäller både när du ska göra en underbyggnad eller en påbyggnad. Är tillbyggnaden maximalt 15 kvadratmeter krävs det inget bygglov. 

Om du bygger en fristående byggnad, en så kallad friggebod eller attefallshus, behöver du sällan bygglov men du måste ta hänsyn till reglerna gällande maximalt antal kvadratmeter, avstånd till tomtgräns och regleringar i detaljplanen. Det är kommunen som bestämmer hur detaljplanen ska se ut och den reglerar även hur mycket du får lov att bygga ut fastigheten. Kommunen kan även ha andra restriktioner så vi rekommenderar att du tar kontakt med den aktuella kommunen innan du påbörjar planeringsarbetet. 

Bygga ut sommarstuga? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur mycket kostar det att bygga ut sommarstugan?

Priset på ett sådant här projekt beror självklart på vilket typ av tillbyggnad du planerar att utföra. Ska du bara bygga till en litet förråd i anslutning till sommarstugan är det betydligt billigare än en tillbyggnad på 50 kvadratmeter med el och vatten. Av den anledningen används gärna pris per kvadratmeter som prisbenämning på tillbyggnadsprojekt. Baserat på vår prisdatabas på Byggstart ser vi att tillbyggnad av stuga i genomsnitt landar på ett något lägre pris än en tillbyggnad på villor. Snittpriset i vår databas ligger på 19.000 kronor, inklusive moms, per kvadratmeter i jämförelse med 22.500 kr inklusive moms per kvadratmeter för tillbyggnad på en enfamiljsbostad. Priset inkluderar alla kostnader som är knutna till projektet, såväl arbetet som material. Observera dock att det är stora prisskillnader, från 14.500 kronor per kvadratmeter för enklare tillbyggnader upp till mer än 36.000 kr per kvadratmeter för komplicerade tillbyggen med hög standard. 

För stugprojekt kan svårtillgänglighet och markförhållanden driva upp priset. Om sommarstugan ligger på en ö eller långt upp på fjället gör det i regel att priset stiger en del. Detsamma gäller för krävande markförhållanden som innebär att man måste bryta eller spränga bort sten.

Vilken slutsumma ditt projekt får beror på en rad faktorer. Det enda sättet att få en konkret prisuppgift är att bjuda in entreprenörer till en förhandsinspektion när du har alla nödvändiga ritningar och en projektbeskrivning på plats. Om du registrerar ditt projekt på Byggstart kan du komma i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer som passar för ditt projekt.

Läs mer om priset för att bygga ut stuga. Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hitta rätt entreprenör

En avgörande faktor för att lyckas med ett projekt är att hitta rätt entreprenör till arbetet. Dessvärre finns det många oseriösa aktörer på marknaden och av den anledningen är det viktigt att göra en grundlig bakgrundskontroll. På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor på ett ställe för att göra det enklare för dig att hitta rätt företag för att utföra projektet. Registrerar du ditt byggprojekt på vår hemsida, sätter vi dig i kontakt med aktuella hantverkare som har relevant erfarenhet och kompetens. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något genom att använda dig av den. Alla företag på vår plattform har genomgått en grundlig kvalitetskontroll där vi har kontrollerat certifieringar, kreditvärdighet och referenser.

Observera att de flesta certifieringar i Sverige är frivilliga men de är ändå viktiga kvalitetsstämplar. Våtrumscertifiering, VVS-auktorisation och mästarbrev är några certifieringar som du ska hålla utkik efter. 

Upprätta ett detaljerat avtal

Ett juridiskt bindande kontrakt är en säkerhet för både dig och entreprenören. På så sätt undviker ni att det uppstår missförstånd och oenigheter under projektets gång. Var så exakt som möjligt och formulera även hur ni ska hantera eventuella förseningar, oförutsedda utgifter och ändringar. Ha även en tydlig tidsplan där ni lägger in delmål som gör det enklare för alla inblandade att se hur arbetet fortskrider. Konsumentverket har utarbetat ett standardkontrakt som du med fördel kan använda dig av. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Ska du göra arbetet själv?

Har du den erfarenhet och kompetens som krävs för att göra tillbyggnaden själv är det inget som hindrar dig från att göra det. I så fall kommer du att spara mycket pengar på antalet arbetstimmar. Om det ska vara lönt att bidra själv måste du ha ett realistiskt förhållningssätt till projektet. Det är viktigt att du inte överskattar din kompetens eller den tid som du har till ditt förfogande. Den här typen av projekt kräver mycket arbete och du måste sätta dig in i hur omfattande arbetet faktiskt är innan du bestämmer dig för att göra det själv. Det är även möjligt att utföra vissa delar av projektet själv och överlåta de mest krävande momenten till proffsen. 

10 tips när du ska bygga ut stugan

Nedanför hittar du en lista med tio saker som du ska ta i beaktande när du ska bygga ut stugan. 

  1. Planera väl. Börja med att anlita en arkitekt om projektet är stort eller om du är osäker på dess utformning.
  2. Se till att du har finansieringen klar och lägg gärna in en extra post i budgeten för oförutsedda utgifter.
  3. Hitta en seriös entreprenör. Använd gärna Byggstart för att begära in anbud.
  4. Begär in flera offerter så att du kan jämföra de olika prisuppgifterna.
  5. Ha alla dokument och tillstånd klara innan du påbörjar arbetet.
  6. Utarbeta ett detaljerat och exakt kontrakt tillsammans med entreprenören.
  7. Beräkna tillräckligt med tid, heller lite för mycket än för lite.
  8. Följ upp projektet löpande. Besök gärna byggplatsen under arbetets gång.
  9. Ta hänsyn till dina grannar.
  10. Utför gärna delar av arbetet själv men bara så mycket som du har kompetens och tid för.

Bygga ut sommarstuga? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.