Nytt tak: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga nytt tak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Nytt tak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Nytt tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

I denna guide kan du läsa om vad du bör tänka på när du ska bygga nytt tak. Vi går bland annat igenom de olika typerna av tak och deras egenskaper, budgeten för de olika alternativen, tidsberäkning och vad som gäller för bygglov. Vi berättar även hur du hittar entreprenörer och hantverkare som kan bygga tak och ger dig 10 tips för hur du lyckas med ditt takbygge.   

Vilka typer av tak kan man välja mellan?

Det finns flera olika typer av tak för småhus och övriga bostäder i Sverige. Traditionellt sett har vi använt olika sorters snedtak med branta takfall eftersom de lämpar sig väl för våra långa och snörika vintrar. Den senaste tiden ser vi dock en större variation i typer av tak, och platta tak har bland annat blivit ett populärt alternativ.  

Snedtak kommer i många varianter, och de vanligaste takformerna i Sverige är: 

Sadeltak: Sadeltak är det allra vanligaste taket i Sverige. Taket består i princip av två lutande delar som möts i nocken. Lutningen kan variera, och vanligtvis har de två takfallen samma vinkel, men det är inget måste. De brukar även vara lika stora, men det kan också variera. Sadeltak är enkla och praktiska tak som är anpassade för vårt klimat, eftersom snön rasar ner av sig själv.  

Valmtak: Ett valmat tak har takfall på alla fyra sidor, inklusive husets kortsidor. Man kan tänka sig ett valmtak som två sadeltak som möts. Det anses som ett elegant tak och förekommer ofta på större bostäder i Sverige. Vanligtvis är lutningen något flackare än på sadeltak. 

Mansardtak: Mansardtak är en elegant takform som ofta förknippas med gamla herrgårdar. Mansardtak kallas även för brutet tak eftersom takfallen är uppdelade i två delar som var och en har olika lutningar. Det övre fallet är flackare än det lägre, som oftast lutar kraftigt nedåt. Inte sällan sätts fönster eller takkupor på det nedre fallet. Den största fördelen med mansardtak är att den högre takhöjden på övervåningen gör det möjligt att inreda och utnyttja våningen som boyta. 

Pulpettak: Pulpettak består av ett enda takfall som lutar åt en riktning. Takformen har främst använts för mindre konstruktioner som skjul och garage, men numera används det även för vanliga hus och större byggnader. Namnet kommer helt enkelt från att formen liknar de skrivpulpetter som en gång i tiden användes i våra skolor. 

Det finns givetvis fler former och variationer än dessa tak, men du bor sannolikt under ett av dem. När man ska bygga nytt tak är det alltid viktigt att välja ett taktäckningsmaterial som är anpassat till taket och resten av huset. Förutom själva utseendet har de olika materialen specifika egenskaper, bland annat gällande livslängd, vikt, isoleringsförmåga, slitstyrka och underhållsbehov. Prisklasserna på de olika takbeklädnaderna varierar också kraftigt. 

Nedan hittar du en översikt av de vanligaste takbeklädnaderna i Sverige: 

 • Betongpannor - väldigt populärt och slitstarkt material
 • Tegelpannor - gammalt och beprövat material som fortfarande tilltalar många
 • Glaserat taktegel - glaseringen gör denna takpanna extra slitstark och lätt att underhålla  
 • Takplåt - lätt och slitstark takbeklädnad som kommer i olika profiler och tillverkas i olika metaller, exempelvis stål, rostfritt stål eller aluminium
 • Skiffer - anrikt byggmaterial i natursten, slitstarkt men samtidigt något dyrare än de andra materialen
 • Shingel - praktisk och ekonomisk produkt som passar för mindre tak

De flesta av dessa taktäckningsmaterial kan läggas på de ovannämnda takformerna. Dock har de alla specifika krav på en viss taklutning som du bör ta hänsyn till.

Hur väljer man rätt taksort?

När du ska välja typ av takkonstruktion är det många faktorer att ta i beaktande. De flesta som ska bygga nytt tak väljer att inte ändra på själva utformningen av taket. Men i vissa fall kan det vara den bästa lösningen om man vill få mer plats på övervåningen, exempelvis genom att byta från sadeltak till mansardtak. Då väntar ett mycket mer omfattande projekt och du kommer att få ta in proffshjälp för att bygga om takets struktur. Det är av förklarliga skäl mycket vanligare att endast byta takbeklädnad. 

Det är flera faktorer man bör tänka på när man ska byta takbeklädnad: 

 • Vikt: man kan inte byta till ett material som väger mer än det tidigare utan att kontrollera om takstolarna och undertaket behöver förstärkas 
 • Utseende: det är givetvis en viktig faktor att taket passar med resten av husets arkitektur
 • Isoleringsförmåga: vanligtvis är taket isolerat underifrån, men takbeklädnaden och dess tjocklek kan bidra till takets isoleringsförmåga
 • Slitstyrka: man bör alltid ta hänsyn till de lokala väderförhållandena när man ska välja taktäckningsmaterial
 • Underhållning: underhållsbehovet kan variera mycket mellan de olika materialen
 • Livslängd: ett tak kan hålla i allt från 30 till 100 år beroende på material och en del andra faktorer
 • Pris: taktäckningsmaterialet blir oftast den största utgiftsposten när du ska bygga tak, och det finns stora prisskillnader mellan de olika materialen

Dessa är några av de viktigaste punkterna att ta ställning till när du ska bygga nytt tak. En duktig takläggare eller entreprenör kan hjälpa dig att välja bland de olika alternativen. 

Hämta in anbud från olika entreprenörer. Lägg ut ditt projekt på Byggstart

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar ett nytt tak? 

Priset på ett nytt tak varierar så klart från projekt till projekt och det är därmed omöjligt att ge ett exakt pris utan en korrekt utvärdering av arbetet som krävs. På Byggstart har vi dock samlat in prisuppgifter från otaliga takläggningar, och sammanställt genomsnittspris som kan ge dig en indikation på vad det kan kosta.  

Vi ser att snittpriset för att bygga ett nytt tak ligger på cirka 1.600 kronor per kvadratmeter (inkl. moms). Priset inkluderar allt material och all arbetskraft som krävs för projektet. Vi ser även snittpriser som kommer upp till 3.200 kr/m2 för mer komplicerade takbyggen med många vinklar och hörn. Enklare takprojekt kan även landa på cirka 1.200 kr/m2. När du ska räkna ut vad ditt tak kan kosta att bygga så är det viktigt att tänka på att takytan inte är densamma som ytan som ditt hus upptar på marken. Ju större lutning på taket desto större blir dess yta. I regel sticker också ett tak ut från husets väggar.  

Det finns två viktiga saker att tänka på när du räknar ut vad ditt tak kan komma att kosta. För det första räknar vi inte med ombyggnaden av takstrukturen i dessa snittpriser. Att byta typ av tak är som sagt ett omfattande projekt som kräver en större budget och noggrannare planering. För det andra räknar vi inte heller med de eventuella oförutsedda kostnaderna som kan uppstå vid rötangrepp. Har man ett gammalt tak måste man vara förberedd på att fuktskador och röta kan upptäckas när man river det. I så fall kan kostnaderna för att sanera eller byta skadade delar av takstrukturen lätt skena iväg. Av denna anledning brukar takentreprenörer ange att eventuella extra kostnader vid rötangrepp inte ingår i deras anbud.

En tredje aspekt som kan påverka slutpriset är att man kan få upp till 50.000 kronor avdrag på arbetskostnaderna via rotavdraget.

Nytt tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad påverkar priset på ett nytt tak?

Det finns flera saker som kan påverka priset på ett nytt tak. Storleken, eller ytan på taket, har så klart störst inverkan. Ju större tak, desto dyrare. Men det kan vara värt att veta att  kvadratmeterpriset blir något lägre efter en viss storlek på grund av att de fasta kostnaderna (byggställning, utrustning, osv) fördelas på fler kvadratmeter. 

Takets höjd och lutning kan också påverka slutsumman eftersom byggställningar och säkerhetsanläggningar måste anpassas till höjden och det blir dessutom mer jobb att transportera materialet. Brantare tak är dessutom mer energi- och tidskrävande än flackare tak. 

Val av takbeklädnad och andra materialer kan också ha en stor betydelse för vad det kommer att kosta. Som vi redan nämnt har de olika materialen olika prislappar och vissa är mer komplexa att lägga. Det är även värt att veta att en jämn yta tar mindre tid och arbete än ett tak med många vinklar, skarvar och genomföringar. 

Vissa typer av tak är även dyrare att lägga om än andra. Sadel- eller pulpettak är exempelvis billigare än mansard- eller valmtak. Ska man ändra takbeklädnad blir det också mer arbete med att anpassa underlagstaket för det nya materialet.  

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Lönar det sig att bygga nytt tak?

Är taket skadat eller väldigt slitet är det nästan alltid nödvändigt att lägga ett nytt tak. Läcker det in vatten i huset kan fuktskadorna vara förödande för hela huset på sikt. Är skadan begränsad kan man dock ta in professionell hjälp för att undersöka om det går att laga eller åtgärda med enklare medel. 

Ska husets säljas kan ett nytt tak inte bara öka husets värde, det kan även leda till en snabbare försäljning. Det yttre utseendet spelar alltid en stor roll vid husköp, och därför väljer många att till exempel byta från shingel till takpannor, eller från takpannor till skiffer innan de ska sälja. 

Att bygga nytt tak är en stor investering och man kan aldrig vara säker på att husets värde kommer att öka lika mycket eller mer än själva kostnaden för takomläggningen. Ett undantag brukar vara om man byter taktyp för att öka boytan. I Sverige måste takhöjden vara minst 1,90 meter på en våning med snedtak, så det kan vara värt att undersöka möjligheter till detta om man ändå ska lägga om taket. En ökad boyta ökar i regel alltid värdet på bostaden.   

Behöver du hantverkare för jobbet? Lägg ut ditt projekt på Byggstart

Hur lång tid tar det att bygga nytt tak?

Jämfört med andra byggprojekt tar ett takbygge inte så lång tid. Man brukar få räkna mellan två till sex veckor. Detta gäller vid en vanlig takomläggning, inte om man ska ändra takstruktur. 

Vanligtvis får man räkna med ungefär samma tid för planeringen, det vill säga anbudsprocessen, beställning av material och eventuell ansökan om bygglov. Det kan ta upp till 10 veckor för att få ett besked från kommunen, så det gäller att sätta igång med planeringen i god tid.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Behöver man bygglov för att bygga nytt tak?

Tyvärr kan samma åtgärd kräva bygglov i vissa områden, en anmälan i andra, och ibland ingenting i glesbyggda områden, vilket gör det svårt att ge ett klart besked. Generellt sett krävs inget om man bara ska byta ut det gamla taket med samma beklädnad om byggnaden inte anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Ska däremot takbeklädnaden ändras måste du antingen ansöka om bygglov eller göra en anmälan om du bor inom ett detaljplanerat område eller ett område som styrs av specifika områdesbestämmelser. Du kan hitta mer information om området du bor i på din kommuns hemsida, eller genom att kontakta byggnadsnämnden direkt. Ska du ändra typ av tak eller öka boytan på något sätt krävs det i regel alltid bygglov. 

Tänk på att du alltid måste invänta ett startbesked för att sätta igång arbetet om åtgärden är anmälnings- eller lovpliktig.

Totalentreprenad eller delad entreprenad?

Ska du bygga ett nytt tak krävs det vanligtvis kompetens inom tre yrkesgrupper: takläggning eller takmontering, plåtslagning och snickeri. Antingen kan du anlita dessa hantverkare var för sig, eller en entreprenör som har den nödvändiga kompetensen inom företaget eller som kan anlita underleverantörer vid behov. Det senare alternativet går under namnet totalentreprenad och innebär att du endast skriver kontrakt med ett företag, huvudentreprenören (en takentreprenör eller snickarfirma i detta fall). Då slipper du som byggherre styra och koordinera arbetet mellan de olika hantverkarna, och det blir tydligt vem som bär ansvaret vid eventuella fel eller förseningar. Med andra ord är en totalentreprenad mindre tids- och energikrävande för husägaren. En annan fördel är att det underlättar kommunikationen om man bara behöver förhålla sig till en motpart.  

Delad entreprenad har också sina fördelar och lämpar sig särskilt om du tänker utföra en del av arbetet själv. Tänk dock på att takläggning är ett komplicerat och riskfyllt arbete som man inte bör ge sig in på utan relevant erfarenhet och kompetens. Dessutom måste du ha tid och en viss planeringsförmåga för att se till att de olika arbetsmomenten löper på utan att krocka eller försena de andra. Med andra ord är det allra vanligast att välja totalentreprenad när man ska bygga nytt tak.  

Hur hittar man rätt firma för projektet?

Valet av entreprenör och hantverkare är givetvis avgörande för att takbygget ska bli lyckat och hålla i många år. Därför är det viktigt att inte stirra sig blind på prislappen. Vi brukar rekommendera att hämta in minst två eller tre anbud från seriösa aktörer, och därefter gå igenom varje kostnadspost var för sig. Med tanke på att du förhoppningsvis inte kommer att behöva byta taket igen inom allt från 30 till 60 år kan det vara värt att satsa lite extra på kvalitet snarare än att försöka spara in varenda krona. 

Som vanligt när man ska hitta en seriös firma gäller det att kontrollera referenser, företagets ekonomi, försäkringar och garantipolicy. Leta efter referenser från liknande projekt och se till att företaget inte är skuldbelagt. Man vill helst inte bo under en presenning under en längre period bara för att firman som skulle lägga taket har gått i konkurs. 

På Byggstart är det både enkelt och effektivt att hitta kompetenta och kvalitetssäkrade byggfirmor och hantverkare. Vi jobbar dagligen med att kontrollera referenser, ekonomisk soliditet och certifieringar för att du ska kunna hitta kompetensen du behöver för ditt projekt utan bekymmer. Vi ser även till att du endast får anbud från aktörer som har erfarenhet av den sortens arbeten du planerar. Det är gratis att registrera ditt projekt på Byggstart och du förbinder dig inte till någonting. 

10 tips för ett lyckat projekt:

 1. Gör en noggrann inspektion av takets skick innan du påbörjar planeringen (ta in en besiktningsman eller entreprenör vid behov)
 2. Hämta in minst två eller tre anbud för att välja rätt entreprenör
 3. Se till att entreprenören har kapacitet att genomföra arbetet vid önskad tid
 4. Ta reda på om du behöver bygglov för åtgärderna i ett tidigt skede
 5. Planera en budget för oförutsedda kostnader (t.ex. rötangrepp) 
 6. Lägg till lite svängrum i tidsplaneringen så att en försening inte påverkar hela projektet
 7. Ta fram en detaljerad projektplan med entreprenören så att du enkelt kan följa byggets framsteg
 8. Håll dig uppdaterad under bygget och besök arbetsplatsen regelbundet om du inte bor kvar under arbetet
 9. Håll inne betalningen av slutfakturan på minst 10 % av totalsumman tills en slutbesiktning har godkänt entreprenaden
 10. Samla in all dokumentation (kvitton, intyg, garantier osv.) från projektet 

Nytt tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.