Rita hus: En komplett guide (arkitekt, pris, tips)

 

Ska du rita hus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Rita hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Rita hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När du väljer att rita och bygga ett hus själv istället för att köpa en bostad, kan du skapa ett hem som är anpassat efter dina behov och önskemål. Du får precis den utformning, storlek och de lösningar som passar din situation och i den prisklass som du önskar. Dessutom får du möjlighet att själv välja den tomt som huset ska byggas på. 

I artikeln får du en inblick i hur det går till att rita hus och du kan även läsa tips från en arkitekt om hur du ska få ett lyckat genomförande av ditt byggprojekt. Vi kommer även att besvara frågor gällande olika budgetposter, kostnader och tidsåtgång för ett projekt av det här slaget. Till sist går vi igenom hur du kan hitta rätt entreprenör för uppdraget.

Om du redan nu vill begära in offerter för att kunna välja rätt hantverkare till ditt projekt kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi har samlat ett nätverk av kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare, allt för att det ska bli lättare för dig att välja rätt entreprenör till ditt projekt. När du registrerar ditt uppdrag hos oss hjälper vi dig att komma igång med anbudsprocessen.

Hur ser processen med att rita hus ut?

Konsultationsmöte: Det första som i regel sker när du kontaktar en arkitekt är att en eller flera som är anställda på byrån kommer till din tomt för ett inledande konsultationsmöte. Arkitekten, eller arkitekterna, undersöker faktorer som vindförhållanden, när solen står var på tomten och eventuella träd på egendomen. Dessutom tittar man på terrängen och storleken på tomten, något som även framgår av tomtkartan.

Möjlighetsstudie: Är nästa steg efter konsultationsmötet. Det här tar normalt sett ett par veckor att genomföra. När man gör en möjlighetsstudie tittar man på vilka möjligheter det finns för att bygga ut på den aktuella tomten. Studien baserar sig på förhållandena som observerades under konsultationen, detaljplaner från kommunen och generella byggregler. Arkitekterna arbetar med att kartlägga vad du kan bygga på din tomt utan att behöva ansöka om dispens från olika byggregler och detaljplaner. De här reglerna bestämmer bland annat maximal bygghöjd utifrån hur terrängen ser ut i dagsläget och hur mycket av tomten som får bebyggas. I den här fasen av projektet gör arkitekterna snabba skisser för att få en förståelse för hur slutresultatet ska se ut. 

Skissfasen: När du har tagit några beslut om hur fastigheten ska se ut, baserat på de ramar som har blivit kartlagda, börjar arkitekten med en mer omfattande skissprocess, som tar mellan tre och fyra veckor att slutföra. Under den här fasen arbetar arkitekten i regel tillsammans med byggherren, det vill säga den som ska bygga huset. Samarbetet för att komma fram till hur huset ska se ut kan ske genom workshops eller möten på arkitektbyrån. Tillsammans diskuterar ni olika förslag och du som byggherre har möjlighet att komma med förslag, tankar och önskemål. Resultatet av skissfasen utgör grunden för byggnadens huvudsakliga utseende samt innehåller information om detaljer som placering av fönster och takvinkel. 

Förprojektering: När arkitekturen på byggnadens kropp är bestämd går man vidare till det som kallas för förprojektering. I den här fasen av husbygget tittar ni närmare på vilket material som ska användas och detaljer gällande husets placering på tomten. Dessutom engageras en brandrådgivare och i regel även en konstruktör som utför de nödvändiga beräkningarna på konstruktionen.

Förhandsbesked: Efter förprojekteringen är det i regel dags för att antingen ansöka om ett förhandsbesked och därefter bygglov, eller att ansöka om bygglov direkt. När det handlar om ett så stort projekt som ett husbygge är det vanligast att ansöka om ett förhandsbesked för att få reda på att det går att bygga som du har tänkt utan att behöva ansöka om dispens från kommunens detaljplan, och innan du investerar en massa pengar i bygget. När du ansöker om ett förhandsbesked från kommunens byggnadsnämnd krävs det en situationsplan, fasad-, plan- och sektionsritning. Dessa ritas upp av arkitekten.

Medan kommunen handlägger din ansökan om förhandsbesked kan du börja med att begära in anbud från entreprenörer. Vid den här tidpunkten har du tillräckligt med ritningar och projektering klart för att entreprenören ska kunna komma med ett realistiskt kostnadsförslag. Du kan antingen söka efter aktuella företag på nätet eller registrera ditt projekt på Byggstart. När du hittar entreprenörer och hantverksfirmor med hjälp av vår tjänst kan du vara säker på att du tar emot kostnadsförslag från kvalitetssäkrade och seriösa aktörer. Vi arbetar kontinuerligt med att kontrollera att alla entreprenörer på Byggstart.se har en solid ekonomi, nödvändiga certifieringar och konkurrenskraftiga priser.

Detaljprojektering: Om förhandsbesked och bygglovsansökan blir godkända är nästa steg att påbörja detaljprojekteringen. Ibland kan det vara nödvändigt att göra vissa ändringar, till exempel om en granne har fått gehör för sina invändningar vid grannehörandet. i detaljprojekteringsfasen samarbetar ofta arkitekten och den entreprenör som du har valt att anlita. Syftet med detaljprojekteringen är att förbereda så mycket som möjligt för själva bygget, något som kräver en hög grad av precision. Därför är det också den delen av arbetet med arkitekten som tar längst tid, ofta upp mot en månad. Som en del av detaljprojekteringen utformas även arbetsritningar som är mer detaljerade än ritningarna som bifogas i ansökan för förhandsbesked eller bygglov. Ibland är det entreprenören som står för arbetsritningarna, andra gånger är det arkitektbyrån, och inte helt sällan föds de ur ett samarbete mellan de båda parterna. Det är alltså arkitektkontoret som bestämmer detaljerna som är knutna till materialval och utseende på byggnaden medan entreprenören bestämmer byggsättet. Entreprenören kan till exempel ha olika preferenser gällande valet mellan prefabricerade och platsbyggda lösningar. 

Startbesked: Sista delen i själva ansökningsprocessen är att ansöka om ett startbesked. Det är först när du har fått startbeskedet som du kan ge entreprenören klartecken att sätta igång med själva bygget. 

Uppföljning: När arbetet är påbörjat är det vanligt att arkitekten även tar på sig en del av ansvaret för att följa upp projektet. Det omfattar, som ett minimum, i regel byggmöten. Det kan även vara aktuellt att arkitekten besöker byggplatsen oftare än så. På så sätt kan arkitekten följa projektet från början till slut och vara behjälplig med att förhållandena för en effektiv byggprocess blir optimala. Att en fackman har översikt över projektet bidrar även till att eventuella fel som kan uppstå under projektets gång upptäcks snabbare. Det kan bespara dig mycket pengar eftersom sådan fel kan bli mycket kostsamma att åtgärda i efterhand. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här

Ta emot flera anbud från kvalitetskontrollerade entreprenörer via Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att få ett hus ritat?

Priset för att få ett hus uppritat av en arkitekt kan variera mycket. Kostnaden beror bland annat på storleken på byggnaden och projektets komplexitet. Den budget som du har att tillgå och hur mycket arbete som du vill att arkitekten ska lägga ner på ditt projekt inverkar också. Normalt sett utgör arvodet till arkitekten 5-6 % av den totala byggkostnaden. För en villa vars slutsumma landar på 7 miljoner blir alltså arkitektkostnaderna cirka 280.000 kronor. Observera dock att det här är ett genomsnittspris. Det är högst troligt att ditt projekt kommer att hamna antingen över eller under den här summan. För att få en uppfattning om hur mycket just ditt projekt kommer att kosta måste den som gör beräkningen ha tillgång till information om tomten och vad du vill bygga på den. 

Rita hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hur lång tid tar det att rita ett hus?

Totalt sett tar det cirka tre månader från det att du börjar arbeta med en arkitekt till dess att projektören skickar in ansökan om förhandsbesked eller bygglov. Precis som när det kommer till pris beror även tidsåtgången på projektets komplexitet. Det går åt cirka två veckor till möjlighetsstudien, skissfasen tar cirka fyra veckor och därefter tar förprojekteringen ungefär två veckor och arbetet med detaljprojekteringen runt fyra veckor.  Tidsåtgången kan dock variera en hel del. Hur bråttom det är med att få projektet färdigställt kan också inverka på hur lång tid arkitektkontoret behöver på sig.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad bör jag tänka på innan jag kontaktar en arkitekt?

Något av det som du bör ha klart innan du kontaktar en arkitekt är budgetramarna. Det lönar sig därför att boka ett möte med banken så fort som möjligt, gärna som något av det första du gör när du har bestämt dig för att bygga ett hus. Som vi har nämnt tidigare utgör arkitektkostnaderna i regel 5-6 % av den totala budgeten. Därför är det viktigt att ha budgetramarna på plats redan när du engagerar arkitekten så att personen i fråga har inblick i vilken prisklass projektet befinner sig i.

Det kan även vara smart att tänka igenom vad du vill ha i den nya bostaden, till exempel vilka rum huset ska innehålla och hur stora de ska vara. Du kan exempelvis tänka igenom hur många sovrum som det finns behov av, eventuella gästrum, hur många badrum och om kök och vardagsrum ska vara separata rum eller ingå i en öppen planlösning. Har du andra specifika krav är det alltid bra att informera arkitekten om dessa så tidigt som möjligt. 

När det gäller infallsvinklar och tankar om hur byggnaden ska se ut finns det inget facit på vad du måste göra för förberedelser. Några kommer till det första mötet på arkitektbyrån med stora planer och många tankar, andra vill att arkitekten kommer med de första förslagen och sedan fortsätter byggherren diskussionen utifrån de skisserna. I andra fall kan det hända att kunderna ger arkitekten full kreativ frihet. Det finns alltså inga krav på att du måste ha en klar bild av det du vill bygga redan på förhand. 

Bör jag även anlita en inredningsarkitekt?

För en del kan det vara aktuellt att engagera en inredningsarkitekt. Även om det här kan vara rätt lösning för några, är det många invändiga val och lösningar som arkitekten kan hjälpa dig med. Arkitekten kan vara behjälplig med att ta fram allt från specialdesignade garderobs- och förvaringslösningar till platsbyggda möbler, rumsavdelare och bokhyllor. Arkitekten som du arbetar med kan även bistå med att välja färger och invändiga ytskikt. Inredningsarkitektens uppgifter kan överlappa de som även arkitekten kan utföra. Skillnaden är i regel att inredningsarkitekten går mer på detaljnivå och kan hjälpa dig med sådant som val och placering av taklampor och punktbelysning samt inköp av möbler. 

Vilka är det mest krävande delarna av ett projekt där man ritar hus?

Det som i regel är den största utmaningen i projekt som omfattar att rita ett nytt hus är ansökan till kommunens byggnadsnämnd. Här finns det en rad med regler att förhålla sig till, både generella regler gällande nybyggnationer och specifika regler för ditt bostadsområdes så kallade detaljplaner. Om du måste ansökan om dispens från någon av dem finns det alltid en viss risk för att din bygglovsansökan inte blir godkänd. Invändningar från berörda grannar kan även leda till att detaljer i projektet måste justeras. Arkitekturen kommer att hjälpa dig genom hela ansökningsprocessen. 

Arkitektens tips för ett lyckat genomförande

Byggstart kontaktade en arkitekt för att ta reda på hur man bör göra när man vill rita hus. Enligt arkitekten är det viktigaste i varje projekt där en arkitekt är inblandad en bra kommunikation mellan byggherre och arkitektbyrån. Under hela byggtiden kommer byggherrens åsikter och infallsvinklar vara mycket viktiga för alla de beslut som tas. Arkitekten som vi har talat med påpekar också att husägarna i regel är mest nöjda när de själva har fått vara delaktiga i processen, något som många arkitektbyråer även uppmanar kunderna till att vara. Var därför aldrig rädd för att komma med förslag och andra infallsvinklar. All information gällande behov och önskemål kommer att vara till stor nytta för arkitekten när hen arbetar med att rita upp din nya bostad.

Ett sista tips är att även involvera arkitekten i uppföljningen av byggarbetet, så långt budgeten tillåter det. Som vi har nämnt tidigare det ett antal regelbundna byggmöten med arkitekten, byggherren och entreprenören. Dessutom finns det fördelar med att arkitekten besöker byggplatsen oftare än vid dessa mötena, eftersom man då kan upptäcka missförstånd som hantverkarna eventuellt har gjort med arkitektens ritningar.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur hittar jag rätt entreprenör till projektet?

För att kunna förverkliga den bostad som du och arkitekten har ritat är det viktigt att du anlitar en kunnig och pålitlig entreprenör. Under anbudsprocessen lönar det sig att hålla utkik efter entreprenörer som har utfört liknande projekt. På så sätt kan du hitta företag som arbetat upp bra rutiner och kan utföra åtgärderna snabbt och effektivt. 

På Byggstart arbetar vi kontinuerligt med att kvalitetssäkra entreprenörer och hantverksföretag. Hittar du en aktör via vår tjänst kan du vara helt trygg med att de har ekonomi, certifieringar och referenser i ordning. Registrerar du ditt projekt hos oss får du anbud från flera olika entreprenörer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bygga din arkitektritade bostad. 

Rita hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.