Moderna hus: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du bygga moderna hus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Moderna hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

När du har bestämt dig för att bygga hus finns det en rad olika byggstilar att välja mellan. Många har en idé om att de vill ha ett modernt och tidsenligt uttryck på sitt nya hem. Moderna hus kan ha många olika uttryck men begreppet är ofta förknippat med stora fönsterytor, rena linjer och en asymmetrisk fasad. Om du har kommit fram till att du vill ha ett modernt hus, men är osäker på i vilken ände du ska börja, kan den här artikeln hjälpa dig på traven och ge en inblick i själva byggprocessen. 

Vad kännetecknar ett modernt hus?

Husen är gärna funkisinspirerade men har i regel en mer traditionell formgivning och traditionella material. En skillnad mellan tydligt funkisinspirerade hus och andra moderna hus kan till exempel vara huruvida taket är plant eller inte. Generellt sett har moderna bostäder ett minimalistiskt och stilrent uttryck och passar till de som vill ha ett ljust och luftigt hus med öppen planlösning och få utsmyckningar på fasaden.

Anlita en arkitekt eller inte?

När du ska bygga hur har du i huvudsak två valmöjligheter. Du kan antingen beställa ett färdigt hus från en katalog eller anlita en arkitekt för att få ett unikt och specialutformat hem. 

Många tillverkare av elementhus har kategorier med hus som de kallar moderna. Husen finns i ett antal olika storlekar och utseenden. Om du överväger en elementhuslösning kan det vara värt att tänka på att även om de respektive husmodellerna i regel tilltalar de flesta så är de inte nödvändigtvis perfekta.

Om du vill ha en modern bostad som är specialanpassad måste du anlita en arkitekt. 

Med en arkitekt får du möjligheten att uppfylla dina och familjens behov och önskemål samtidigt som du undviker att använda pengar på lösningar och areal som ni inte har behov av. 

Genom att ta hjälp av en arkitekt får du en skräddarsydd lösning som är specialanpassad för både familjen och tomten, vilket gör att alla funktioner och utrymmen nyttjas optimalt. 

Hur hittar jag rätt arkitekt?

När du har bestämt dig för att bygga ett modernt hus är nästa steg att ta kontakt med en lämplig arkitekt. Om du redan vet att du vill ha ett modernt hus kan du med fördel leta efter en arkitekt som har ritat liknande projekt tidigare.

Vad gör arkitekten och vad gör jag?

Till att börja med ska du och arkitekten komma fram till hur bostaden ska se ut och vilka lösningar som du har behov av. Om du redan har klart för dig hur du vill att det nya huset ska se ut kan du spara pengar och tid hos arkitekten genom att ta med dokumentation och inspirationsbilder till det första mötet med arkitekten. Då går det fortare för arkitekten att få en uppfattning om hur du vill ha bostaden. 

Arkitekten sammanställer alla nödvändiga dokument som ska skickas in ihop med bygglovsansökan till kommunens byggnadsnämnd. En del pappersarbete gör du själv medan arkitekten ritar de resterande ritningar som krävs för att få in ett rättvisande anbud från entreprenörerna. 

När du har fått startbesked från kommunen kan du starta upp bygget. Från den här punkten fram till huset är färdigbyggt är det i regel du som byggherre som har ansvaret för att följa upp entreprenörens/entreprenörernas arbete. Om du inte har tid eller möjlighet att göra det kan arkitekten vara behjälplig även här. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket måste man räkna med för ett modernt hus?

Hur mycket det kostar att bygga ett modernt hus, eller någon annan form av arkitektritat hus, beror bland annat på hur stort hus du vill bygga, hur komplext projektet är och hur många speciallösningar du har behov av. 

På Byggstart har vi bistått många byggherrar som ska bygga moderna hus med att hitta rätt entreprenör till uppdraget.

Baserat på konkreta anbud från entreprenörerna för de här projekten ser vi att det handlar om cirka 22.500 kronor per kvadratmeter i genomsnitt.

Snittpriset inkluderar alla byggkostnader, alla hantverksområden samt alla arbets- och materialkostnader.

Vi ser dock att priserna kan variera mycket och ett kvadratmeterpris på allt från 17.500 till 36.000 kronor förekommer. På den övre halvan av skalan finns exklusiva bostäder, och vill du ha många speciallösningar kan kvadratmeterpriset stiga över 36.000 kronor. I det lägre skiktet återfinns bostäder med en lägre standard. De här prisuppgifterna inkluderar allt från mark- till interiörarbete. 

Om du väljer att bygga en arkitektritad bostad tillkommer kostnaderna för arkitekten. Hur stor del av din budget som du använder till en arkitekt är direkt kopplat till antalet timmar som arkitekten behöver för att rita ditt nya hus. Ett normalt timpris ligger vanligtvis mellan 700 och 1.200 kronor. Antalet timmar kan du till viss del begränsa genom att vara väl förberedd inför era möten och själv ta hand om uppföljningen på byggplatsen. 

Många olika faktorer kommer att vara avgörande för slutpriset på er nya bostad.

Läs gärna vidare för att ta reda på hur vilka möjligheter det finns för att hålla nere utgifterna. 

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka är faktorerna som driver upp priset mest?

Det finns alltid ett visst utrymme för besparingar när du ska bygga ett hus. Om det lönar sig för dig att göra dessa besparingar beror på din budget och livssituation. Diskutera gärna olika möjligheter att minska kostnaderna tillsammans med arkitekten. 

Specialanpassning

Hur många plats- eller specialdesignade lösningar du väljer att använda har stor inverkan på slutpriset. Skräddarsydda lösningar är så gott som alltid dyrare än standardlösningar. Det kan till exempel handla om badrums- och köksinredning, garderober, hyllor och skåp. Om du är intresserad av att göra besparingar kan det vara värt att undersöka vad som finns på marknaden gällande färdigbyggda lösningar innan du bestämmer dig för platsanpassade varianter.

Byggmetod

Byggmetoden har stor inverkan på totalpriset. Du kan i huvudsak välja mellan att bygga i murblock, betong eller trä. Betong är det mest hållbara alternativet av de tre men det är även den dyraste byggmetoden. Några entreprenörer erbjuder elementhus före platsbyggda lösningar. Elementhus är dock i regel inte ett lönsamt alternativ innan du kommer upp i ett visst antal fastigheter (minst tre stycken).

Antal badrum och kök i bostaden

Kök och badrum är de dyraste rummen att bygga. Om du vill spara pengar, eller har en stram budget, är det klokt att göra ett extra övervägande gällande hur många rum av det här slaget du egentligen behöver. Diskutera gärna med arkitekten om hur det här kan lösas på bästa sätt. 

Egen arbetsinsats

Om du har kompetens för att göra delar av jobbet själv kan det löna sig. Tänk dock på att det kan bli rejält dyrt om du bestämmer dig för att göra jobb som du inte klarar av att utföra. Om du inte klarar av att slutföra arbetet eller göra det inom den uppsatta tidsramen, kommer det att försena det övriga arbetet, och hantverkarna väntar inte utan att ta betalt för den förlorade tiden. 

Materialval

Under hela arbetet med arkitekt och projektering måste du göra val gällande vilka material som ska användas. Du måste till exempel ta ställning till fasadklädsel, bänkytor, golv och takmaterial. För alla de här valen finns det mer eller mindre budgetvänliga alternativ. 

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar inkluderar blant annat el, ventilation, uppvärmning och belysning. Här går det att göra stora besparingar om du tar reda på vad de olika detaljisterna har att erbjuda i olika prisklasser.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hur ansöker jag om bygglov?

När du ska bygga hus måste du alltid ansöka om bygglov. En del väljer att dela upp ansökan till kommunen i två steg och börjar med att ansöka om ett förhandsbesked. Genom att göra det får du veta vad kommunen godkänner och vad de eventuellt avslår, innan du satsar mer tid och pengar på husbygget. Ett förhandsbesked är särskilt bra att ansöka om i de fall som du misstänker att det hus som du vill bygga ligger på gränsen för vad som normalt blir godkänt i det aktuella bostadsområdet.

Hur ser tidsplanen för husbygget ut?

Det är viktigt att göra en detaljerad tidsplan för hur projektet ska genomföras. Här ska du även lägga in marginaler för att få lite svängrum vid oförutsedda händelser. Lägg även på minnet att en del material och tekniska lösningar har lång leveranstid och att du i vissa fall måste skriva upp dig på en kölista. 

Vanligtvis tar det minst ett år från det att du har det första mötet med arkitekten tills huset är färdigt. Många byggprojekt tar längre tid än planerat så kom ihåg att lägga in en buffert. 

Om projektet är mycket komplicerat kan det också ta längre tid att slutföra. Här nedanför kan du se en typisk uppskattning av hur lång tid det tar att bygga ett modernt enfamiljshus. Tidsuppskattningen är baserad på Byggstarts erfarenhet:

 • På förhand kan det vara bra om du sammanställer någon form av dokumentation. Det gör att arkitekten snabbare får en bra uppfattning om vilken typ av modernt hus du vill ha. 
 • Arbetet med arkitekten tar vanligtvis 4-6 månader. Tidsaspekten inkluderar första delen av ansökningsprocessen, det vill säga ett förhandsbesked från kommunen.  
 • Anbudsprocessen för att hitta rätt entreprenör tar i regel 2-3 månader.
 • Resterande arbete med bygglovsansökan (ansökan om startbesked) tar någonstans mellan två och tre veckor. 
 • När du har fått startbeskedet kan du ge klartecken till entreprenören att börja med grävning och markarbete. Det tar ofta en eller två månader i anspråk. Tidsåtgången påverkas bland annat av framkomligheten och betongsulans placering på tomten.
 • När mark- och fundamentarbetet är klart, ska grunden gjutas. Det tar 1-2 månader från det att det första arbetet görs tills betongsulan har härdat. 
 • Nästa steg är att få huskroppen vädertät. Med andra ord att få stommen att bli tät mot väder och vind. Det här momenten tar någonstans mellan två och fyra månader att slutföra.
 • Det sista steget är invändigt arbete fram till slutförandet. Beroende på vilken standard du har valt tar det här 3-5  månader, men det kan ta ännu längre tid än så vid komplexa husbyggen.
Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur hittar jag en entreprenör?

När du börjar med anbudsprocessen rekommenderar vi att du begär offerter från minst två olika företag eftersom det första anbudet inte nödvändigtvis är det bästa. Vidare säger vår erfarenhet att det räcker med tre offerter förutsatt att alla kommer från kvalitetskontrollerade entreprenörer.

På Byggstart har vi ett nätverk av kvalitetskontrollerade entreprenörer. Har du planer på att bygga ett modernt hus kan du registrera ditt projekt på Byggstart för att kostnadsfritt bli matchad mot passande entreprenörsföretag.

De här entreprenörerna har alla nödvändiga certifieringar och försäkringar i ordning, deras kreditvärdighet är kontrollerad och följs upp löpande, och vi har även översikt över projekt som de har utfört tidigare.

Hur ska jag organisera byggprocessen?

Oavsett om du vill bygga ett modernt hus eller ett hus i någon annan stil, måste du ta ett beslut om hur du vill att bygget ska organiseras.

Delad entreprenad innebär att du själv kontrakterar hantverkare inom varje arbetsområde. Du upprättar själv kontrakt med de olika företagen och du måste även koordinera de olika hantverkarna i förhållande till varandra. En delad entreprenad fungerar bra för mindre projekt men kan bli opraktiskt för ett stort projekt, förutsatt att du inte har tidigare erfarenhet av att leda byggprojekt.

Ska du bygga en modern bostad och inte har erfarenhet från liknande projekt är det smart att välja totalentreprenad. Det innebär att du bara skriver kontrakt med huvudentreprenören och att det företaget sedan kontrakterar sina underentreprenörer för de övriga områdena.  Det kan till exempel vara VVS-montörer, elektriker, målare, plåtslagare, takläggare, murare/plattsättare eller entreprenörer inom grävning/markarbete. 

Det är även möjligt att kombinera de båda entreprenadformerna. Många väljer att separera gräv- och grundarbete från det övriga arbetet som huvudentreprenören tar på sig. En annan lösning kan vara att välja delad entreprenad men hyra in en projektledare för att koordinera arbetet

9 tips för ett lyckat bygge av ett modernt hus

 1. Boka möte med banken så tidigt som möjligt så att du vet vilken budget du har att förhålla dig till.
 2. Om du redan har tankar om hur du vill att ditt hus ska se ut kan det vara en bra idé att samla ihop lite inspirationsbilder och dokumentation inför det första mötet med arkitekten. Du kan till exempel använda dig av Google eller Pinterest. 
 3. Gör en detaljerad och exakt tidplan. Se till att lägga in marginaler och svängrum. Genom att göra lite research på förhand undviker du förseningar som kan uppstå vid exempelvis materialleveranser.
 4. Så fort du har ett underlag för en offert färdigt från arkitekten ska du börja med anbudsprocessen. Det här kan nämligen ta längre tid än du först tror.
 5. Skriv ett juridiskt bindande och tydligt kontrakt med entreprenören.
 6. När det kommer till egen arbetsinsats i byggarbetet ska du aldrig ta på dig fler eller större arbeten och ansvar än du har kompetens och tid till.
 7. Besök byggarbetsplatsen regelbundet. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om vad som pågår och upptäcka eventuella fel i ett tidigt skede. Ha även en nära kontakt med entreprenören. 
 8. Medverka på slutbesiktningen och se till att eventuella brister och fel är åtgärdade innan du betalar ut den sist delen av slutfakturan. 
 9. Se till att du får överlämnat alla dokument och papper som är relevanta. Det kan ta lång tid att få tag i dem vid ett senare tillfälle när du snabbt behöver ha dem tillgängliga. 

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.