Arkitekt: En komplett guide (pris, lön, krav)

 

Vill du veta mer om arkitekter? I denna guide berättar vi precis vad du behöver veta om att anlita en arkitekt i samband med byggande eller renovering av bostad. Vi berättar vad arkitekter kan hjälpa dig med, vad arkitekttjänster kostar, fördelar och nackdelar med arkitektritade hus jämfört med färdighus, och mycket mer. Följ våra råd och undvik de vanligaste felen!

Arkitekt

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Arkitekt? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad gör en arkitekt?

Om du har planer på att bygga ny bostad, bygga ut huset eller totalrenovera ett gammalt hus, kan det finnas många fördelar med att använda en arkitekt. Detta gäller särskilt om du önskar ett unikt hus med kreativa lösningar, eller om du vill att totalrenoveringen ska resultera i den bästa möjliga planlösningen med därmed bra och hållbara lösningar. Generellt ska arkitekten tillfredsställa mänskliga behov och göra dem till funktionella och samtidigt estetiska lösningar. Inte minst ser arkitekten till att konstruktionerna är hållbara.

Det finns flera typer av arkitekter, bland annat inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och stads- och regionalplanerare. Vi ska i denna guide främst fokusera på arkitekter som arbetar med byggande och renovering av bostäder.

Behöver du verkligen en arkitekt?

Om du har tittat på bostadsannonser på Finn, har du utan tvekan stött på begreppet "arkitektritat hus", som är ett unikt hus specialritat av en arkitekt och anpassat till en specifik tomt. Det är ändå viktigt att komma ihåg att alla färdighus också är ritade av en arkitekt. Färdighus kan ha olika stilar, till exempel funkishus, herrgård och traditionellt, och arkitekter har här varit med och tagit hänsyn till både det praktiska och estetiska. För många är färdighus ett bra val. Om du däremot önskar att detaljplanera ditt nya hus ner till minsta detalj, helt utan begränsningar, är arkitektritat hus en bättre lösning.

Andra arbetsuppgifter arkitekten gör

Många tror att arkitekter bara arbetar med planering och ritning av hus och byggnader, men de gör mycket mer än så.

Vanliga arbetsuppgifter för en arkitekt:

 • Planera, utveckla och designa både nybyggnationer och befintliga byggnader och konstruktioner
 • Restaurera och omvandla historiska byggnader
 • Planera, utveckla och designa landskap, städer och bostadsområden
 • Leda processer för byggprojekt eller stads- och platsutveckling
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar en arkitekt?

Många drömmer om att få bygga sitt eget hus. Tanken på ett hus som ingen annan har bott i tidigare, och som du själv har varit med och bestämt precis hur det ska se ut, är lockande för de flesta. En arkitekt kan användas för att realisera ett hus som är 100% anpassat just till dig och din familjs önskemål och behov, samt för att ge optimal användning av tomten. Samtidigt får du vara med i designprocessen tillsammans med arkitekterna. Andra drömmer om att bygga ut befintliga hus eller utföra en fasadrenovering, något som också passar bra för en arkitekts kreativa förmågor. Allt detta låter ju lockande, men vad kostar det egentligen att anlita en arkitekt? Vad tar de i timtaxa? Vad kostar det att få ett helt nytt hus ritat? Vilka andra kostnader tillkommer utöver arkitektens tjänster?

Vad är lönen för en arkitekt?

Först och främst är det bra att vara medveten om vad en arkitekt generellt tjänar. Startlönen för en arkitekt varierar beroende på var i landet du bor. I Oslo, som är staden med de högsta genomsnittslönerna för arkitekter, ligger startlönen på mellan 400 000 - 450 000 kronor om året. En vanlig genomsnittslön för en arkitekt, baserad på löner för arkitekter i hela landet, ligger på mellan 500 000 och 650 000 kronor.

Vad måste du betala för en arkitekt?

En normal timtaxa för en arkitekt ligger ofta mellan 700 och 1 500 kronor, exkl. moms, och mellan 900 och 2 000 kronor inkl. moms. Det slutliga pris du kommer att betala en arkitekt beror självklart på vad du vill använda arkitekten till. Arkitektens uppgifter inkluderar allt från arbete med ansökningsprocessen till hjälp med belysning och interiör. Du kan välja att få hjälp med hela eller delar av processen du ska genomföra, vare sig det gäller att bygga ett helt nytt hus, bygga ut huset, renovera fasaden eller genomföra en totalrenovering.

Vad kostar det att bygga ett arkitektritat enbostadshus?

Priset du måste betala i samband med byggandet av ett enbostadshus varierar naturligtvis mycket, eftersom det beror på både storlek och standard. Om vi bortser från arkitektens tjänster, så är det genomsnittliga priset för att bygga ett nytt enbostadshus cirka 28 000 kronor per kvadratmeter, men priserna kan variera från 24 000 kronor till upp mot 40 000 kronor. Detta inkluderar alla kostnader förknippade med byggandet av huset, men här är det viktigt att påpeka att kostnader för arkitekt och projektering tillkommer. För arkitekt och projektering bör man åtminstone räkna med 80 000 till 200 000 kronor, och ibland mer. Detta beror, som sagt, på projektets komplexitet och prisvariationer mellan olika arkitektkontor.

Design och planlösning kommer att påverka vad du måste betala. Om du till exempel önskar ett antal specialanpassade lösningar ritade av arkitekten, kommer detta att kräva mer arbete och därmed öka priset. Detsamma gäller om du önskar många våningar eller en källare med en separat lägenhet. Priset beror ofta på den standard du själv önskar för det nya huset. Andra faktorer som kan öka de totala kostnaderna i samband med uppförandet av ett enbostadshus är markförhållanden som är svåra att arbeta med, som till exempel kräver borrning eller sprängning.

Arkitekt? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad är skillnaden mellan bygglovsritningar, konstruktionsritningar och övrig projektering?

I samband med planeringen av en ny bostad är dessa begrepp bra att ha i åtanke:

Bygglovsritningar: När du och arkitekten har gjort en plan för bostaden och ska börja kontakta entreprenörer, bör du ha ansökningsteckningarna klara. Detta för att entreprenören ska kunna ge dig en exakt prisuppgift. Ansökningsteckningarna inkluderar sektionsteckningar, fasadteckningar, teckningar som visar placeringen i terrängen på tomten, samt planlösningar.

Rumsspecifikation och el-/VVS- och ventilationsritningar: Efter att du har fått fram bygglovsritningar måste det göras en del annan projektering också. Man behöver ta fram en detaljerad översikt över vad entreprenören faktiskt ska bygga, montera och installera i och utanför bostaden (El-/VVS- och ventilationsritningar). Rumsspecifikation är oftast nödvändigt då detta och beskriver vilka material (lister, foder, golv, fönsterbänkar mm) som ska användas i varje rum, belysning bostaden ska ha, vilka dörrar, färg på väggar och tak som skal användas.

Konstruktionsritningar: Detta är ritningar som är betydligt mer detaljerade än bygglovsritningarna och är en exakt beskrivning av hur huset ska byggas. Vissa entreprenörer vill ha detta klart i förväg, medan andra vill utarbeta arbetsritningarna själva.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Alternativ till arkitekt

Många tycker ofta att tjänsterna från en arkitekt kan vara av den dyrare sorten. Då kan det vara bra att veta att du inte alltid behöver anlita en arkitekt när du ska bygga nytt hus, totalrenovera, restaurera, designa, bygga ut eller göra fasadändringar. Andra alternativ är färdighus eller kataloghus, totalentreprenad och delentreprenad.

Totalentreprenad

Om du väljer att gå för detta entreprenadformen för ditt projekt, är det en huvudentreprenör som sköter allt från början till slut. Entreprenören hanterar allt från planeringen och fram till att huset är färdigt byggt. Huvudentreprenörerna tar ofta hand om de större yrkesområdena själva, till exempel mur- eller snickeriarbeten, och har dessutom underentreprenörer för alla yrkesområden de själva inte utför. Denna entreprenadform gör att du själv slipper organisera de olika hantverkarna i förhållande till varandra, något som kan skapa huvudvärk och hög puls i stora komplicerade bygg- eller renoveringsprojekt.

Delentreprenad

Med denna entreprenadform måste du själv anställa entreprenörer från varje yrkesområde, och det är du som koordinerar allt arbete på egen hand. Detta rekommenderas inte om du saknar erfarenhet av projektledning, eftersom det kräver mycket arbete, struktur och kännedom om processen. En möjlighet är att göra mycket av arbetet själv och anlita en projektledare som kan hantera kommunikationen mellan entreprenörerna du har anlitat för projektet, och som kan sy ihop allt för dig.

Arkitektritat hus eller färdighus?

Om du har en önskan om att bygga ett nytt hus, bör du överväga om du vill ha ett arkitektritat hus eller ett färdighus. Arkitektritat hus används där det finns en krävande tomt, där specialanpassade lösningar behövs, eller om du vill ha unika lösningar med kreativa utformningar, som uppfyller precis dina behov och önskemål. Det är naturligt att sådana lösningar kostar mer, eftersom unika lösningar oftast kostar mer att bygga än färdiga lösningar. Om du däremot har god ekonomi och stor betalningsvilja finns det inga gränser för vilket slags hus du kan få.

Om du vill ha ett arkitektritat hus är det en fördel om du själv tar en aktiv hållning, eftersom du måste samarbeta nära med arkitekten ner till minsta detalj i huset. Färdighus överlämnar å andra sidan mycket av det tidskrävande arbetet till leverantören. Gemensamt för alla färdighus är att huset byggs utan att du, eller en arkitekt du anställer, designar huset från grunden.

Det är viktigt att vara medveten om att ett arkitektritat hus inte ger fullständig kreativ frihet. Arkitekten måste följa eventuella direktiv i detaljplanen angående byggnadsstil, höjd och storlek. Dessutom kan tomten sätta begränsningar för vad det är möjligt att bygga.

Fördelar med arkitektritat hus:

 • Du kan få ett hus exakt enligt dina önskemål och behov
 • Du får ett hus som skiljer sig från alla andra hus
 • Du kan få kreativa och bra lösningar som inte är möjliga att få med ett standard färdighus
 • Optimal användning av både bostad och tomt.

Fördelar med färdighus:

 • Billigare att bygga än arkitektritat hus
 • Genomtänkta lösningar som passar de flesta
 • Processen från början till slut tar betydligt kortare tid än med ett arkitektritat hus
 • Du slipper spendera mycket tid på att planera lösningar tillsammans med en arkitekt

Totalrenovering av hus - använda arkitekt eller inte?

En sak är att få ett hus byggt, en annan sak är att totalrenovera ett redan befintligt hus, vilket i många fall kan vara ett lika stort jobb. Här kan man också välja totalentreprenad eller delentreprenad. Om man vill ha personlig hjälp att hitta lösningar som passar optimalt för huset för dig och din familj, kan det vara bra att anlita en inredningsarkitekt eller inredningsdesigner. Ni kan då tillsammans skapa en projektplan, som sedan kan användas för att få offerter från olika entreprenörer.

Om en inre totalrenovering kräver speciella ritningar, till exempel om planlösningen ska ändras, bör du i alla fall anlita en arkitekt, inredningsarkitekt eller en teknisk ritare. Vissa entreprenörer kan också utföra detta arbete, även om det är mindre vanligt. När det är sagt, måste en arkitekt i alla fall användas om du ska utföra ansökningspliktiga arbeten som ändring av användning av vind eller källare, ändring i bärande väggar eller omfattande fasadändringar.

Hur hittar man yrkesfolk?

Vi rekommenderar att du inhämtar offerter från flera olika entreprenörer och arkitekter, och jämför offerterna. Själva anbudsprocessen är viktig, både för att priserna kan variera kraftigt beroende på vem du väljer, men också för att du får svart på vitt vad varje enskild aktör kan göra för dig, eller vad de inte kan göra. Det är viktigt att ta reda på exakt vad som ingår i de offerter du mottar. Offerterna bör inkludera pris för arbetskraft och tekniskt arbete som används för att bygga huset, samt en lista över alla material som behövs.

Inhämta alltid flera offerter

Du bör alltid få tre anbud från olika leverantörer. Det rekommenderas inte att inhämta fler än tre offerter, eftersom det snabbt kan bli oöverskådligt. Genomför hellre en ny anbudsomgång om du inte är nöjd med något av de offerter du får. Använd gärna ett seriöst anbudsföretag för att slippa leta i djungeln efter seriösa och kvalificerade entreprenörer och arkitekter själv. Hos oss på Byggstart kan du komma i kontakt med flera entreprenörer och arkitekter som ger gratis och icke-bindande offerter på ditt projekt. Du behöver bara beskriva projektet, och du kommer att kontaktas av godkända och kvalitetssäkrade företag som du kan jämföra offerterna från.

Var noga med kvalitetssäkring

Inom byggbranschen finns det tyvärr många aktörer som arbetar svart. Om du till exempel väljer att gå för en delentreprenadform, det vill säga att du själv anlitar olika entreprenörer för olika fackområden av jobbet, måste du vara noga med att kontrollera att de har alla godkännanden i ordning, att de betalar skatt - kontrollera gärna bokslut och liknande, samt att de har våtrumscertifiering i samband med arbete med badrum. Kontrollera också referenser, recensioner, företagsekonomi, och vilka specialiseringar och erfarenheter de har. Ett smart tips om du ska hitta yrkesfolk själv, är att fråga någon du litar på som har erfarenhet av sådana uppdrag. Har du eller någon du känner god erfarenhet av en viss aktör tidigare, kan det också vara värt att använda denna. Alternativt kan du få honom eller henne att rekommendera andra aktörer för dig.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Kan vem som helst kalla sig arkitekt?

Det är viktigt att vara medveten om att "arkitekt" inte är en skyddad yrkestitel i Sverige. Det betyder att man inte behöver en formell utbildning för att kunna kalla sig arkitekt. Titeln kan med andra ord användas av alla, så länge du som kund inte ges intrycket att personen har andra kvalifikationer än vad han eller hon har.

Det ska sägas att de flesta praktiserande arkitekter har tagit arkitektutbildning. Det kan dock vara bra att vara medveten om att de som tar arkitektutbildning kan kalla sig "civilarkitekt MSA" eller "arkitekt MSA". Det kan med andra ord vara en fördel att fråga en arkitekt du vill använda, om de har en av dessa titlar. De nämnda titlarna används av alla arkitekter som har utbildning och praktik som kvalificerar för medlemskap (M) i Sveriges Arkitekter (SA). SA rekommenderar att en av dessa titlar används om man är kvalificerad, så att folk lätt kan särskilja dem som är medlemmar av landsförbundet (och därmed utbildade) från dem som inte är det.

Arkitekt? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.