Höja tak: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du höja tak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Höja tak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Höja tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

En höjning av taket ger en möjlighet att utöka bostaden med fler kvadratmeter utan att behöva flytta till en ny bostad eller minska tomtytan. Det kan till exempel vara aktuellt om du bor i ett enplanshus. De flesta bostäder kan byggas ut med en takvåning men det krävs mycket arbete och beroende på vilken detaljplan som gäller kan det vara mer eller mindre svårt att få ett bygglov godkänt. I den här artikeln tittar vi närmare på hur mycket en sådan utbyggnad kan komma att kosta, hur en bygglovsansökan går till och hur du hittar rätt entreprenör för den här typen av projekt. Vi går även igenom skillnaden mellan några vanliga begrepp som används som synonymer till varandra när det gäller den här sorten av utbyggnad.

Vad är det som skiljer taklyft, takhöjning och påbyggnad åt?

När det talas om höjning av taket är det vanligt att en del begrepp används huller om buller. Såväl taklyft som höja taket och takhöjning är beteckningar för samma typ av projekt. Påbyggnad används också, men då handlar det i regel om en lite annorlunda typ av projekt. Vid en påbyggnad bygger man normalt sett inte ut från en existerande vind eller våningsplan, något man oftast gör vid ett taklyft. Påbyggnad är alltså ett betydligt större uppdrag än ett taklyft. Det finns även möjlighet att ändra takets form genom att byta från en sorts takstolar till en annan. Taklyft och ändring av takets form används ofta som synonymer till varandra. En ändring av takets form, eller takvinkel, innebär emellertid att man utökar höjden i sidorna på ett sadeltak - vilket gör att taket får en lägre sluttning - och behåller husets ursprungliga takhöjd. Att ändra taklutningen är vanligtvis ett mindre omfattande projekt jämfört med taklyft och påbyggnad och därav är även en ändring av takets form det billigaste alternativet. Syftet med att ändra takvinkeln är snarare att få en högre takhöjd på vindsplanet än att utöka husets areal. Oavsett om det handlar om taklyft, påbyggnad eller ändring av takvinkeln är det viktigt att hitta kunniga hantverkare till arbetet. Om du är redo att hitta entreprenörer till ditt projekt kan du registrera det hos Byggstart. Byggstart är en gratistjänst som sätter fastighetsägare i kontakt med de mest kvalificerade entreprenörerna. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att höja taket?

På Byggstart har vi utarbetat en prisdatabas baserat på reella projekt utförda via plattformen. Statistiken visar att att totalkostnaden för taklyft har ett genomsnittspris på cirka 15.000 kronor per kvadratmeter. Prisuppgiften på 15.000 kr är en bra utgångspunkt för projekt med en normal standard och ordinära lösningar. Om du vill ha en högre standard på lösningar och material får du räkna med att betala mer. För sådana projekt kan priset gå upp över 25.000 kronor per kvadratmeter. Väljer du en lite lägre standard och fler baslösningar kan det gå att få projektet genomfört för ner mot 8000 kronor per kvadratmeter.

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Höja tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka är de stora kostnaderna vid takhöjning eller påbyggnad?

Storleken på projektet är i regel det som påverkar slutpriset mest vid en takhöjning eller påbyggnad. Ett projekt som handlar om att ändra takets form hamnar vanligtvis i den billigare halvan av prisskalan medan en påbyggnad är betydligt mer kostsam. Många projekt är tekniskt krävande, något som kräver mer kunskap när det kommer till att beräkna hållfasthet och liknande. Stora och omfattande ingrepp i bärande strukturer gör i regel att totalpriset blir högre. Hur mycket taket höjs kommer också att påverka totalpriset. Du bör alltså överväga och värdera vad som är nödvändigt att göra i din bostad.

För att få rummet godkänt som bostadsrum är det i regel nödvändigt att renovera hela det invändiga utrymmet på det nya våningsplanet. Standarden och materialen som du väljer till inredningen har en stor inverkan på totalpriset. Om du dessutom vill bygga badrum eller kök i den nya delen av huset innebär det ofta att totalpriset hamnar i den övre delen av prisskalan. Anledningen till det är att badrum och kök är de rum som kostar mest att bygga eftersom de ofta kräver hantverkare som är specialiserade på VVS, tätskikt och liknande. Samtidigt är det de här rummen som kan ge den största värdeökningen, både gällande boendekomfort och försäljningspris när den dagen väl kommer. 

Som vi har nämnt tidigare talar man gärna om ett pris per kvadratmeter för den här typen av projekt. Grundytan på det nya våningsplanet har alltså mycket att säga till om. Det finns emellertid några fördelar gällande storlek som påverkar priset positivt för större projekt. Det innebär att stora taklyftsprojekt kan få ett lägre kvadratmeterpris än mindre projekt av samma slag.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vilken värdeökning kan ett taklyft ge?

Taklyft eller påbyggnad ökar i regel husets boyta med en hel våning, något som i oftast också ger en betydande värdeökning. Materialen, standarden och inredningsstilen som du väljer vid renoveringen kommer även de har stor inverkan. Detsamma gäller vilka typer av rum som du bygger i den nya bostadsdelen. Om avsikten med påbyggnaden är att öka bostadens värde så mycket som möjligt är det smart att välja material och en stil som tilltalar många. 

Det finns även en rad andra faktorer som påverkar värdeökningen. Det beror bland annat på vilket område bostaden ligger och hur bostadsmarknaden har utvecklat sig där den senaste tiden. Om bostadspriserna i ditt område har stigit kommer värdeökningen att bli större. Dessutom tillkommer den ökade trivseln och boendemiljön som ett taklyft för med sig, något som är svårt att värdera i pengar.

Måste jag söka bygglov för att höja taket eller bygga en påbyggnad?

Att höja taket är en åtgärd som kräver bygglov och i de allra flesta fall behöver du anlita en projektör, oftast en arkitekt, för att få hjälp med de ritningar och övrig dokumentation som måste ingå i en bygglovsansökan. En höjning av taket kan delas in i tre huvudsakliga områden som alla är bygglovspliktiga: 

Påbyggnad:

Som en utgångspunkt är oftast all utökning av bostaden i höjdled bygglovspliktig. Det krävs även att du anlitar en projektör, vanligtvis en arkitekt, på grund av de höga tekniska kraven som ställs på den här typen av projekt. 

Ändrad användning:

Att ändra delar av bostadens användningsområde från biyta till bostadsyta, till exempel från råvind till bostadsrum, räknas som ändrad användning och är så gott som alltid bygglovspliktigt. Det är inte säkert att du behöver anlita en arkitekt, det kan räcka med en byggingenjör eller konstruktör. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta en bygglovshandläggare i den kommun som du bor i så hjälper den personen dig att reda ut vad som gäller i ditt fall. 

Fasadändring:

Nästan alla påtagliga fasadändringar är bygglovspliktiga. Om det inte handlar om en påtaglig fasadändring kan du klara dig undan från att söka bygglov, förutsatt att det inte finns någon reglering i detaljplanen som styr den aktuella åtgärden. Du kan dock behöva göra en bygganmälan. Då behöver du även invänta ett startbesked innan du kan sätta igång med arbetet.

Huruvida ditt projekt blir godkänt eller ej beror alltså på detaljplanen i ditt område. Detaljplanen regler hur kommunen vill att byggnader ska se ut och i vilken utsträckning området får byggas ut. Här är det ett klokt drag att kontakta kommunen på en gång för att få svart på vitt vad det är som gäller. En bygglovshandläggare kan hjälpa dig med all den information som du behöver och även besvara de frågor som kommer upp efter hand. Genom att kontakta kommunen kan du spara mycket tid, och även pengar, innan du anlitar en arkitekt och kontrakterar en entreprenör.

Om påbyggnaden eller takhöjningar inte blir godkänd på din tomt finns det flera andra bra alternativt för att optimera utnyttjandet av den existerande vindsvåningen. En arkitekt kan hjälpa dig att hitta bra och platsbesparande lösningar vid en renovering av övervåningen utan att takhöjden måste ökas på. Det kan till exempel ge extra sängplatser till gäster och mer och smartare förvaring. 

Hur ansöker jag hos kommunen?

Bygglovsansökan om påbyggnad eller takhöjning kräver hjälp av en branschkunnig. Det första steget i den här processen är att ta kontakt med en arkitekt eller annan fackperson som kan upprätta alla ansökningshandlingar. Personen i fråga kommer att stå som projektör och tar hand om majoriteten av den dokumentation som är knuten till ansökan men du kommer fortfarande att stå som byggherre. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Vilka certifieringar bör entreprenören ha?

I Sverige finns det många certifieringar för hantverkare. Även om de flesta är helt frivilliga fungerar de ändå som en extra kvalitetsstämpel. De vanligaste certifieringarna, och de som är viktigast att hålla utkik efter när du väljer entreprenör och hantverkare, är certifierad elinstallatör, VVS-auktorisation och våtrumscertifiering. Certifierad elinstallatör är en lagstadgad auktorisation som alla entreprenörer som utför elinstallationer måste ha. VVS-auktorisation är en företagscertifiering som bekräftar att de anställda har gått de utbildningar som krävs för att kunna utföra VVS-arbete i enlighet med gällande regelverk. Våtrumscertifiering är ett certifikat som utfärdas av två branschorganisationer, Byggkeramikrådet och Svensk våtrumskontroll AB, som intygar att såväl företagets ledning som anställda har den kompetens och utbildning som krävs för att kunna utföra ett korrekt och kvalitetssäkrat arbete. Det finns inget som säger att hantverksföretag som inte har VVS-auktorisation eller våtrumscertifiering inte är duktiga hantverkare. Många har arbetat länge och på så sätt förskansat sig den kunskap som krävs, men om du väljer ett företag utan dessa certifieringar måste du vara extra noggrann med att kontrollera deras referenser och omdömen från tidigare kunder.  

Hur hittar du rätt entreprenör?

Såväl vid takhöjning som påbyggnad och ändring av takets form (takvinkel) är det viktigt att se till att hantverkarna som utför arbetet är välkvalificerade. Håll utkik efter hantverkare som har genomfört liknande arbete tidigare och som har bra och trovärdiga referenser.

Dessutom är det viktigt att företaget kan utföra projektet till ett konkurrenskraftigt pris. När du påbörjar anbudsprocessen rekommenderar vi att du tar in minst två anbud för att hitta det bästa priset. Kapacitet och genomförandeförmåga är också något som du bör ta i beaktande. När firman kan sätta igång med arbetet och hur fort de kan slutföra projektet är avgörande för många fastighetsägare. 

Hur kommer du igång?

Om du är redo för att sätta igång med projektet är nästa steg att begära in offerter från lämpliga entreprenörer. På Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe för att det ska vara enkelt för dig att hitta rätt företag till arbetet. Om du lägger upp ditt projekt blir du matchad med välkvalificerade entreprenörer till ditt projekt. Du kan registrera ditt projekt gratis på vår hemsida och du förbinder dig inte till någonting genom att göra det.  

Höja tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.