Mansardtak: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du byta mansardtak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Mansardtak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Lägga mansardtak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vill du veta mer om mansardtak? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om konstruktionen på ett mansardtak, vilka parametrar som påverkar priset, vad du behöver veta när du ska ansöka om bygglov och välja entreprenör, olika typer av takstolar och mycket mer. Vet du till exempel vilka för- och nackdelarna är med ett valmat tak, eller vad ett motfallstak är? Följ våra råd och undvik de vanligaste misstagen!

Vad utmärker ett mansardtak?

Du har kanske kört förbi eller varit på besök i äldre, lite större hus och hänförts av hur mycket utrymme det finns på ovanvåningen. Troligen har huset ifråga ett mansardtak, eller brutet sadeltak som det även kallas.

Ett mansardtak är en variant av sadeltak men istället för två takplattor som möts i taknocken, är de båda takfallen på ett mansardtak brutna cirka två tredjedelar från takåsen räknat. Lutningarna på de båda takfallen är olika branta, vilket gör att det blir mer utrymme under taket i jämförelse med ett brantare sadeltak. 

Mansardtak är relativt vanligt förekommande tak i Sverige. Taktypen passar det nordiska klimatet bra eftersom den branta takvinkeln gör att snön inte blir liggande på taket utan rasar ner av sig självt. Eftersom takvinkeln är flackare på de övre delarna av takplattorna (takfallen) kan snö bli liggande på takets övre del vid ymniga snöfall. Av den anledningen är mansardtak något vanligare i de södra, mindre snörika, delarna av Sverige än de norra. 

Förutom snö är regn och blås som bekant ett vanligt inslag i det svenska klimatet. Precis som på ett sadeltak och valmtak, blir vindlasten på ett mansardtaks konstruktion mindre

Vill du läsa mer om snölast, vindlast och övriga byggnadstekniska regler som gäller för mansardtak, kan du göra det på Boverkets hemsida.

Vilka varianter av mansardtak finns det?

Det finns främst två typer av mansard tak, traditionellt mansardtak och valmat mansardtak

Ett valmat mansardtak är en kombination av ett mansardtak och ett valmat tak. Det betyder att det brutna sadeltaket har fyra takfall, som ett valmtak alltid har, det vill säga att det finns ett takfall på husets alla fyra sidor. De branta takvinklarna på ett valmat mansardtak ger mer utrymme i vindsvåningen. Rummen som inreds på ovanvåningen blir större eftersom det blir mindre snedtak som begränsar möbleringen.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur hög är kostnaden för att bygga mansardtak?

När du ska byta till eller bygga ett mansardtak finns det många parametrar som påverkar priset för projektet. Ett mansardtak är dyrare att bygga än ett sadeltak, eftersom konstruktionen med takbjälkar och takstolar är mer komplicerad.

Uppskattningsvis får du räkna med ett snittpris på 1.600 kronor per kvadratmeter för att bygga ett mansardtak. Genomsnittspriset inkluderar alla kostnader gällande arbete och material som är knutna till projektet. Observera att den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden kan bli såväl högre som lägre beroende på husets storlek och arbetets komplexitet.

Det är alltså ett mansardtaks något mer komplexa system av takbjälkar och takstolar som är den parameter som har störst inverkan på priset för takbygget. Utöver det och mängden byggmaterial påverkar även andra faktorer totalkostnaden. Några exempel på sådana variabler är:

 • Huruvida du bygger om taket på ett existerande hus eller bygger ett nytt
 • Storleken på huset eller tillbyggnaden som taket ska ligga på
 • Typen av taktäckningsmaterial
 • Komplexiteten i konstruktionsarbetet
 • Vilken entreprenadform du väljer för att genomföra projektet
 • Om huset är byggt i en eller flera vinklar
 • Takvinkeln och höjden på taket (en brantare takvinkel och högre tak fordrar fler byggställningar)

Ytterligare en faktor som påverkar priset är om projektet är bygglovspliktigt eller ej. Om det är det måste du även räkna in arkitektens arvode, för att ta fram de ritningar som krävs, i totalkostnaden.

Sätt upp en budget och följ den

Det är långt ifrån alla av som är så lyckligt lottade att vi är ekonomiskt oberoende. Av den anledningen är finansieringsbiten en tungt vägande faktor för de allra flesta. Ett stort byggprojekt som ett takbygge eller -byte kan vara svårt att överblicka och beräkna kostnaden för. För att underlätta för dig själv och kartlägga hur stor summa pengar du behöver för att finansiera hela projektet, är det enklaste att sätta upp en budget. Om du utgår från snittpriset per kvadratmeter i föregående stycke, behöver du ta med följande i dina beräkningar:

 • Genomsnittspriset på cirka 1.600 kronor per kvadratmeter inkluderar inte någon form av ombyggnad av en existerande takstruktur. Det är ett komplicerat projekt att byta från en befintlig taktyp till en annan. Ett sådant projekt kräver både mer omfattande planering och en större budget. 
 • Om du ska byta den befintliga taktypen mot en annan är inte heller kostnader för eventuella fukt- eller rötskador i den existerande takkonstruktionen inkluderade i genomsnittspriset per kvadratmeter som vi nämner tidigare i artikeln. Anledningen är den typen av skador ofta är dold till dess att hantverkarna börjar rivningsarbetet på det befintliga taket. 
 • Sätt upp en enskild post för oförutsedda utgifter i din budget. Vanligtvis räcker 10-15 procent av totalbudgeten. 

Beroende på om du bygger ett nytt tak eller renoverar ett befintligt kan du ha rätt till ROT-avdrag.

Lägga mansardtak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Val av finansiering och entreprenör

När du har satt upp din budget är du också bildat dig en bra uppfattning om hur mycket projektet kommer att kosta. Utifrån de siffror du har räknat fram i budgeten tar du sedan beslutet om hur du ska finansiera projektet. Några av de vanligaste sätten att finansiera byggprojekt på är: 

 • Buffert: Om du har tillräckligt med pengar sparade är pengarna i en buffert vanligtvis det bästa sättet att finansiera mansardtaket på. Genom att använda sparade medel undviker du de räntekostnader som följer med ett lån och som kan få stor inverkan på din privatekonomi framöver.
   
 • Höj ditt befintliga bolån: Bolån har i regel en betydligt lägre ränta än andra lån och därför är det alltid ett klokt drag att undersöka om du kan öka på ditt befintliga bolån för att finansiera det nya mansardtaket. För att banken ens ska titta på möjligheterna måste du har amorterat av tillräckligt mycket på lånet. Godkänner banken din låneansökan kan du låna upp till 85 procent av bolånet. Tänk på att även räkna med de räntekostnader som medföljer lånet och låna inte mer än du behöver.

 • Privatlån: Ett privatlån kan vara en lösning om du har en familjemedlem eller annan släkting som har möjlighet att låna ut hela eller delar av summan som behövs. Tänk på att lägga upp en avbetalningsplan och skriva ett juridiskt bindande avtal, så att alla inblandade vet vad som gäller.

 • Konsumentlån: Vår rekommendation är att du undviker den här typen av lån så långt det är möjligt. Konsumentlån har både en mycket hög ränta och kort återbetalningstid. Vet du med dig att du snabbt kan betala tillbaka hela lånet kan det vara ett alternativ att överväga.

Det är alltid klokt att lösa finansieringsbiten så snabbt som möjligt. Utan en färdig finansiering vet du inte om du kan hålla din budget och således är det inte heller någon större idé att begära in offerter från diverse entreprenörer.

Begär in och jämför kostnadsförslag från byggföretag

Inget byggprojekt är det andra likt och inga byggföretag har samma kompetens. Därför är det viktigt att du kontrollerar att de aktörer som du begär in offerter ifrån har kompetens för mansardtak. Konstruktionsmässigt skiljer sig ett mansardtak från andra taktyper och av den anledningen är det centralt att entreprenörerna har spetskompetens inom området. 

Det är också väsentligt att du gör en gedigen bakgrundskontroll av de företag som du begär in offerter från. Du kan läsa omdömen på entreprenörernas hemsidor, men då dessa i regel är utvalda av företaget, ger de sannolikt inte en objektiv bild. Då är det bättre att läsa kundomdömen på en oberoende omdömessajt eller höra efter i bekantskapskretsen om någon känner till och kan rekommendera en professionell aktör. 

När du gör din bakgrundskontroll ska du även undersöka företagets ekonomi. Är inte soliditeten bra finns det en risk för att du anlitar ett företag som kan gå i konkurs under tiden som de bygger ditt tak. Händer det blir du stående med ett oavslutat arbete och måste leta upp en ny entreprenör som har tid och kunskap för att slutföra jobbet. 

När du lägger ut ett byggprojekt på anbud väljer du ut de tre företag som du anser är bäst baserat på din bakgrundskontroll av respektive aktör. När du begär in offerter från dem är det viktigt att känna till att ju mer detaljerat du beskriver det aktuella arbetet, desto enklare blir det för företaget att ge dig ett rättvisande kostnadsförslag. Offerter från tre entreprenörer är tillräckligt för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om priset är konkurrenskraftigt eller för högt. 

När du har fått in samtliga offerter är det dags att jämföra dem mot varandra. För att göra det lättare att överblicka kan du mata in alla siffror i exempelvis ett Excel-ark. Sedan tittar du på följande:

 • Vad ingår i respektive offert?
 • Vilka arbeten ingår i priset och vilka tillkommer på timkostnad?
 • Exakt vad ingår i varje kostnadspost?
 • Anges kostnaderna som fast pris, löpande räkning, riktpris eller takpris?

Ifall någon eller några poster skiljer sig markant från varandra kan det vara ett tecken på att entreprenörerna tolkar arbetet annorlunda. Det enklaste och snabbaste sättet att reda ut hur det ligger till, är att kontakta det byggfirman och fråga.

När du har alla siffror framför dig, kan det vara frestande att välja den aktör som har satt det lägsta priset på arbetet. Då gäller det att tänka på att en betydligt lägre totalsumma kan vara ett tecken på att entreprenören anställer outbildade hantverkare eller använder material vars kvalitet är undermålig.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Viktiga begrepp relaterade till mansardtak

När du ska bygga eller byta taktyp till ett mansardtak är det viktigt att du känner till och har kunskap om de specifika termer som är kopplade till projektet.

De viktigaste begreppen är:

 • Bygglov: Ett husbygge eller en ändring i takkonstruktionen (om du ska byta tak eller ändra takkonstruktionen och takstolarna) utlöser alltid bygglovsplikten. Det betyder att du enligt lag måste ansöka om bygglov från kommunen, få det godkänt och få ett startbesked innan du kan börja göra något som helst byggarbete. Till din bygglovsansökan måste du även bifoga ett antal dokument och ritningar, och du behöver sannolikt ta hjälp av en arkitekt för att få allt rätt. Även om du bara planerar att lägga om taket eller byta från exempelvis takpannor till plåttak, något som i teorin inte nödvändigtvis är bygglovspliktigt, måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden eller som minimum kontakta kommunen för att säkerställa att du inte behöver ansöka om bygglov.
 • Ritningar: Till en bygglovsansökan måste det bifogas fasadritning, konstruktionsritning, planritning, sektionsritning och situationsplan. Dessutom måste du ta hänsyn till den kommunala detaljplan som gäller i området. I den kan det finnas bestämmelser om exempelvis husets höjd, taktäckningsmaterial och regleringar gällande utseendet på husets tak och fasad i det aktuella bostadsområdet.

 • Entreprenadform: Hur byggarbetet ska organiseras är helt upp till dig att bestämma. De vanligaste entreprenadformerna är delad entreprenad och totalentreprenad. Den förstnämnda innebär att det är du som är projektledare och är ansvarig för att kontraktera alla hantverkare och göra en tidplan för arbetet. Tidplanen innebär att du ser till att rätt hantverkare är på rätt plats vid rätt tid. Väljer du istället att organisera arbetet med mansardtaket som en totalentreprenad, behöver du bara förhålla dig till ett företag. Du skriver kontrakt med den aktör som tar på sig huvudansvaret och sedan sköter det företaget all kontraktering av underentreprenörer och arbetsplaneringen för dessa. 

Det kan ta tid att hitta en arkitekt som har tid och möjlighet att åta sig uppdraget och handläggningstiden för ett bygglov kan bli så lång som 10 veckor. Av den anledningen är det ett klokt drag att börja leta efter en arkitekt så tidigt som möjligt.

För- och nackdelar med mansardtak

Det finns en rad faktorer som avgör hur bra en viss taktyp passar till en hustyp. Det handlar till exempel om hur husets konstruktion ser ut, vad som gäller i den kommunala detaljplanen, var i Sverige huset är beläget och hur stora väderpåfrestningar taket utsätts för. Mansardtak fungerar bra i det omväxlande nordiska klimatet eftersom den branta takvinkeln bidrar till att regnvattnet snabbt rinner av och snön rasar av taket av sin tyngd istället för att bli liggande kvar och tynga ner taket.

Andra fördelar med ett mansardtak är: 

 • Vindlasten på takkonstruktionen blir lägre
 • Ovanvåningen för en större volym när vinkeln på takfallet blir brantare och det blir lättare att möblera våningsplanet ända ut till väggarna
 • Ett mansardtak passar bra att göra takkupor i vilket både ger ett elegant yttre uttryck och släpper in mer ljus på ovanvåningen
 • Konstruktionen ger ett elegant tak

Det är dock få saker här i världen som enbart har fördelar och mansardtak är inget undantag. En nackdel är att ovanvåningen under taket kan bli mörk, något som är viktigt att känna till om du tänker inreda vinden som bostad.

Bland de övriga nackdelarna finns:

 • Den branta taklutningen gör det svårare att utföra underhållsarbete på taket. Det går inte att gå på taket utan specialutrustning vilket gör att du troligen behöver anlita professionella takläggare när taket behöver underhållas.. 
 • Det övre takfallet på huset har en flackare takvinkel än ett sadeltak, och det kan bidra till att snön blir liggande på taket istället för att rasa ner om det snöar mycket.
Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

10 tips för ett framgångsrikt genomförande

 1. Välj typ av mansardtak och vilken takbeklädnad du vill ha på taket
 2. Sätt upp en budget och lös finansiering biten så fort som möjligt
 3. Ta kontakt med en arkitekt som upprättar ritningarna till bygglovsansökan.
 4. Ansök om bygglov och tänk på ansökan kan ta upp till 10 veckor att handlägga
 5. Begär in offerter från tre aktörer och jämför prisförslagen mot varandra
 6. Invänta bygglov och startbesked från kommunen
 7. Informera grannarna och gör det så tidigt som möjligt för att ge dem en chans att förbereda sig inför de dagar eller veckor när byggarbetet låter som mest
 8. Hitta ett evakueringsboende. Det går att bo i byggkaos men det är långt ifrån optimalt. Du kommer har byggarbetare i och runt huset under ett antal veckor, så det kan vara bättre att flytta ut tills arbetet är klart.
 9. Ha en regelbunden dialog med entreprenören, då kan ni reda ut eventuella missförstånd innan de blir större problem.
 10. Håll inne med 10-15 procent av slutfakturan tills slutbesiktningen är gjord och eventuella brister åtgärdade.

Lägga mansardtak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.