Vad kostar fundament? Pris i

 

2024

Ska du gjuta fundament? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Fundament

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Fundament? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fundamentet utgör ofta den del av ett byggprojekt som är svårast att planera i detalj för. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och förutsättningarna är olika för varje enskilt projekt. Av just den anledningen är det också svårt att skatta kostnaderna för ett fundament. Den här artikeln är utformad för att ge dig en bättre insikt i vilka parametrar som kan påverka priset när du ska anlägga fundament på din tomt. Du kommer även kunna läsa om hur du hittar rätt entreprenör för ditt projekt.

Planera väl

När man ska bygga fundament beror processen till stor del på markförhållandena på din tomt. Det är sällan man vet vad som döljer sig i marken innan man satt det första spadtaget, och därför är det svårt att planera den här typen av byggmoment i detalj. Likväl bör man förbereda projektet så långt det går – att ha en projektplan som kan behöva justeras är betydligt bättre än att inte ha någon projektplan alls. Till exempel kan du komma att upptäcka att marken är betydligt svårare att bearbeta än vad som ursprungligen antagits. I det läget behöver du ändra på planeringen, antingen genom att gräva djupare och anpassa konstruktionen av fundamentet eller till och med flytta bygget till en annan del av tomten. Alla dessa alternativ kan leda till att projektet blir dyrare och försenat. Vid den här typen av anläggningsarbete är det lika bra att vara beredd på att det kan uppstå oförutsedda händelser.

Det finns alltså en rad olika aspekter som du behöver ta i beaktande när du planerar att bygga fundament. Noggranna förberedelser är därför av största vikt. Detta är dock en investering av tid som oftast betalar igen sig. Med en tillräcklig insats i planeringsfasen blir projektet betydligt smidigare att genomföra.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Skickliga hantverkare är väl värda prislappen

Arbetskostnaderna är alltid en betydande del av totalkostnaden för ett byggprojekt. Ett fundament ska kunna bära resten av konstruktionen och det är därför kritisk att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Även om man kan spara pengar genom att inte ta in professionell hjälp kan det bli en dyrköpt erfarenhet att ge sig på jobbet själv. Fel i fundamentet kan propagera och orsaka kostsamma problem i resten av byggnaden.

Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra för att få tag på en bra entreprenör till sitt byggprojekt. Därför har vi skapat tjänsten Byggstart där vi samlat kvalitetssäkrade hantverkare och entreprenörer på ett och samma ställe – allt för att det ska bli enklare för dig att hitta rätt. Vi arbetar dagligen med att kontrollera referenser, kreditvärdighet och eventuella tillstånd för alla firmor som får tillgång till vår plattform. Det är bara företag som kan visa på fortsatt god kvalitet och konkurrenskraftiga priser som får vara del av nätverket. Det är gratis för dig som byggherre att lägga ut uppdrag och du matchas då med de mest lämpade entreprenörerna för ditt projekt. 

Fundament? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Priset på ett fundament

Vi på Byggstart har satt samman en egen prisdatabas utifrån genomförda projekt inom vårt nätverk. Baserat på denna statistik kan vi se att genomsnittspriset för en husgrund ligger på omkring 160.000 kr inklusive moms. Detta är inklusive både material och arbete, men omfattar inte eventuella grävarbeten. Prisvariationerna är dock stora, med fundament som kostar allt från 135.000 kr till 320.000 kr.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vilken sorts fundament behöver du?

Det finns flera sätt att anlägga fundament på. Typen av fundament som du bör välja till ditt projekt hänger på flera olika faktorer. Beroende på byggnadens storlek ställs olika krav på fundamentet, och detsamma gäller användningsområdet. Det är viktigt att du hör dig för med en kunnig grundentreprenör om du är osäker på vad som krävs i just ditt fall.

När du samarbetar med ett proffs är det enklare att hitta lösningar som passar de rådande markförhållandena. En person som dagligen arbetar med just fundament kommer kunna hjälpa dig att hitta sätt att använda terrängen till din fördel. Utöver detta kommer en grundentreprenör att kunna komma på speciallösningar för att hantera de utmaningar som just din tomt utgör. När du anlitar en rutinerad entreprenör för arbetet med ditt fundament kan du känna dig trygg med att slutresultatet blir tillfredsställande och att fundamentet kommer att stå stabilt i många år.

Försäkra dig om att du får bygga

Kom ihåg att du i de allra flesta fall behöver bygglov för att få bygga. Detta betyder inte nödvändigtvis problem, men det förutsätter att du lämnar in en komplett och korrekt ansökan. Beroende på projektets omfattning och komplexitet kan du behöva ta hjälp med ansökningsarbetet. Givetvis blir det billigare att göra själv, men det kräver samtidigt att du sätter dig in i alla de regler som har påverkan på ditt projekt. Oavsett om bygglov krävs eller ej – eller om du kommer att hantera det själv eller inte, så är det rekommenderat att ta kontakt med byggnadsnämnden i kommunen för att få verifierat vad det är som gäller för projektet. Detta bör göras på ett tidigt stadium.

Om du följer bestämmelserna och inte bryter mot några kommunala direktiv kommer du med största sannolikhet få ditt bygglov beviljat. Kom ihåg att både bygglov och startbesked måste vara på plats innan du börjar bygga, vilket normalt sett tar upp till tio veckor för bygglovet och ytterligare minst fyra veckor för startbeskedet. Hur mycket själva ansökan kostar varierar mellan olika kommuner. Avgiften beror även på projekttyp och storlek. 

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Fundament? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.