Vad kostar ett flerfamiljshus? Pris i

 

2024

Ska du bygga ett flerfamiljshus? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
Flerfamiljshus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Att bygga ett flerfamiljshus är ett omfattande projekt. Det är många faktorer att ta hänsyn till och du måste vara förberedd på att sätta av mycket tid till planering, projektering och byggtid. De här faktorerna påverkar även slutsumman för projektet. I den här artikeln har vi samlat information om de olika kostnadsposterna som ingår i en budget när du ska bygga ett flerfamiljshus. Du kan bland annat läsa om hur mycket liknande projekt kostar i genomsnitt, vad som driver upp priserna och huruvida det är lönsamt att bygga ett flerfamiljshus istället för en villa. Vi ger dig även en översikt över de olika kostnaderna som är knutna till ansökningsprocessen gällande bygglovet och ger tips om hur du hittar rätt entreprenör.

Vad är ett flerfamiljshus?

Ett flerfamiljshus kan definieras som en fastighet med minst två bostäder som faller in under kategorin familjelägenhet. En familjelägenhet har plats för två vuxna och minst ett barn. Ett flerfamiljshus kan vara allt från ett tvåfamiljshus till större fastigheter med ett stort antal lägenheter. 

Ett typiskt flerfamiljshus är ett hus där bostäderna är avskilda från varandra antingen horisontellt eller vertikalt. Till flerfamiljshus räknas även sammanhängande radhus och enklare lägenhetshus. Den här typen av fastigheter är mycket vanliga i Sverige. 

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här

Ta emot förbehållslösa anbud från kvalitetskontrollerade entreprenörer via Byggstart.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur mycket kostar det att bygga ett flerfamiljshus?

Baserat på byggprojekt som har utförts via Byggstart har vi utvecklat en prisdatabas som inkluderar olika typer av byggprojekt.

När det gäller ett bygge av ett flerfamiljshus ser vi att genomsnittspriset ligger på cirka 22.500 kronor per kvadratmeter. I priset är alla utgifter som rör arbetstimmar och det material som används inräknade. Vi ser även att de billigaste projekten gällande att bygga flerfamiljshus går ner mot 17.500 kronor per kvadrat medan de dyraste ligger på 35.000 kronor per kvadratmeter. Genomsnittspriset kan alltså skilja sig mycket mellan olika projekt. 

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vilka faktorer är det som påverkar slutpriset mest?

När man ska bygga ett flerfamiljshus är det många faktorer som inverkar på projektets slutpris. Här nedanför tar vi upp de viktigaste av dem:

 • Val av arkitekt: Vilken arkitekt du väljer att anlita för att rita flerfamiljshuset kommer att påverka din budget. Det finns arkitekter i många prisklasser och kostnaden för arkitektens arbete utgör vanligtvis 5-6 procent av totalsumman, men det kan också variera en del.
 • Val av entreprenör: Under anbudsprocessen bör du begära in kostnadsförslag från flera entreprenörer. På så sätt kan du försäkra dig om att du anlitar ett företag som erbjuder konkurrenskraftiga priser. Dra dock öronen åt dig om du får ett eller flera anbud som är betydligt lägre än de övriga eftersom det kan vara ett tecken på att företaget inte är seriöst. Att välja det billigaste alternativet kan få dyra konsekvenser i längden.
 • Standard: Det går att välja byggmaterial i olika prisklasser. Det finns även badrums- och köksinredning som varierar mycket i pris. Detsamma gäller lösningar för belysning, ventilation, värme och så vidare. Det kommer även att kosta mer om du väljer specialanpassade lösningar framför standardprodukter som kommer direkt från tillverkaren.
 • Byggmetod: Du kan även komma lite billigare undan genom att välja att bygga ett elementhus. Det gäller särskilt om du ska bygga flera identiska enheter, till exempel radhus, eller andra typer av flerfamiljshus, så länge designen lämpar sig för prefabricerat bygge. Platsbyggda trä- eller betongkonstruktioner är i regel något dyrare. 
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Lönar det sig att bygga ett flerfamiljshus kontra villa?

Många som överväger att bygga ett flerfamiljshus ställer det gärna mot valet att bygga en villa. Huruvida det ena eller det andra är mest lönsamt beror på en rad olika faktorer. Något som är värt att ha i bakhuvudet i de allra flesta fall är:

 • Utnyttja tomten optimalt: Du behöver inte nödvändigtvis köpa en väldigt mycket större tomt för att bygga ett flerfamiljshus istället för en villa. Det kan istället vara en fördel att välja att bygga ett flerfamiljshus. Anledningen är att priset per kvadratmeter egendom kan fördelas på antalet bostäder och bli billigare än att bygga en villa på samma tomt. 
 • Lägre kostnad för projektering och uppförande: Att bygga flera enfamiljshus medför högre kostnader gällande projektering och uppförande av husen. Genom att bygga ett flerfamiljshus samlar du ihop de här kostnaderna och utgifterna blir lägre i jämförelse med om de skulle ha fördelats över flera separata bostäder.
 • Uthyrning: Bygger du en villa med ett uthyrningsrum kan du få in pengar som täcker en del av byggkostnaden. Väljer du däremot att bygga ett flerfamiljshus är det mer lönsamt att sälja den eller de bostäderna som du inte själv bor i, istället för att hyra ut dem. 
 • Byggkostnader: Genomsnittspriset är ungefär detsamma för ett flerfamiljshus som för en villa.  

Hur mycket kostar det att ansöka om bygglov hos kommunen?

När du ska bygga ett flerfamiljshus måste du ansöka om bygglov. Hur mycket det kostar varierar från kommun till kommun, och för få en exakt prisuppgift är det enklast att kontakta den kommun där huset ska byggas. 

Det är dock inte själva avgiften som utgör den största delen av kostnaden för själva ansökningsprocessen. Den summa som ni betalar för att en projektör ska förbereda ansökan och göra en bygglovsansökan för din räkning. I regel är det arkitekten som står som projektör för byggarbetet.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur kan du minska kostnaderna?

Det bästa sättet att säkerställa ett lyckat genomförande är att investera långsiktigt. Det lönar sig sällan att välja de allra billigaste lösningarna. Låga priser kan vara ett tecken på att entreprenören spara pengar genom att använda dåligt material eller okvalificerad arbetskraft, något som kan få dyra och tidskrävande konsekvenser.

Det finns emellertid några bra drag du kan göra för att hålla nere kostnaderna:

 • Begär in flera anbud: Det är viktigt att jämföra anbud från konkurrerande företag så att du kan vara säker på att du får ett kostnadsförslag som är marknadsmässigt. Det gäller för arkitekter såväl som entreprenörer och elementhustillverkare. Var noga med att jämföra posterna i varje offert och inte bara slutsumman. Variationer i de olika kostnadsposterna kan bero på att arbetet som ingår i priset skiljer sig från varandra.
 • Fråga om det finns kampanjer: Entreprenörer har ofta förhandlat sig till bra rabatter. Hör därför med entreprenören om det finns någon möjlighet för att köpa material och/eller andra produkter till reducerat pris.
 • Gör en budgetpost för oförutsedda utgifter: Det dyker så gott som alltid upp händelser och kostnader som man inte hade räknat med i ett så här stort projekt. Exempel på sådana utgifter kan vara att markförhållandena på tomten är mer komplicerade än beräknad och att du därför måste lägga mer pengar på markarbete. Då gäller det att ha en buffert i budgeten för att kunna hantera de utgifterna. Kortsiktiga lån kan vara en lösning men kommer med största sannolikhet att kosta mer än det smakar. 
 • Bygg tillsammans med andra: Det är vanligt att bygga flerfamiljshus tillsammans med andra. Det kan vara andra investerare, familjemedlemmar eller kompispar. Genom att dela på kostnaderna kan alla som är involverade i projektet spara pengar på så gott som alla poster. 

Hur hittar du rätt entreprenör till ett bra pris?

För att vara säker på att du får in anbud från pålitliga och kompetenta entreprenörer kan du använda dig av gratistjänsten Byggstart. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra aktörerna på Byggstart. för att det ska vara enkelt och tryggt för dig att anlita hantverkare. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet och certifieringar för alla företag som får tillgång till plattformen, och övervakar dessutom uppgifterna löpande. Bara företag som upprätthåller en hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser över tid får fortsatt förtroende att vara en del av vårt nätverk. Hittar du entreprenörer genom att använda dig av vår tjänst kan du vara säker på att företagen har en solid ekonomi, nödvändiga auktorisationer och den erfarenhet som krävs för att bygga ditt nya flerfamiljshus. Det är gratis att lägga in ett projekt på Byggstart, och du förbinder dig inte till någonting genom att ta emot anbuden. 

Bygga hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.