Inreda vinden: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du innreda vinden? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Inreda vinden

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Inreda vinden? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Det finns flera anledningar till att göra något av vinden. I takt med tidens gång ändras även våra behov och det är inte ovanligt att bostaden börjar kännas trång eller till och med urväxt. Kanske har det tillkommit nya familjemedlemmar eller så har det uppstått ett behov av ett extra badrum, fler sovrum eller ett gästrum. Möjligheten att flytta finns alltid men det kostar, och samtidigt trivs du kanske bra både med bostaden och omgivningarna. Då kan det vara bra att se över möjligheten att inreda vinden. Med ett extra våningsplan kan du inreda gästrum, bygga ett extra allrum till barnen eller få det där hobby- eller träningsrummet som du alltid har drömt om. 

Kan jag inreda vinden?

Till att börja med måste du undersöka vilka möjligheter du har. Det är många lagar och regler som du måste förhålla dig till när du ska bygga ut. Utöver det tillkommer byggtekniska begränsningar som vatten, el och konstruktion. Om den bärande konstruktionen inte är dimensionerad för det extra vikten måste du förstärka all bärande konstruktion i hela huset. Bor du i ett bostadsrättsförening eller flerfamiljshus måste du även ta reda på ägarförhållandena för vinden, vilket ofta innebär att du måste köpa ut grannarna och ordna ny förrådsplats. Allt som allt är det mycket du måste hålla ordning på när du ska inreda vinden, och allt börjar med planeringen. 

Planera väl

En bra planering är a och o när det kommer till att bygga ut vinden och det är i det här stadiet som du lägger grunden för hela projektet. Det är alltid en fördel att vara ute i god tid så att du kan anpassa projektet efter de utmaningar som kan dyka upp efter hand. Det kan handla om undantag från byggregler eller att du måste vänta på att entreprenören ska ha den tid och de personalresurser som krävs för att ta sig an ditt projekt. Om du är ute i god tid är det också lättare att nyttja kampanjer och reapriser på material, något som kan bespara dig en hel del pengar. 

Det är bra att hitta en arkitekt som kan göra ritningar till vinden så tidigt som möjligt. Arkitekten kan vara behjälplig med goda råd och tips gällande inredning och planlösning. Även om du tycker att det kan verka lite överdrivet att göra plats för arkitektkostnader i budgeten så lönar det sig ofta när det kommer till det slutgiltiga resultatet. Det är en ganska liten del av den totala kostnaden och en fackman kan hitta lösningar och möjligheter som du inte har tänkt på. Det är mycket som gör ett vindsprojekt unikt; snedtak, tillgången på dagsljus och synliga bjälkar för att nämna några. Det är något som du bör nyttja och med en arkitekt med i laget är det lättare att få ut vindens fulla potential. Dessutom kan arkitekten hjälpa dig med både ritningar och övrig dokumentation som behövs till bygglovsansökan.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Få vinden godkänd

En bygglovsansökan kan vara en komplicerad process. När det kommer till att bygga ut vinden innebär det i regel att du tar hjälp av en projektör som sammanställer ansökan. Här kan arkitekten bespara dig mycket tid och mental energi. För det första är det en hel del föreskrifter som du måste uppfylla för att få ett utrymme godkänt som bostadsrum, och de kraven kan arkitekten på sina fem fingrar. Regelverket kan vara komplicerat att sätta sig in i för en lekman eftersom det både finns tillägg och undantag till reglerna. 

För att få ett boyta på vinden godkänd måste takhöjden vara minst 2,30 meter under horisontellt tak. Undantag görs för snedtak där det måste vara minst 1,90 meter där det krävs ståhöjd. För dagsljus gäller att fönstret ska leda ut i det fria, det finns dock inget krav på att det måste vara utsikt från fönstret. Och när det kommer till vindsrum krävs det även att det finns en godkänd utrymningsväg, till exempel ett fönster som uppfyller kraven, och om utrymningsvägen är placerad mer än fem meter ovanför marken måste det även finnas en brandstege.

Det här är några av de krav som du måste uppfylla för att få loftet godkänt som boyta. Utöver det är det flera dokument och ritningar som ska bifogas i ansökan. Det är bättre att ta hjälp av en arkitekt och få ihop en komplett ansökan eftersom kommunen dels tar ut en avgift för att behandla bygglovet, och dels kommer de att förelägga om komplettering ifall ansökan inte är komplett, något som kommer att förlänga handläggningstiden ytterligare. 

Inreda vinden? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Hitta rätt hantverkare

Att göra om en råvind till boyta kräver ofta specialkompetens då det är en del element som inte ingår i andra renoveringsprojekt. Det kan till exempel handla om utmaningar gällande arbete i fastighetens bärande konstruktion, isolering, rördragning, tak och ventilation, som kan vara mer komplexa vid en vindsrenovering. 

För att hjälp dig att göra ett bra val av entreprenör har vi på Byggstart samlat duktiga och erfarna entreprenörer på ett och samma ställe som vi kan sätta dig i kontakt med. Om du registrerar ditt projekt på vår hemsida blir du direkt matchad med en entreprenör som har lång erfarenhet och bra referenser från andra vindsprojekt. 

Val av entreprenadform

Det är i huvudsak två olika entreprenadformer som du kan välja mellan, totalentreprenad eller delad entreprenad. Vad som passar dig bäst måste du komma fram till och ta beslut om själv, men de flesta väljer totalentreprenad. Då engagerar du en entreprenör, gärna en bygg- eller snickarfirma, som i sin tur kontrakterar alla underleverantörer. Du har bara ett företag som du behöver förhålla dig till när det kommer till planering och totalentreprenören har i sin tur ansvar för att allt arbete blir gjort inom de avtalade kostnads- och tidsramarna. När du väljer den här entreprenadformen förlorar du möjligheten att välja underleverantörer, men eftersom totalentreprenören står för all projektledning och koordinering av de olika hantverksområdena behöver du heller inte ta ansvar för att lösa situationen när något blir försenat. Totalentreprenören har också allt ansvar för att åtgärderna blir korrekt utförda. Totalentreprenören gör i regel ett prispåslag för att administrera allt, vilket gör att den här entreprenadformen blir lite dyrare, men i gengäld kräver det också mindre energi och tid av dig.  

Vid en delad entreprenad är det du som måste koordinera allt mellan de olika hantverkarna. Du måste själv kontakta elektriker, snickare, VVS-montörer och så vidare. Det ger dig större valmöjligheter men samtidigt vet du heller inte hur bra de olika hantverkarna samarbetar med varandra. Det är också ditt ansvar om någon hantverkare inte har sitt arbete klart när nästa kommer för att göra sin del av jobbet och timpenningen tickar på även om de måste vänta.  Även om du kan spara lite pengar gentemot att välja totalentreprenad, är det ett krävande arbete att organisera projektet och om du inte är en van projektledare är det lätt att du tar dig vatten över huvudet.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Vad kostar det att inreda vinden?

På Byggstart har vi samlat prisuppgifter från tidigare genomförda projekt i en prisdatabas. Baserat på de siffrorna tar vi fram statistik som visar snittpriset från många uppdrag och ger dig en uppfattning om vad som kan betecknas som ett lågt eller högt pris.  

När det gäller att inreda en kallvind till en boyta ser vi att snittpriset ligger på cirka 12.500 kronor per kvadratmeter. Prisuppgiften inkluderar alla kostnader som är knutna till projektet, både arbetstid och material. Vi kan dock se att en del projekt blir betydligt dyrare, upp mot 28.000 kr per kvadratmeter, medan några blir billigare (i de fall det i princip bara behövs ytskikt) ner mot 8000 kr per kvadratmeter.

Det finns emellertid en hel del som du kan göra för att hålla nere totalkostnaden. Det mest uppenbara är att du gör en del av arbetet på egen hand. Beroende på vad du har för erfarenhet och kompetens kan det vara smart att måla, lägga golv eller kanske bygga trappan själv. 

Titta även på vilka åtgärder som egentligen är nödvändiga. Om du tar steget och anlitar en arkitekt får du tidigt i projektet olika infallsvinklar angående vad som är nödvändigt och vad som inte är det. En arkitekt kan även hjälpa dig att hitta lösningar som är mer effektiva och på så sätt bespara dig pengar. Ska du ha ett våtutrymme på vindsplanet kan du till exempel spara en del genom att placera det rakt ovanför ett underliggande våtrum. VVS-arbetet är en relativt stor del av budgeten och om du begränsar mängden nya rör som måste dras gör du detsamma med kostnaden. Placerar du utrymmet rakt ovanför ett existerande våtutrymme kan VVS-montören bara koppla ihop rören. En annan faktor som påverkar priset är hur tillgänglig din vind är. Om det är svårt för hantverkarna att komma in med material och utrustning medför det sannolikt en merkostnad för arbetet. 

Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Gör en budget, en planering och skriv ett kontrakt 

Det är mycket att överblicka och för en person som inte är van vid att leda större projekt är det lätt att det går lite överstyr. Vi har tidigare tagit upp hur viktig planeringen är och nu återkommer vi till det. Budgeten är en stor del av planeringen och för att du ska ha kontroll över kostnaderna genom hela projektet är det viktigt att ha en detaljerad budget. Dela upp den i flera poster så du vet vilket delmoment som kostar mer om något går snett. Sätt gärna upp en post för oförutsedda utgifter. Det är mycket som kan hända under arbetets gång, situationer som varken du eller entreprenören kan råda över. Då är det skönt att redan har en post i budgeten som täcker det här, så slipper du gå på en mina. Skulle det inte hända något kommer projektet hålla sig under budjet och det är ju inte så dumt det heller. 

Det är en fördel för både dig och entreprenören om ni är eniga om vilka åtgärder som ska genomföras på vinden. Därför är det smart om du är så detaljerad som möjligt när ni skriver kontrakt. Det är inte bra för någon part om det uppstår meningsskiljaktigheter men har ni alla bestämmelser skriftligt är det enklare att lösa eventuella konflikter. Om du ska göra delar av arbetet själv måste du även skriva in det i kontraktet så att det inte uppstår några missförstånd. 

Se även till att ha en bra tidsplan. Det finns få saker som är så frustrerande som när ett renoveringsprojekt drar ut på tiden, så följ planeringen i så stor utsträckning som möjligt. Lägg gärna in delmål så blir det lättare att se om arbetet löper på som det ska. Om du har planerat tillräckligt bra, allt håller sig inom budget och vindsvåningen är färdigställd inom utsatt tid är det ett utrymme som du kommer ha glädje av en lång tid framöver. 

Om du vill komma i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer till ditt projekt kan du registrera dig på Byggstart, så tar vi kontakt för en förbehållslös genomgång av projektet. 

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Inreda vinden? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.