Isolera vinden: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du isolera vinden? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Isolera vinden

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Isolera vinden? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Lönsam investering

Isolering av vinden kan vara en bra investering både med tanke på energieffektivitet och möjligheten att utöka bostadsytan. Dessutom är det ett relativt billigt projekt vars kostnad du får igen inom några år. Bostäder som är byggda på 60- 70- och 80-talet är från årtionden då uppvärmningskostnaderna var lägre och av den anledningen lade man inte heller ner något större arbete på isolering. Det är inte ovanligt att isoleringen på vinden inte är tjockare än 10 centimeter, något som är allt annat än en effektiv isolering. Genom att tilläggsisolera så att tjockleken på isoleringen blir 30 centimeter kan värmeförlusten i princip elimineras. Det kommer inte enbart att leda till sänkta uppvärmningskostnader utan även en jämnare temperatur i bostaden. Det är ändå några saker som du måste tänka över innan du kan sätta igång med själva arbetet och även om det inte är någon komplicerad process finns det fallgropar som du helst vill undvika.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Undvika att skapa en grogrund för fuktskador 

När du isolerar ändrar du även förhållanden på vinden och därmed finns det även en del andra faktorer att ta hänsyn till. Du vill ju få värmen i bostaden att stanna där du är så att du inte eldar för kråkorna. När du minskar värmeförlusten från de underliggande våningsplanen blir det samtidigt en lägre temperatur på vinden. En temperaturförändring på bara 2-3 grader uppe på vinden är fullt tillräckligt för att det ska bli problematiskt under vinterhalvåret. Det innebär en större risk för att det bildas kondens, något som i sin tur betyder fuktskador som kan bli kostsamma i längden. I det här fallet är nyckelordet ventilation. En cirkulerande luft torkar inte bara ut den fuktiga luften utan transporterar även bort värme och hindrar att snön tinar och fryser till på taket under vintern.

För att förhindra fuktskador på vinden är det viktigt att du ser till att ha bra ventilationsförhållanden. De flesta bostäder som har några decennier på nacken har en luftspalt nere vid takfoten. Luftspalten drar in kalluft och transporterar ut den genom en ventilationsventil under taket. Normalt sett ska du alltså kunna se ut i det fria längs med takfoten. Många tänker att det är viktigt att lägga isoleringen kloss på kanten för att täta igen öppningen men inget kan vara mer fel och om du gör det kan du får stora problem med kondens. Tätar du igen öppningen under isoleringen hindrar du även luften att cirkulera. För att kunna säkerställa en tillräcklig ventilation är det helt avgörande att det fortsätter att komma in luft på vinden via spalten. Ventilationen ser till att kondensen torkar ut innan den hinner orsaka någon skada. När du sätter isolering på egen hand måste du vara noggrann med att inte lägga eller rulla ut isoleringen ända ut till kanten av taket utan att låta luftspalten vara öppen. I gengäld är det viktigt att du sätter upp vindspärr för att skydda isoleringen från väder och vind.

Isolera vinden? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Kom ihåg ångspärr

Vi avger stora mängder vattenånga bara genom att uppehålla oss i hemmet. Vi duschar, lagar mat och torkar kläder, vardagsgöromål som utsätter huset för mycket fukt. När vi andas eller svettas utsöndrar vi mycket fukt ut i luften och för att förhindra att fukten sätter sig i husets konstruktion är det viktigt att sätta upp en kondensspärr. Ångspärren är rätt och slätt en plastduk som hindrar varm och fuktig luft från bostadsrummen från att ta sig igenom tak samt väggar och ut i isoleringen i väggarna eller på vinden. Med ångspärren förhindrar du att det uppstår kondens på vinden som kan skapa en grogrund för mögel och röta. Dessutom har den en isolerande effekt. 

Det är emellertid viktigt att du vet vad du gör när du sätter upp ångspärren. Sätter du den fel kan den faktiskt bidra till att förvärra problemen. Huvudregeln är att ångspärren alltid ska sitta på den varma sidan av isoleringen, alltså in mot bostadsrummet. Du kan dock sätta ångspärren en bit in i isoleringen för att undvika att daggpunkten (då inneluften är så pass nedkyld att den blir till kondens) ligger mitt i isoleringen. Sätter du ångspärren en bit i in i isoleringen gör du den även mindre utsatt för skador som kan uppstå vid arbete i våningen under, till exempel om du ska montera infällda LED-lampor. Det är emellertid viktigt att ångspärren inte sitter djupare än ¼ av isoleringens tjocklek. Ångspärrens skarvar ska överlappas med minst 15 centimeter och tejpas ihop på längden. Använd en tejp som är avsedd för just det här ändamålet så att den inte lossnar på en gång och gör skarven otät. Ångspärren kan både limmas och häftas fast. Häftar du fast den måste du tejpa över klamrarna för att förhindra att fukten tränger igenom de små hålen.

Kom ihåg att du aldrig ska ha mer än en ångspärr i taket eller väggen. Stänger du in ett område med luft mellan två ångspärrar hindrar de luftcirkulationen och därmed finns det inget som kan torka ut fukten. Om det är svårt att ta bort den existerande ångspärren när du du ska sätta en ny, kan du göra hål med cirka 10 centimeters mellanrum för att vara säker på att den gamla ångspärren förlorar sin effekt.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Byta isolering

När du ska tilläggsisolera vinden måste du börja med att ta reda på hur den existerande isoleringen ser ut. Många gamla vindar har en ihoppressad och ojämn isolering som har suttit där och varit utsatt för kondens i många år, och den isoleringen måste tas bort innan du börjar sätta upp en ny. Om det finns fuktskador i isoleringen måste du lokalisera kärnan till problemet innan du sätter upp den nya isoleringen, annars kommer det att uppstå nya problem av samma karaktär. Fuktskador uppstår i regel på grund av luftläckage från den underliggande våningen när varm luft tränger upp och skapar kondens i isoleringen. 

Hur mycket kostar det?

På Byggstart har vi utarbetat en egen prisdatabas för att göra det enklare för dig att ta reda på vilka kostnader du kan förvänta dig gällande olika renoverings- och utbyggnadsprojekt. Vi har samlat in faktiska priser från flera hundra tidigare projekt och baserat på dessa kan vi räkna ut ungefär vilka summor som är vanliga att lägga ut. När vi tittar på isolering av vind ser vi att det genomsnittliga priset ligger på cirka 120.000 kronor. Priset är inklusive moms, arbete och material. Kostnaden kan även vara lägre för små enfamiljsbostäder, ner mot 65.000 kr, men vi ser även projekt som ligger på 200.000 kronor.


Läs mer om priset för att isolera vinden. Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Typ av isolering

Mineralull är fortfarande den vanligaste typen av isolering som används i landet. Den finns både på rulle och som plattor och tillverkas av glas eller sten. Isoleringen är lätt att sätta upp och det krävs inte en massa kunskap för att sätta den rätt. Det kan dock tar lite tid att passa till isoleringen runt bjälkar och andra hinder som kan finnas på vinden. Mineralull har en tendens till att klia en hel del när den kommer i kontakt med huden så du bör använda heltäckande kläder om du ska jobba med materialet. Använd även munskydd för att undvika att få ner de små fibrerna från mineralullen i lungorna. 

Cellulosaisolering är tillverkad av träfiber eller återvunnet papper. Det är inte ovanligt att isoleringen tillverkas av gamla tidningar. För att göra materialet mindre brandfarligt och förhindra att mögel får fäste, tillsätter man ämnen som borsyra och aluminiumsulfat under produktionen. Isolering av cellulosa är ett relativt tungt material vilket innebär att det förutom att isolera mot temperatur även är en bra ljuddämpare. Det är ett dammigt material att isolera med så du bör använda munskydd om du gör arbetet själv. Eftersom isoleringen tillverkas av mycket återvunnet material är det en miljövänligt alternativ.

Ytterligare ett alternativ för att isolera mellan golvet och huskonstruktionen är att blåsa in lösull. Det kräver lite mer plats än traditionell isolering men är i gengäld enklare och går snabbare att installera. Det är viktigt att inte packa isoleringen för tätt eftersom det är luften emellan materialet som isolerar. Lösullsisolering kan göras med glasfiberull, stenull eller cellulosa. Det krävs specialutrustning för att blåsa in isoleringen i golvet eller väggen varför du inte kan göra det här arbetet själv, utan måste anlita en specialist. Har du en vind med många skrymslen och vrår är lösull ett bra alternativt eftersom det kan ta lång tid att kapa och skära till isoleringsplattor eller bitar från en rulle för att anpassa dem efter utrymmet. En lösullsisolering tar inte lång tid att utföra, det tar sällan mer än ett par dagar att isolera en hel vind.

Bör jag anlita hantverkare?

Det är alltså nödvändigt att anlita en specialist om du ska använda lösull som isolering. Ska du däremot använda isolering på rulle eller i form av plattor, är det inget som hindrar att du gör jobbet själv. Är det mycket i vägen på vinden, till exempel takstolar, kan det vara lite tids- och tålamodskrävande att anpassa isoleringen och det är viktigt att du är exakt för att det ska bli så tätt som möjligt. Lägg gärna isoleringen i flera lager och tvärs över de olika skikten för att förebygga glipor och köldbryggor mellan skarvarna. Det kräver både en hel del arbete och tid att sätta isolering så om du inte har resurserna som krävs är det bättre att anlita en hantverkare.

På Byggstart har vi samlat kvalitetskontrollerade hantverkare på ett och samma ställe så att det ska bli lättare för dig att välja. På Byggstart kan du registrera ditt projekt och sedan tar vi fram de entreprenörer och hantverkare som har rätt erfarenhet och expertis inom det aktuella området. Du kan jämföra offerterna både gällande pris och tidsåtgång och därefter välja den aktör som passar dig bäst. 

Andra saker att tänka på

För att isoleringen ska fungera optimalt, så att värmeförlusten blir så liten som möjligt, är det några andra parametrar som du också måste ta hänsyn till. Var noggrann när du isolerar och se till att du lokaliserar alla källor till läckage och tätar dem. Det gäller särskilt i öppningar runt ledningar, rör och vindslucka där det ofta uppstår glipor som gör att värmen kan tränga igenom. Ska vinden inredas som bostadsrum är det även viktigt att det är en behaglig temperatur på våningsplanet. Använd fogskum runt fönster och luftventiler så har du bättre kontroll på ventilationen. Du måste även se till att armaturer inte har kontakt med isoleringen eftersom de kan uppnå en hög temperatur som kan skada isoleringen och i värsta fall utgöra en brandrisk. När du installerar lampor, till exempel infällda LED-lampor måste du se till att du inte perforerar ångspärren. Har du hål i ångspärren kommer det förr eller senare att tränga igenom fukt som sugs upp i isoleringen. För att undvika det kan du sätta ångspärren en bit in isoleringen, men inte längre in än ¼ av isoleringens totala tjocklek. 

Gör du allt det här rätt kommer du att få glädje av utrymmet i många år framöver. Investeringen tjänar in sig själv på några år och efter det är allt som du spara in på uppvärmningskostnaden ren förtjänst. Dessutom kommer du att få en jämnare temperatur i hemmet och göra bostaden mer energieffektiv.

Isolera vinden? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.