Renovera: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Ska du renovera? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Renovera

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Renovera? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Många drömmer om att renovera sitt hem, men det kan vara svårt att komma igång och ännu svårare att veta hur man går vidare. I den här artikeln går vi igenom vad renoveringsprojekt generellt kostar, hur processen ser ut och hur du sätter igång. Du får också konkreta tips om hur du ska göra för att ditt projekt ska bli som du tänkt dig.

Två begrepp: totalrenovering eller ytskiktsrenovering?

Innan vi går in på detaljer och priser för olika projekt är det viktigt att skilja mellan två begrepp som används omvartannat: totalrenovering och ytskiktsrenovering. En totalrenovering är betydligt mer omfattande än en ytskiktsrenovering, och innefattar vanligtvis följande:

 • Rivning av befintliga väggar, golv och fast möblemang
 • Uppbyggnad av nya väggar och golv
 • Nya elanläggningar och rör
 • Renovering av badrum och kök
 • Ändrad planlösning

En ytskiktsrenovering är mindre komplex och kostar inte alls lika mycket. Den inkluderar oftast ingrepp som:

 • Slipning av golv
 • Målning av väggar
 • Byte av köksluckor
 • Byte av badrumsmöbler
Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar det att renovera?

Byggstart är en tjänst som hjälper privatpersoner att komma i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer inom byggbranschen. Utifrån projekt som genomförts via Byggstart har vi samlat in väldigt mycket data gällande priser för olika typer av renoveringsprojekt. Priserna varierar beroende på storlek, omfattning och komplexitet, men trots detta kan man ändå dra en slutsats om var priset per kvadratmeter brukar landa på när man renoverar. 

Här är det återigen viktigt att skilja mellan ytskiktsrenovering och totalrenovering.

För invändig totalrenovering ligger snittpriset på ca 9.500 kr per kvadratmeter inklusive moms, och då är alla kostnader för material och arbete inräknade.

Det finns även de projekt som uppgår mot 16.000 kr/m2, men dessa projekt utförs i hög standard med exklusiva material. Priset för en totalrenovering kan också bli så lite som 7.000 kr/m2 om man väljer billigare lösningar. Alla priser som anges per kvadratmeter inkluderar alla utgiftsposter knutna till projektet. Hur mycket ett specifikt projekt kostar beror på många olika faktorer, vilket vi kommer att gå igenom i artikeln.

Om man i samma veva ska renovera bostaden utvändigt (tak, fasadbeklänad, tilläggsisolering, dränering och fönster) uppgår snittkostnaden till 16.000 kronor per kvadratmeter.

En ytskiktsrenovering kan exempelvis inkludera målning av väggar och tak, slipning av golv, nya lister, läggning av kakel-på-kakel i badrum och nya badrumsmöbler. Utifrån sådana projekt där kunder använt Byggstart för att hitta hantverkare ser vi att snittkostnaden ligger på ca 2.800 kr/m2, och även här är alla kostnader knutna till projektet inkluderade. Ytskiktsrenoveringar kan också landa på upp mot 4.000 kr/m2 om man använder sig av mer exklusiva material.

Om du vill få ett konkret pris för just ditt projekt kan du lägga ut det på Byggstart. Då blir du kontaktad av kvalitetssäkrade entreprenörer som ger dig ett detaljerat anbud på projektet.

Läs mer om priset för renovering. Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag.

Renovera? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Lönar det sig att renovera?

När man ska renovera är det vanligt att man väger kostnaderna för renoveringen mot hur mycket värdet på boendet ökar efter projektet. Exempelvis, om man renoverar för 1 miljon, ökar då värdet på bostaden med samma summa?

Här finns det inget facit att tillgå, men det finns dock en del generella punkter att ha koll på. Här nedan hittar du en lista med faktorer som har en inverkan på en potentiell värdeökning:

 • Stilen man väljer: om man väljer en stil av färger och material som tilltalar många potentiella köpare så ökar det chansen för att man får igen pengarna, till skillnad från unika och otraditionella lösningar som bara intresserar vissa spekulanter.
 • Entreprenören man väljer: det råder stora prisskillnader mellan olika hantverksfirmor, även mellan de som är seriösa. Därför är det bra att inhämta anbud från minst två, gärna tre, entreprenörer innan man fattar ett beslut.
 • Material: när man renoverar köper man ofta in kakel, parkett, armaturer, kök och badrumsmöbler själv. Här kan du göra riktiga klipp om du slår till på erbjudanden och kampanjer. Kom även ihåg att vissa entreprenörer får bra rabatter hos sina återförsäljare som du kan nyttja.
Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Projektbeskrivning - vad behöver man?

Innan man börjar hämta in anbud från olika entreprenörer är det viktigt att man tagit fram en tydlig projektbeskrivning. Detta är typiskt sett ett textdokument eller ett kalkylark strukturerat rum för rum där ritningar för eventuella ändringar i planlösningen bifogas. Om du vill se bra exempel på projektbeskrivningar från genomförda renoveringsprojekt kan du registrera ditt projekt på Byggstart.

Det finns många fördelar med att ta fram en utförlig projektbeskrivning:

 • Det blir enklare för entreprenörerna att ge en korrekt prissättning, och du kommer även få respons från fler entreprenörer
 • Det är större chans att de olika anbuden inkluderar samma arbetsmoment
 • Du har ett viktigt referensdokument att använda som bilaga till kontraktet som ska skrivas med entreprenören
 • Du går på förhand igenom alla viktiga beslut som ska fattas och undviker därmed att göra ändringar mitt i projektet som kan leda till förseningar och merkostnader

Måste jag anlita en arkitekt eller inredningsarkitekt?

Om man vill att projektet ska bli så billigt som möjligt, och om man inte planerar på att göra några större ändringar med planlösningen, så är det inte nödvändigt med en inredningsarkitekt. Om man däremot har stora ambitioner och en flexibel budget så kan en inredningsarkitekt uträtta underverk för projektet. Kontakta inredningsarkitekten i ett tidigt skede så kan du få hjälp med att utarbeta projektbeskrivningen som du behöver som underlag när du ska hitta entreprenör. Inredningsarkitekten kan också bistå med råd gällande planlösning, möblering, belysning, ytskikt och färger.

I vårt nätverk hittar du många skickliga inredningsarkitekter, så registrera gärna ditt projekt på hemsidan om du vill komma i kontakt med någon som kan se till att din vision blir verklighet.

Om man ska totalrenovera en lägenhet kommer en inredningsarkitekt i regel kosta dig mellan 15.000 till 25.000 kr, medan priset för ett hus brukar ligga på mellan 25.000 till 50.000 kr.

Om man ska göra stora ingrepp som kräver bygglov eller anmälan hos kommunen så bör man först ta kontakt med en arkitekt som kan ta fram alla de ritningar som behövs för ansökan.

Behöver man bygglov?

Vissa moment i ett renoveringsprojekt kräver bygglov, för andra räcker det med en bygganmälan och ett startbesked. Om projektet inte är särskilt omfattande så kan det hända att man inte behöver något av dem. Vad är det då som kräver bygganmälan och bygglov?

Om du ska göra en invändig renovering i ett enfamiljshus behöver du oftast göra en anmälan om du ska göra omfattande ändringar i planlösningen eftersom detta nästan alltid påverkar bärande strukturer. Ingrepp i bärande strukturer kan även kräva bygglov eftersom det är ett byggnadstekniskt ingrepp som kan få stora konsekvenser om det utförs på fel sätt, och då kan kommunen även kräva att en kontrollansvarig ser över bygget. Om man drar om vattenledningar, vid exempelvis flytt av badrum och kök, så behöver man i regel alltid göra en anmälan, om inte bygglov krävs. Detsamma gäller om du ska ändra användningsområdet för en biyta till boyta. Exempel på biytor är oinredd källare, kallvind och förråd. Om du ska bygga om vinden till boyta så kan det räcka med en anmälan, men du måste ansöka om bygglov om du ska göra omfattande ingrepp som att höja taket. 

Om ditt projekt även inkluderar utvändig renovering så behöver du bygglov om du ska göra omfattande förändringar på fasaden. Omfattande förändringar är ett ganska luddigt begrepp, men att byta fasadbeklädnad och tak räknas som sådana åtgärder, liksom installation av nya fönster (inte nödvändigtvis om man bara byter ut gamla fönster). 

Huruvida man behöver bygglov eller inte för en specifik åtgärd kan skilja sig mycket från kommun till kommun, men även mellan olika områden i kommunen. Detaljplanen eller områdesbestämmelser är det som dikterar vilka åtgärder som är anmälningspliktiga eller lovpliktiga inom ett begränsat område. Det bästa du kan göra är att kontakta kommunen i ett tidigt skede. Förklara ingående vilka ingrepp du ska göra i projektet så att ni inte missar något. Därefter bör du få ett svar gällande vilka åtgärder som kräver bygglov, och vilka som bara kräver en bygganmälan.

Om du måste ansöka om bygglov kan du ta hjälp av en arkitekt för att få fram alla nödvändiga ritningar. Handläggningstiden för en bygglovsansökan är max tio veckor, men om ansökan inte är komplett kan kommunen begära in kompletterande handlingar vilket kan förlänga handläggningstiden. När ditt bygglov har beviljats måste du få ett startbesked innan arbetet kan sättas igång. Detta tar i praktikten minst fyra veckor, och gäller även för en anmälan, men då har kommunen högst 4 veckor på sig för att lämna startbeskedet.  

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Hur organiserar man projektet? Totalentreprenad eller delad entreprenad?

När du planerar ditt renoveringsprojekt måste du ta ställning till hur du vill organisera projektet. Här har du två huvudalternativ: delad entreprenad eller totalentreprenad. Med delad entreprenad inhämtar man anbud från hantverksfirmor inom varje enskilt arbetsområde, och man ansvarar även för att organisera arbetet mellan de olika firmorna under projektets gång.

Organiserar man projektet som totalentreprenad anlitar man en huvudentreprenör som i sin tur anlitar underleverantörer för alla de arbetsområden de själva inte kan utföra. Huvudentreprenören kan till exempel vara en snickerifirma som har anställda snickare (och ibland även målare och murare), men för alla övriga arbetsområden har de samarbetspartners som står för rörläggning, elarbeten och tätskiktsarbete. Du som byggherre behöver bara förhålla dig till en kontaktperson, vilket har sina fördelar om det skulle uppstå problem under reklamationsperioden. 

De flesta byggherrar som använder Byggstart för att hitta duktiga hantverkare väljer att organisera projektet som totalentreprenad eftersom det är betydligt enklare att urskilja ansvarsfördelningen och man slipper organisera arbetet mellan de olika hantverkarna.

Hur hittar man rätt entreprenör?

Det viktigaste beslutet man fattar i ett renoveringsprojekt är valet av entreprenör. Om man hittar en entreprenör som har goda erfarenheter av liknande projekt, stabil ekonomi, alla nödvändiga certifieringar och god kommunikationsförmåga så är sannolikheten för att projektet kommer få en lyckad utkomst hög.

När du registrerar ditt projekt på Byggstart blir du endast kontaktad av entreprenörer som kvalitetssäkrats av Byggstart. Det innebär att vi har kollat deras referenser, kreditvärdigheter, kommunikationsförmågor och certifikat innan vi sammankopplar dem med dig. Avsätt minst en månad till anbudsprocessen. Då ger du entreprenörerna gott om tid att få in priser från sina underleverantörer och sammanställa offerterna i lugn och ro.

Hur skriver jag kontrakt?

När du ska anlita en entreprenör är det viktigt att ni tillsammans tar fram ett skriftligt kontrakt som specificerar vilka typer av arbeten som ska utföras och vad projektet kostar. Detta är ett måste innan projektet sätter igång.

Konsumentverket har flera olika avtalsmallar för olika typer av hantverks- och entreprenörstjänster som är standard i branschen.

Mallarna innehåller alla relevanta uppgifter för arbetet som ska utföras, såsom betalningsmetod, pris, tidsschema och bestämmelser för hur eventuella extra kostnader ska hanteras.

Priser och betalningsplan bör också ingå i kontraktet. För mindre projekt brukar man betala entreprenören när arbetet är slutfört. Vid större projekt är det vanligt att man utarbetar en betalningsplan där du som beställare utför betalningar i samband med att projektets milstolpar passeras. Det är vanligt att man som byggherre håller inne med 10 % av totalsumman tills dess att projektet är färdigställt och en slutbesiktning har godkänt entreprenaden. Det är en stark rekommendation att inte betala i förskott. 

Vilka dokument behöver jag efter projektet är slutfört?

När renoveringen är färdig är det viktigt att samla in alla relevanta dokument från entreprenören. Generellt inkluderar detta dokument som beskriver hur de olika installationerna ska användas, hur de ska underhållas och hur de har installerats. Om elarbeten har utförts ska man få dokumentation på det utförda arbetet från elektrikern, och har man renoverat badrum ska man få ett våtrumsintyg. Det är också viktigt att spara det ursprungliga kontraktet och fakturorna i de fall man behöver nyttja eventuella garantier.

Hur lång tid tar en renovering?

Omfattningen på ett renoveringsprojekt är det som dikterar hur lång tid det kommer ta. Om man totalrenoverar en mindre lägenhet så brukar det ta några månader, men om man däremot ska renovera ett helt hus så får man ofta räkna med minst sex månader, ibland mer.

När man totalrenoverar en lägenhet så är det oftast badrummet som tar längst tid. Ett badrum i sig tar i regel 3-5 veckor att renovera beroende på storleken och lösningarnas komplexitet.

Under en totalrenovering är det vanligt att man flyttar ut ur bostaden under tiden renoveringen äger rum. Därav kan det vara en god idé att ha lite svängrum i tidsplanen för oförutsedda händelser så att man inte helt plötsligt måste flytta tillbaka in trots att renoveringen inte är färdig.

Det är också viktigt att beställa material med långa leveranstider långt innan arbetet påbörjas. Kök och vissa typer av kakel och parkett räknas till material som oftast har långa väntetider. Här är det återigen viktigt med god planering. Innan du skriver kontrakt med entreprenören bör ni också ta fram en tydlig tidsplan som anger när de olika delmomenten ska vara färdiga. Du bör dock ha i åtanke att det kan vara svårt att uppskatta hur lång tid olika moment tar på förhand eftersom det kan dyka upp oväntade problem under arbetets gång. När man har att göra med nybyggen brukar det vara enklare att precisera tidsåtgången eftersom arbetsprocessen är mer standardiserad.

Hur man garanterar ett lyckat projekt: 9 tips

 1. Var ute i god tid: påbörja planeringen flera månader innan projektstart.
 2. Ta fram en tydlig projektbeskrivning innan du hämtar in anbud, och ta gärna hjälp av en arkitekt/byggingenjör.
 3. Hitta en entreprenör med goda referenser från liknande projekt, solid ekonomi, relevanta certifieringar och god kommunikationsförmåga.
 4. Teckna alltid skriftliga kontrakt med entreprenören och/eller hantverkarna.
 5. Ta fram en tidsplan tillsammans med entreprenören.
 6. Beställ material i god tid.
 7. Håll en kontinuerlig dialog med entreprenören under projektets gång. Besök byggarbetsplatsen minst en gång i veckan.
 8. Genomför en slutbesiktning med en extern besiktningsman.
 9. Ta inte på dig mer arbete än du har kompetens och tid att slutföra på ett korrekt sätt.

Renovera? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.