Arkitektritade hus: En komplett guide (pris, regler, tips)

 

Funderar du på att bygga nytt arkitektritat hus? I den här guiden berättar vi exakt vad du behöver veta om priser, regler, process, tidsåtgång, fallgropar och mycket mer. Missa inte de råd som garanterar ett framgångsrikt projekt.

Arkitektritade hus

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och det är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Bygga arkitektritat hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad är skillnaden mellan ett arkitektritat hus och ett kataloghus?

Det finns många alternativ när det ska byggas nytt. Man kan beställa ett prefabricerat hus som levereras i moduler, rita och bygga huset från grunden, eller något däremellan. Som namnet antyder är kataloghus redan ritade, och i vissa fall redan byggda. Hustillverkare erbjuder naturligtvis husmodeller i olika stilar och storlekar att välja mellan, och beroende på tillverkare finns även en viss grad av flexibilitet när det gäller anpassning och tillval. Tumregeln är att ju fler avvikelser från originalritningen man vill ha, desto dyrare.

Den främsta fördelen med att välja ett kataloghus är att man vet vad får. Priset behöver inte alltid vara billigare än ett arkitektritat hus, men man får i regel en komplett totalkostnadskalkyl att förhålla sig till och ett specifikt inflyttningsdatum. Du kan läsa mer om prisskillnaderna nedan, men det är viktigt att komma ihåg att det finns många fler, och viktigare, faktorer än priset när det handlar om att bygga sitt drömhus.

Ännu en aspekt att ta hänsyn till är att kataloghus är designade för att passa så många som möjligt, och därmed har det gjorts en rad kompromisser som inte nödvändigtvis passar just dina behov. I längden lönar det sig ofta att välja ett arkitektritat hus eftersom man själv har valt vad som ska prioriteras eller inte, och inte minst hur det ska se ut.

Bygger man ett arkitektritat hus kan man skräddarsy hemmet efter familjens behov samt tomtens naturliga förutsättningar.

Dessutom kan man själv välja viktiga detaljer angående planlösning, material, inredning, osv. vilket bidrar till en starkare hemtrevnad. Många som bygger sitt hus har redan en tydlig idé om hur det ska se ut. Och arkitektens jobb är att förverkliga dessa visioner, från helhetsintrycket till minsta detalj. Ännu en viktig aspekt är att du kan välja bättre lösningar än de standardalternativ som erbjuds i ett kataloghus.

Även om man redan har en klar idé om hur helheten ska se ut är det vanligt att man kommer på små detaljer som man inte har tänkt på under själva bygget. Då är det alltid enklare att genomföra dessa ändringar eller tillägg med ett arkitektritat hus. Arkitekten kan fungera som en utmärkt länk mellan dig och entreprenören samt bedöma huruvida dessa avvikelser kan utföras eller inte. Denna flexibilitet saknas oftast om man väljer ett kataloghus, eller så är de onödigt kostsamma att implementera.

En annan stor fördel med att välja ett arkitektritat hus är möjligheten att utnyttja utrymmet optimalt. Detta gäller både inomhus och utomhus. Planlösning kan till exempel anpassas till antalet familjemedlemmar, och i vissa fall kan externa förhållanden medföra behovet av stora anpassningar. Ojämn eller svåråtkomlig terräng kan göra det omöjligt att hitta ett lämpligt kataloghus, eller kräva så stora anpassningar att man lika väl kan välja ett arkitektritat hus från början.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Vad kostar ett arkitektritat hus?

Precis som med alla byggprojekt beror totalkostnaden för ett arkitektritat hus på husets storlek, komplexitet, materialval, osv. Utöver de största kostnaderna för material och själva byggarbetet är arkitektens arvode även en stor utgift. Här spelar det roll hur omfattande tjänster arkitekten tilldelas. Dessa tjänster kan sträcka sig från lovansökan, ritning och projektering i planeringsfasen till mer detaljinriktade uppgifter under bygget som gäller landskap och inredning. Generellt sett får man räkna med att spendera minst 80.000 till 160.000 kronor för arkitektritningarna. Därefter kan slutsumman stiga avsevärt beroende på vilka övriga arbeten hen utför. Arkitektens timlön varierar mellan 720 och 1.200 kronor beroende på erfarenhet och rykte.

När det gäller priset för själva bygget brukar man ange priset per kvadratmeter.

Baserat på projekt som Byggstart har förmedlat har vi kunnat sammanställa ett genomsnittspris för nybyggnation på 22.400 kronor per kvadratmeter.

En mer exklusiv bostad kan kosta upp till 36.000 kr/m2, och i enskilda fall ännu mer, medan enklare byggen kan landa på cirka 17.600 kr/m2. Det lägre kvadratmeterpriset förklaras av enklare tekniska lösningar samt materialval av lägre standard. Snittpriserna ovan inkluderar alla kostnader förknippade med ett husbygge, förutom arkitektarvode och projekteringskostnader.

Bygga arkitektritat hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Vad driver upp priset på ett arkitektritat hus?

Vissa delar av ett arkitektritat hus är dyrare att uppföra än andra. För att hålla kostnaderna nere kan det vara bra att ta nedanstående faktorer i beaktande:

 • Badrum och kök är de dyraste rummen att bygga. Du kan därmed sänka kostnaderna genom att begränsa antalet rum av detta slag.
 • Det kan vara frestande att slå till med specialbyggda lösningar för exempelvis skåp och garderober. Men det kräver alltid extra arbete så man bör åtminstone överväga färdiga lösningar som i regel är betydligt billigare. Tänk på att arkitekten har mycket att komma med när det gäller smarta inredningslösningar.
 • Byggtekniken har också en stor inverkan på priset. Generellt sett kan man välja mellan en konstruktion i trä, betong, murverk (leca eller lättbetong) eller någon typ av husbyggsats. I Sverige byggs cirka 85 procent av småhusen i trä, vilket har en naturlig förklaring i vår stora tillgång till detta byggmaterial. Men andra alternativ är på uppfart, inte minst när det gäller större byggnationer. Vilken konstruktion man väljer beror bland annat på vilken fasadbeklädnad man föredrar. Men det finns andra faktorer som spelar in, som kostnad, klimatpåverkan, husets utformning och hållbarhet. Betong anses ofta vara det mest ihärdiga byggmaterialet, men det är även något dyrare att bygga i.
 • Man kan även spara en rejäl slant på övriga materialval. Det råder stora prisskillnader mellan olika sorters fönster, tak och golv. Även inredning kan påverka slutpriset avsevärt, så håll utkik efter kampanjer och specialerbjudanden för kök, badrumsinventarier och dylikt.
 • Du har även möjlighet att spara in på de olika tekniska lösningarna som exempelvis elinstallationen, uppvärmningen och ventilationen. Hör med arkitekten eller entreprenören om de olika alternativen, och gör din egen research. Bergvärme är till exempel dyrt att installera men man tjänar vanligtvis in det på cirka 10 år.
 • Det kan också vara värt att göra en del av arbetet själv. En del jobb kräver inte särskilt mycket kunskap och erfarenhet, som att måla eller lägga golv. Men var noga med att inte ta på dig alltför mycket ansvar eftersom det kan försena andra arbetsmoment.

Det finns med andra ord en hel del som kan göras för att hålla budgeten nere. Det enklaste är att ta upp det med arkitekten i ett tidigt skede. Hen har god förståelse för den ekonomiska aspekten av ett nybygge och kan vägleda dig i dina val. I slutändan handlar det om att identifiera familjens viktigaste behov och anpassa budgeten därefter.

Lönar det sig att bygga nytt?

Det finns naturligtvis ett annat val än att bygga nytt – att köpa begagnat och eventuellt renovera. Många tror nog att det är ett billigare alternativ, men det behöver inte alltid vara fallet. Ett äldre hus kan bara renoveras till en viss standard, och man löper risken att stöta på oförutsedda problem vid större renoveringar. Ibland kan det till och med vara billigare att riva och bygga nytt.

Räknar man priset för en totalrenovering till dagens standard, kan det lika väl löna sig att bygga nytt. Då är man åtminstone säker på att slutresultatet blir som man har tänkt, och man har full kontroll på kvalitén i alla byggmoment.

Här är en konkret prisjämförelse mellan ett nybygge samt ett köp och renovering av ett begagnat hus:

Bygga nytt:

Tomtpris: 2,5 miljoner

Arkitekt + projektering: 0,3 miljoner

Byggkostnader för ett hus på 250 m2: 22.400 kr/m2 x 250 m2 = 5,5 miljoner

Totalpris för nytt hus: 8,3 miljoner

Köpa begagnat:

Pris för hus på 250 m2: 6,5 miljoner

Invändig totalrenovering: 9500 kr/m2 x 250 m2 = 2,375 miljoner (snittpris för invändig renovering)

Totalpris för begagnat hus och renovering: 8,875 miljoner

I dessa två exempel kan man se att priset för ett begagnat hus landar på 6,5 miljoner kronor, medan ett arkitektritat hus av samma storlek på 8,3. Lägger man till renoveringskostnaderna av det begagnade huset kan slutsumman bli 8,875 miljoner. Prisuppgifterna varierar givetvis i enskilda fall.

Behöver du anlita hantverkare? Jämför offerter här.

Hur lång tid tar det att bygga ett arkitektritat hus?

På samma sätt som priset för att bygga nytt varierar, kommer tiden det tar att bygga bero på projektets storlek och komplexitet. Vanligtvis tar bygget av ett arkitektritat hus längre tid än ett kataloghus eftersom man måste lägga till tiden för projektering som kan ta upp till sex månader. Under denna tid kan man dock se till att få bygglovsansökan beviljad och alla andra förberedelser avklarade.

Under denna period kan man även spika upphandlingen med entreprenören. Först när alla dessa saker är på plats kan byggarbetet påbörjas. Därefter får man räkna med cirka ett år för själva bygget. Här är en översikt över tidsramen för de olika stegen:

 1. Projekteringsarbete med arkitekt, inklusive ansökan om bygglov: 4 till 6 månader
 2. Anbudsprocess och val av entreprenör: 2 till 3 månader (detta kan slås ihop eller överlappa med föregående steg)
 3. Schaktning och grundarbete: 1 till 2 månader
 4. Husgrund och betongarbete: 1 till 2 månader
 5. Snickeri och/eller murning för att upprätta stomme och utvändig beklädnad: 2 till 4 månader.
 6. Resterande invändigt arbete: 3 månader. Detta inkluderar finsnickeri, rörläggning, elinstallation, ventilation, målning, belysning och fast inredning.

Ett mindre bygge med standardlösningar tar generellt mindre tid. Däremot är det svårt att uppskatta tidsramen för större projekt, då den kan bero på många olika faktorer.

Oavsett hur stort eller litet projektet är går det alltid fortare om det är välplanerat. Tänk till exempel på att populära eller speciella material kan ha en lång leveranstid och till och med väntelistor. I alla större byggprojekt finns det också en påtaglig risk för oförutsedda händelser. Lägg därför alltid till goda marginaler i tidsplanen (och i budgeten).

Hur söker man bygglov?

Vid nybygge måste man alltid ansöka om bygglov till byggnadsnämnden i ens kommun. Kommunen kräver även att man anlitar en certifierad kontrollansvarig för att se över att kontrollplanen efterlevs och att samtliga byggregler följs.

Är du osäker på om bygglovet kommer att beviljas kan du, eller den du anlitar för att sköta ansökan, börja med att söka om ett förhandsbesked. Det är mindre kostsamt och tidskrävande och det ger, som namnet antyder, ett preliminärt besked om du får bygga eller inte på fastigheten. Detta är särskilt relevant om tomten är obebyggd sedan tidigare. Med andra ord kan det vara klokt att söka ett förhandsbesked innan du köper en obebyggd tomt. Du måste fortfarande söka om bygglov om du har fått ett positivt förhandsbesked, men det är bindande om du ansöker om bygglov inom två år.

Bra att veta är att du måste få ett startbesked efter ett beviljat bygglov, och att arbetet inte får påbörjas innan dess. Detta ger bland annat grannar och andra sakägare tid att eventuellt överklaga beslutet.

Hur hittar man en arkitekt?

Om du har bestämt dig för att bygga ett arkitektritat hus är nästa steg att hitta arkitekten som ska rita det. Vilken arkitekt som passar ditt projekt beror på en rad olika saker, däribland tidigare erfarenheter av liknande byggen, stilen ni vill bygga i, storleken på huset och inte minst personkemi. Det sista är kanske inte avgörande, men kan förenkla och till och med påskynda projekteringen samt ge bättre förutsättningar för ett lyckat husbygge.

På Byggstart har vi otaliga kompetenta arkitekter i vårt nätverk. Registrera gärna ditt projekt på Byggstart så hjälper vi dig att hitta den rätta arkitekten för ditt drömhus.

Vill du ha offerter? Få anbud från flera kvalitetskontrollerade hantverkare här.

Vilken dokumentation behöver entreprenören för att kunna ge ett kostnadsförslag?

Till att börja med måste du som byggherre se till att ett bygglov beviljas för fastigheten. Bygglovshandlingarna inkluderar vanligtvis huvudritningar (ritningar på byggnadens planer, sektioner och fasader) och en situationsplan som visar byggnadens planerade läge på tomten.

Efter beviljat bygglov eller förhandsbesked behöver du och arkitekten arbeta fram ett preliminärt förfrågningsunderlag för bygget för att kunna sätta igång anbudsprocessen med olika entreprenörer. För att kunna få ett så utförligt kostnadsförslag som möjligt på ett arkitektritat hus är det viktigt att entreprenörerna du vänder dig till får ett väldokumenterat underlag som inkluderar ritningar, detaljbeskrivningar, mängdförteckningar samt övriga relevanta uppgifter. Ju mer detaljerat underlag desto mer precist kostnadsförslag kommer du att få av de olika entreprenörerna.

När du har all dokumentation kan anbudsprocessen börja. Har du och arkitekten tillhandahållit bra underlag bör anbuden vara precisa och detaljerade. Detta gör det enklare för dig att jämföra de olika utgiftsposterna från varje entreprenör. På Byggstart rekommenderar vi att ta in åtminstone två anbud, samt att det brukar räcka med tre så länge de kommer från seriösa företag.

Nästa steg i processen ser lite annorlunda ut beroende på vilken entreprenadform du väljer. Det som skiljer sig mest mellan olika entreprenadformer är vem som ansvarar för projekteringen respektive utförandet. Läs vidare för att få full koll på de olika alternativen innan du väljer entreprenör.

Totalentreprenad, delad entreprenad eller generalentreprenad?

Totalentreprenad innebär att en firma tar på sig ansvaret för hela bygget, inklusive husritningar, projekteringen och själva byggarbetet. Det innebär att du som byggherre endast skriver kontrakt med en så kallad huvudentreprenör och det passar utmärkt om du ska köpa ett kataloghus. Detta företag tar på sig projektledarrollen och anlitar underleverantörer för de arbeten de själva inte kan utföra. Exempelvis kan det vara en hustillverkare som tar på sig projekteringen och resningen av stommen, men anlitar andra hantverkare för arbete med finsnickeri, ventilation, VVS, energi, el, osv.

Den stora fördelen med totalentreprenad är att du bara behöver förhålla dig till en motpart. Detta kan göra att processen går betydligt snabbare och smidigare för dig som kund. Man får räkna med att huvudentreprenören lägger till ett påslag på 10-15 % på priset från underleverantörerna, men det betyder inte nödvändigtvis att slutsumman blir dyrare för den delen. Huvudentreprenören kan ofta förhandla fram fördelaktiga avtal med sina underleverantörer, och även få bättre pris från vissa materialleverantörer. Dessutom är det sannolikt att de anlitar samarbetspartner som de redan samarbetat med, vilket innebär att bygget blir effektivare. Nackdelen är att du är begränsad av det husutbud entreprenören eller hustillverkaren erbjuder.

Det finns även möjlighet att du som byggherre själv anlitar olika entreprenörer för varje fackområde i en så kallad delad entreprenad. Det innebär att du måste organisera och samordna de olika entreprenörerna i förhållande till varandra. Detta kan vara en mycket komplex uppgift för ett större byggprojekt och är därför inte lika vanligt för husbygge om du inte har tidigare erfarenhet av att bygga och vill göra en stor del av arbetet själv.

Ett annat alternativ som passar utmärkt för arkitektritade hus är att organisera bygget i en så kallad generalentreprenad. Då sköter du, arkitekten samt eventuellt en byggkonstruktör, ritningarna och projekteringen, och överlåter sedan utförandet till en huvudentreprenör. Fördelen är att du fortfarande endast behöver förhålla dig till en motpart för själva bygget, men har större påverkan på husets utformning och karaktär då du kan välja vem som ska utföra projekteringen. Det kräver dock större ansvar och ibland mer tid, då huvudentreprenören bör anpassa bygget efter projektörens arbete.

Hur hittar man rätt firma för bygget?

Oavsett vilken entreprenadform du väljer är det viktigt att hitta rätt entreprenör för bygget. Här brukar priset vara en avgörande faktor, men det finns en rad andra saker du bör tänka på. Till att börja med bör du alltid kontrollera om firman har tidigare erfarenhet av liknande byggen. Leta även upp referenser som du tar direkt kontakt med för att få en mer realistisk uppfattning av företaget än den feedback du kan läsa på deras hemsida. Utöver dessa grundläggande kontroller bör du även se till att företaget har god ekonomi, relevanta certifieringar, samt kapacitet att utföra bygget inom den önskade tidsramen.

Byggstart är en gratistjänst som sätter dig i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer och arkitekter. Registrera ditt byggprojekt på Byggstart för att komma i kontakt med kompetenta entreprenörer i ditt område. Samtliga entreprenörer i vårt nätverk är noggrant kvalitetssäkrade. Du får därmed endast anbud från seriösa aktörer med goda referenser, solida ekonomier, relevanta försäkringar och certifieringar. Vi tittar även på vilka projekt dessa företag har genomfört tidigare och bedömer om de är relevanta för ditt bygge.

10 tips för ett lyckat bygge

 1. Gör en detaljerad projektplan för hela bygget och lägg till goda marginaler i tidsplanen.
 2. Boka tid hos banken i ett så tidigt skede som möjligt för att få en bättre uppfattning om dina ekonomiska förutsättningar och vilken budget du bör hålla dig till.
 3. Hitta en lämplig arkitekt som har gjort liknande projekt tidigare, och ta fram ett komplett förfrågningsunderlag innan du börjar kontakta entreprenörer.
 4. Ta in mellan 2 och 3 anbud från olika entreprenörer.
 5. Använd gärna ABS18 som mall för ditt kontrakt med entreprenören. Du finner god information om vad som bör ingå i ett kontrakt på konsumentverkets hemsida.
 6. Se alltid till att bygglov, kontrakt och detaljprojektering är på plats innan något byggarbete påbörjas, annars kan det leda till väldigt otrevliga överraskningar.
 7. Överskatta inte din egen arbetsförmåga. Det kan både försena bygget och orsaka allvarliga fel om det du gör inte utförs på ett fackmannamässigt sätt.
 8. Besök byggarbetsplatsen ofta och håll regelbunden kontakt med entreprenören eller hantverkarna.
 9. Begär alltid en slutbeskitning av en extern och certifierad besiktningsperson. Vanligtvis betalar man inte den sista fakturan innan alla eventuella fel har åtgärdats av entreprenören.
 10. Begär in all dokumentation från bygget. Det gäller ritningar, intyg, garantier samt kvitton.

Följer du dessa tips bör bygget av ditt arkitektritade hus gå som på räls.

Bygga arkitektritat hus? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.