Vad kostar isolering av tak? Pris i

 

2024

Ska du börja med isolering av tak? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

Lågt pris
Snittpris
Högt pris
 Isolering tak

Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!

Isolering av tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Isolering av tak är ofta en lönsam investering. I många fall tjänar man in pengarna för jobbet inom loppet av bara några år. Med hjälp av en kvalitativ isolering reducerar man värmeförlusterna i bostaden, vilket ger direkt effekt på räkningen från el- eller pelletsleverantören. Vinsterna är som allra störst om du bor i ett gammalt hus, men även i hus från tidigt nittiotal finns det pengar att spara. Kraven på isolering vid nybyggnation har blivit betydligt strängare sedan dess. I vissa fall kan det även vara aktuellt med tilläggsisolering i hus som är nyare än så – om isoleringen skadats eller gjorts felaktigt från början. I den här artikeln har vi samlat information som rör priset på isolering av tak. Bland annat kan du läsa om genomsnittspriser, potentiella prisdrivare och vad du kan göra för att hålla kostnaderna i kort koppel.

Priset på isolering av tak

Vid isolering av tak beror prislappen på ett antal olika parametrar. Bland annat påverkas priset av var man väljer att isolera, vilken typ av isolering man bestämmer sig för, samt i vilken utsträckning som det redan finns isolering sedan tidigare. I en del fall kan man bara rulla ut mineralull direkt på golvet på kallvinden. Andra gånger kan man behöver ge sig på en utvändig isolering av sitt tak, vilket blir ett både dyrare och mer tidskrävande projekt. Man behöver då först ta ned takpannor eller annan takbeklädnad, sedan isolera och slutligen lägga taket på nytt (återanvända det gamla eller lägga nytt). Valet av isoleringstyp påverkar också omfattningen på projektet. Isoleringsskivor kan vara svåranvända när man ska fylla ut i hörn och hålrum, medan spray- och blåsisolering med lösull gör arbetet betydligt enklare.

Byggstart har vi arbetat fram en prisdatabas utifrån information från byggprojekt som genomförts med hjälp av vår tjänst. Utifrån denna kan vi se att det genomsnittliga priset på isolering av tak ligger på omkring 1.000 kr per kvadratmeter. Detta innefattar alla kostnader som rör arbete och material. Samtidigt kan vi se att priserna varierar från 400 kr upp till 1.500 kr kvadratmetern, beroende på tidsåtgång, typ av isolering och tilläggsarbeten.

Längre ner i artikeln kommer vi att titta närmare på vad som påverkar priset i endera riktning, samt vad du kan göra för att hålla kostnaderna nere.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Utvändig eller invändig isolering?

Det finns flera olika sätt som man kan isolera taket på, och den strategi som man bör välja i det specifika fallet beror på huset i fråga. Det som i regel får störst effekt är utvändig isolering. Utvändig isolering innebär samtidigt mest jobb, och det är inte alltid man tjänar igen den investering som det innebär. I vissa fall kan det också visa sig vara svårt att få till en utvändig isolering, om man bor i ett K-märkt hus exempelvis. Isoleringen ska helst vara minst 300-350 mm tjock, vilket gör att taket får en betydligt kraftigare profil än innan. I en del fall innebär utvändig isolering av taket en så omfattande förändring av husets fasad att arbetet blir lovpliktigt, och i vissa fall får man helt enkelt inte tillstånd att genomföra isoleringsarbetet.

I de fall man inte är beroende av att vindsutrymmet ska hålla en viss temperatur, är det tillräckligt att isolera vindsgolvet. Detta är en avsevärt mindre komplicerad process. Eftersom det inte kräver några yttre förändringar så är detta något man kan göra utan att söka bygglov. Om du planerar att göra annat arbete i samband med isoleringen, eller av annan anledning känner dig tveksam kring om du behöver bygglov, så bör du kontakta byggnadsnämnden i kommunen. Jämfört med att isolera taket utvändigt kan detta tyckas vara ett relativt lätt jobb. Av den anledningen är det många som överväger att själva utföra det, utan att ta in professionell hjälp. Emellertid förutsätter isoleringsarbete att man vet hur man får till adekvat luftning samtidigt som isoleringen blir tillräckligt tät. Det är också kritiskt att man har praktiskt kunnande om korrekt montering av vind- och fuktspärr, samt vetskap om hur man undviker köldbryggor.

För att säkerställa att resultatet blir av hög kvalitet är det rekommenderat att ta in en fackkunnig entreprenör när man ska isolera tak. Detta behöver inte vara särskilt dyrt – isoleringsprojekt genomförs relativt snabbt när det görs av proffs, vilket gör att arbetskostnaderna blir relativt låga. Om arbetet görs dåligt och man därför behöver rätta till fel i efterhand, kan det däremot bli kostsamt. Av den anledningen lönar det sig att investera i kompetent fackexpertis.

Isolering av tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Var hittar man duktiga hantverkare?

Tyvärr finns det många oseriösa aktörer i byggbranschen. För att hålla priserna nere är det en del som väljer att använda sig av okvalificerad personal, alternativt spara in på bekostnad av kvalitén på de material som används och säkerheten på byggplatsen. Det är därför viktigt att gå in i urvalsprocessen med öppna ögon och en kritisk blick – verkar en offert “nästan för billig” så finns det en orsak till detta. Håll utkik efter firmor som utfört liknande projekt tidigare. På så sätt kan du identifiera de entreprenörer som har den nödvändiga kompetensen och som kan utföra uppdraget både snabbt och effektivt. Försäkra dig också om att företaget har både ekonomi och eventuella tillstånd i ordning. Det kan även vara värt besväret att höra dig för med referenser från tidigare projekt.

För att göra hela den här processen enklare och tryggare har vi på Byggstart samlat kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverkare på ett och samma ställe. Redan på förhand har vi kontrollerat referenser, kreditvärdighet och tillstånd för alla firmor som knyts till tjänsten. Och vi fortsätter med kvalitetskontrollerna kontinuerligt. Det är bara de entreprenörer och hantverksfirmor som fortsätter att uppvisa god kvalitet och konkurrenskraftiga priser som får bli kvar inom vårt nätverk. Det är gratis att lägga ut uppdrag på Byggstart och genom att göra det får du ta emot anbud från flera kvalificerade aktörer – helt utan förpliktelser.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Hur isolerar man taket?

Vilket angreppssätt som man bör välja för isolering av sitt tak hänger till stor grad på husets konstruktion. För en del huskonstruktioner innebär projektet inget annat än att lägga isolering på golvet på en kallvind. I andra fall blir det mer komplicerat, som när man har en interiör som är öppen upp till nock. Det är också många som väljer att inreda sin vind, vilket innebär att själva snedtaket behöver isoleras. Här är det igen viktigt att tänka på att behålla en god luftcirkulation. För att uppnå detta måste man behålla en luftspalt på minst 5 cm mellan isoleringen och taket. Spalten gör att fuktig luft och eventuell kondens torkar ut och försvinner ut ur konstruktionen. Den förhindrar även problem med snösmältning och isbildning under vinterhalvåret, vilket annars kan göra att fukt tränger in i konstruktionen. Spalten går från takfoten, där det ska vara fri tillgång till friskluft, hela vägen upp till taknocken. Alternativet till en sådan spalt är att lägga en kombinerad diffusionsöppen underlagsduk/vindspärr direkt mot isoleringen.

Har man däremot en kallvind som man till exempel använder för förvaring, kan man isolera direkt på vindsgolvet. Här är det vanligt att man använder mineralull på rulle. Isoleringen ska ligga tätt men inte packas för hårt – kom ihåg att det är luften i isoleringen som gör jobbet. Återigen är det viktigt att bevara luftningen och inte täta nere vid takutsprånget. Detta är ett vanligt misstag när man väljer att göra arbetet på egen hand. Genom att isolera hela vägen ut till kanten täpper man till luftspalten. En kallvind har ofta en extra luftspalt under taket för att säkra luftningen. 

Hur mycket sparar man på att isolera taket?

Även om det medför en del utgifter att isolera taket bör man inte stirra sig blind på dessa, utan också räkna in alla de besparingar som man kan förvänta sig från projektet, på lite sikt. Ett dåligt isolerat tak leder till stora värmeförluster, vilket ger utslag på räkningen från el- eller pelletsleverantör, eller motsvarande. Genom att tilläggsisolera gör man bostaden mer energieffektiv. Härigenom har man ofta möjlighet att tjäna in de pengar som man investerat i isoleringen relativt snabbt. I vissa fall tar det bara några år för att gå jämnt upp. Givetvis hänger detta på flera faktorer, som energipriser, inomhusklimat och befintlig isolering innan tilläggsisoleringen. Besparingarna blir gärna som allra störst när man isolerar äldre bostadshus, eftersom den nya isoleringen då ofta blir avsevärt bättre än den gamla. Merparten av alla hus som byggdes innan mitten av 80-talet har bara 100 mm mineralull i sina tak eller mindre. Genom att öka tjockleken på isoleringen till dagens rekommenderade 300–350 mm finns det ofta stora summor att tjäna. Det finns beräknade riktvärden som säger att man kan spara in runt 3000 kWh per år för ett enbostadshus på 100 kvadratmeter.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här.

Kan man göra avdrag för isolering av tak?

Vid renoverings- och underhållsprojekt kan man ansöka om rotavdrag för arbetskostnader upp till en viss årlig summa. Notera att man inte är berättigad till rotavdrag om man utför isolering av sitt tak på egen hand.

En annan statlig verksamhet som man kan vända sig till i samband med att man vill energieffektivisera sin bostad är Energimyndigheten. Detta är en svensk myndighet som bland annat har som mål att stötta husägare med information och tips om hur man ställer om till en mer effektiv energianvändning i hemmet. Isolering av tak är en av åtgärderna de föreslår eftersom besparingspotentialen är så stor. På Energimyndighetens hemsida kan man fylla i en energikalkyl. Baserad på den kan man få specifika energibesparingstips gällande det egna huset och hushållets energiförbrukning. Allt som hjälper till att minska värmekostnaderna gör också bostaden mer miljövänlig. Det är en win-win-situation för både plånbok och miljö.

När du har bestämt dig för att isolera taket blir nästa steg att komma i kontakt med lämpliga hantverkare. Detta kan vi på Byggstart hjälpa till med. Vi har byggt upp ett nätverk med kvalitetssäkrade entreprenörer och hantverksfirmor – allt för att det ska bli enklare för dig att hitta den aktör som du behöver. Vi har kontrollerat referenser, kreditvärdighet samt tillstånd för alla firmor som fått tillgång till plattformen. Vi bevakar sedan detta löpande. För att få vara fortsatt del av vårt nätverk krävs att man fortsätter att uppvisa god kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Att lägga upp sitt projekt på Byggstart är gratis. Efter platsbesök får du sedan in offerter från flera kvalificerade hantverksfirmor.

Isolering av tak? Få 3 offerter

Det tar bara någon minut och är helt förbehållslöst

Börja här

Fler artiklar:

Kom igång

Hitta proffs för bygg och renovering. Få flera olika offerter på ditt byggprojekt.